Twitter-beleid

De Twitter-accounts @EUCourtPress en @CourUEPresse worden beheerd door de eenheid Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Gemiddeld worden een à drie tweets per week verspreid over beslissingen en bepaalde gebeurtenissen bij het Hof (plechtige zittingen, protocollaire bezoeken, ontwikkelingen in de diensten aan de rechtzoekende…).

Rechtstreekse berichten of tweets worden niet opgevat als een officieel verzoek om informatie. Op onze contactpagina vindt u alle gegevens om officieel contact op te nemen met het Hof van Justitie.

Gevolgde accounts

De eenheid Pers en Voorlichting volgt niet stelselmatig de accounts van onze followers. Accounts die klaarblijkelijk kwaadwillend zijn of spam versturen, worden niet meer gevolgd. Als een account door een account van de eenheid Pers en Voorlichting wordt gevolgd, betekent dat niet dat het Hof van Justitie van de Europese Unie daaraan zijn goedkeuring geeft of deze ondersteunt.

Beschikbaarheid

De eenheid Pers en Voorlichting werkt de Twitter-accounts bij en bewaakt de activiteiten ervan tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

Het Hof van Justitie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele niet-beschikbaarheid van de Twitter-dienst.