Arresten van de historische jurisprudentie in de talen van de toetredingen in 2004, in 2007 en in 2013

Historische jurisprudentie voor de toetredingen in 2004

Voor de historische jurisprudentie voor de toetredingen in 2004 zijn 948 arresten, adviezen en beschikkingen van het Hof en het Gerecht (1956-april 2004) geselecteerd. Een eerste deel van 869 documenten is in 2001 naar de vertaalcentra van de kandidaat-toetreders toegestuurd.

In april 2002 heeft de Commissie (TAIEX) een project opgezet om de vertaling van de historische jurisprudentie in de nieuwe talen te steunen. 57 van de 869 beslissingen zijn op kosten van de Commissie vertaald en door de reviseurs van de vertaalcentra gereviseerd tijdens een aantal door TAIEX gefinancierde, in de lokalen van het Hof georganiseerde studiebijeenkomsten. Met dit project is de aanzet gegeven om de historische jurisprudentie in de toetredende staten te kunnen vertalen en de samenwerking tussen de algemene directie vertaling van het Hof en de nationale centra te versterken. In het kader van dit project heeft TAIEX overigens in samenwerking met het Hof een documentatie en gegevensbank, Jurisvista, opgezet, waarin de beschikbare juridische gegevens en stukken betreffende de geselecteerde arresten, adviezen en beschikkingen zijn opgenomen.

Aan de teksten van de aanvankelijk door de nationale centra vertaalde en gereviseerde 57 beslissingen is de laatste hand gelegd door de taaleenheden van het Hof. Zij zijn via de volgende link beschikbaar:

Lijst van de 57 arresten van 1954 tot en met 2000 in de talen van de toetredingen in 2004

Een tweede deel van 79 beslissingen uit de periode 2001 tot en met april 2004 is vertaald binnen de taaleenheden van het Hof. Zij zijn via de volgende link beschikbaar:

Lijst van de 79 arresten van 2001 tot en met 2004 in de talen van de toetredingen in 2004

    

Historische jurisprudentie voor de toetredingen in 2007

Dezelfde 948 beslissingen uit de periode 1956 tot en met april 2004 en 63 beslissingen uit de periode mei 2004 tot en met december 2006 vormen de selectie voor de historische jurisprudentie voor de toetredingen in 2007. Deze 1011 beslissingen worden thans door de nationale vertaalcentra naar het Bulgaars en het Roemeens vertaald.

De 57 beslissingen die in het kader van het door TAIEX gefinancierde project zijn vertaald en gereviseerd, zijn door de Bulgaarse en Roemeense taaleenheden van het Hof afgewerkt. Zij zijn toegankelijk via de volgende link:

Lijst van de 57 arresten van 1954 tot en met 2000 in de talen van de toetredingen in 2007

   

Historische jurisprudentie voor de toetreding in 2013

Voor de historische jurisprudentie voor de toetreding in 2013 zijn 1 143 arresten, adviezen en beschikkingen van het Hof en het Gerecht (1956-juni 2013) geselecteerd. Deze documenten zijn aan de Kroatische vertaalcentra toegezonden.

De 57 beslissingen worden thans vertaald door de Kroatische vertaaleenheid van het Hof. Naarmate zij beschikbaar worden, zullen zij via de volgende link toegankelijk zijn:

Lijst van 57 arresten van 1954 tot en met 2000 in het Kroatisch