Istorinė teismo praktika 2004, 2007 ir 2013 m. įstojusių valstybių kalbomis

Istorinė teismo praktika 2004 m. įstojusių valstybių kalbomis

Atrinktą istorinę teismo praktiką iki 2004 m. plėtros sudaro 948 sprendimai, nuomonės ir nutartys, kuriuos Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas priėmė laikotarpiu nuo 1956 m. iki 2004 m. balandžio mėnesio. 2001 m. pirmoji šios teismo praktikos dalis, kurią sudaro 869 dokumentai, oficialiai perduota valstybių kandidačių vertimų centrams.

2002 m. balandžio mėn. Komisija (TAIEX) pradėjo paramos istorinei teismo praktikai versti į naująsias kalbas projektą. Pagal jį 57 iš 869 sprendimų išversti Komisijos lėšomis, o vėliau - parevizuoti vertimų centrų revizorių, apmokytų Teisingumo Teisme, TAIEX lėšomis organizuotuose seminaruose. Šiuo projektu duotas reikiamas postūmis istorinės teismo praktikos vertimo darbams valstybėse kandidatėse bei sustiprintas bendradarbiavimas tarp Teisingumo Teismo generalinio vertimų raštu direktorato ir nacionalinių vertimų centrų. Įgyvendinant šią paramos priemonę TAIEX, bendradarbiaudama su Teisingumo Teismu, sukūrė dokumentų duomenų bazę Jurisvista, apimančią teisinę informaciją ir dokumentus, susijusius su atrinktaisiais sprendimais, nuomonėmis ir nutartimis.

57 sprendimų tekstus, kuriuos iš pradžių išvertė ir parevizavo nacionaliniai vertimo centrai, galutinai parengė Teisingumo Teismo atitinkamų kalbų skyriai. Su parengtais tekstais galima susipažinti pasinaudojus šia nuoroda:

1954-2000 m. priimtų 57 sprendimų 2004 m. į ES įstojusių valstybių kalbomis sąrašas

Antrąją dalį sudarančius 79 sprendimus, priimtus laikotarpiu nuo 2001 m. iki 2004 m. balandžio mėn., išvertė Teisingumo Teismo atitinkamų kalbų skyriai. Su šių sprendimų tekstais galima susipažinti čia:

2001-2004 m. priimtų 79 sprendimų 2004 m. į ES įstojusių valstybių kalbomis sąrašas

 

Istorinė teismo praktika 2007 m. įstojusių valstybių kalbomis

Istorinę teismo praktiką iki 2007 m. plėtros sudaro tie patys 948 sprendimai, priimti laikotarpiu nuo 1956 m. iki 2004 m. balandžio mėn., bei 63 sprendimai, priimti laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės mėn. iki 2006 m. gruodžio mėnesio. Šiuos 1011 sprendimų į bulgarų ir rumunų kalbas verčia nacionaliniai vertimų centrai.

57 sprendimų tekstus, kuriuos iš pradžių išvertė ir parevizavo nacionaliniai vertimo centrai pagal TAIEX finansuojamą projektą, galutinai parengė Teisingumo Teismo bulgarų ir rumunų kalbų skyriai. Su parengtais tekstais galima susipažinti pasinaudojus šia nuoroda:

1954-2000 m. priimtų 57 sprendimų 2007 m. į ES įstojusių valstybių kalbomis sąrašas

   

Istorinė teismo praktika 2013 m. įstojusios valstybės kalba

Atrinktą istorinę teismo praktiką iki 2013 m. plėtros sudaro 1 143 sprendimai, nuomonės ir nutartys, kuriuos Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas priėmė laikotarpiu nuo 1956 m. iki 2013 m. birželio mėn. Šie dokumentai perduoti Kroatijos vertimo centrui.

57 sprendimai šiuo metu verčiami Teisingumo Teismo kroatų kalbos skyriuje. Su jau parengtais jų tekstais galima susipažinti pasinaudojus šia nuoroda:

57 sprendimų, priimtų 1954-2000 m., tekstų, jau parengtų kroatų kalba, sąrašas