Teisingumo Teismas
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Gimė 1879 m. rugpjūčio 1 d. Romoje; Italijos pilietis; teisės mokslų daktaras, teisėjas (1901); Romos teismo teisėjas (1913); Romos apeliacinio teismo patarėjas (1923); Kasacinio teismo patarėjas (1926); pirmasis Triesto apeliacinio teismo pirmininkas (1930); Kasacinio teismo generalinis prokuroras (1944); Valstybinių vandenų aukščiausiojo teismo pirmininkas (1948); pirmasis Kasacinio teismo garbės pirmininkas (1949); Tautų Sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas (1932-1937); Tarptautinio privatinės teisės derinimo instituto pirmininkas (1944); Hagos Nuolatinio arbitražo teismo narys (1949); Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1952 m. iki 1958 m. Mirė 1962 m. balandžio 29 dieną.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Gimė 1888 m. lapkričio 12 d. Dordrechte; Nyderlandų pilietis; Tarptautinės krikščionių profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius (1920-1952); daugelio tarptautinių darbo konferencijų delegatas, Tarptautinio darbo biuro direktorių tarybos nario pavaduotojas, Europos Tarybos Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Parlamento (Staten-Generaal) Pirmųjų rūmų (1929) ir Antrųjų rūmų (1939-1952) narys; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d. Mirė 1963 m. rugpjūčio 26 dieną.

Otto RIESE
Otto RIESE

Gimė 1894 m. spalio 27 d. Frankfurte prie Maino; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1921); Frankfurto prie Maino Landgericht asesorius (1923); Teisingumo ministerijos tarnautojas (1925-1928); anglosaksų teisės studijos (Londonas, 1928); Lozanos universiteto lektorius (1932), ekstraordinarinis profesorius (1935), ordinarinis profesorius (1949), Teisės fakulteto dekanas (1950), garbės profesorius (1951); Karlsrūjės Bundesgerichtshof kolegijos pirmininkas; Tarptautinės techninės oro erdvės ekspertų teisininkų komisijos narys (nuo 1926 m.); EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1963 m. vasario 6 d. Mirė 1977 m. birželio 4 dieną.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Gimė 1895 m. spalio 21 d. Orp-le-Grand (Belgija); Belgijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1922); Liuveno advokatūros, vėliau Nivelles advokatūros narys; Atstovų rūmų deputatas iš Nivelles apygardos (1936-1946); žemės ūkio ministras (1945); pasitraukia iš politikos (1946) ir grįžta į advokatūrą (1946-1949), Sekvestro tarnybos direktorių tarybos pirmininkas (1949-1953), Nacionalinio banko cenzorius, Nacionalinės smulkios žemės nuosavybės bendrovės valdytojas iki 1953 m. kovo mėn.; nuo 1931 m. iki 1940 m. ir nuo 1944 m. iki 1945 m. dirba žurnalistu leidiniuose Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1967 m. spalio 8 d. Mirė 1976 m. rugpjūčio 24 dieną.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Gimė 1896 m. rugpjūčio 23 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietis; finansų generalinis inspektorius; Prancūzijos instituto narys; Belgijos karališkosios mokslų, literatūros ir menų akademijos bei Lincei nacionalinės akademijos užsienio narys; finansų inspektorius (1923); Paryžiaus universiteto Statistikos instituto profesorius (1923-1930); Tarybos pirmininko, finansų ministro R. Poincaré kabineto įgaliotinis (1926); Tautų Sąjungos sekretoriato Ekonomikos ir finansų skyriaus narys (1927); Prancūzijos ambasados Londone finansų atašė (1930); Laisvosios politikos mokslų mokyklos profesorius (nuo 1933 m.); Finansų ministerijos bendrojo kapitalo judėjimo direktoriaus pavaduotojas (1934); bendrojo kapitalo judėjimo direktorius (1936-1939); ypatingasis valstybės patarėjas (1936); Prancūzijos banko valdytojo pavaduotojas (1939); Jungtinių Tautų delegato pirmojoje ir antrojoje Asamblėjoje pavaduotojas (1946); Prancūzijos atstovas Jungtinių Tautų Ekonomikos ir darbo komitete (1946); Paryžiaus Politinės ekonomikos draugijos bei Paryžiaus Statistikos draugijos garbės pirmininkas; Tarptautinės filosofijos ir humanitarinių mokslų tarybos garbės pirmininkas; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1962 m. gegužės 18 d. Įkūrus Prancūzijos Penktąją Respubliką vadovavo ekspertų komitetui, kurį generolas Ch. de Gaulle įpareigojo parengti ir taikyti ekonominę reformą, kurios viena įspūdingiausių priemonių buvo „tvirto franko" sukūrimas. Nuo 1962 m. iki 1974 m. buvo Ekonominės ir socialinės tarybos narys. Garbės legiono ordino Didžiojo kryžiaus kavalierius, Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys J. Rueff, ėjęs Prancūzijos instituto kanclerio pareigas, 1964 m. balandžio 30 d. 18 balsų už ir 6 balsais poeto André Berry naudai, buvo išrinktas į Prancūzijos akademiją vietoje Jean Cocteau, 1965 m. balandžio 1 d. jį priėmė André Maurois. Mirė 1978 m. balandžio 23 dieną.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Gimė 1898 m. gegužės 21 d. Falke; Liuksemburgo pilietis; teisės mokslų daktaras; Liuksemburgo advokatūros narys (1922-1927); Teisingumo ministerijos atašė (1927-1929); taikos teisėjas (1929-1930); valstybės prokuroro pavaduotojas (1930-1937), Apygardos teismo teisėjas (1937-1945); Aukščiausiojo teisingumo teismo patarėjas (1945-1952); Valstybės Tarybos Ginčų komisijos patarėjas (1951-1952); Briuselio universiteto ekstraordinarinis profesorius; Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Valstybės Tarybos narys; Beniliukso komisijos teisės derinimui narys; Nacionalinės komisijos prie Hagos konferencijos dėl tarptautinės privatinės teisės primininkas, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisės aktų rengimo komisijos pirmininkas; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1967 m. spalio 9 d.; EEB ir Afrikos bei Malagasijos asocijuotų valstybių asociacijos Arbitražo Teismo pirmininkas (1965-1967). Mirė 1967 m. gruodžio 9 dieną.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Gimė 1899 m. spalio 14 d.; Nyderlandų pilietis; teisės studijos (Leidene); dirbo Tautų Sąjungos Generaliniame Sekretoriate Ženevoje; Amsterdamo teismo teisėjas; Tarptautinės jūrų komisijos narys; Ekonomikos ministerijos Užsienio prekybos tarnybos direktorius (1934); karo belaisvis; 1945 m. grįžta į pareigas toje pačioje ministerijoje; Europos ekonominės integracijos vystymosi asociacijos narys; Nyderlanduose - pagrindinis Beniliukso sąjungos projekto autorius; EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 10 d. iki 1958 m. spalio 6 d. Mirė 1973 m. rugpjūčio 2 dieną.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Gimė 1900 m. gegužės 14 d. Meudon; Prancūzijos pilietis; įsidarbino Valstybės Taryboje konkurso keliu; antrosios kategorijos auditeur (1924), pirmosios kategorijos auditeur (1929), Valstybės Tarybos maître des requêtes (1934), Finansų sektoriaus valstybės patarėjas (1945); Vyriausybės komisaras; kaip teisės ekspertas dalyvavo darybose, pasibaigusiose EAPB steigimo sutarties pasirašymu (1950); EAPB Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1952 m. gruodžio 4 d. iki 1958 m. spalio 6 d.; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 8 d. Mirė 1986 m. rugsėjo 5 dieną.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Gimė 1899 m. gruodžio 30 d.; Vokietijos pilietis; politinės ekonomikos ir teisės studijos (Ķelnas, Miunchenas, Freiburgas, Bona); Gerichtsassessor ir teisėjas (Ķelnas, 1932); Berlyno advokatūros narys iki 1946 m.; Sarbriukeno Landgericht ir Apeliacinio teismo advokatas; nuo 1947 m. iki 1952 m. - veikla, daugiausiai susijusi su užsienio teise, gina Vokietijos interesus valdžios institucijose ir teismuose, įsteigtuose dėl okupacinio režimo, taip pat užsienio administracijose ir teismuose; atlieka specialius Vokietijos vyriausybės pavedimus iki diplomatinių atstovybių įsteigimo užsienyje; nuo 1947 m. iki 1948 m. dalyvauja Sonderstelle für Geld und Kredit darbuose Hamburge, skirtuose parengti monetarinę reformą; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1953-1973). Mirė 1984 m. gruodžio 21 dieną.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Gimė 1889 m. rugpjūčio 14 d. Chivenna; Italijos pilietis; taikos teisėjas (pretore) Caraglio (1920) ir Turine (1924); Rodo teismo pirmininkas (1928), paskirtas į Romos teismą (1934); teisėjas Kairo Tribunale consolare (1936); deleguotas į Užsienio reikalų ministeriją (1940); Rodo apeliacinio teismo pirmininkas (1941); Akvilos, vėliau Romos apeliacinio teismo patarėjas (1945); deleguotas į Kasacinio teismo prokuratūrą (1948); Kasacinio teismo generalinio prokuroro pavaduotojas (1951), Kasacinio teismo kolegijos pirmininkas (1958); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d. Mirė 1974 m. vasario 6 dieną.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Gimė 1910 m., teisės mokslų daktaras (1932), advokatas iki 1939 m.; konkurso keliu patekęs į Avvocatura dello Stato, paskirtas generaliniu pavaduotoju (1955); Romos universiteto asistentas (1939-1950); leidybinės bendrovės Il Giornale d'Italia commissario governativo (1944-1946); teisės patarėjas Poligrafico dello Stato (1946-1948); Italijos vyriausybės pasiuntinys Taikos sutarties komisijose (1948-1950); Tangerio tarptautinės teritorijos (1951-1953) ir EAPB Vyriausiosios valdybos teisės patarėjas (1953-1956); Italijos delegacijos rengiant Romos sutartį teisės ekspertas; daugelio leidinių teisės klausimais autorius; Teisingumo Teismo teisėjas (1958-1961). Mirė 1984 m. rugpjūčio 5 dieną.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Gimė 1918 m. sausio 15 d. Roterdame; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras (1941); Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel teisinis bendradarbis, o okupacijos metu uždraudus šią organizaciją, savo veiklą vykdė slapta (1941-1945); viešosios teisės ir administracinės teisės profesorius Laisvajame Amsterdamo universitete (nuo 1945 m.); Nederlandse Verening voor Administratief Recht pirmininkas (1948-1958); nuo 1955 m. - Karališkosios Nyderlandų mokslų akademijos narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1979 m. kovo 29 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1964 m. spalio 7 d.; konstitucinės teisės profesorius Groningeno universitete (1979-1984). Mirė 1992 m. rugpjūčio 24 dieną.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Gimė 1907 m. liepos 26 d. Veronoje; Italijos pilietis; Padujos universiteto teisės mokslų daktaras (1928); Padujos teisės filosofijos instituto asistentas (1929); neetatinis civilinės teisės profesorius (1935); civilinės teisės profesorius Ferrare (1935-1942); ekstraordinarinis civilinės teisės profesorius Venecijoje (1941-1942); ordinarinis civilinės teisės profesorius Padujoje nuo 1942 m. ir lyginamosios privatinės teisės lektorius tame pačiame universitete nuo 1953 m.; Padujos privatinės teisės instituto direktorius nuo 1945 m.; Veneto instituto Venecijoje, Padujos, Veronos ir Ferrare akademijų narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1962 m. kovo 8 d. iki 1972 m. gruodžio 12 d., vėliau generalinis advokatas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1976 m. spalio 6 d. Mirė 1998 m. balandžio 18 dieną.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

imė 1908 m. rugsėjo 19 d.; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų daktaras; Paryžiaus apeliacinio teismo advokatas; atsargos kapitonas; pogrindinio judėjimo Résistance Vykdomojo komiteto narys ir nacionalinio išsivadavimo judėjimo narys; Laikinosios konsultacinės asamblėjos narys; Paryžiaus deputatas (1945-1958); Aukštųjų Alpių deputatas (1958 m. lapkritis); teisingumo ministras (keletą kartų nuo 1948 m. iki 1958 m.); valstybės ministras pagalbai ir bendradarbiavimui tarp Prancūzijos Respublikos ir Bendrijos valstybių narių, vėliau Užjūrio departamentams ir Užjūrio bei Sacharos teritorijoms (nuo 1959 m. sausio mėn. iki 1961 m. rugpjūčio mėn.); Europos judėjimo Vykdomojo komiteto narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1962 m. gegužės 18 d. iki 1967 m. spalio 9 d. Mirė 2004 m. rugpjūčio 9 dieną.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Gimė 1900 m. birželio 15 d. Berlyne; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras (Heidelbergas, 1924); pagalbinis teisėjas Berlyno teismuose; Ekonomikos ministerijos tarnautojas (1928-1935); ekonomikos ekspertas; administracijos vadovas Berlyno ligoninėse; Hesės vyriausybės valstybės sekretorius federaliniams klausimams, Amerikiečių okupacinės zonos Štutgarte Federalinės Tarybos direktorato narys (1946); Suvienytos ekonominės zonos ūkio administracijos teisės skyriaus direktoriaus pavaduotojas (1947-1948), vėliau - vadovas (1948-1949); Parlamentinės Tarybos narys (1948-1949); federalinės Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius (1949-1963); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1963 m. vasario 6 d. iki 1970 m. spalio 28 d. Mirė 1976 m. sausio 1 dieną.

Joseph GAND
Joseph GAND

Gimė 1913 m. vasario 28 d.; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų magistras; Viešosios teisės ir politinės ekonomikos aukštojo mokslo diplomas; Laisvosios politikos mokslų mokyklos diplomas; konkurso keliu priimtas auditeur į Valstybės Tarybą 1963 m.; Valstybės Tarybos ginčų skyriaus komisaras prie Vyriausybės (1947-1950, 1957-1960 ir 1962-1964); Administracijos ir valstybės tarnybos generalinis direktorius (1959 m. vasario mėn. - 1961 m. balandžio mėn.); Nacionalinės administracijos mokyklos docentas (1947-1958) ir Paryžiaus politinių mokslų instituto profesorius (1958-1962). Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1970 m. spalio 6 d. Mirė 1974 m. spalio 4 dieną.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Gimė 1909 m. sausio 2 d.; Italijos pilietis; Turino universiteto teisės mokslų daktaras (1930); tarptautinės teisės Privatdozent (1933); Turino universiteto lektorius; Kaljario (1939-1940), vėliau Modenos (1940-1942) universiteto tarptautinės teisės profesorius; Turino teisės fakulteto ordinarinis profesorius (1942-1956); Romos universiteto Politikos mokslų fakulteto tarptautinių organizacijų ordinarinis profesorius (1956-1964); Turino teismo teisėjas; valstybės patarėjas (nuo 1948 m.); Valstybės Tarybos Garbės skyriaus pirmininkas (1956); diplomatinių ginčų generalinis sekretorius ir teisės tarnybos vadovas; Tarptautinės teisės instituto narys, Nuolatinio arbitražo teismo narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1964 m. spalio 8 d. iki 1976 m. vasario 3 d. Mirė 2000 m. sausio 18 dieną.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Gimė 1912 m. birželio 22 d. St-Niklaas Waas; Belgijos pilietis; teisės mokslų daktaras (1934); advokatas, Conseil de l'Ordre narys (1935); politikos ir diplomatijos mokslų daktaras (1945); Vlaamse Conferentie van de Balie biuro narys, vėliau - pirmininkas; Atstovų rūmų narys (1951-1961); užsienio reikalų, teisingumo ir Konstitucijos reformos parlamentinių komisijų narys; Liuveno universiteto teisės fakulteto ekstraordinarinis profesorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1967 m. spalio 9 d. iki 1980 m. spalio 29 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1980 m. spalio 30 d. iki 1984 m. balandžio 10 d. Mirė 2002 m. rugpjūčio 1 dieną.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Gimė 1919 m. lapkričio 20 d. Liuksemburge; Liuksemburgo pilietis; teisės mokslų daktaras; Užsienio reikalų ministerijos patarėjas teisės klausimais, politikos direktorius ir generalinis sekretorius (1946-1967); Lježo universiteto teisės fakulteto lektorius (1951); vienas iš Lježo universiteto Europos teisės studijų instituto steigėjų (1963); Europos Bendrijų teisės katedros ekstraordinarinis profesorius ir vedėjas (1965); Tarptautinės teisės instituto asocijuotasis narys Varšuvos sesijos metu (1965); Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės instituto Moralinių ir politikos mokslų skyriaus narys (1967); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1967 m. spalio 9 d. iki 1985 m. spalio 7 dienos; Mirė 2010 m. vasario 2 dieną.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Gimė 1911 m. gruodžio 14 d. Hamburge; Vokietijos pilietis; teisės studijos (Graz, Freiburgas/Breisgau ir Berlyne); teisės mokslų daktaras (1937, Kenigsbergas (Prūsija)); Ekonomikos ir transporto ministerijos tarnautojas; Bundesrato teisės ekspertų komiteto ir Mišrios paritetinės Bundestago ir Bundesrato komisijos sekretorius; Karlsrūjės Konstitucinio teismo teisėjas (1955-1970); Heidelbergo universiteto garbės profesorius; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1970 m. spalio 28 d. iki 1976 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1980 m. spalio 31 d. Mirė 1993 m. rugpjūčio 24 dieną.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Gimė 1911 m. gruodžio 14 d. Hamburge; Vokietijos pilietis; teisės studijos (Graz, Freiburgas/Breisgau ir Berlyne); teisės mokslų daktaras (1937, Kenigsbergas (Prūsija)); Ekonomikos ir transporto ministerijos tarnautojas; Bundesrato teisės ekspertų komiteto ir Mišrios paritetinės Bundestago ir Bundesrato komisijos sekretorius; Karlsrūjės Konstitucinio teismo teisėjas (1955-1970); Heidelbergo universiteto garbės profesorius; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1970 m. spalio 28 d. iki 1976 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1980 m. spalio 31 d. Mirė 1993 m. rugpjūčio 24 dieną.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Gimė 1920 m. kovo 29 d. Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Prancūzijos pilietis; auštojo mokslo viešosios teisės ir politinės ekonomikos studijų diplomas; Vyriausybės atstovas Prancūzijos ir Italijos susitaikymo komitete (1949-1951); teisingumo ministro kabineto techninis patarėjas (1952-1953); Valstybės Tarybos auditeur, vėliau paskirtas maître des requêtes (1954), Valstybės patarėjas (1972); Prancūzijos ambasados Maroke patarėjas teisės klausimais (1956-1958); Vyriausybės komisaras prie Valstybės Tarybos ginčų skyriaus (1958-1961); Maroko Aukščiausiojo teismo Administracinės kolegijos pirmininkas (1961-1964); Teisingumo ministerijos Teismų skyriaus vedėjas (1964); Nacionalinės administravimo mokyklos docentas; Rabato Teisės fakulteto lektorius; Maroko administravimo mokyklos profesorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1972 m. kovo 22 d. iki 1981 m. kovo 18 d. Mirė 1995 m. liepos 9 dieną.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Gimė 1911 m. vasario 12 d.; Airijos pilietis; ķeltų studijų diplomas (University College, Dublinas, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 m. ir 1951-1953 m.); Aukščiausiojo teismo teisėjas (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); Teisingumo Teismo teisėjas (nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1974 m. gruodžio 12 d.); Airijos prezidentas (1974-1976). Mirė 1978 m. kovo 21 dieną.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Gimė 1913 m. vasario 19 d. Kopenhagoje; Danijos pilietis; teisės studijos Kopenhagos universitete ir Universitetiniame aukštųjų tarptautinių studijų institute (Institut universitaire des Hautes études internationales) Ženevoje; doctor juris (1946); Danijos užsienio reikalų ministerijos tarnautojas postuose Berne ir Londone (1938-1945); tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės profesorius Orhuso universitete (nuo 1947 m.); ad hoc teisėjas, paskirtas Danijos ir Nyderlandų vyriausybių tarptautiniame teisingumo teisme Šiaurės jūros kontinentinio šelfo reikalams (1968-1969); Nuolatinio arbitražo teismo narys; Tarptautinės teisės instituto narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1979 m. spalio 8 d. Mirė 1981 m. spalio 11 dieną.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Gimė 1918 m. liepos 17 d. Miunchene; Vokietijos pilietis; Miuncheno universiteto teisės mokslų daktaras (1950); teisės mokslų antrasis valstybinis egzaminas (1951); Bavarijos žemės teisingumo ministerijos atsarginis teisėjas, vėliau - patarėjas, turintis teisėjo teises (1951-1954); Miuncheno teismo teisėjas (1954-1955); dirbo įgaliotojo ministro, atstovaujančio Bavarijai federacijoje, biure (1955-1956); Oberregierungsrat, vėliau Regierungsdirektor Bavarijos žemės kanceliarijoje Miunchene (1956-1958); Žemės aukščiausiojo teismo Miunchene teisėjas (1958-1961); Bundestago deputatas (1961-1972); Federalinės Finansų ministerijos valstybės sekretorius, atsakingas už ryšius su Parlamentu (1969-1971); Europos Asamblėjos narys (1971-1973); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1973 m. spalio 9 d. iki 1984 m. sausio 11 d. Mirė 1998 m. balandžio 16 dieną.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Gimė 1924 m. rugsėjo 24 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; įstojo į Britanijos armiją 1943 m. vasario mėn.; pašauktas į karabinierių brigadą; dalyvavo karinėse operacijose Europoje ir Azijoje; paskirtas Acting Major (1947); teisės mokslų diplomas (B.A., 1948); priimtas į Lincoln's Inn advokatūrą (1950 m. sausio mėn.); barrister, Chancery Bar (1950-1972); bencher, Lincoln's Inn (nuo 1966 m.); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); Warner & Sons Ltd. ir jos filialų direktorius (1952-1970); Queen's Counsel (1972 m. lapkričio mėn.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1981 m. vasario 26 d. Mirė 2005 m. vasario 1 dieną.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Gimė 1924 m. lapkričio 18 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; Škotijos advokatūros narys (1951); Queen's Counsel (1963); Court of Session teisėjas (Škotijos aukščiausiasis teismas, 1972); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1973 m. sausio 9 d. iki 1988 m. spalio 6 d., pirmininkas nuo 1984 m. balandžio 10 d. iki 1988 m. spalio 6 d.; už nuopelnus paskirtas į Jungtinės Karalystės Baronus, suteikiant jam lordo Mackenzie-Stuart of Dean titulą. Mirė 2000 m. balandžio 1 dieną.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Gimė 1912 m. spalio 4 d.; Airijos pilietis; LL.B., University College, Dublinas (1936); barrister, King's Inns (Dublinas, 1935); Senior Counsel (1951); bencher, King's Inns (1954); Attorney General (1954 m. ir 1957-1965 m.); Aukščiausiojo teismo teisėjas (1965); High Court pirmininkas (1966); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1975 m. gruodžio 12 d. iki 1985 m. sausio 16 d. Mirė 1994 m. gruodžio 30 dieną.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Gimė 1905 m. sausio 25 d. Kazertoje; Italijos pilietis; teisės mokslų magistras, Neapolio universitetas (1925); Užsienio reikalų ministerijos vicesekretorius (1927-1932); tarptautinės teisės profesorius Romos universitete (1932); Urbino universiteto Teisės fakulteto dekanas (1932); tarptautinės teisės ordinarinis profesorius Florencijos universitete (1933-1940), Romos universitete (1940-1975); Romos universiteto Ekonomikos ir prekybos fakulteto tarptautinės teisės instituto direktorius (nuo 1966); senatorius (1948-1972); Gynybos ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas (1953-1958); Senato pirmininko pavaduotojas (1958-1960); švietimo ir mokslo ministras (1960-1962); teisingumo ministras (1962-1963); darbo ir socialinės apsaugos ministras (1963-1964 ir 1966 1968); ministras be portfelio Jungtinių Tautų reikalams (1968 1969 ir 1970); finansų ministras (1969-1970); pašto ir telekomunikacijų ministras (1970 1972); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 d. Mirė 1997 m. spalio 11 dieną.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Gimė 1907 m. kovo 29 d. Renuose; Prancūzijos pilietis; privatinės teisės aukštojo mokslo diplomas; Douai, vėliau Paryžiaus Apeliacinio teismo atsarginis teisėjas (1933-1936); Evreux teismo prokuroro pavaduotojas (1936-1940); Evreux teismo Respublikos prokuroras (1940); Karo nusikaltimų tyrimų tarnybos direktorius (1946); ginkluotųjų pajėgų ministro kabineto vadovas (1947-1949); informatikos valstybės ministro kabineto vadovas (1949-1953); valstybės ministro, Tarybos pirmininko pavaduotojo kabineto vadovas (1953); Senos teismo prokuroro pirmasis pavaduotojas (1954-1956); teisingumo ministro kabineto vadovas (1957-1958); Senos teismo Respublikos prokuroras (1958-1961); patarėjas Kasaciniame teisme (1961); teisminių reikalų generalinis inspektorius (1962); Pirmasis Paryžiaus apeliacinio teismo pirmininkas (1962-1968); Kasacinio teismo generalinis prokuroras (1968-1976); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. spalio 26 d. iki 1982 m. spalio 6 d. Mirė 1990 m. kovo 12 dieną.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Gimė 1925 m. vasario 9 d. Neapolyje; Italijos pilietis; teisės mokslų diplomas (Neapolis, 1945); asistentas Neapolio universitete (1946-1952); tarptautinės teisės mokslų daktaras (1951); tarptautinės teisės lektorius Neapolio universitete (1951-1954); viešosios teisės institucijų ekstraordinarinis profesorius Kaljario universitete (1954); tarptautinės teisės profesorius Bario universitete (1955-1968); tarptautinių organizacijų ordinarinis profesorius Neapolio universitete (1968); šio universiteto Ekonomikos ir prekybos fakulteto Viešosios teisės instituto direktorius (1970); Romos universiteto Politikos mokslų fakulteto tarptautinės privatinės teisės profesorius (1970-1976); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1976 m. vasario 3 d. iki spalio 6 d., vėliau generalinis advokatas nuo 1976 m. spalio 7 d. iki 1982 m. spalio 6 d. Mirė 2002 m. vasario 4 dieną.

 

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Gimė 1929 m. rugpjūčio 11 d.; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras (Amsterdamo universitetas, 1953); advokatas ir prokuroras Harleme (1953-1956); Teisingumo ministerijos atašė Hagoje (1956-1962); EB Tarybos teisės tarnybos patarėjas teisės klausimais (1962-1965); Leyde universiteto profesorius (1965-1978), Teisės fakulteto dekanas (1973-1975); Nyderlandų Karališkosios mokslų akademijos narys (1978); Hoge Raad patarėjas (1978-1979); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1979 m. kovo 29 d. iki 1990 m. kovo 29 dienos. Mirė 2015 m. gruodžio 24 dieną.

Ole DUE
Ole DUE

Gimė 1931 m. vasario 10 d.; Danijos pilietis; direktorius Teisingumo ministerijoje; patarėjas ad interim Apeliaciniame teisme; Danijos delegacijos Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijoje narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1979 m. spalio 9 d. iki 1988 m. spalio 6 d., Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 d. Mirė 2005 m. sausio 21 dieną.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Gimė 1925 m. birželio 2 d. Berlyne; Vokietijos pilietis; teisės mokslų daktaras, Getingeno universitetas (1952); Federalinės ekonomikos reikalų ministerijos teisės departamento tarnautojas (1953); Federalinės ekonomikos reikalų ministerijos Europos reikalų skyriaus padalinio vadovas (1958); Europos politikos skyriaus vadovas (1970); Miunsterio universiteto lektorius (1971), garbės profesorius (1975); Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht vykdomojo komiteto narys; Heidelbergo Max Planck užsienio viešosios teisės ir tarptautinės teisės instituto Administracijos tarybos narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1980 m. spalio 6 d. iki 1988 m. spalio 6 d. Mirė 2018 m. rugsėjo 20 dieną.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Gimė 1916 m. kovo 16 d. Roterdame; Nyderlandų pilietis; teisės mokslų daktaras, Leyde universitetas (1946); Ekonomikos ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas, be kita ko, kaip ministro vyriausiasis patarėjas ir rinkos organizavimo direktorius (1945-1958); generalinis direktorius Europos Bendrijų Komisijoje (1958-1967); socialinės teisės ir ekonomikos profesorius Utrechto universitete (1967-1981); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1981 m. birželio 4 d. iki 1986 m. sausio 13 d. Mirė 2004 m. liepos 4 dieną.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Gimė 1920 m. kovo 29 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietė; teisės mokslų magistrė, viešosios teisės aukštojo mokslo, politinės ekonomikos ir politikos mokslų diplomai; Teisingumo ministerijos atašė (1950); teisingumo ministro kabineto vadovė (1958); Paryžiaus Tribunal de grande instance pirmininko pavaduotoja (1969); direktorė Teisingumo ministerijoje (1973); École nationale de la magistrature administratorė (1974); Paryžiaus Tribunal de grande instance pirmininkė (1976); Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 1981 m. kovo 18 d. iki 1984 m. vasario 13 dienos.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Gimė 1924 m. liepos 28 d.; Prancūzijos pilietis; Prancūzijos Valstybės Tarybos auditeur, vėliau maître des requêtes; direktorius Teisingumo ministerijoje; Vandenų ir miškų generalinis direktorius; Vyriausybės generalinio sekretoriato generalinis direktorius; valstybės patarėjas; Ginčų skyriaus pirmojo padalinio pirmininkas; Politikos mokslų instituto profesorius; Valstybės Tarybos Viešųjų darbų skyriaus pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1981 m. birželio 4 d. iki 1982 m. spalio 6 d. ir nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 d. Mirė 2002 m. sausio 11 dieną.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d.; Graikijos pilietis; teisės filosofijos diplomas, Oksfordo universitetas; University College of Wales Aberystwyth (1954), Londono King's College (1959) lektorius; Londono universiteto lyginamosios teisės profesorius (1966); Londono universiteto teisės mokslų daktaras LL.D. (1972); King's College Europos teisės centro direktorius (1974); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1981 m. sausio 12 d. iki mirties - 1982 m. lapkričio 15 dienos.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Gimė 1930 m. vasario 17 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; barrister, Master of the Bench, vėliau Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel Darbo ministerijoje, Treasury Junior Counsel ir Leading Counsel; Recorder; High Court (Queen's Bench Division) teisėjas; Employment Appeal Tribunal pirmininkas; Visiting Professor, University of Durham, Comell (Jungtinės Amerikos Valstijos), Mercer (Jungtinės Amerikos Valstijos), King's College (Londonas); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1981 m. vasario 26 d. iki 1988 d. spalio 6 d. Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1992 m. kovo 10 dienos. Mirė 2009 m. balandžio 7 dieną.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Gimė 1927 m. sausio 29 d. Diuseldorfe; Vokietijos pilietis; teisės studijos Ķelno, Bonos ir Fryburgo universitetuose (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956), vėliau Gerichtassessor (1956) Ķelno Apeliaciniame teisme; Federalinio konstitucinio teismo mokslinis bendradarbis (1958-1960); Landsgerichtsrat Ķelno Landsgericht (1959); Federalinės teisingumo ministerijos Viešosios teisės skyriaus tarnautojas (1961), direktorius (1969); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1982 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 dienos; mirė 2009 m. gegužės 11 dieną.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Gimė 1927 m. gruodžio 23 d.; Italijos pilietis; darbo teisės (Urbinas, Bolonija, Roma) ir lyginamosios privatinės teisės (Bolonija) profesorius; Consiglio superiore della magistratura narys (1976-1981); Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1982-1988); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki mirties - 1999 m. liepos 21 dienos.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Gimė 1931 m. sausio 5 d. Paryžiuje; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų magistras, viešosios teisės aukštojo mokslo diplomas; Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1956); Valstybės Tarybos auditeur (1956); Vyriausiojo komisaro jaunimo ir sporto reikalams specialusis įgaliotinis, vėliau techninis patarėjas (1961); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1962); Vyriausybės komisaras prie Valstybės Tarybos Ginčų asamblėjos (1964-1968); Entreprise minière et chimique generalinio sekretoriaus pavaduotojas, vėliau generalinis sekretorius (1970-1974); Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) (Akustinio ir (ar) muzikos koordinavimo bei tyrimų instituto) administracijos ir finansų direktorius Beaubourg centre (nuo 1974 m.); Valstybės patarėjas (1981 m. birželio mėn.); Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP) patarėjas teisės klausimais (nuo 1981 m. spalio mėn. iki 1982 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1982 m. spalio 7 d. iki 1988 m. spalio 6 d. Mirė 2017 m. spalio 3 dieną.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Gimė 1919 m. kovo 16 d.; Graikijos pilietis; advokatas (Atėnai); Valstybės Tarybos auditeur, vėliau maître de requêtes; Valstybės patarėjas; Teismų ir aukštesniųjų teismų teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo pirmininkas; Specialiojo aukščiausiojo teismo narys; administracinių teismų generalinis inspektorius; Aukščiausiosios teisėjų tarybos narys; Užsienio reikalų ministerijos Vyriausiosios tarybos pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1983 m. kovo 14 d. iki 1997 m. spalio 6 d. Mirė 2000 m. kovo 23 dieną.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Gimė 1930 m. birželio 5 d.; Vokietijos pilietis; advokatas; notaras; Krikščionių demokratų frakcijos Europos Parlamente generalinis sekretorius; deputatas (Bundestage); Bundestago Teisės komisijos ir Komisijos Europos reikalams pirmininkas; Saaro universiteto Europos teisės garbės profesorius (1990); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1984 m. sausio 11 d. iki 1997 m. spalio 6 dienos.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Gimė 1916 m. liepos 31 d. Korke; Airijos pilietis; teisės studijos (University College ir King's Inn, Dublinas); barrister (1938); Senior Counsel (1954); Dail Eireann narys (1948-1973); sveikatos apsaugos ministras (1954-1957); kandidatas į Airijos prezidentus (1966 m. ir 1973 m.); High Court teisėjas (1973); Chief Justice (1974); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1985 m. sausio 16 d. iki 1991 m. spalio 6 d. Mirė 2003 m. vasario 25 dieną.

Marco DARMON
Marco DARMON

Gimė 1930 m. sausio 26 d.; Prancūzijos pilietis; Teisingumo ministerijos pareigūnas; Paris 1 Teisės fakulteto lektorius; teisingumo ministro kabineto direktoriaus pavaduotojas; Paryžiaus Apeliacinio teismo kolegijos pirmininkas; Civilinių bylų ir kanceliarijos direktorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1984 m. vasario 13 d. iki 1994 m. spalio 6 d. Mirė 2017 m. rugpjūčio 8 dieną.

René JOLIET
René JOLIET

Gimė 1938 m. sausio 17 d.; Belgijos pilietis; Lježo universiteto Teisės fakulteto (Europos Bendrijų teisės katedra) ordinarinis profesorius (1974-1984) ir ekstraordinarinis profesorius (nuo 1984 m.); Belgų katedros King's College vedėjas (Londonas, 1977); vizituojantis profesorius Nansi universitete (1971-1978), Amsterdamo universiteto Europos institute (Europa Instituut) (1976-1985), Katalikiškajame Louvain-la-Neuve universitete (1980-1982) ir Čikagos Northwestern University (1974 m. ir 1983 m.); Europos koledžo Briugėje Europos konkurencijos teisės lektorius (1979-1984); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1984 m. balandžio 10 d. iki mirties - 1995 m. liepos 15 dienos.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Gimė 1935 m. birželio 15 d.; Liuksemburgo pilietis; dirbo Teisingumo ministerijoje; pirmo rango Vyriausybės atašė; Vyriausybės atstovas prie Valstybės Tarybos Ginčų komiteto; pirmasis Vyriausybės patarėjas prie Teisingumo ministerijos; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1985 m. spalio 7 d. iki mirties - 1996 m. birželio 1 dienos.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Gimė 1938 m. rugsėjo 7 d.; Liuksemburgo pilietis; teisės ir politikos mokslų studijos Monpeljė, Paryžiaus ir Kembridžo universitetuose; Komisijos Teisės tarnybos narys, dviejų Komisijos narių kabinetų pagrindinis administratorius; užima įvairius aukštus postus Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės užsienio reikalų ministerijoje; Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės nuolatinio atstovo Europos Bendrijose pavaduotojas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1986 m. sausio 13 d. iki 1991 m. spalio 6 d. ir nuo 1997 m. gruodžio 19 d. iki 2003 m. spalio 6 dienos; Mirė 2016 m. gegužės 10 dieną.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Gimė 1936 m. kovo 17 d.; Portugalijos pilietis; dirbo prokuratūroje prie Lisabonos Apeliacinio teismo; teisingumo ministro kabineto vadovas; Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas; Europos teisės kabineto vadovas; Bendrijos teisės profesorius (Lisabona); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1986 m. sausio 31 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Gimė 1946 m. gegužės 26 d.; Ispanijos pilietis; asistentas, vėliau profesorius (Ovjedo, Freiburgas/Breisgau, Nepriklausomas Madrido universitetai, Universidad Complutense de Madrid ir Grenados universitetas); tarptautinės privatinės teisės katedros vedėjas (Grenada); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1986 m. sausio 31 d. iki 2003 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2003 m. spalio 6 d.Mirė 2019 m. sausio 17 dieną.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

gimė 1944 m.; Koimbros universiteto teisės studijų diplomas ir politinės ekonomikos magistro diplomas; tarptautinės ekonomikos mokslų daktaras (Paryžiaus I Panteono Sorbonos universitetas); privaloma karinė tarnyba atlikta Jūrų reikalų ministerijoje (Teisingumo skyrius 1969-1972); Portugalijos katalikiškojo universiteto ir Lisabonos Nova universiteto dėstytojas; buvęs Koimbros universiteto ir Lisabonos Lusíada universiteto dėstytojas (Europos studijų instituto direktorius); Portugalijos vyriausybės narys (1980-1983 m.); Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius, Ministrų tarybos tarnybos valstybės sekretorius ir Europos reikalų valstybės sekretorius; Portugalijos parlamento narys, krikščionių demokratų grupės pirmininko pavaduotojas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1986-1988 m.); Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1989-1995 m.); Lisabonos advokatūros narys, Europos teisės ir konkurencijos teisės specialistas (1996-2012 m.); darbo grupės dėl Europos Bendrijų teismų sistemos ateities „Groupe Due" narys (2000 m.); Europos Komisijos drausmės tarybos pirmininkas (2003-2007 m.); Portugalijos Europos teisės asociacijos pirmininkas (nuo 1999 m.); Teisingumo teismo teisėjas nuo 2012 m. Spalio 8 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Gimė 1926 m. gegužės 22 d.; Ispanijos pilietis; buvęs tarptautinės viešosios ir privatinės teisės profesorius (catedratico) Grenados, Barselonos ir Nepriklausomame Madrido universitetuose; tarptautinės viešosios teisės profesorius (catedratico) Universidad Complutense de Madrid; Ispanijos Konstitucinio teismo teisėjas (1980–1986); Valstybės Tarybos renkamas patarėjas; Real Academia de Jurisprudencia narys (académico de número) (Madridas); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 dienos; Mirė 2009 m. spalio 20 dieną.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Gimė 1935 m. kovo 21 d.; Vokietijos pilietis; Europos teisės studijų instituto (Kelnas) mokslinis asistentas; viešosios teisės, tarptautinės viešosios teisės ir Europos teisės profesorius Bonos ir Frankfurto universitetuose; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 dienos; Mirė 2015 m. birželio 1 dieną.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Gimė 1935 m. gegužės 11 d.; Belgijos pilietis; Katholieke Universiteit Leuven (KUL), University of Chicago ir Universiteit van Amsterdam (UvA) profesorius; KUL rektoriaus pavaduotojas ir Akademinės tarybos bei vadovybės narys; advokatas (Dendermonde, Liuvenas, Briuselis); Bankų komisijos pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 dienos; Mirė 2015 m. liepos 8 dieną.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

gimė 1939 m.; barrister; Queen's Counsel; Europos žmogaus teisių komisijos sekretoriato pareigūnas; Generalinio advokato J. P. Warner padėjėjas; Londono Universiteto Europos teisės profesorius; Londono King's Koledžo Europos teisės centro direktorius; kelių publikacijų Europos teisės tema autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1988 m. spalio 7 d iki 2006 m. sausio 10 d.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Gimė 1942 m. lapkričio 15 d.; Italijos pilietis; tarptautinės teisės ir Bendrijos teisės profesorius Neapolio universitete; Kasacinio teismo advokatas; Užsienio reikalų ministerijos Diplomatinių ginčų tarybos narys; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1988 m. spalio 7 d. iki 1998 m. kovo 4 dienos.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Gimė 1928 m. sausio 31 d.; Nyderlandų pilietis; Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas; tarptautinių organizacijų teisės profesorius (Utrechtas, Leidenas); Raad van State narys; Raad van State teisės skyriaus pirmininkas; Karališkosios mokslų akademijos narys; Hagos Tarptautinės teisės akademijos vadovų tarybos narys; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1990 m. kovo 29 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

gimė 1942 m.; Teisingumo ministerijos tarnautojas; teisėjo Max Sørensen padėjėjas; Kopenhagos universiteto Teisės fakulteto dekanas ir tarptautinės viešosios teisės dėstytojas; advokatas; arbitražinių teismų pirmininkas ir narys; apeliacinio administracinio teismo teisėjas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1991 m. spalio 7 d. iki 1994 m. spalio 6 d., Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2006 m. sausio 10 d.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Gimė 1943 m. birželio 17 d.; Airijos pilietis; barrister (1967), vėliau Senior Counsel (1981): Airijos advokatūros narys; Attorney General (1987); buvęs Valstybės Tarybos narys; buvęs Bar Council of Ireland narys; bencher, Honourable Society of King's Inns; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1991 m. spalio 7 d. iki 1999 m. spalio 5 dienos.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Gimė 1934 m. lapkričio 14 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; advokatas (Škotija); Queen’s Counsel (Škotija); Faculty of Advocates sekretorius, vėliau Treasurer; Europos Bendrijų advokatūrų patariamosios tarybos pirmininkas; Salvesen Professor of European Institutions ir Edinburgo universiteto Europa Institute direktorius; House of Lords Select Committee on the European Communities ypatingasis patarėjas; Gray’s Inn Honorary Bencher, Londonas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1992 m. kovo 9 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 2004 m. sausio 7 dienos.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Gimė 1931 m.; Italijos pilietis; konstitucinės bei bendrosios ir lyginamosios viešosios teisės profesorius (Padujos, Bolonijos ir Romos universitetai); Aukščiausiosios teisėjų tarybos narys (1976-1978); Konstitucinio Teismo narys ir Konstitucinio teismo pirmininkas (1986-1987); Bendrijos politikos ministras (1987-1989); Europos Parlamento narys (1989-1994); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d.; generalinis advokatas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 14 d., Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1999 m. gruodžio 15 d. iki 2006 m. gegužės 3 dienos; Mirė 2007 m. liepos 18 dieną.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Gimė 1932 m. liepos 14 d.; Graikijos pilietis; Atėnų advokatūros narys; Valstybės Tarybos auditeur 1963 m.; maître des requêtes 1973 m. ir valstybės patarėjas 1982–1994; Ypatingojo teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys; Specialaus aukščiausiojo teismo, kuris, remiantis Graikijos Konstitucija, yra kompetentingas derinti trijų aukščiausiųjų šalies teismų jurisprudenciją ir užtikrina nacionalinio parlamento bei Europos Parlamento rinkimų teisėtumo teisminę kontrolę; Aukščiausiosios teisėjų tarybos narys; Užsienio reikalų ministerijos Aukščiausiosios tarybos narys; Prekių ženklų antrosios instancijos teismo pirmininkas; Teisingumo ministerijos Specialios komisijos teisės aktų rengimui pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

gimė 1936 m. Valstybės patarėjas (Prancūzija); Europos Bendrijų Tarybos Teisės tarnybos direktorius, o vėliau – generalinis direktorius (1968–1973 m.); Agence Nationale pour l'Emploi generalinis direktorius (1973–1975 m.); Pramonės ministerijos administracijos direktorius (1977–1979 m.); OECD teisės tarnybos direktorius (1979–1985 m.); Institut International d'Administration Publique direktorius (1985–1987 m.); Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas, Teisės skyriaus direktorius (1987–1994 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

gimė 1938 m. Teisingumo ministerijos tarnautojas (1966–1970 m.); Qualité de la vie ministro kabineto vadovas, o vėliau  – patarėjas techniniais klausimais (1976 m.); Garde des Sceaux (teisingumo ministro) kabineto techninis patarėjas (1976–1978 m.); Teisingumo ministerijos Baudžiamųjų bylų ir malonės skyriaus direktoriaus pavaduotojas (1978–1983 m.); Paryžiaus apeliacinio teismo teisėjas (1983–1986 m.); Garde des Sceaux kabineto direktoriaus pavaduotojas (1986 m.); Bobinji apygardos teismo pirmininkas (1986–1993 m.); Ministre d'État, Garde des Sceaux kabineto vadovas ir Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis advokatas (1993–1994 m.); René Descartes (Paris V) universiteto dėstytojas (1988-1993 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Gimė 1943 m. sausio 30 d.; Vokietijos pilietis; direktorius Bavarijos federalinės žemės Teisingumo ministerijoje; Saksonijos žemės Konstitucinio teismo pirmininkas ir Drezdeno Apeliacinio teismo pirmininkas (1992–1994); Sarbriukeno universiteto Europos teisės ir medicinos teisės garbės profesorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 2000 m. liepos 14 dienos.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Gimė 1949 m. vasario 26 d.; Danijos pilietis; Teisingumo ministerijos Kopenhagoje tarnautojas (nuo 1973 m.); Teisingumo ministerijos departamento vadovas (1982–1987 ir 1988–1991); Østre Landsret (Rytų Apeliacinis teismas) teisėjas (1987–1988); Sø ir Handelsretten (Jūros ir prekybos teismo) pirmininko pavaduotojas (1988); Teisingumo ministerijos atstovas Bendrijos teisės ir žmogaus teisių klausimais (1991–1994); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1994 m. spalio 7 d. iki 1997 m. gruodžio 18 dienos.

Peter JANN
Peter JANN

gimė 1935 m. Vienos universiteto teisės mokslų daktaras (1957 m.);1961 m. paskirtas teisėju ir į Federalinę teisingumo ministeriją; spaudos bylų teisėjas Vienos Straf-Bezirksgericht (1963-1966 m.);Federalinės teisingumo ministerijos spaudos atstovas (1966-1970 m.), vėliau paskirtas į Tarptautinių ryšių departamentą; Parlamento Teisingumo komiteto patarėjas ir spaudos atstovas (1973-1978 m.); 1978 m. paskirtas Konstitucinio teismo teisėju; iki 1994 m. pabaigos - nuolatinis Konstitucinio teismo teisėjas pranešėjas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1995 m. sausio 19 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Gimė 1940 m. kovo 30 d. ; Švedijos pilietis; teisės mokslų daktaras ir viešosios teisės profesorius Lundo universitete; Stokholmo universiteto viešosios teisės profesorius ir dekanas; Parliamentary Ombudsman; Aukščiausiojo administracinio teismo teisėjas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1995 m. sausio 19 d. iki 2000 m. spalio 6 d. Mirė 2016 m. rugpjūčio 7 dieną.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Gimė 1941 m. spalio 31 d.; Suomijos pilietis; Helsinkio universiteto teisės mokslų daktaras (OTL); direktorius Teisingumo ministerijoje; Užsienio reikalų ministerijos Prekybos departamento patarėjas; Aukščiausiojo teismo teisėjas; ELPA teismo teisėjas; ELPA Teismo pirmininkas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1995 m. sausio 19 d. iki 2002 m. sausio 16 dienos.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Gimė 1942 m. gegužės 3 d.; Airijos pilietis; ekonomikos mokslų Master of Arts, University College (Dublinas); barrister at Law; Senior Counsel; Legal Air Board ir Bar Council pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1995 m. sausio 19 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

gimė 1949 m.Teisėjas;Consejo General del Poder Judicial (Aukščiausioji teisėjų taryba) narys; dėstytojas;Consejo General del Poder Judicial pirmininko kabineto vadovas; Europos Žmogaus teisių teismo ad hoc teisėjas;Tribunal Supremo teisėjas nuo 1996 m.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1995 m. sausio 19 d. iki mirties - 2009 m. lapkričio 12 dienos.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

gimė 1949 m.; teisės diplomas ir ekonomikos mokslų diplomas (Lježo universitetas); Master of Laws (Harvardo universitetas, Jungtinės Valstijos); daktaras honoris causa (Paris Dauphine universitetas); Europos teisės dėstytojas Leveno ir Lježo universitetuose; parlamento narys (1977-1995 m.); valstybės sekretorius, Valonijos regiono ministras ir ministras pirmininkas (1980-1988 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, teisingumo ir vidutinės klasės ministras (1988-1992 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, teisingumo ir ekonomikos reikalų ministras (1992-1995 m.); ministro pirmininko pavaduotojas, nacionalinės gynybos ministras (1995 m.); Vervjė meras (1995 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjas (1995-2003 m.); patarėjas teisės klausimais, vėliau advokatas (2004-2012 m.); valstybės ministras (2009-2012 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. Spalio 8 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

gimė 1939 m., universitetinės studijos Montpeljė ir Paryžiaus teisės ir ekonomikos mokslų fakultetuose, teisės mokslų daktaras (1964 m.); advokatas (1964 m.), advokatas, atstovaujantis teisme (1967 m.), Darbo ir socialinių reikalų ministerijos generalinis administratorius; Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys (1978 1989 m.), o vėliau – pirmininkas (1988 1989 m.); Société nationale de crédit et d'investissement ir Société européenne des satellites direktorius (iki 1989 m.); Liuksemburgo tarptautinio universitetinio instituto tarybos narys (1993 1995 m.), o vėliau – pirmininkas (1995 2004 m.), Liuksemburgo universiteto dėstytojas, Vyriausybės atstovas Europos socialinio fondo komitete, Laisvo darbuotojų judėjimo konsultaciniame komitete ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo administracijos taryboje (iki 1989 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1996 m. liepos 11 d., Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1996 m. liepos 12 d. iki 2008 m. sausio 14 dienos.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Gimė 1935 m. birželio 3 d.; Graikijos pilietis; įrašytas į Salonikų advokatūrą 1963 m.; tarptautinės teisės daktaras Salonikų universitete (1971); tarptautinės viešosios teisės ir Bendrijos teisės profesorius Trakijos universiteto Teisės fakultete; Užsienio reikalų ministerijos garbės patarėjas teisės klausimais; Graikijos delegacijos narys JTO Generalinėje Asamblėjoje nuo 1983 m.; Europos Tarybos Ekspertų komisijos proceso pagal Europos tarybos Žmogaus teisių konvenciją gerinimui pirmininkas (1989-1992); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1997 m. spalio 7 d. iki mirties – 1999 m. kovo 10 dienos.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Gimė 1936 m. liepos 27 d.; Vokietijos pilietis; teisės studijos Tiubingeno, Berlyno, Paryžiaus, Hamburgo, Vienos, Turino ir Kembridžo universitetuose; Bundestago deputatas (1969–1980); išrinktas Europos Parlamento nariu (1977); dalyvavo įvairiose komisijose, tarp kurių – Komisija teisės ir piliečių teisių klausimais, kuriai vadovavo nuo 1993 m. iki 1994 m., narys; delegacijos santykiams su Baltijos šalimis pirmininkas, taip pat duomenų apsaugos ir toksiškų ar pavojingų medžiagų pakomitečių pirmininkas; Europos Parlamento vicepirmininkas (1984–1992); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1997 m. spalio 7 d. iki 2003 m. spalio 6 dienos.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Gimė 1934 m. vasario 19 d.; Italijos pilietis; Neapolio teismo teisėjas; Romos Apeliacinio teismo, vėliau Kasacinio teismo patarėjas; Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia atašė; Diplomatinės konferencijos Lugano konvencijos rengimui generalinio komiteto pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinio advokato (Italija) referentas; Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma profesorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1995 m. rugsėjo 17 d.; Pirmosios instancijos teismo pirmininkas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 1998 d. kovo 4 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 1998 m. kovo 5 d. iki 2000 m. spalio 6 dienos. Mirė 2010 m. sausio 26 dieną.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

gimė 1948 m.; Berlyno Laisvojo universiteto teisės fakulteto diplomas (1970 m.); Hamburgo universiteto konstitucinės ir administracinės teisės mokslų daktaras (1973 m.); Hamburgo universiteto dėstytojas asistentas (1972-1977 m.); Bylefeldo universiteto viešosios teisės dėstytojas (1978 m.); Salonikų universiteto viešosios teisės dėstytojas (1982 m.); vidaus reikalų ministras (1989 m. ir 1996 m.); Kretos universiteto administracijos tarybos narys (1983-1987 m.); Salonikų Tarptautinės ir Europos ekonominės teisės centro direktorius (1997-2005 m.); Graikijos Europos teisės asociacijos pirmininkas (1992-1994 m.); Graikijos nacionalinio tyrimų komiteto narys (1993-1995 m.); Vyriausiojo Graikijos tarnautojų atrankos komiteto narys (1994-1996 m.); Tryro Europos teisės akademijos Mokslo tarybos narys (nuo 1995 m.); Graikijos nacionalinės teisėjų mokyklos Administracijos tarybos narys (1995-1996 m.); Užsienio reikalų ministerijos Mokslo tarybos narys (1997-1999 m.); Graikijos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkas (1998 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1999 m. birželio 8 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 2003 m. spalio 7 d. iki 2015 m. spalio 8 d.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Gimė 1942 m. vasario 28 d.; Airijos pilietė; Airijos advokatūros barrister (1972); teisės patarėja pramoninės ir komercinės nuosavybės srityje (1973–1979); Airijos advokatūros barrister (1979–1995), vėliau Senior Counsel (1995–1998); tuo pačiu metu Anglijos ir Velso advokatūros narė; Airijos High Court teisėja (1998); „teisės sistemų ir teisės metodų“ profesorė ir komercinės teisės Averil Deverell profesorė (Trinity College, Dublinas); bencher, Honorable Society of King’s Inns; Teisingumo Teismo teisėja nuo 1999 m. spalio 6 d. iki 2004 d. spalio 13 dienos.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

gimė 1948 m.Studijavo Tiubingene, Miunchene ir Ženevoje; vykdė mokslinius tyrimus Londone; Miuncheno universitete suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis; Oldenburgo Arbeitsgericht teisėja; Brėmeno universitete suteikta teisė dėstyti darbo teisę, teisės sociologiją ir socialinę teisę; ad interim dėstytoja Frankfurto ir Brėmeno universitetų teisės fakultetuose; Šlezvigo-Holšteino Landesarbeitsgericht pirmininkė (1989 m.); European Expertise Service (ES) projekto dėl Kirgizijos darbo teisės reformos ekspertė (1994–1995 m.); Brėmeno universiteto darbo teisės garbės profesorė, specializacija –Europos Sąjungos darbo teisė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2000 m. liepos 15 d. iki 2006 m. spalio 6 dienos.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

gimė 1939 m. Dirbo Parlamento ombudsmeno įstaigoje ir Švedijos Vyriausybės kanceliarijoje bei ministerijose, Finansų ministerijos sekretoriaus pavaduotoju; 1981 m. paskirtas Geteborgo Kammarrätten (Apeliacinio administracinio teismo) teisėju, 1985 m. – Regeringsrätten (Aukščiausiojo administracinio teismo) teisėju;padėjo rengti daugelį oficialių ataskaitų, ypač mokesčių ir apskaitos srityje. Ėjo Pajamų mokesčio komiteto pirmininko, Apskaitos komiteto pirmininko bei Privačių bendrovių savininkų apmokestinimo tvarkos komiteto specialaus pranešėjo pareigas; buvo Apskaitos standartų tarybos pirmininku, Nacionalinės teismų administracijos tarybos nariu bei Finansų priežiūros įstaigos tarybos nariu. Daugelio straipsnių, ypač mokesčių teisės srityje, autorius. Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. spalio 6 dienos.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

gimė 1940 m.; ėjo įvairias pareigas teisėsaugos institucijose (1964-1977 m.); pagal Vyriausybės įgaliojimą vykdė įvairias su teismų sistemos reformos tyrimų atlikimu ir koordinavimu susijusias užduotis; Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių komisijoje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme (1980-1984 m.); Europos Tarybos žmogaus teisių koordinacinio komiteto ekspertas (1980-1985 m.); darbo grupės dėl baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso reformos narys; Procurador- Geral da República (1984-2000 m.); Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto narys (1999-2000 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2000 m. spalio 7 d. nuo 2012 m. spalio 8 d.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

gimė 1940 m.; Romos „La Sapienza" universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytojas; Neapolio „Istituto Orientale" (1969-1979 m.) ir „Federico II" universiteto (1979-1992 m.), Katanijos universiteto (1969-1977 m.) ir Mogadišo universiteto (1967-1972 m.) dėstytojas; advokatas prie Italijos Kasacinio Teismo; Italijos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų patarėjas teisės klausimais (1984-1992 m.); Italijos delegacijos narys derybose dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas, dėl Suvestinio Europos Akto ir dėl Europos Sąjungos sutarties; daugelio publikacijų, įskaitant Europos sutarčių komentarus ir Europos Sąjungos kodeksus, autorius; žurnalo „Il Diritto dell'Unione Europea" steigėjas ir vyriausiasis redaktorius nuo 1996 m.; kelių teisinių leidinių vadovų arba redakcinių kolegijų narys; daugelio tarptautinių kongresų pranešėjas; įvairiose tarptautinėse institucijose, įskaitant Hagos tarptautinės teisės akademiją (1987 m.), vykusių konferencijų ir paskaitų dalyvis ir pranešėjas; nepriklausomų ekspertų grupės Europos Bendrijų Komisijos finansinei veiklai įvertinti narys (1999 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2006 m. gegužės 4 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d .; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2015 m. Spalio 8 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

gimė 1941 m. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo padėjėjas (1966-1969 m.); Europos Komisijos tarnautojas (1969-1977 m.); teisės mokslų daktaras (Leideno universitetas); Groningeno universiteto Europos Sąjungos teisės profesorius (1977-1989 m.); Arnhemo apeliacinio teismo teisėjo pavaduotojas; įvairių leidinių redaktorius; Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas (1989-2000 m.); Amsterdamo universiteto Europos Sąjungos teisės profesorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2010 m. birželio 10 d.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

gimė 1942 m. Utrechto universiteto mokslinis darbuotojas (1970–1971 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo padėjėjas (1971–1974 m.); Teisingumo ministerijos vyresnysis patarėjas (1975–1982 m.); Vyriausybės politikos konsultacinės tarybos narys (1983–1990 m.); dirbo įvairų pedagoginį darbą; Ekonomikos reikalų ministerijos generalinis sekretorius (1990–1997 m.); Bendrųjų reikalų ministerijos generalinis sekretorius (1997–2000 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. spalio 6 dienos. Mirė 2007 m. balandžio 20 dieną.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

gimė 1957 m. Teisės mokslų daktaro laipsnis (Vienos universitetas), po-diplominės Europos Sąjungos teisės studijos Europos koledže Briugėje; Austrijos diplomatė (nuo 1982 m.); Užsienio reikalų ministerijos Teisės patarėjų skyriaus ekspertė Europos Sąjungos klausimais (1985–1988 m.); Europos Komisijos Teisės tarnyba (1989 m.); Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos teisės skyriaus vedėja (1992–2000 m., įgaliotoji ministrė); dalyvavo derybose dėl Europos ekonominės erdvės ir dėl Austrijos Respublikos narystės Europos Sąjungoje, Austrijos Respublikos atstovė Teisingumo Teisme; Austrijos generalinė konsulė Ciuriche (2000 m.); dėstytoja ir publikacijų autorė; Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2000 m. spalio 7 d. iki 2006 m. spalio 6 dienos; mirė 2018 m. spalio mėn.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

gimė 1948 m.; 1977 m. Turku universitete (Suomija) suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis; teisės dėstytojas Turku universitete (1978-1981 m.) ir Åbo Akademi (Turku / Åbo) (1981-1996 m.); šio universiteto Žmogaus teisių instituto direktorius (1985-1995 m.); įvairios atsakingos akademinės pareigos šalyje ir užsienyje; mokslo draugijų narys; daugelio tarptautinių ir nacionalinių tyrimo projektų ir programų, visų pirma Europos Sąjungos teisės, tarptautinės teisės, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių, konstitucinės teisės ir lyginamosios viešojo administravimo teisės srityse koordinatorius; kaip delegacijų narys arba patarėjas atstovavo Suomijos vyriausybei įvairiose tarptautinėse konferencijose ir susitikimuose; ekspertas Suomijos teisinio gyvenimo klausimais Vyriausybės ar Parlamento komisijose, Jungtinėse Tautose, UNESCO, ESBO ir Europos Taryboje; nuo 1995 m. - Europos Komisijos Teisės tarnybos vyresnysis patarėjas užsienio santykių klausimais; nuo 2001 m. kovo mėn. - Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2002 m. sausio 17 d iki 2019 m. spalio 7 dienos.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

gimė 1967 m. Lisabonos universiteto teisės diplomas (1990 m.); dėstytojas (Europos studijų institutas, 1991 m.); teisės mokslų daktaras (Florencijos Europos studijų institutas, 1996 m.); lektorius (London School of Economics; Natolino Europos koledžas; Madrido Ortega y Gasset institutas; Portugalijos katalikiškasis universitetas; Makao Europos studijų centras); profesorius (Lisabonos Universidade Nova, 1997 m.); Fulbright Visiting Research Fellow (Harvardo universitetas, 1998 m.); Tarptautinės komercinės teisės akademijos direkcijos narys;; Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal ir kitų teisinių leidinių redakcinių kolegijų narys; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2003 m. spalio 7 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

gimė 1937 m.; teisės studijos Kembridžo universitete; baristeris (1964-1980 m.); Queen‘s Counsel (1980-1986 m.); High Court of England and Wales teisėjas (1986-1995 m.); Lord Justice of Appeal (1995-2003 m.); Honourable Society of the Inner Temple vyresnysis narys (nuo 1985 m.) ir iždininkas (2003 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. sausio 8 d. nuo 2012 m. spalio 8 d.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

gimė 1938 m.; teisės mokslų daktaras (1966 m.); tarptautinės viešosios teisės profesorius (1974 m.); Oksfordo universiteto Senior Visiting Fellow (1985 m.); Tokijo tarptautinio krikščioniškojo universiteto profesorius (1988 m.); daugelio mokslo darbų tarptautinės viešosios teisės, Bendrijos teisės ir žmogaus teisių srityje autorius; įvairių tarptautinės teisės, Europos teisės ir žmogaus teisių mokslo draugijų narys; Lenkijos Vyriausybės derybininkas dėl Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lenkijos Respublikos teritorijos; Užsienio reikalų valstybės sekretorius, o vėliau valstybės sekretoriaus pavaduotojas (1989-1992 m.); Lenkijos delegacijos Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje vadovas; Europos žmogaus teisių teismo teisėjas (1992-2002 m.); Tarptautinės teisės instituto prezidentas (2003 m.); Lenkijos Respublikos prezidento patarėjas užsienio politikos ir žmogaus teisių klausimais (2002-2004 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

gimė 1938 m.; Vilniaus universiteto teisės studijų diplomas (1961 m.); teisės mokslų kandidatas, Maskvos universitetas (1965 m.); teisės mokslų daktaras (Dr. hab.), Maskvos universitetas (1973 m.); Paryžiaus universiteto Institut des Hautes Études Internationales stažuotojas (vadovas – prof. Ch. Rousseau) (1967–1968 m.); Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1996 m.); Lietuvos teisės universiteto daktaras honoris causa (2001 m.); dėstė įvairius dalykus bei vykdė administracines funkcijas Vilniaus universitete (1961–1990 m.); tarptautinės viešosios teisės dėstytojas, docentas ir profesorius, Teisės fakulteto dekanas; užėmė įvairius postus Lietuvos Vyriausybėje, diplomatinėje tarnyboje ir Lietuvos teisingumo sistemoje; Teisingumo ministras (1990–1991 m.), valstybės patarėjas (1991 m.), Lietuvos Respublikos ambasadorius Belgijai, Liuksemburgui ir Nyderlandams (1992–1994 m.); Europos žmogaus teisių teismo teisėjas (1994 m. birželio mėn. – 1998 m. lapkričio mėn.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas ir pirmininkas (1994 m. gruodžio mėn. – 1998 m. spalio mėn.); Europos žmogaus teisių teismo teisėjas (nuo 1998 m. lapkričio mėn.); dalyvavo įvairiose tarptautinėse konferencijose; Lietuvos Respublikos delegacijos deryboms su TSRS narys (1990–1992 m.); apie 200 publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. iki 2010 m. spalio 6 d.

George ARESTIS
George ARESTIS

gimė 1945 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1968 m.); Kenterberio Kento universiteto lyginamosios politikos ir valdymo magistras (M. A.) (1970 m.); praktikuojantis advokatas Kipre (1972-1982 m.); Rajono teismo teisėjas (nuo 1982 m.); Rajono teismo pirmininkas (nuo 1995 m.); Nikosijos rajono teismo administracijos vadovas (1997-2003 m.); Kipro Aukščiausiojo Teismo teisėjas (2003 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11dienos iki 2014 m. spalio 6 d..

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

gimė 1947 m.; Maltos karališkojo universiteto teisės mokslų daktaras (1973 m.); 1975 m. priimtas į Maltos valstybės tarnybą Notary to Government pareigoms; Respublikos patarėjas (1978 m.), pirmasis Respublikos patarėjas (1979 m.); Generalinio prokuroro padėjėjas (1988 m.); Maltos Respublikos prezidento paskirtas generalinis prokuroras (1989 m.); Maltos universiteto civilinės teisės ne visą darbo dieną dirbantis dėstytojas (1985-1989 m.); Maltos universiteto Tarybos narys (1998-2004 m.); teisingumo vykdymo komisijos narys (1994-2004 m.); Maltos arbitražo centro valdytojų komiteto narys (1998-2004 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. Gegužės 11 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

gimė 1951 m.; Bratislavos universiteto teisės mokslų daktaras (1974 m.); Kosice universiteto tarptautinės teisės dėstytojas (nuo 1975 m.); Konstitucinio teismo teisėjas (1993 m.); Hagos nuolatinio arbitražinio teismo narys (1994 m.); Venecijos komisijos narys (1994 m.); Slovakijos tarptautinės teisės asociacijos pirmininkas (2002 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

gimė 1952 m.; teisės mokslų daktaras nuo 1986 m., advokatas (1977-1998 m.); Tartu universiteto baudžiamosios teisės kviestinis dėstytojas; Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas (1994-1998 m.); Estijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (1998-2004 m.); Konstitucinės teisės komisijos narys; Baudžiamojo kodekso rengimo darbo grupės konsultantas; Baudžiamojo proceso kodekso rengimo darbo grupės narys; keleto darbų žmogaus teisių ir konstitucinės teisės tema autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. iki 2013 m. spalio 23 d.

Egils LEVITS
Egils LEVITS
gimė 1955 m.; Hamburgo universiteto teisės ir politikos mokslo diplomas; Kylio universiteto teisės fakulteto mokslo darbuotojas; Latvijos Seimo patarėjas tarptautinės teisės, konstitucinės teisės ir teisėkūros reformos klausimais; Latvijos Respublikos ambasadorius Vokietijoje ir Šveicarijoje (1992-1993 m.), Austrijoje, Šveicarijoje ir Vengrijoje (1994-1995 m.); ministro pirmininko pavaduotojas ir teisingumo ministras, einantis užsienio reikalų ministro pareigas (1993-1994 m.); ESBO sutaikymo ir arbitražo teismo taikintojas (nuo 1997 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narys (nuo 2001 m.); 1995 m. išrinktas Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėju, perrinktas 1998 m. ir 2001 m.; įvairių publikacijų konstitucinės teisės ir administracinės teisės, teisėkūros reformos ir Bendrijos teisės temomis autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 11 d. iki 2019 m. birželio 17 d.
Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

gimė 1950 m.; civilinės teisės bakalauras (Airijos nacionalinis universitetas, Dublino universiteto koledžas, 1971 m.); baristeris („King's Inns", 1972 m.); Europos bendrijos teisės aukštesniosios pakopos studijų diplomas (Dublino universiteto koledžas, 1977 m.); Airijos advokatūros baristeris (1972-1999 m.); Europos teisės lektorius („King's Inns", Dublinas); Senior Counsel (1994-1999 m.); Airijos vyriausybės atstovas daugelyje bylų Europos Bendrijų Teisingumo Teisme; Airijos High Court teisėjas (nuo 1999 m.); Honorable Society of King's Inns seniūnas ( bencher) (nuo 1999 m.); Airijos Europos bendrijos teisės draugijos viceprezidentas; Tarptautinės teisės asociacijos (Airijos padalinio) narys; Teisingumo Teismo teisėjo Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh) (1974-1985 m.) sūnus; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2004 m. spalio 13 d. iki 2015 m. spalio 7 d.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

gimė 1938 m.; Bolonijos universiteto tarptautinės teisės dėstytojas ir Žano Monė Europos bendrijos teisės katedros vedėjas; Madrido „Karlo III" universiteto daktaras honoris causa; „Johns Hopkins" (Bolonijos centras), „St. Johns" (Niujorkas), Džordžtauno, Paryžiaus II, „Georgia" (Atėnai) universitetų ir Tarptautinio universitetinio instituto (Liuksemburgas) kviestinis dėstytojas; Nijmegeno universiteto Europos Verslo teisės „Pallas" programos koordinatorius; Europos Bendrijų Komisijos patariamojo komiteto viešųjų pirkimų klausimais narys; valstybės sekretoriaus pavaduotojas prekybos ir pramonės klausimais Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; Europos bendrijos darbo grupės dėl Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narys ir Hagos tarptautinės teisės akademijos tyrimų centro 1997 m. sesijos, skirtos PPO, pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. Gegužės 4 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

gimė 1945 m.; Lundo univesiteto teisės diplomas; Trolhetano pirmosios instancijos teismo referentė ir teisėja (1971-1974 m.); Stokholmo apeliacinio teismo referentė (1974-1975 m.); Stokholmo pirmosios instancijos teismo teisėja (1975 m.); Stokholmo apeliacinio teismo pirmininko patarėja teisės ir administraciniais klausimais (1975-1978 m.); Atsakingoji patarėja Nacionalinėje teismų administracijoje (Domstolverket) (1977 m.); Teisingumo kanclerio (Justice Chancellor) kabineto patarėja (1979-1980 m.); Stokholmo apeliacinio teismo teisėja asesorė (1980-1981 m.); Prekybos ministerijos patarėja teisės klausimais (1981-1982 m.); Užsienio reikalų ministerijos patarėja teisės klausimais, vėliau - Teisės departamento direktorė ir generalinė direktorė (1982-1995 m.); 1992 m. Ambasadorės rangas; Swedish Market Court viceprezidentė; atsakinga už teisės ir institucinius klausimus EEE derybose (ELPA grupės vicepirmininkė, vėliau - pirmininkė), paskui derybose dėl Švedijos Karalystės stojimo į Europos Sajungą; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2006 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2011 m. spalio 6 d.

Yves BOT
Yves BOT

gimė 1947 m.; Ruano teisės fakulteto diplomas; teisės mokslų daktaras (Paryžiaus II Panteono-Aso universitetas); Le Mano teisės fakulteto dėstytojas; Le Mano prokuratūros prokuroro padėjėjas, vėliau - pirmasis padėjėjas (1974-1982 m.); Respublikos prokuroras prie Djepo apygardos teismo (1982-1984 m.); Respublikos prokuroro pavaduotojas prie Strasbūro apygardos teismo (1984-1986 m.); Respublikos prokuroras prie Bastjos apygardos teismo (1986-1988 m.); generalinis advokatas prie Kano apeliacinio teismo (1988-1991 m.); Respublikos prokuroras prie Le Mano apygardos teismo (1991-1993 m.); teisingumo ministro patarėjas (1993-1995 m.); Respublikos prokuroras prie Nantero apygardos teismo (1995-2002 m.); Respublikos prokuroras prie Paryžiaus apygardos teismo (2002-2004 m.); generalinis prokuroras prie Paryžiaus apeliacinio teismo (2004-2006 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. spalio 7 d. iki mirties - 2019 m. birželio 9 dienos.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

gimė 1954 m.; teisės mokslų daktaras („Pavol Jozef Safarik" universitetas Košicėje, 1978 m.); civilinės teisės (1994 m.) ir Bendrijos teisės dėstytojas (2004 m.); Košicės teisės fakulteto Bendrijos teisės instituto direktorius (2004 m.); Košicės regioninio teismo teisėjas (1980 m.); Košicės miesto teismo vicepirmininkas (1982 m.) ir pirmininkas (1990 m.); Slovakijos advokatų asociacijos narys (1991 m.); Konstitucinio Teismo patarėjas teisės klausimais (1993-1998 m.); teisingumo viceministras (1998-2000 m.); Konstitucinio Teismo pirmininkas (2000-2006 m.); Venecijos komisijos narys (2004 m.); Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. spalio 7 d. nuo 2012 m. spalio 8 d.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

gimė 1962 m.; teisėjo egzaminas (1987 m.); Liublianos universiteto teisės mokslų daktarė (1995 m.); teisės ir valstybės teorijos (doktrinos) bei privatinės teisės dėstytoja (nuo 1996 m.); tyrinėtoja; doktorantūros studijos Ciuricho universitete, Vienos universiteto lyginamosios teisės institute, Max Planck tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge, Amsterdamo laisvajame universitete; kviestinė dėstytoja Vienos bei Fribūro (Vokietija) universitetuose ir Bucerius teisės mokykloje Hamburge; Mokslo ir technologijos ministerijos teisės skyriaus vedėja (1994–1996 m.) bei Valstybės sekretorė (1996– 2000 m.); Vyriausybės generalinė sekretorė (2000 m.); Europos civilinio kodekso darbo grupės (Study Group on European Civil Code) narė nuo 2003 m.; Humbolt tyrimo projekto (Humboldt Stiftung) vadovė; daugiau nei šimto teisės straipsnių ir daugelio knygų apie Europos teisę ir privatinę teisę publikavimas; Slovėnijos teisininkų asociacijos premija „2003 metų teisininkas“; daugelio teisės leidinių redakcinės tarybos narė; Slovėnijos teisininkų asociacijos generalinė sekretorė, daugelio teisininkų asociacijų, tarp jų – Gesellschaft für Rechtsvergleichung, narė; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 2004 m. liepos 7 d. iki 2006 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2006 m. spalio 7 dienos iki 2012 m. lapkričio 28 dienos.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

gimė 1946 m.; teisės mokslų daktaras, licence spéciale administracinės teisės srityje (ULB (Université libre de Bruxelles), 1970 m.); Paryžiaus IEP (Institut d'études politiques) diplomas (Ecofin, 1972 m.); advokato praktika; Banque de Paris et des Pays Bas patarėjas teisės klausimais (1972-1973 m.); Užsienio reikalų ministerijos atašė, vėliau - diplomatinės atstovybės sekretorius (1973-1976 m.); Ministrų tarybos darbo grupių pirmininkas (1976 m.); ambasados prie EBPO (Paryžius) pirmasis sekretorius, nuolatinio atstovo pavaduotojas (atsakingas už ryšius su UNESCO, 1976-1979 m.); vyriausybės vicepirmininko kabineto vadovas (1979-1980 m.); EPB (Europos politinio bendradarbiavimo) darbo grupių pirmininkas (Azija, Afrika, Lotynų Amerika); Europos Bendrijų Komisijos pirmininko patarėjas, vėliau - kabineto vadovo pavaduotojas (1981 m.); Ministrų tarybos generalinio sekretoriato biudžeto ir statuto direktorius (1981-1984 m.); Nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų chargé de mission (1984-1985 m.); Biudžeto komiteto pirmininkas; įgaliotasis ministras, Politinių ir kultūros reikalų direktorius (1986-1991 m.); Ministro pirmininko patarėjas diplomatiniais klausimais (1986 1991 m.); ambasadorius Graikijoje (1989-1991 m.), Politikos komiteto pirmininkas (1991 m.); Ambasadorius, nuolatinis atstovas prie Europos Bendrijų (1991-1998 m.); COREPER pirmininkas (1997 m.); ambasadorius (Briuselis, 1998-2002 m.); nuolatinis atstovas prie NATO (1998-2002 m.); Rūmų maršalas ir Jo Didenybės Didžiojo Hercogo kabineto vadovas (2002-2007 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2008 m. sausio 14 dienos iki 2013 m. spalio 7 d..

Maria BERGER
Maria BERGER

gimė 1956 m.; teisės ir ekonomikos studijos (1975-1979 m.), teisės mokslų daktarė; Insbruko universiteto Viešosios teisės ir politikos mokslų instituto asistentė ir dėstytoja (1979-1984 m.); Federalinės mokslo ir tyrimų ministerijos administratorė, vėliau - skyriaus vadovo pavaduotoja (1984-1988 m.); už Europos Sąjungos klausimus Federalinėje kanceliarijoje atsakingas asmuo (1988-1989 m.); Federalinės kanceliarijos „Europos integracijos" tarnybos vadovė (Austrijos pasirengimas stojimui į Europos Sąjungą) (1989-1992 m.); ELPA priežiūros institucijos direktorė Ženevoje ir Briuselyje (1993-1994 m.); Kremso universiteto prie Dunojaus prorektorė (1995-1996 m.); Europos Parlamento narė (1996 m. lapkričio mėn. - 2007 m. sausio mėn. ir 2008 m. gruodžio mėn. - 2009 m. liepos mėn.) ir Teisės reikalų komiteto narė; Europos konvento dėl Europos ateities pakaitinė narė (2002 m. vasario mėn. - 2003 m. liepos mėn.); Pergo miesto tarybos narė (1997 m. rugsėjo mėn. - 2009 m. rugsėjo mėn.); federalinė teisingumo ministrė (2007 m. sausio mėn. - 2008 m. gruodžio mėn.); publikacijos įvairiomis Europos Sąjungos teisės temomis; Vienos universiteto Europos teisės garbės profesorė; Insbruko universiteto senato garbės narė; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2009 m. Spalio 7 d. Iki 2019 m. kovo 20 d.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

gimė 1946 m.; Sevilijos universiteto teisės diplomas (1963-1968 m.); mokslų daktaras (1975 m.); trečiosios pakopos studijos Breisgau Fribūro universitete (1969-1971 m.); Sevilijos universiteto politikos teisės profesorius (1978-1986 m.); Sevilijos universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas (1986-1992 m.); Ispanijos Konstitucinio Teismo teisės referentas (1986-1987 m.); Ispanijos Konstitucinio Teismo teisėjas (1992-1998 m.); Ispanijos Konstitucinio Teismo pirmininkas (1998-2001 m.); Berlyno mokslų kolegijos narys (2001-2002 m.); Madrido autonominio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2002-2009 m.); renkamas Valstybės tarybos narys (2004-2009 m.); daugelio publikacijų autorius; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2009 m. gruodžio 14 d. iki 2015 m. spalio 7 d.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

gimė 1952 m.; teisės diplomas Vilniaus universitete (1974-1979 m.); socialinių mokslų (teisė) daktaras Lietuvos teisės universitete (1999 m.); Lietuvos advokatų kolegijos narys (1979-1990 m.); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo narys (1990-1992 m.), Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Seimo Valstybės ir teisės komiteto narys (1992-1996 m.); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (1996-2005 m.), paskui - Konstitucinio Teismo pirmininko patarėjas (nuo 2006 m.); Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros asistentas (1997-2000 m.), vėliau - šios katedros asocijuotasis profesorius (2000-2004 m.), profesorius (nuo 2004 m.) ir galiausiai Konstitucinės teisės katedros vedėjas (2005-2007 m.); Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas (2007-2010 m.); Venecijos komisijos tikrasis narys (2006-2010 m.); 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras; daugelio teisinių publikacijų autorius; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2010 m. Spalio 6 d. Iki 2018 m. Spalio 8 d.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

gimė 1950 m.; Lundo universiteto teisės diplomas (1975 m.); Landskronos pirmosios instancijos teismo kancleris (1976–1978 m.); Administracinio apeliacinio teismo asesorius (1978–1982 m.); Administracinio apeliacinio teismo teisėjas ad interim (1982 m.); Švedijos Parlamento nuolatinio Konstitucijos komiteto patarėjas teisės klausimais (1983–1985 m.); Finansų ministerijos patarėjas teisės klausimais (1985–1990 m.); Finansų ministerijos Fizinių asmenų pajamų mokesčio skyriaus vadovas (1990–1996 m.); Finansų ministerijos Akcizų skyriaus vadovas (1996–1998 m.); patarėjais mokesčių klausimais nuolatinėje Švedijos atstovybėje prie Europos Sąjungos (1998–2000 m.); Finansų ministerijos Mokesčių ir muitinės departamento generalinis direktorius teisiniais klausimais (2000–2005 m.); Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2009 m.); Giotenborgo administracinio apeliacinio teismo pirmininkas (2009–2011 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d iki 2019 m. spalio 7 dienos.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

gimė 1955 m.; Kembridžo universiteto diplomas; Briuselio laisvojo universiteto specialusis Europos teisės diplomas (magna cum laude); priimtas į Anglijos ir Velso advokatūrą (Gray's Inn, 1979 m.); baristeris (1979-2012 m.); priimtas į Šiaurės Airijos advokatūrą (1996 m.); Queen's Counsel (1997 m.); Gray's Inn bencher (2003 m.); Crown Court Recorder (2003-2012); Jungtinės Karalystės Europos teisės asociacijos iždininkas (2001-2012 m.); European Community Law of Competition straipsnių autorius (Bellamy & Child, 3-6 leid.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d. iki 2020 m. sausio 31 dienos.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

gimė 1914 m. lapkričio 12 d. Nieuwkapelle; Belgijos pilietis; Liuveno katalikiškojo universiteto teisės mokslų daktaras (1938), politinės ir socialinės ekonomikos magistras (1940); Liuveno katalikiškojo universiteto Ekonomikos mokslo instituto asistentas (1939–1940); advokatas (1938–1940); Boerenbond patarėjas ekonomikos ir mokesčių klausimais, žemės ūkio ministro kabineto vadovas (1944–1945); FAO Europos biuro sekretorius Romoje, atsakingas už Tarptautinio žemės ūkio instituto likvidavimą (1946–1949); Belgijos komiteto FAO pirmininkas, FAO Tarybos ir įvairių komitetų narys (1950–1953); EAPB Teisingumo Teismo kancleris nuo 1953 m. kovo 26 d. iki 1958 m. spalio 6 d. ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo kancleris nuo 1958 m. spalio 7 d. iki 1982 m. vasario 9 d. Mirė 2002 m. gegužės 15 dieną.

Paul HEIM
Paul HEIM

gimė 1932 m. gegužės 23 d. Vienoje; Didžiosios Britanijos pilietis; teisės studijos Kings College, Durhamo universitete ir Lincolns Inn (1950–1955); priimtas į Londono advokatūrą, Kenijos Aukščiausiojo teismo kanclerio pavaduotojas (1955); advokatas (1957–1958 ir 1961–1962); pirmosios instancijos teisėjas (1958); Kenijos Aukščiausiojo teismo kanclerio pirmasis pavaduotojas (1963); Europos žmogaus teisių teismo Strasbūre administratoriaus pavaduotojas (1965); Žmogaus teisių komisijos sekretoriato administratorius (1966); Europos Tarybos administratorius (1967), vyriausiasis administratorius (1969), kabineto vadovo pavaduotojas (1969–1973); Europos Parlamento kanceliarijos skyriaus vadovas (1973) ir direktorius (1980); Teisingumo Teismo kancleris nuo 1982 m. vasario 10 d. iki 1988 m. vasario 9 dienos.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Gimė 1944 m.; Prancūzijos pilietis; teisės mokslų magistras, Université de Paris I, Institut d'études politiques de Paris ir School of advanced international studies prie Johns Hopkins University diplomai; Europos Parlamento generalinio sekretoriato administratorius; Biudžeto komisijos sekretoriato vyriausiasis administratorius; Institucinės komisijos ir biudžeto komisijos sekretoriato skyriaus vadovas; Europos Parlamento pirmininko patarėjas, vėliau direktorius (instituciniai, teisės ir biudžeto klausimai); Komisijų generalinio direktorato direktorius ad interim; Teisingumo Teismo kancleris nuo 1988 m. vasario 10 d. iki 1994 m. vasario 9 dienos.

Roger GRASS
Roger GRASS

gimė 1948 m. Baigė Paryžiaus Institut d'études politiques de Paris et d'études supérieures de droit public; Procureur de la République pavaduotojas Versalio Tribunal de grande instance; Teisingumo Teismo vyriausiasis administratorius; Paryžiaus apeliacinio teismo Procureur généralgeneralinis sekretorius; Garde des Sceaux kabineto darbuotojas; Teisingumo Teismo pirmininko padėjėjas; Teisingumo Teismo kancleris nuo 1994 m. vasario 10 d. iki 2010 m. spalio 6 d.