Unionin tuomioistuin
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

syntynyt 1.8.1879 Roomassa Italiassa, oikeustieteen tohtori, lainkäyttövirkamies (1901); Rooman alioikeuden (Tribunale di Roma) tuomari (1913), Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Roma) jäsen (1923), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) jäsen (1926), Triesten muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Trieste) ensimmäinen presidentti (1930), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen yleinen syyttäjä (1944), vesiylioikeuden (Tribunale superiore delle acque pubbliche) presidentti (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen ensimmäinen kunniapresidentti (1949); kansainliiton apulaispääsihteeri (1932–1937), yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin puheenjohtaja (1944); Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (1949), yhteisöjen tuomioistuimen presidentti 1952–1958, kuollut 29.4.1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

syntynyt 12.11.1888 Dordrechtissä Alankomaisa, kristillisten ammattiyhdistysten kansainvälisen liiton pääsihteeri (1920–1952), valtuutettu useissa työelämän liittyvissä kansainvälisissä kokouksissa, kansainvälisen työtoimiston hallituksen varajäsen, Euroopan neuvoston sosiaaliasioiden komitean puheenjohtaja, kongressin ylähuoneen jäsen (1929), kongressin alahuoneen jäsen (1939–1952), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952–6.10.1958, kuollut 26.8.1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

syntynyt 27.10.1894 Frankfurt am Mainissa Saksassa, oikeustieteen tohtori (1921), Frankfurt am Mainin ylioikeuden (Landgericht Frankfurt am Main) ylimääräinen jäsen (1923), oikeusministeriön virkamies (1925-1928), Englannin oikeuden opintoja Lontoossa (1928), Lausannen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1932), ylimääräinen professori (1935), professori (1949), dekaani (1950) ja kunniaprofessori (1951), liittovaltion ylimmän tuomioistuimen (Bundesgerichtshof in Karlsruhe) jaoston puheenjohtaja, ilmailuoikeuden asiantuntijoiden kansainvälisen teknisen komitean jäsen (vuodesta 1926), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-6.2.1963, kuollut 4.6.1977

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

syntynyt 21.10.1895 Orp-le-Grandissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1922), Leuvenin ja sittemmin Nivellesin asianajajayhteisön jäsen, Nivellesin vaalipiirin kansanedustaja edustajainhuoneessa (1936-1946), maatalousministeri (1945), jätti politiikan (1946), palasi asianajajaksi (1946-1949), takavarikkoasioiden viraston hallituksen puheenjohtaja (1949-1953), valtion pankin tarkastaja, kansallisen pienkiinteistöjen omistajien yhdistyksen hallituksen jäsen (-1953), Le Vingtième siècle-, Le Soir- ja La Cité -lehtien toimittaja (1931-1940 ja 1944-1945), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-8.10.1967, kuollut 24.8.1976

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

syntynyt 23.8.1896 Pariisissa Ranskassa, valtion varainhoidon tarkastuksesta vastaava virkamies, Institut de Francen jäsen, Belgian kuninkaallisen tiede- ja taideakatemian sekä Accademia Nazionale dei Lincein ulkomaalaisjäsen, valtion varainhoidon tarkastaja (1923), tilastotieteen laitoksen professori Pariisin yliopistossa (1923-1930), pääministerin sijaisen eli valtiovarainministeri Raymond Poincarén kabinetin virkamies (1926), Kansainliiton sihteeristön talous- ja rahoitusosaston jäsen (1927), Ranskan Lontoon-suurlähetystön rahoitusasioiden virkamies (1930), École libre des sciences politiques -yliopiston professori (1933-), valtiovarainministeriön yleisistä varainsiirroista vastaava apulaisjohtaja (1934) ja johtaja (1936-1939), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) ylimääräinen jäsen (1936), Ranskan valtionpankin varapääjohtaja (1939), YK:n ensimmäisen ja toisen yleiskokouksen valtuuskunnan varajäsen (1946), YK:n talous- ja työkomitean ranskalaisjäsen (1946), Pariisin talouspoliittisen yhdistyksen ja Pariisin tilastotieteellisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, filosofian ja humanististen tieteiden kansainvälisen neuvoston kunniapuheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-18.5.1962, kuollut 23.4.1978
- Jacques Rueff toimi viidennen tasavallan perustamisen yhteydessä puheenjohtajana kenraali Charles de Gaullen nimittämässä asiantuntijakomiteassa, jonka tehtävänä oli valmistella talouden elvytysohjelma ja soveltaa sitä. Ohjelman yksi näkyvimmistä piirteistä oli "raskaan frangin" luominen. Rueff oli talous- ja sosiaalikomitean jäsen vuosina 1962-1974. Hän sai kunnialegioonan suurristin, oli moraali- ja valtiotieteiden akatemian jäsen ja toimi Institut de Francen kanslerina. Hän voitti 30.4.1964 äänestyksen runoilija André Berrya vastaan äänin 18-6 ja tuli valituksi Ranskan akatemiaan Jean Cocteau -oppituolin haltijaksi. Kirjailija André Maurois otti Rueffin vastaan 1.4.1965.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

syntynyt 21.5.1898 Falkissa Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, Luxemburgin asianajajayhteisön jäsen (1922-1927), oikeusministeriön virkamies (1927-1929), rauhantuomari (1929-1930), apulaissyyttäjä (1930-1937), alueellisen tuomioistuimen tuomari (1937-1945), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jäsen (1945-1952), ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) riita-asioiden komitean jäsen (1951-1952), Brysselin yliopiston ylimääräinen professori, suurherttuakunnan ylimmän hallintotuomioistuimen jäsen, Benelux-maiden oikeuden yhtenäistämistoimikunnan jäsen, kansallisen valtuuskunnan puheenjohtaja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, suurherttuakunnan lainsäädännöllisen tutkimuskunnan puheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964 ja presidentti 8.10.1964-9.10.1967, ETY:n sekä Afrikan valtioiden ja Madagaskarin väliseen assosiaatioon liittyneitä asioita käsitelleen välitystuomioistuimen presidentti (1965-1967), kuollut 9.12.1967

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

syntynyt 14.10.1899 Alankomaissa, oikeustieteen opintoja Leidenissa, Kansainliiton pääsihteeristön virkamies Genevessä, Amsterdamin alioikeuden (Rechtbank te Amsterdam) tuomari, kansainvälisen merenkulkujärjestön jäsen, talousministeriön ulkomaankauppaosaston johtaja (1934), joutui sotavangiksi, palasi tehtäviinsä samaan ministeriöön (1945), osallistui Euroopan taloudellisen integraation kehittämiseen, Alankomaiden tärkein edustaja Benelux-maiden yhdentymisprosessissa, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 10.12.1952-6.10.1958, kuollut 2.8.1973

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

syntynyt 14.5.1900 Meudonissa Ranskassa, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta, Conseil d'État'n esittelijä (1924) sekä sittemmin vanhempi esittelijä (1929) ja esittelijäneuvos (1934), Conseil d'État'n talousasioita käsittelevän jaoston hallintoneuvos (1945), hallituskomissaari, oikeudellinen asiantuntija EHTY:n perustamissopimuksen allekirjoittamiseen johtaneissa neuvotteluissa (1950), EHTY:n tuomioistuimen julkisasiamies 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1958-8.10.1964, kuollut 5.9.1986

Karl ROEMER
Karl ROEMER

syntynyt 30.12.1899 Saksassa, talouspolitiikan ja oikeustieteen opintoja Kölnissä sekä Münchenissä, Freiburgissa ja Bonnissa, asessori ja tuomari Kölnissä (1932), Berliinin asianajajayhteisön jäsen (-1946), asianajaja Saarbrückenin ylioikeuksissa (Landgericht Saarbrücken ja Oberlandgericht Saarbrücken) vastuullaan pääosin ulkomaiden oikeuteen liittyviä tehtäviä (1947-1952), Saksan asiamies miehityskauden viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä ulkomaisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa, liittovaltion erityistehtävissä ennen diplomaattiedustustojen perustamista ulkomaille, osallistui Homburgissa rahauudistusta valmisteleviin "Sonderstelle für Geld und Kredit" -toimiin (1947-1948), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1953-1973), kuollut 21.12.1984

Rino ROSSI
Rino ROSSI

syntynyt 14.8.1889 Chivennassa Italiassa, tuomari (pretore) Caragliossa (1920) ja Torinossa (1924), Rodin alioikeuden (Tribunale de Rodi) presidentti (1928), siirrettiin Rooman alioikeuteen (Tribunale di Roma) (1934), Kairon kauppatuomioistuimen (Tribunale consolare del Cairo) tuomari (1936), komennuksella ulkoasiainministeriössä (1940), Rodin muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello di Rodi) presidentti (1941), Aquilan muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello dell'Aquila) ja sittemmin Rooman muutoksenhakutuomioistuimen jäsen (1945), komennuksella ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) syyttäjäviranomaisessa (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen apulaissyyttäjä (1951), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaoston puheenjohtaja (1958), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964, kuollut 6.2.1974

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

syntynyt 17.2.1910 Italiassa, oikeustieteen tohtori (1932), asianajaja (-1939), pääsi Avvocatura dello Staton palvelukseen kilpailun kautta, nimitettiin valtionasiamiehen sijaiseksi (1955), Rooman yliopiston assistentti (1939-1950), Il Giornale d'Italia -kustannusyhtiön commissario governativo (1944-1946), Poligrafico dello Staton oikeudellinen neuvonantaja (1946-1948), Italian hallituksen asiamies rauhansopimuksen sovittelulautakunnissa (1948-1950), Tangerin kansainvälisen alueen oikeudellinen neuvonantaja (1951-1953), EHTY:n korkean viranomaisen oikeudellinen neuvonantaja (1953-1956), Italian valtuuskunnan oikeudellinen asiantuntija Rooman sopimusten laadinnassa, kirjoittanut useita oikeudellisia teoksia, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 1958-1961, kuollut 5.8.1984

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

syntynyt 15.1.1918 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori (1941), Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel -järjestön oikeudellinen neuvonantaja, jatkoi salaa miehitysvallan kiellettyä järjestön toiminnan (1941-1945), Amsterdamin vapaan yliopiston julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden professori (1945-), Nederlandse Verening voor Administratief Recht -järjestön puheenjohtaja (1948-1958), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1955-), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-29.3.1979 ja presidentti 7.10.1958-7.10.1964, Groningenin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori (1979-1984), kuollut 24.8.1992

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

syntynyt 26.7.1907 Veronassa Italiassa, oikeustieteen tohtori Padovan yliopistosta (1928), Padovan yliopiston oikeusfilosofian laitoksen assistentti (1929), siviilioikeuden dosentti (1935), Ferraran yliopiston siviilioikeuden professori (1935-1942), Venetsian yliopiston ylimääräinen siviilioikeuden professori (1941-1942), Padovan yliopiston siviilioikeuden professori (1942-) ja vertailevan yksityisoikeuden opettaja (1953-), Padovan yliopiston yksityisoikeuden laitoksen johtaja (1945-), Venetsian Istituto Veneton sekä Padovan, Veronan ja Ferraran akatemioiden jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.3.1962-12.12.1972, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-6.10.1976, kuollut 18.4.1998

Robert LECOURT
Robert LECOURT

syntynyt 19.9.1908 Ranskassa, oikeustieteen tohtori, asianajaja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d'appel de Paris), reservin kapteeni, vastarintaliikkeen salaisen johtokunnan jäsen ja kansallisen vapautusliikkeen (Mouvement de libération nationale) jäsen, väliaikaisen neuvoa-antavan kansalliskokouksen jäsen, Pariisin vaalipiirin kansanedustaja (1945-1958), Hautes-Alpesin vaalipiirin kansanedustaja (marraskuu 1958), oikeusministeri (useaita kertoja vuosina 1948-1958), Ranskan tasavallan ja yhteisön jäsenvaltioiden välisestä avustuksesta ja yhteistyöstä vastaava ministeri sekä sittemmin merentakaisten departementtien ja alueiden sekä Saharan asioista vastaava ministeri (tammikuu 1959 - elokuu 1961), European Movement - Mouvement Européen -järjestön johtokunnan jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 18.5.1962-9.10.1967 ja presidentti 10.10.1967-25.10.1976, kuollut 9.8.2004

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

syntynyt 15.6.1900 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Heidelbergin yliopistosta (1924), ylimääräinen tuomari berliiniläisissä tuomioistuimissa, talousministeriön virkamies (1928-1935), talousasiantuntija, hallintojohtaja berliiniläisissä sairaaloissa, Hessenin osavaltiohallituksen liittovaltioasioista vastaava valtiosihteeri, Yhdysvaltain miehitysalueen liittoneuvoston hallituksen jäsen Stuttgartissa (1946), yhdistyneen talousalueen hallinnon apulaisjohtaja (1947-1948) ja sittemmin oikeudellisen osaston johtaja (1948-1949), parlamentaarisen neuvoston jäsen (1948-1949), liittovaltion oikeusministeriön valtiosihteeri (1949-1963), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.2.1963-28.10.1970, kuollut 1.1.1976

Joseph GAND
Joseph GAND

syntynyt 28.2.1913 Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, loppututkinto École libre des sciences politiques -yliopistosta, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta (1963), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964), hallintoviranomaisista ja julkishallinnosta vastaava ylijohtaja (helmikuu 1959 - huhtikuu 1961), École nationale d'administrationin opettaja (1947-1958), Pariisin valtiotieteellisen instituutin professori (1958-1962), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.1964-6.10.1970, kuollut 4.10.1974

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

syntynyt 2.1.1909 Italiassa, oikeustieteen tohtori Torinon yliopistosta (1930), kansainvälisen oikeuden dosentti (1933), Torinon yliopiston opettaja, Cagliarin yliopiston (1939-1940) ja sittemmin Modenan yliopiston (1940-1942) kansainvälisen oikeuden professori, Torinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1942-1956), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten suhteiden professori (1956-1964), Torinon alioikeuden (Tribunale di Torino) tuomari, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Consiglio di Stato) jäsen (1948-), ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen kunniajaoston presidentti (1956), diplomaattisten riita-asioiden osaston pääsihteeri ja oikeudellisen osaston päällikkö, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.10.1964-3.2.1976, kuollut 18.1.2000

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

syntynyt 22.6.1912 St-Niklaas Waasissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1934), asianajaja, ammatillisen kurinpitolautakunnan jäsen (1935), valtiotieteen ja kansainvälisen politiikan tohtori (1945), Vlaamse Conferentie van de Balie -asianajajaliiton hallituksen jäsen ja sittemmin puheenjohtaja, edustajainhuoneen jäsen (1951-1961), parlamentin ulkoasiainvaliokunnan sekä oikeusasioita ja perustuslain muuttamista käsittelevän valiokunnan jäsen, Leuvenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ylimääräinen professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-29.10.1980 ja presidentti 30.10.1980-10.4.1984, kuollut 1.8.2002

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

syntynyt 20.11.1919 Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja, politiikan johtaja ja pääsihteeri (1946-1967), Liègen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1951), yksi Liègen yliopiston eurooppaoikeuden laitoksen perustajista (1963), ylimääräinen professori ja Euroopan yhteisöjen oikeuden oppituolin haltija (1965), kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen Varsovan istunnossa (1965), suurherttuakunnan instituutin moraali- ja valtiotieteiden osaston jäsen (1967), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-7.10.1985, kuollut 2.2.2010

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

syntynyt 14.12.1911 Hampurissa Saksassa, oikeustieteen ja valtiotieteen opintoja Grazissa sekä Freiburg im Breisgaussa ja Berliinissä, oikeustieteen tohtori Königsbergistä (Pr) (1937), talous- ja liikenneministeriön virkamies, liittoneuvoston oikeudellisten asiantuntijoiden komitean sekä liittopäivien ja liittoneuvoston sekakomitean sihteeri, perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe) tuomari (1955-1970), Heidelbergin yliopiston kunniaprofessori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 28.10.1970-6.10.1976 ja presidentti 7.10.1976-31.10.1980, kuollut 24.8.1993

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

syntynyt 25.8.1919 Limogesissa Ranskassa, oikeustieteen tohtori ja filosofian maisteri (englannin kieli), opintoja École nationale d'administrationissa (1945-1947), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1969), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1957-1969), ylimpien yleis- ja hallintotuomioistuimien jäsenistä koostuvan tuomioistuimen (tribunal des conflits) hallituskomissaari (1965-1970), komennuksilla Euroopan talousyhteistyön ministerikomiteassa (1948-1951) sekä neuvoston puheenjohtajan kabinetissa (1952), puolustusministerin kabinetissa (1952-1954) ja oikeusministerin kabinetissa (1969-1970), virkamatkoja ulkomaille teknisenä asiantuntijana, École nationale d'administrationin ja Pariisin valtiotieteellisen instituutin opettaja, kirjoitti säännöllisesti useisiin juridisiin aikakauslehtiin, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1970-2.1.1972 kuolemaansa saakka

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

syntynyt 29.3.1920 Charenton-le-Pontissa (Val-de-Marne) Ranskassa, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, hallituksen asiamies Ranskan ja Italian sovintokomissiossa (1949-1951), oikeusministerin kabinetin tekninen neuvonantaja (1952-1953), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1972), Ranskan Marokon-suurlähetystön oikeudellinen neuvonantaja (1956-1958), hallituskomissaari ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen riita-asioiden osastolla (1958-1961), Marokon korkeimman oikeuden hallintoasioiden jaoston puheenjohtaja (1961-1964), oikeusministeriön oikeudellisen osaston johtaja (1964), École nationale d'administrationin opettaja, Rabatin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja, Marokon hallinnollisen korkeakoulun professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 22.3.1972-18.3.1981, kuollut 9.7.1995

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

syntynyt 12.2.1911 Irlannissa, kelttiläisten opintojen loppututkinto Dublinin University Collegesta (1933), barrister King's Innsistä (1934), senior counsel (1945), King's Innsin bencher (1946), attorney general (1946-1948 ja 1951-1953), korkeimman oikeuden tuomari (1953-1961), chief justice (1961-1973), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-12.12.1974, Irlannin presidentti (1974-1976), kuollut 21.3.1978

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

syntynyt 19.2.1913 Kööpenhaminassa Tanskassa, oikeustieteen opintoja Kööpenhaminan yliopistossa ja Geneven Institut universitaire des Hautes études internationalesissa, oikeustieteen tohtori (1946), Tanskan ulkoasiainministeriön virkamies Bernissä ja Lontoossa (1938-1945), Århusin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden professori (1947-), Tanskan ja Alankomaiden hallitusten nimittämä kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc -tuomari Pohjanmeren mannerlaattaa koskevissa asioissa (1968-1969), pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-8.10.1979, kuollut 11.10.1981

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

syntynyt 17.7.1918 Münchenissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta (1950), ylempi oikeustieteellinen valtiontutkinto (1951), ylimääräinen tuomari ja sittemmin alioikeuden tuomarin roolissa Baijerin osavaltion oikeusministeriön neuvonantaja (1951-1954), Münchenin alioikeuden (Amtsgericht München) tuomari (1954-1955), työskenteli Baijeria liittovaltiossa edustavan täysivaltaisen ministerin alainen virkamies (1955-1956), Baijerin osavaltion kanslian hallintoneuvos ja sittemmin ylijohtaja (1956-1958), Münchenin ylioikeuden (Landgericht München) tuomari (1958-1961), Saksan liittopäivien jäsen (1961-1972), liittovaltion valtiovarainministeriön suhteista parlamenttiin vastaava valtiosihteeri (1969-1971), Euroopan yleiskokouksen jäsen (1971-1973), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.10.1973-11.1.1984, kuollut 16.4.1998

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

syntynyt 24.9.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, liittyi Yhdistyneen kuningaskunnan armeijan palvelukseen (helmikuu 1943), liittyi kivääriprikaatiin, osallistui operaatioihin Euroopassa ja Aasiassa, sotilasuran päätteeksi sai sotilasarvon acting major (1947), oikeustieteellinen loppututkinto (B.A.,1948), Lincoln's Innin asianajajayhteisön jäsen (tammikuu 1950), Chancery Barin barrister (1950-1972), Lincoln's Innin bencher (vuodesta 1966), Royal Borough of Kensingtonin councillor (1959-1968), Warner & Sons Ltd -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johtaja (1952-1970), Queen's counsel (marraskuu 1972), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-26.2.1981, kuollut 1.2.2005

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

syntynyt 18.11.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1951), Queen's counsel (1963), Skotlannin korkeimman oikeuden (Court of Session) tuomari (1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-6.10.1988 ja presidentti 10.4.1984-6.10.1988, aateloitiin Yhdistyneen kuningaskunnan paroniksi arvonimellä Lord Mackenzie-Stuart of Dean, kuollut 1.4.2000

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

syntynyt 4.10.1912 Irlannissa, LL. B. -tutkinto Dublinin University Collegesta (1936), barrister King's Innsistä (1935), senior counsel (1951), King's Innsin bencher (1954), attorney general (1954 ja 1957-1965), korkeimman oikeuden tuomari (1965), High Courtin presidentti (1966), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.12.1974-16.1.1985, kuollut 30.12.1994

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

syntynyt 25.1.1905 Casertassa Italiassa, oikeustieteen tutkinto Napolin yliopistosta (1925), ulkoasiainministeriön varavaltiosihteeri (1927-1932), Rooman yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1932), Urbinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1932), Firenzen (1933-1940) ja Rooman yliopistojen (1940-1975) kansainvälisen oikeuden professori, Rooman yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1966-), senaattori (1948-1972), puolustusministeriön alivaltiosihteeri (1953-1958), senaatin varapuheenjohtaja (1958-1960), opetusministeri (1960-1962), oikeusministeri (1962-1963), työ- ja sosiaaliministeri (1963-1964 ja 1966-1968), YK-asioita hoitava salkuton ministeri (1968-1969 ja 1970), valtiovarainministeri (1969-1970), posti- ja televiestintäministeri (1970-1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1976-6.10.1988, kuollut 11.10.1997

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

syntynyt 29.3.1907 Rennesissä Ranskassa, loppututkinto yksityisoikeudesta, Douain muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Douai) ja sittemmin Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) ylimääräinen tuomari (1933-1936), Evreux'n alioikeuden (tribunal d'Évreux) apulaissyyttäjä (1936-1940), Evreux'n alioikeuden syyttäjä (1940), sotarikoksia tutkivan viranomaisen johtaja (1946), puolustusministeriön kansliapäällikkö (1947-1949), viestintäministeriön kansliapäällikkö (1949-1953), pääministerin avustaja (1953), Seinen alioikeuden (tribunal de la Seine) ensimmäinen apulaissyyttäjä (1954-1956), oikeusministeriön kansliapäällikkö (1957-1958), Seinen alioikeuden syyttäjä (1958-1961), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (cour de cassation) jäsen (1961), oikeusviranomaisten valvonnasta vastaava virkamies (1962), Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäinen presidentti (1962-1968), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjä (1968-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 26.10.1976-6.10.1982, kuollut 12.3.1990

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

syntynyt 9.2.1925 Napolissa Italiassa, oikeustieteellinen loppututkinto Napolin yliopistosta (1945), Napolin yliopiston assistentti (1946-1952), kansainvälisen oikeuden tohtori (1951), Napolin yliopiston kansainvälisen oikeuden opettaja (1951-1954), Cagliarin yliopiston julkisoikeuden ylimääräinen professori (1954), Barin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1955-1968), Napolin yliopiston kansainväliset järjestöt -oppiaineen professori (1968), Napolin yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1970), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen yksityisoikeuden professori (1970-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 3.2.-6.10.1976 ja julkisasiamies 7.10.1976-6.10.1982, kuollut 4.4.2002

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

syntynyt 11.8.1929 Amsterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Amsterdamin yliopistosta (1953), asianajaja ja syyttäjä Haarlemissa (1953-1956), oikeusministeriön virkamies Haagissa (1956-1962), Euroopan yhteisöjen neuvoston oikeudellisen yksikön oikeudellinen neuvonantaja (1962-1965), Leidenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1965-1978) ja dekaani (1973-1975), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1978), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Hoge Raad) tuomari (1978-1979), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 29.3.1979-29.3.1990, kuollut 24.12.2015

Ole DUE
Ole DUE

syntynyt 10.2.1931 Tanskassa, oikeusministeriön johtaja, muutoksenhakutuomioistuimen väliaikainen jäsen, Tanskan valtuuskunnan jäsen Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1979-6.10.1988 ja presidentti 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 21.1.2005

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

syntynyt 2.6.1925 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Göttingenin yliopistosta (1952), liittovaltion talousasioiden ministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1953), liittovaltion talousasioiden ministeriön Eurooppa-osaston yksikön päällikkö (1958), Eurooppa-politiikan osaston johtaja (1970), Münsterin yliopiston opettaja (1971) ja kunniaprofessori (1975), Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht -järjestön hallituksen jäsen, Heidelbergin ulkomaisen julkisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden Max Planck -instituutin hallituksen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.10.1980-6.10.1988, kuollut 20.9.2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

syntynyt 16.3.1916 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Leidenin yliopistosta (1946), talousasioiden ministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamies (mm. ministerin yleinen neuvonantaja ja markkinajärjestelyn johtaja, 1945-1958), Euroopan yhteisöjen komission pääjohtaja (1958-1967), Utrechtin yliopiston sosiaali- ja talousoikeuden professori (1967-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 4.6.1981-13.1.1986, kuollut 4.7.2004

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

syntynyt 29.3.1920 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä talouspolitiikasta ja valtiotieteestä, oikeusministeriön virkamies (1950), oikeusministerin kabinetin osaston johtaja (1958), Pariisin alioikeuden (tribunal de grande instance de Paris) varapuheenjohtaja (1969), oikeusministeriön johtaja (1973), École nationale de la magistraturen hallintovirkamies (1974), Pariisin alioikeuden puheenjohtaja (1976), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 18.3.1981-13.2.1984

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

syntynyt 28.7.1924 Ranskassa, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, oikeusministeriön johtaja, vesistö- ja metsähallinnon ylijohtaja, valtioneuvoston kanslian ylijohtaja, Conseil d'État'n jäsen, riita-asioiden osaston ensimmäisen jaoston puheenjohtaja, Institut d'études politiquesin professori, Conseil d'État'n julkisen rakentamisen osaston puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 4.6.1981-6.10.1982 ja 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 11.1.2002

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

syntynyt 15.8.1926 Ateenassa Kreikassa, oikeusfilosofian loppututkinto Oxfordin yliopistosta, University College of Wales Aberystwythin opettaja (1954), Lontoon King's College -yliopiston opettaja (1959), vertailevan oikeustieteen professori Lontoossa (1966), oikeustieteen tohtori Lontoosta (LL.D., 1972), King's Collegen eurooppaoikeuden keskuksen johtaja (1974), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.1.1981-15.11.1982 kuolemaansa saakka

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

syntynyt 17.2.1930 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, barrister sekä master of the bench ja sittemmin treasurer Gray's Innistä, Queen's counsel, työministeriön ja valtiovarainministeriön virkamies sekä sittemmin johtava virkamies, julkinen notaari, High Courtin (Queen's Bench Division) tuomari, Employment Appeal Tribunalin presidentti, Durhamin yliopiston, Cornellin ja Mercerin yliopistojen (Yhdysvallat) sekä Lontoon King's Collegen vieraileva professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 26.2.1981-6.10.1988 ja tuomari 7.10.1988-10.3.1992, kuollut 7.4.2009

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

syntynyt 29.1.1927 Düsseldorfissa Saksassa, oikeustieteen opintoja Kölnin sekä Bonnin ja Freiburgin yliopistoissa (1947-1951), Kölnin muutoksenhakutuomioistuimen (Oberlandesgericht Köln) esittelijä (1952-1956) ja sittemmin asessori (1956), liittovaltion perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht) tieteellinen erityisavustaja (1958-1960), Kölnin ylioikeuden (Landgericht Köln) Landsgerichtsrat (1959), liittovaltion oikeusministeriön julkisoikeuden osaston virkamies (1961) ja sittemmin johtaja (1969), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 28.5.2009

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

syntynyt 23.12.1927 Italiassa, työoikeuden professori Urbinon sekä Bolognan ja Rooman yliopistoissa, vertailevan yksityisoikeuden professori Bolognan yliopistossa, korkeimman tuomarineuvoston (Consiglio superiore della magistratura) jäsen (1976-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1982-1988) ja tuomari 7.10.1988-21.7.1999 kuolemaansa saakka

Yves GALMOT
Yves GALMOT

syntynyt 5.1.1931 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen tutkinto, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä École nationale d'administrationista (1956), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä (1956), nuoriso- ja urheiluasioiden valtuutetun kabinetin asiantuntija ja sittemmin tekninen neuvonantaja (1961), Conseil d'État'n esittelijäneuvos (1962) ja riita-asioiden täysistuntokokoonpanon hallituskomissaari (1964-1968), Entreprise minière et chimiquen apulaispääsihteeri ja sittemmin pääsihteeri (1970-1974), Centre Beaubourgissa toimivan musiikin ja akustiikan tutkimuksen instituutin (IRCAM) hallinto- ja talousjohtaja (1974-), Conseil d'État'n jäsen (kesäkuu 1981), Entreprise de recherche et d'activités pétrolièresin oikeudellinen neuvonantaja (lokakuu 1981 - 1982), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 3.10.2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

syntynyt 16.3.1919 Kreikassa, asianajaja Ateenassa, ylimmän hallintotuomioistuimen esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos ja hallintoneuvos, tuomareita vastaan nostettuja kanteita käsittelevän erityistuomioistuimen presidentti, korkeimman erityistuomioistuimen jäsen, hallinnollisten tuomioistuinten ylitarkastaja, korkeimman tuomarineuvoston jäsen, ulkoasiainministeriön korkeimman neuvoston presidentti, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 14.3.1983-6.10.1997, kuollut 23.3.2000

 

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

syntynyt 5.6.1930 Saksassa, asianajaja, notaari, Euroopan parlamentin kristillisdemokraattisen ryhmän pääsihteeri, Saksan liittopäivien jäsen, liittopäivien lakivaliokunnan ja Euroopan asioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja, Saarlandin yliopiston eurooppaoikeuden kunniatohtori (1990), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 11.1.1984-6.10.1997

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

syntynyt 31.7.1916 Corkissa Irlannissa, oikeustieteen opintoja Dublinin University Collegessa ja King's Innsissä, barrister (1938), senior counsel (1954), edustajainhuoneen (Dáil Eireann) jäsen (1948-1973), terveysministeri (1954-1957), Irlannin presidentinvaalien ehdokas (1966 ja 1973), High Courtin tuomari (1973), chief justice (1974), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 16.1.1985-6.10.1991, kuollut 25.2.2003

Marco DARMON
Marco DARMON

syntynyt 26.1.1930 Ranskassa, oikeusministeriön virkamies, Paris I -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja, oikeusministerin kabinetin apulaisjohtaja, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) jaoston puheenjohtaja, oikeusministeriön johtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 13.2.1984-6.10.1994, kuollut 8.8.2017

René JOLIET
René JOLIET

syntynyt 17.1.1938 Belgiassa, Liègen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden professori (1974-1984) ja ylimääräinen professori (1984-), Belgian edustaja Lontoon King's Collegessa (1977), Nancyn yliopiston (1971-1978) sekä Amsterdamin yliopiston Europa Instituten (1976-1985), Leuvenin katolisen yliopiston (1980-1982) ja Northwestern University of Chicagon (1974 ja 1983) vieraileva professori, Bruggen Collège d'Europen yhteisöjen kilpailuoikeuden lehtori (1979-1984), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.4.1984-15.7.1995 kuolemaansa saakka

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

syntynyt 15.6.1935 Luxemburgissa, oikeusministeriön virkamies, johtava hallitusneuvos, hallituksen edustaja ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) riita-asioiden komiteassa, oikeusministeriön johtava neuvonantaja, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1985-1.6.1996 kuolemaansa saakka

Jean MISCHO
Jean MISCHO

syntynyt 7.9.1938 Luxemburgissa, oikeustieteen ja valtiotieteen opintoja Montpellier'n sekä Pariisin ja Cambridgen yliopistoissa, Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön virkamies, johtava hallintovirkamies komission kahden jäsenen kabineteissa, Luxemburgin ulkoministeriön virkamies, Luxemburgin pysyvän EY-edustajan sijainen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 13.1.1986-6.10.1991 ja 19.12.1997-6.10.2003, kuollut 10.5.2016

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

syntynyt 17.3.1936; Portugalissa, Lissabonin muutoksenhakutuomioistuimen (Tribunal de Apelación de Lisboa) virallinen syyttäjä, oikeusministerin kabinettipäällikkö, avustava valtakunnansyyttäjä, Gabinete de Direito Europeun johtaja, Lissabonin yliopiston yhteisön oikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 31.1.1986-6.10.2000

 

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

syntynyt 26.5.1946 Espanjassa, assistentti, Oviedon yliopiston, Freiburg im Breisgaun yliopiston, Madridin autonomisen yliopiston sekä Madridin Complutense-yliopiston ja Granadan yliopiston professori, Granadan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 31.1.1986-6.10.2003 ja presidentti 7.10.1994-6.10.2003, kuollut 17.1.2019

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta, tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta, asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972), eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8. lokakuuta 2012 - 8. lokakuuta 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

syntynyt 22.5.1926 Espanjassa, Granadan ja Barcelonan yliopistojen sekä Madridin autonomisen yliopiston kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, Madridin Complutense-yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, Espanjan perustuslakituomioistuimen tuomari (1980-1986), Consejo de Estadon jäsen, Madridin kuninkaallisen oikeustieteellisen akatemian jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 20.10.2009

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

syntynyt 21.3.1935 Saksassa, Kölnin eurooppaoikeuden instituutin assistentti, Bonnin yliopiston ja Frankfurt am Mainin yliopiston julkisoikeuden, kansainvälisen julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 1.6.2015

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

syntynyt 11.5.1935 Belgiassa, Leuvenin katolisen yliopiston sekä Chicagon yliopiston ja Amsterdamin yliopiston professori, Leuvenin katolisen yliopiston vararehtori sekä akateemisen neuvoston ja hallituksen jäsen, asianajaja Dendermondessa sekä Leuvenissa ja Brysselissä, pankkikomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 8.7.2015

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

syntynyt 1939, barrister, King's counsel, Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön virkamies, julkisasiamies Jean-Pierre Warnerin lakimiesavustaja, eurooppaoikeuden professori Lontoossa, Lontoon King's College -yliopiston Centre of European Law'n johtaja, kirjoittanut useita teoksia eurooppaoikeudesta, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-10.1.2006

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

syntynyt 15.11.1942 Italiassa, Napolin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja yhteisön oikeuden professori, asianajaja ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa (Corte di cassazione), ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden neuvoston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-4.3.1998; kuollut 6.7.2021

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

syntynyt 31.1.1928 Alankomaissa, ulkoasiainministeriön virkamies, Leidenin ja Utrechtin yliopistojen kansainvälisen oikeuden professori, ylimmän hallintotuomioistuimen (Raad van State) jäsen ja lainkäyttöosaston puheenjohtaja, Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian hallintoneuvoston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 29.3.1990-6.10.2000

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

syntynyt 1942, oikeusministeriön virkamies, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin Max Sørensenin lakimiesavustaja, Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, asianajaja, välimiesoikeuksien jäsen ja puheenjohtaja, hallinnollisen valitustuomioistuimen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1991-6.10.1994 ja tuomari 7.10.1994-10.1.2006

John L. MURRAY
John L. MURRAY

syntynyt 17.6.1943 Irlannissa, barrister (1967), senior counsel (1981), asianajaja, Irlannin asianajajayhteisön jäsen, attorney general (1987), Council of Staten ja Bar Council of Irelandin entinen jäsen, King's Innsin bencher, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1991-5.10.1999, kuollut 18.1.2023

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

syntynyt 14.11.1934 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianajaja Skotlannissa, King's  counsel (Skotlanti), Skotlannin asianajajayhteisön pääsihteeri ja sittemmin varainhoitaja, Council of the Bars & Law Societies of the European Communityn neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja, Edinburghin yliopiston Europa Instituten Salvesen-professori (European Institutions) ja johtaja, House of Lords Select Committee on the European Communitiesin asiantuntija, Lontoon Gray's Innin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-9.3.1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-7.1.2004

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

syntynyt 1931, Padovan sekä Bolognan ja Rooman yliopistojen valtiosääntöoikeuden sekä yleisen julkisoikeuden ja vertailevan oikeustieteen professori, Consiglio Superiore della Magistraturan jäsen (1976-1978), perustuslakituomioistuimen jäsen ja sittemmin presidentti (1986-1987), yhteisöpolitiikan ministeri (1987-1989), Euroopan parlamentin jäsen (1989-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-31.12.1994 ja julkisasiamies 1.1.1995-14.12.1999 sekä uudelleen tuomari 15.12.1999-3.5.2006, kuollut 18.7.2007

Georges COSMAS
Georges COSMAS

syntynyt 14.7.1932 Kreikassa, Ateenan asianajajayhteisön jäsen, ylimmän hallintotuomioistuimen esittelijä (1963) sekä esittelijäneuvos (1973) ja hallintoneuvos (1982-1994), tuomareita vastaan nostettuja kanteita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen; jäsen korkeimmassa erityistuomioistuimessa, joka on Kreikan perustuslain mukaan toimivaltainen yhtenäistämään maan kolmen korkeimman oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja joka valvoo valtiollisten vaalien sekä Euroopan parlamentin vaalien lainmukaisuutta; korkeimman tuomarineuvoston jäsen, ulkoasiainministeriön korkeimman neuvoston jäsen, tavaramerkkiasioiden muutoksenhakutuomioistuimen presidentti, oikeusministeriön lainvalmistelua hoitavan erityiskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-6.10.2000

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

syntynyt 1936, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) jäsen, Euroopan yhteisöjen neuvoston oikeudellisen yksikön johtaja ja sittemmin pääjohtaja (1968-1973), kansallisen työvoimaviraston pääjohtaja (1973-1975), teollisuusministeriön yleisen hallinnon johtaja (1977-1979), taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) oikeudellisten asioiden johtaja (1979-1985), Institut international d'administration publiquen johtaja (1985-1987), ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja ja oikeudellisen osaston johtaja (1987-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-6.10.2006; kuollut 12.7.2021

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

syntynyt 1938, tuomari (1966-1970), hyvinvointiministerin kabinettipäällikkö ja sittemmin tekninen neuvonantaja (1976), oikeusministerin kabinetin tekninen neuvonantaja (1976-1978), oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisjohtaja (1978-1983), Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) neuvonantaja (1983-1986), oikeusministerin kabinetin apulaisjohtaja (1986), tribunal de grande instance de Bobignyn presidentti (1986-1993), oikeusministerin kabinetin johtaja, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) julkisasiamies (1993-1994), Paris V René Descartes -yliopiston apulaisprofessori (1988-1993), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-6.10.2006, kuollut 25.1.2023

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

syntynyt 30.1.1943 Saksassa, Baijerin osavaltion oikeusministeriön johtaja, Saksin osavaltion perustuslakituomioistuimen (Verfassungsgerichthof) ja Dresdenin muutoksenhakutuomioistuimen (Oberlandesgericht) presidentti (1992-1994), Saarbrückenin yliopiston eurooppaoikeuden ja lääkintäoikeuden kunniaprofessori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-14.7.2000

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

syntynyt 26.2.1949 Tanskassa, oikeusministeriön virkamies Kööpenhaminassa (1973-), oikeusministeriön osastopäällikkö (1982-1987 ja 1988-1991), hovioikeuden (Østre Landsret) tuomari (1987-1988), meri- ja kauppaoikeuden (Sø- og Handelsretten) varapresidentti (1988), oikeusministeriön asiamies yhteisön oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa (1991-1994), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-18.12.1997

Peter JANN
Peter JANN

syntynyt 1935, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta (1957), nimitettiin tuomariksi ja määrättiin liittovaltion oikeusministeriöön (1961), lehdistöasioita käsittelevä tuomari Wienin Straf-Bezirksgerichtissä (1963-1966), liittovaltion oikeusministeriön tiedottaja (1966-1970) ja kansainvälisen osaston virkamies, Itävallan parlamentin oikeusvaliokunnan asiantuntija ja eduskuntaryhmän tiedottaja (1973-1978), nimitettiin Verfassungsgerichtshofin jäseneksi (1978), Verfassungsgerichtshofin vakinainen esittelevä tuomari (-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-6.10.2009

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

syntynyt 30.3.1940 Ruotsissa, oikeustieteen tohtori Lundin yliopistosta, Lundin yliopiston julkisoikeuden professori, Tukholman yliopiston julkisoikeuden professori ja dekaani, oikeusasiamies, korkeimman hallinto-oikeuden (Regeringsrätten) jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-6.10.2000, kuollut 7.8.2016

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

syntynyt 31.10.1941 Suomessa, oikeustieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta, oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja ja lainvalmisteluosaston ylijohtaja, ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston neuvotteleva virkamies, korkeimman oikeuden jäsen, EFTAn tuomioistuimen jäsen ja presidentti, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-16.1.2002

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

syntynyt 3.5.1942 Irlannissa, taloustieteiden loppututkinto Dublinin University Collegesta, barrister at law, senior counsel, Legal Aid Boardin ja Irlannin asianajajayhteisön puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 19.1.1995-6.10.2000

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

syntynyt 1949, tuomari, korkeimman tuomarineuvoston (Consejo General del Poder Judicial) jäsen, professori, Consejo General del Poder Judicialin presidenttineuvoston johtaja, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc -tuomari, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 19.1.1995-12.11.2009 kuolemaansa saakka

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

syntynyt 1949, oikeus- ja taloustieteen tutkinnot Liègen yliopistosta, Master of Laws Harvardin yliopistosta (Yhdysvallat), Pariisin Dauphine- yliopiston kunniatohtori, Leuvenin ja Liègen yliopistojen eurooppaoikeuden professori, kansanedustaja (1977-1995), Vallonian hallintoalueen valtiosihteeri sekä ministeri ja pääministeri (1980-1988), varapääministeri sekä oikeusministeri ja pk-yritysten, itsenäisten yrittäjien ja vapaiden ammattien asioiden ministeri (1988-1992), varapääministeri sekä oikeusministeri ja elinkeinoministeri (1992-1995), varapääministeri ja puolustusministeri (1995), Verviersin pormestari (1995), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari (1995-2003), oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin asianajaja (2004-2012), valtiosihteeri (2009-2012), Julkisasiamiestä yhteisöjen tuomioistuimessa 8.10.2012 - 8.10.2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

syntynyt 1939, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja Pariisissa ja Montpellier'ssa, oikeustieteen lisensiaatti (1964), asianajaja (1964), kelpoisuus asianajoon muutoksenhakutuomioistuimissa (1967), työ- ja sosiaaliturva-asioiden ministeriön virkamies, talous- ja sosiaalineuvoston jäsen (1978-1989) ja sittemmin puheenjohtaja (1988-1989), Société nationale de crédit et d'investissementin ja Société européenne des satellitesin lakimies (-1989), Luxemburgin kansainvälisen yliopistoinstituutin hallintoneuvoston jäsen (1993-1995) ja sittemmin puheenjohtaja (1995-2004), Luxemburgin yliopiston luennoitsija, hallituksen edustaja Euroopan sosiaalirahaston komiteassa sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallituksessa (-1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-11.7.1996, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.7.1996-14.01.2008

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

syntynyt 3.6.1935 Kreikassa, Thessalonikin asianajajayhteisön jäsen (1963), kansainvälisen oikeuden tohtori Thessalonikin yliopistosta (1971), Traakian yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kansainvälisen julkisoikeuden ja yhteisön oikeuden professori, ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja (h.c.), Kreikan valtuuskunnan jäsen YK:n yleiskokouksessa (1983-), Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen menettelytapojen kehittämistä selvittävän asiantuntijakomission puheenjohtaja 1989-1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1997-10.3.1999 kuolemaansa saakka

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

syntynyt 27.7.1936 Saksassa, oikeustieteen opintoja Tübingenin sekä Berliinin, Pariisin, Hampurin, Wienin, Torinon ja Cambridgen yliopistoissa, Saksan liittopäivien jäsen (1969-1980), Euroopan parlamentin jäsen (1977), useiden valiokuntien (mm. oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta) jäsen ja puheenjohtaja (1993-1994), suhteista Baltian maihin vastaavan valtuuskunnan ja tietosuojaa käsittelevän alavaliokunnan sekä myrkyllisiä tai vaarallisia aineita käsittelevän alavaliokunnan puheenjohtaja, Euroopan parlamentin varapuhemies (1984-1992), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1997-6.10.2003, kuollut 4.6.2021

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

syntynyt 19.2.1934 Italiassa, Napolin alioikeuden (Tribunale di Napoli) tuomari, Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello de Roma) ja sittemmin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) jäsen, oikeusministeriön lainsäädäntöosaston (Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia) virkamies, Luganon yleissopimusta valmistelleen diplomaattikonferenssin keskuskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen italialaisen julkisasiamiehen lakimiesavustaja, Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma -yliopiston professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1995 ja presidentti 18.9.1995-4.3.1998, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 5.3.1998-6.10.2000, kuollut 26.1.2010

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

syntynyt 1948, oikeustieteen loppututkinto Freie Universität Berlinistä (1970), valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden tohtori Hampurin yliopistosta (1973), Hampurin yliopiston professori (1972-1977), Bielefeldin yliopiston julkisoikeuden professori (1978), Thessalonikin yliopiston julkisoikeuden professori (1982), sisäasiainministeri (1989 ja 1996), Kreetan yliopiston valtuuskunnan jäsen (1983-1987), Thessalonikin kansainvälisen talous- ja eurooppaoikeuden instituutin johtaja (1997-2005), Kreikan eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1992-1994), Kreikan tiedeakatemian jäsen (1993-1995), Kreikan virkamiehiä valitsevan lautakunnan jäsen (1994-1996), Trierin yliopiston eurooppaoikeuden akatemian tieteellisen neuvoston jäsen (1995-), Kreikan tuomarikoulun valtuuskunnan jäsen (1995-1996), ulkoministeriön tieteellisen neuvoston jäsen (1997-1999), Kreikan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja (1998), unionin tuomioistuimen tuomari 8.6.1999- ja presidentti 7.10.2003-8.10.2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

syntynyt 28.2.1942 Irlannissa, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1972), patentti- ja tavaramerkkitoimiston lakimies (1973-1979), asianajaja (1979-1995) ja sittemmin Irlannin asianajajayhteisön senior counsel (1995-1998), Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen, Irlannin High Courtin tuomari (1998), Dublinin Trinity College -yliopiston oikeusjärjestelmien ja oikeustieteen metodologian luennoitsija sekä kauppaoikeuden Averil Deverell -luennoitsija, King's Innsin bencher, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.10.1999-13.10.2004

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

syntynyt 1948, opintoja Tübingenissa sekä Münchenissä ja Genevessä, tutkija Lontoossa, oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta, Oldenburgin Arbeitsgerichtin tuomari, työoikeuden sekä oikeussosiologian ja sosiaalioikeuden opettaja Bremenin yliopistossa, Frankfurtin yliopiston ja Bremenin yliopiston virkaatekevä professori, Schleswig-Holsteinin Landesarbeitsgerichtin presidentti (1989), Kirgisian työoikeusuudistusta koskeneen European Expertise Service -hankkeen asiantuntija (1994-1995), Bremenin yliopiston työoikeuden emeritusprofessori (erityisesti eurooppalainen työoikeus), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 15.7.2000-6.10.2006

Stig von BAHR
Stig von BAHR

syntynyt 1939, eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston sekä Ruotsin valtioneuvoston kanslian ja eri ministeriöiden virkamies (mm. valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri), Göteborgin hallintotuomioistuimen (Kammarrätten, 1981) ja korkeimman hallinto-oikeuden (Regerinsrätten, 1985) tuomari, mukana useiden virallisten selontekojen laadinnassa erityisesti vero- ja kirjanpitolainsäädännön alalla, inflaatioon mukautettua tuloveroa käsittelevän työryhmän ja kirjanpitotyöryhmän puheenjohtaja sekä yksityisten yhtiöiden osakkaiden verotusta käsittelevän työryhmän erityisesittelijä, kirjanpitosääntöjä käsittelevän neuvoston puheenjohtaja, lainvalmistelukunnan (Lagrådet) jäsen, rahoitustarkastusneuvoston jäsen, julkaissut useita artikkeleita erityisesti verolainsäädännön alalta, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-6.10.2006

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

syntynyt 1940, eri tehtävissä oikeuslaitoksessa (1964-1977) sekä oikeuslaitoksen uudistamista koskevien tutkimusten toteuttamisessa ja koordinoinnissa, hallituksen edustaja Euroopan ihmisoikeustoimikunnassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (1980-1984), Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitean asiantuntija (1980-1985), rikoslain ja oikeudenkäyntimenettelystä rikosasioissa annetun lain uudistustyöryhmän jäsen, Procurador-Geral da República (1984-2000), Euroopan unionin petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsen (1999-2000), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-8.10.2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

syntynyt 1940, Rooman La Sapienza -yliopiston yhteisön oikeuden professori, Istituto Orientalen (1969-1979) sekä Napolin Federico II:n (1979-1992), Catanian (1969-1977) ja Mogadishun (1967-1972) yliopistojen professori, asianajaja Corte di cassazionessa, Italian pysyvän EYedustuston oikeudellinen neuvonantaja (1984-1992), Italian valtuuskunnan jäsen Espanjan ja Portugalin EU-jäsenyysneuvotteluissa sekä Euroopan yhtenäisasiakirjaa ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskeneissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja hallitustenvälisissä konferensseissa, kirjoittanut julkaisuja useista EY:n perustamissopimuksista ja unionin lainsäädännöstä, Il Diritto dell'Unione Europea -aikakausjulkaisun perustaja ja päätoimittaja (1996-), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, useiden kansainvälisten kongressien raportoija, pitänyt esitelmiä ja kursseja Haagin kansainvälisen oikeuden akatemiassa (1987) sekä useissa muissa kansainvälisissä instituutioissa, Euroopan komission varainhoitoa tutkivan riippumattoman asiantuntijaryhmän jäsen (1999), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-3.5.2006 ja  tuomari 4. toukokuuta 2006 - 8. lokakuuta 2018-, unionin tuomioistuimen varapuheenjohtaja 8. lokakuuta 2015 - 8. lokakuuta 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

syntynyt 1941, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1966-1969), Euroopan yhteisöjen komission virkamies (1969-1977), oikeustieteen tohtori Leydenin yliopistosta, Groninguen yliopiston eurooppaoikeuden professori (1977-1989), Arnhemin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof te Arnhem) ylimääräinen tuomari, kirjoittanut useita julkaisuja, komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtaja (1989-2000), Amsterdamin yliopiston eurooppaoikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-10.6.2010

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

syntynyt 1942, Utrechtin yliopiston tutkimusassistentti (1970-1971), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1971-1974), oikeusministeriön pääneuvonantaja (1975-1982), hallituspolitiikkaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen (1983-1990), työskennellyt erilaisissa opetustehtävissä, talousministeriön pääsihteeri (1990-1997), yleisten asioiden ministeriön pääsihteeri (1997-2000), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-6.10.2006, kuollut 20.4.2007

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

syntynyt 1957, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta, eurooppaoikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa, Itävallan diplomaattikunnan jäsen (1982-), ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston EY-asioiden erityisasiantuntija (1984-1988), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön virkamies (1989), ulkoasiainministeriön EU-asioista vastaavan oikeudellisen yksikön päällikkö ja erityislähettiläs (1992-2000), osallistunut ETA-neuvotteluihin ja Itävallan EU-jäsenyysneuvotteluihin, Itävallan valtionasiamies yhteisöjen tuomioistuimessa (1995-), Itävallan pääkonsuli Zürichissä (2000), toiminut erilaisissa opetustehtävissä ja kirjoittanut julkaisuja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-6.10.2006; kuolut 10.2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Turun yliopistosta (1977), Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori (1978-1981) ja Åbo Akademin professori (1981-1996), Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja (1985-1995), useita kansainvälisiä ja kansallisia akateemisia luottamustehtäviä, useiden tieteellisten yhdistysten jäsen sekä kansainvälisten ja kansallisten tutkimushankkeiden ja -ohjelmien johtaja (aloina mm. unionin oikeus, kansainvälinen oikeus, ihmis- ja perusoikeudet sekä valtiosääntöoikeus ja vertaileva julkisoikeus), Suomen valtuuskunnan jäsen tai neuvonantaja useissa kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa, asiantuntijatehtäviä Suomen oikeuselämässä (mm. lainvalmistelu ja eduskunnan eri valiokunnat) sekä YK:ssa, Unescossa, Etykissä ja Euroopan neuvostossa, Euroopan komission oikeudellinen pääneuvonantaja (ulkosuhteet, 1995-) ja oikeudellisen yksikön varapääjohtaja (maaliskuu 2001-), unionin tuomioistuimen tuomari 17.1.2002-7.10.2019

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Lissabonin yliopistosta (1990), Euroopan yliopistoinstituutin assistentti Firenzessä (1991), oikeustieteen tohtori Euroopan yliopistoinstituutista Firenzestä (1996), London School of Economicsin sekä Natolinin College of Europen, Madridin Ortega y Gasset -instituutin, Portugalin katolisen yliopiston ja Macaon eurooppaopintojen instituutin vieraileva professori, Lissabonin Nova-yliopisto professori (1997), Harvardin yliopiston Fulbright visiting research fellow (1998), kansainvälisen kauppaoikeuden akatemian apulaisjohtaja, useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, päätoimittaja (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2003-6.10.2009

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

syntynyt 1937, oikeustieteen opintoja Cambridgen yliopistossa, barrister (1964-1980), Queen's Counsel (1980-1986), High Court of England & Walesin tuomari (1986-1995), Lord Justice of Appeal (1995-2003), Inner Templen vanhempi jäsen (1985-) ja varainhoitaja (2003), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 1.1.2004-8.10.2012.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

syntynyt 1954, oikeustieteen tutkinto Madridin Complutense-yliopistosta, valtionasiamies asemapaikkanaan Malaga, liikenne-, matkailu- ja viestintäministeriön oikeudellisen yksikön sekä sittemmin ulkoasiainministeriön oikeudellisen yksikön valtionasiamies, unionin tuomioistuimeen liittyviä asioita käsittelevän oikeudellisen yksikön päällikkö, oikeusministeriön valtionasiamiesviraston unioniin ja kansainvälisiin asioihin liittyvää oikeusneuvontaa antavan osaston apulaispäällikkö, unionin tuomioistuinjärjestelmän tulevaisuutta käsitelleen asiantuntijaryhmän jäsen, unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsitelleen "Puheenjohtajan ystävät" -työryhmän Espanjan valtuuskunnan sekä neuvoston tilapäisen "Yhteisöjen tuomioistuin" -työryhmän puheenjohtaja, Escuela Diplomátican unionin oikeuden professori, Noticias de la Unión Europea -julkaisun päätoimittaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003–, unionin tuomioistuimen varapresidentti 9.10.2018–-7.10.2021

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

syntynyt 1938, oikeustieteen tohtori (1966), kansainvälisen julkisoikeuden professori (1974), Oxfordin yliopiston senior visiting fellow (1985), Tokion kansainvälisen kristillisen yliopiston professori (1988), julkaissut useita teoksia kansainvälisen julkisoikeuden sekä yhteisön oikeuden ja ihmisoikeuksien aloilta, useiden kansainvälistä oikeutta sekä eurooppaoikeutta ja ihmisoikeuksia tutkivien tieteellisten seurojen jäsen, Puolan hallituksen edustaja Venäjän joukkojen vetäytymistä Puolasta koskevissa neuvotteluissa, ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri ja sittemmin valtiosihteeri (1989-1992), Puolan valtuuskunnan puheenjohtaja YK:n yleiskokouksessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1992-2002), kansainvälisen oikeuden instituutin puheenjohtaja (2003), Puolan presidentin neuvonantaja ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien aloilla (2002-2004), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2009

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

syntynyt vuonna 1938; oikeustieteellinen tutkinto, Vilnan yliopisto (1961); oikeustieteellinen tutkinto, Moskovan yliopisto (1965); tohtorintutkinto (Dr. hab), Moskovan yliopistossa (1973); Pariisin yliopiston Institut des Hautes Ètudes Internationalin harjoittelija (johtaja: professori Ch. Rousseau) (1967–1968); Liettuan tiedeakatemian jäsen (1996); Liettuan oikeustieteellisen yliopiston kunniatohtori (2001); eri opetus- ja hallintotehtävissä Vilnan yliopistossa (1961–1990); yliopiston rehtori, va. professori, kansainvälisen julkisoikeuden professori, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani; useita hallituksen virkoja Liettuan ulkoasiain- ja oikeushallinnossa; oikeusministeri (1990–1991), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (1991), Liettuan tasavallan Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden suurlähettiläs (1992–1994); (entisen) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (6/1994–11/1998); Liettuan korkeimman oikeuden tuomari, ja presidentti (12/1994–10/1998); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (11/1998 lähtien); osallistunut useisiin kansainvälisiin konferensseihin; Liettuan neuvotteluvaltuuskunnan jäsen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kanssa käydyissä neuvotteluissa (1990–1992); useita julkaisuja (noin 200), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2010.

Endre Juhász
Endre Juhász

syntynyt 1944, oikeustieteellinen tutkinto Szegedin yliopistosta (1967), Unkarin asianajajatutkinto (1970), vertailevan oikeustieteen jatko-opintoja Strasbourgin yliopistosta (1969-1972), ulkomaankauppaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1966-1974) ja lainsäädäntöneuvos (1973-1974), Unkarin Brysselin-suurlähetystön ensimmäinen kaupallinen sihteeri vastuullaan unionin oikeuteen liittyvät asiat (1974-1979), ulkomaankauppaministeriön osastopäällikkö (1979-1983), Unkarin Yhdysvaltojen-suurlähetystön (Washington D.C.) ensimmäinen kaupallinen sihteeri ja sittemmin kaupallinen neuvos (1983-1989), kauppaministeriön ja kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön ylijohtaja (1989-1991), pääneuvottelija Unkarin ja EY:n assosiaatiosopimusneuvotteluissa (1990-1991), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön kansliapäällikkö ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja (1992), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön valtiosihteeri (1993-1994), valtiosihteeri ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja teollisuus- ja kauppaministeriössä (1994), Unkarin ylimääräinen ja täysivaltainen EU-suurlähettiläs sekä EU-edustuston päällikkö (tammikuu 1995 - toukokuu 2003), pääneuvottelija Unkarin EU-jäsenyysneuvotteluissa (heinäkuu 1998 - huhtikuu 2003), salkuton ministeri Euroopan integraatiokysymysten koordinoinnissa (toukokuu 2003-), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-7.10.2021

George ARESTIS
George ARESTIS

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1968), M.A. (Comparative Politics and Government) Kentin yliopistosta anterburysta (1970), asianajaja Kyproksessa (1972-1982), alioikeuden tuomari (1982) ja sittemmin päällikkötuomari (1995), Nikosian alioikeuden hallinnollinen päällikkötuomari (1997-2003), Kyproksen korkeimman oikeuden tuomari (2003), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

syntynyt 1947, oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1973), Maltan julkishallinnon notary to government (1975), ylitarkastaja (1978), lainsäädäntöneuvos (1979), avustava attorney general (1988) sekä Maltan presidentin nimittämä attorney general (1989), Maltan yliopiston osa-aikainen siviilioikeuden opettaja (1985-1989), Maltan yliopiston konsistorin jäsen (1998-2004), oikeushallinnon valtuuskunnan jäsen (1994-2004), Maltan välimiesmenettelykeskuksen hallintoneuvoston jäsen (1998-2004), Tuomari Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 11.5.2004- 8.10.2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori Prahan Kaarlen yliopistosta (1975), Brnon Masaryk -yliopiston yliassistentti (1974-1990), varadekaani (1989-1991) sekä kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden laitoksen esimies (1990-1992), Tšekkoslovakian perustuslakituomioistuimen tuomari (1992), suurlähettiläs Euroopan neuvostossa (1993-1998), Euroopan neuvoston ministerivaltuuskunnan puheenjohtaja (1995), ulkoministeriön pääjohtaja (1998-2000), Tšekin ja Slovakian ryhmien puheenjohtaja Association de droit international -järjestössä (1999-2001), perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2000), Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (2000-), Brnon Masaryk-yliopiston kansainvälisen julkisoikeuden professori (2001), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004–6.10.2020.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta (1974), Kosicen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1975-), perustuslakituomioistuimen tuomari (1993), Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (1994), Venetsian valtuuskunnan jäsen (1994), Slovakian kansainvälisen oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (2002), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2009

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

syntynyt 1952, oikeustieteen tohtori (1986), asianajaja (1977-1998), Tarton yliopiston rikosoikeuden vieraileva professori, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1994-1998), Viron korkeimman oikeuden presidentti (1998-2004), perustuslakikomitean jäsen, rikoslakikomitean neuvonantaja, rikoslakia valmistelevan työryhmän jäsen, julkaissut useita teoksia ihmisoikeuksista ja valtiosääntöoikeudesta, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-23.10.2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

syntynyt 1955, oikeustieteen ja valtiotieteen tutkinnot Hampurin yliopistosta, Kielin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkija, Latvian parlamentin neuvonantaja kansainvälistä oikeutta sekä valtiosääntöoikeutta ja lainsäädäntöuudistusta koskevissa asioissa, Latvian Saksan- ja Sveitsin- (1992-1993) sekä Itävallan-, Sveitsin- ja Unkarin- (1994-1995) suurlähettiläs, ulkoministerin tehtäviä hoitava varapääministeri ja oikeusministeri (1993-1994), Etyjin sovittelu- ja välimiestuomioistuimen jäsen (1997-), pysyvän välimiestuomioistuimen jäsen (2001-), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1995-2004), kirjoittanut useita julkaisuja valtiosääntö- ja hallinto-oikeudesta sekä lainsäädäntöuudistuksesta ja unionin oikeudesta, unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-17.6.2019

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

syntynyt 1950, bachelor in civil law -tutkinto Dublinin University Collegesta (1971), barrister Dublinin King's Innsistä (1972), yhteisön oikeuden jatkotutkinto Dublinin University Collegesta (1977), Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1972-1999), yhteisön oikeuden opettaja Dublinin King's Innsissä, senior counsel (1994-1999), useita kertoja Irlannin hallituksen asiamiehenä unionin tuomioistuimessa, High Courtin tuomari (1999-), King's Innsin bencher (1999-), Irlannin EU-oikeuden yhdistyksen varapuheenjohtaja, kansainvälisen oikeuden yhdistyksen Irlannin osaston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen entisen tuomarin (1974-1985) Andreas O'Keeffen (Aindrias Ó Caoimh) poika, unionin tuomioistuimen tuomari 13.10.2004-7.10.2015.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

syntynyt 1955, oikeus- ja taloustieteiden sekä kielten opintoja Cambridgen King’s Collegessa (1973–1977), Oxfordin Corpus Christi Collegen assistentti ja tutkija (1977–1980), Middle Templen asianajajayhteisön jäsen (1980), barrister (1980–1987 ja 1990–2005), julkisasiamies ja tuomari Sir Gordon Slynnin lakimiesavustaja (1987–1990), Lontoon University Collegen yhteisön oikeuden ja oikeusvertailun opettaja (1990–1992), Cambridgen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori (1992–1998) ja vanhempi yliopistonlehtori (1998–2005), Cambridgen yliopiston King’s Collegen fellow (1992–2010), Cambridgen yliopiston King’s Collegen emeritus fellow (2011–), Cambridgen yliopiston Centre for European Legal Studies -tutkimuskeskuksen apulaisprofessori ja tutkija (1998–2005), King's Counsel, Middle Templen bencher (2005), Oxfordin Corpus Christi Collegen honorary fellow (2010); Glasgow’n yliopiston (2010), Nottingham Trentin yliopiston (2011) ja Tukholman yliopiston (2014) oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 11.1.2006–10.9.2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO-valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, Julkisasiamiestä yhteisöjen tuomioistuimessa 4 päivästä toukokuuta 2006 8 päivään lokakuuta 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta, tuomioistuinharjoittelu Trollhättanin käräjäoikeudessa (1971-1974), ­Svean hovioikeuden (1974-1975) ja Tukholman käräjäoikeuden viskaali (1975), Svean hovioikeuden hallinnollinen viskaali (1975-1978), tuomioistuinhallinnon (Domstolsverket) hallitussihteeri (1977), oikeuskanslerinviraston esittelijä (1979-1980), Svean hovioikeuden asessori (1980-1981), kauppa- ja teollisuusministeriön lakimies (1981-1982), Ruotsin ulkoministeriön oikeudellisen osaston lakimies sekä sittemmin osastopäällikkö ja lainsäädäntöjohtaja (1982-1995), sai suurlähettilään arvonimen (1992), markkinatuomioistuimen varapuheenjohtaja, ETA-neuvottelujen oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä vastannut neuvottelija (Efta-työryhmän varapuheenjohtaja ja sittemmin puheenjohtaja) sekä Ruotsin EU-jäsenyysneuvotteluissa samoista kysymyksistä vastannut neuvottelija, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2006, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–6.10.2011.

Yves BOT
Yves BOT

syntynyt 1947, oikeustieteen loppututkinto Rouenin yliopistosta, oikeustieteen tohtori Paris II Panthéon-Assas -yliopistosta, Le Mansin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori, Le Mansin syyttäjäviraston apulaissyyttäjä ja sittemmin ensimmäinen apulaissyyttäjä (1974-1982), tribunal de grande instance de Dieppen valtionsyyttäjä (1982-1984), tribunal de grande instance de Strasbourgin apulaisvaltionsyyttäjä (1984-1986), tribunal de grande instance de Bastian valtionsyyttäjä (1986-1988), Caenin hovioikeuden julkisasiamies (1988- 1991), tribunal de grande instance du Mansin valtionsyyttäjä (1991- 1993), oikeusministerin erityisavustaja (1993-1995), tribunal de grande instance de Nanterren (1995-2002) sekä tribunal de grande instance de Paris'n (2002-2004) ja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) valtionsyyttäjä (2004-2006), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2006-9.6.2019 kuolemaansa saakka

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

syntynyt 1954, oikeustieteen tohtori Košicen Pavol Jozef Safarik -yliopistosta (1978), yksityisoikeuden professori (1994) sekä unionin oikeu­den professori (2004), Košicen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan EU-oikeuden instituutin johtaja (2004), Krajský súdin (piirioikeus) tuomari Košicessa (1980), Metský súdin (alioikeus) varapuheenjohtaja (1982) ja puheenjohtaja (1990) Košicessa, Slovakian asianajajayhteisön jäsen (1991), perustuslakituomioistuimen jäsen (1993-1998), vara­oikeusministeri (1998-2000), perustuslakituomioistuimen presidentti (2000-2006), Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission jäsen (2004), Yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2006-8.10.2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

syntynyt 1962, oikeustieteen loppututkinto (1987), oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta (1995), oikeus- ja valtioteorian sekä yksityisoikeuden professori (1996-), tutkija, tohtoriopintoja Zürichin yliopistossa sekä Wienin yliopiston vertailevan oikeustieteen instituutissa, Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa ja Amsterdamin vapaassa yliopistossa, Wienin ja Freiburgin yliopistojen sekä Hampurin oikeustieteellisen Bucerius-koulun vieraileva professori, tiede- ja teknologiaministeriön oikeudellisen osaston päällikkö (1994-1996) ja valtiosihteeri (1996-2000), valtioneuvoston pääsihteeri (2000), eurooppalaista siviililakia käsittelevän työryhmän (Study Group on European Civil Code) jäsen (2003-), Humboldtin tutkimushankkeen (Humboldt Stiftung) johtaja, julkaissut yli sata oikeustieteellistä artikkelia sekä useita kirjoja eurooppaoikeudesta ja yksityisoikeudesta, Slovenian lakimiesliiton Vuoden lakimies 2003 -palkinnon saaja, useiden oikeustieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostojen jäsen, Slovenian lakimiesliiton pääsihteeri ja useiden lakimiesyhdistysten (mm. Gesellschaft für Rechtsvergleichung) jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 7.7.2004-6.10.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–28.11.2012.

Camelia Toader
Camelia Toader

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto (1986) ja oikeustieteen tohtori (1997) Bukarestin yliopistosta, Buftean alioikeuden notaari (1986‑1988), Bukarestin 5. alueen alioikeuden tuomari (1988‑1992), Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1992), Bukarestin yliopiston siviilioikeuden ja eurooppalaisen sopimusoikeuden assistentti (1992-2005) sekä professori (2005-), tohtoriopintoja ja tutkimustyötä Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa (1992-2004), oikeusministeriön Euroopan integraatio -osaston johtaja (1997-1999), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (1999-2006), Wienin yliopiston vieraileva professori (2000 ja 2011), kansallisen tuomarikoulun unionin oikeuden opettaja (2003 ja 2005-2006), useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, kansainvälisen vertailevan oikeustieteen akatemian apulaisjäsen vuodesta 2010 ja varsinainen jäsen vuodesta 2017 sekä Romanian akateemisen eurooppaoikeuden tutkimuskeskuksen ja oikeustieteellisen tutkimusinstituutin akatemian kunniatutkija (2010-), unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-7.10.2021

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

syntynyt 1946, oikeustieteen tohtori, hallinto-oikeuden jatkotutkinto (ULB, 1970), tutkinto Pariisin IEP:stä (Ecofin, 1972), asianajajaharjoittelija, Banque de Paris et des Pays-Bas'n oikeudellinen neuvonantaja (1972-1973), ulkoministeriön avustaja ja sittemmin lähetystösihteeri (1973-1976), hallituksen eri työryhmien puheenjohtaja (1976), ensimmäinen lähetystösihteeri (Pariisi) ja pysyvä edustaja OECD:ssä (UNESCO:n yhteyshenkilö 1976-1979), varapääministerin kabinettipäällikkö (1979-1980), Euroopan poliittisen yhteistyön (EPC) puheenjohtaja (Aasia, Afrikka, latinalainen Amerikka), Euroopan komission puheenjohtajan neuvonantaja ja sittemmin apulaiskabinettipäällikkö (1981), ministerineuvoston pääsihteeristön talous- ja henkilöstöasioiden päällikkö (1981-1984), erityistehtävissä Luxemburgin pysyvässä EY-edustustossa (1984-1985), talousarviokomitean puheenjohtaja, täysivaltainen ministeri sekä poliittisten asioiden ja kulttuuriasioiden johtaja (1986-1991), pääministerin diplomaattinen neuvonantaja (1986-1991), Luxemburgin Kreikan-suurlähettiläs (1989-1991, ei maassa asuva), poliittisen komitean puheenjohtaja (1991), suurlähettiläs ja Luxemburgin pysyvä EY-edustaja (1991-1998), pysyvien edustajien komitean Coreperin puheenjohtaja (1997), suurlähettiläs Brysselissä (1998-2002), Luxemburgin pysyvä edustaja Natossa (1998-2002), hovimarsalkka ja suurherttuan kabinettipäällikkö (2002-2007), unionin tuomioistuimen tuomari 14.1.2008–7.10.2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari, siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-7.10.2021

Maria BERGER
Maria BERGER

syntynyt 1956, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja (1975-1979), oikeustieteen tohtori, Innsbruckin yliopiston Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft -instituutin amanuenssi (1979-1984), liittovaltion tiede- ja tutkimusministeriön virkamies ja sittemmin apulaisyksikönpäällikkö (1984-1988), liittokanslerinviraston EU-kysymysten vastuuhenkilö (1988-1989), liittokanslerinviraston Euroopan integraatio -osaston päällikkö vastuualueenaan Itävallan EU-jäsenyyden valmistelu (1989-1992), EFTAn valvontaviranomaisen johtaja Genevessä ja Brysselissä (1993-1994), Donau-Universität Kremsin vararehtori (1995-1996), Euroopan parlamentin jäsen (marraskuu 1996 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009) sekä oikeusasioiden valiokunnan jäsen (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007), EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen (helmikuu 2002 - heinäkuu 2003), kansallisneuvoston ja liittoneuvoston sekä Euroopan parlamentin sosialistisen parlamenttiryhmän puheenjohtaja (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009), Pergin kaupunginvaltuuston jäsen (syyskuu 1997 - syyskuu 2009), liittovaltion oikeusministeri (tammikuu 2007 - joulukuu 2008), julkaisuja Eurooppa-oikeuden eri aloilta, Eurooppa-oikeuden kunniaprofessori Wienin yliopistossa, Innsbruckin yliopiston kunniasenaattori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009–20.3.2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

syntynyt 1946, oikeustieteen loppututkinto (1963-1968) ja oikeustieteen tohtori (1975) Sevillan yliopistosta, jatko-opintoja Freiburg im Breisgaun yliopistossa (1969-1971), Sevillan yliopiston poliittisen oikeuden (1978-1986) ja valtiosääntöoikeuden (1986-1992) professori, Espanjan perustuslakituomioistuimen esittelijä (1986-1987) sekä sittemmin tuomari (1992-1998) ja presidentti (1998-2001), Wissenschaftskolleg zu Berlinin fellow (2001-2002), Consejo de Estadon nimitetty jäsen (2004-2009), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 14.12.2009-7.10.2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1974-1979), oikeustieteen tohtori Liettuan oikeustieteellisestä akatemiasta (1999), Liettuan asianajajayhteisön jäsen (1979-1990), Liettuan korkeimman neuvoston (1990-1992) ja sittemmin Seimasin jäsen (kansanedustaja), suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsen (1992-1996), perustuslakituomioistuimen tuomari (1996-2005) ja sittemmin sen presidentin oikeudellinen neuvonantaja (2006-), Mykolas Romeris -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden assistentti (1997-2000), apulaisprofessori (2000-2004), professori (2004-) ja valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2005-2007) sekä oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (2007-2010), Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission jäsen (2006-2010), yksi Liettuan itsenäisyyden palauttaneen julistuksen (11.3.1990) allekirjoittajista, Tuomioistuimen tuomari 6. lokakuuta 2010 - 8. lokakuuta 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta (1975), notaari Landskronan käräjäoikeudessa (1976-1978), kamarioikeuden viskaali (1978-1982), kamarioikeuden asessori (1982), perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1983-1985), valtiovarainministeriön lakimies (1985-1990), valtiovarainministeriön henkilöverotusyksikön päällikkö (1990-1996), valtiovarainministeriön valmisteveroyksikön päällikkö (1996-1998), verotusasioiden erityisasiantuntija Ruotsin pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (1998-2000), altiovarainministeriön vero- ja tulliosaston päällikkö (2000-2005), hallintoneuvos (2005-2009), Göteborgin kamarioikeuden ylituomari (2009-2011), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2011-7.10.2019

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

syntynyt 1955, oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta, eurooppaoikeuden erikoistumisopinnot université libre de Bruxelles -yliopistossa, Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (Gray's Inn, 1979), barrister (1979-2012), Pohjois-Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1996), King's Counsel, Bencher of Gray's Inn (2003), Crown Courtin kirjaaja (2003-2012), United Kingdom Association for European Law'n varainhoitaja (2001-2012), yksi European Community Law of Competition -teoksen kirjoittajista (Bellamy & Child, 3.-6. painos), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-31.1.2020

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1973), Sosiaalioikeuden jatkotutkinto (DEA) Paris II Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (1977), asianajaja (1974–1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija (1988–1990) ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat) (1990–1994), Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999–); korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996–1998); Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja (1996–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (1998–2010, jaoston puheenjohtaja 2004–2010), korkeimman oikeushallintoneuvoston jäsen (2011–2012), tuomareiden palkkausasioita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen ja tuomareiden virkavirheitä käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen (2013–2014), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen (2014–2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan asiantuntijalautakunnan jäsen (2012–2015), eurooppaoikeuden opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (1995–1996 ja 2012–2015), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–7.10.2021

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

syntynyt 1964, oikeustieteellinen loppututkinto Aarhusin yliopistosta (1991), oikeustieteellinen tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1993), luennoitsija Aarhusin yliopistossa (1991-1993) ja Kööpenhaminan yliopistossa (1999-2001), kutsuttu professori Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistossa (2008-), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1995), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1999), Kööpenhaminan syyttäjäviraston syyttäjä (1999-2000), poliisipiirien tarkastaja (2004-2006), Tanskan pääministerin edustajan oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmisteluja koskeneissa neuvotteluissa (1999-2000), europpaoikeuden toimiston jaostopäällikkö (1999-2000), eurooppaoikeuden ja ihmisoikeuksien osaston osastopäällikkö (2000-2001), oikeusministeriön kiinteistö- ja velvoiteoikeudellisen osaston osastopäällikö (2001-2006), kuluttaja-asiamies (2006-2014), Østre Landsretin (Kööpenhamina) tuomari (2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-7.10.2021

Michal Bobek
Michal Bobek

syntynyt 1977, loppututkinto oikeustieteessä sekä kansainvälisissä suhteissa (Prahan Kaarlen yliopisto), tutkinto Englannin oikeudessa sekä unionin oikeudessa (Cambridgen yliopisto), Magister Juris (Oxfordin yliopisto, St. Edmund Hall), oikeustieteen tohtori (European University Institute, Firenze), opintoja Université libre de Bruxellesissä ja Queenslandin yliopistossa (Australia); Tšekin tasavallan ylimmän hallintotuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, sitten saman tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston yksikönpäällikkö (2008-2009); kelpoisuus tuomarin virkaan Tšekin tasavallassa (2009), Oxfordin yliopiston Institute of European and Comparative Law'n dosentti (2011-2012) ja tutkija (2013-2016), opettaja Bruggen Collège d'Europessa (2013-2015), Tšekin tasavallan keskuspankin muutoksenhakulautakunnan jäsen (2013-2015), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc tuomari (2013-2015), yksi Tšekin tasavallan eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeuden yhdistyksen perustajista ja sen puheenjohtaja, luennoitsija ja kutsuttu professori useissa yliopistoissa Euroopassa ja sen ulkopuolella; lukuisia julkaisuja eurooppaoikeuden, ihmisoikeuksien, (vertailevan) julkisoikeuden ja oikeusteorian alalta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-7.10.2021

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (1975), oikeustieteen tohtori (1979), luennoitsija (1977–1984), opettaja (1984–1990) ja sittemmin professori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1990–2013), Sofian St. Kliment Ohridski ‑yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1988–1991), Bulgarian kansalliskokouksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1995–1997), Jean Monnet -oppituolin johtaja Bulgarian uudessa yliopistossa (2002–2005), Bulgarian presidentin oikeudellisen neuvonantoyksikön johtaja (2002–2003), Bulgarian perustuslakituomioistuimen tuomari (2003–2009) ja sittemmin presidentti (2009–2012), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2013–2016), Euroopan neuvoston Venetsian komission jäsen (2006–2016) ja varapuheenjohtaja (2013–2015), Bulgarian oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnan jäsen (2015–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 19.9.2016–7.10.2021

Gerard Hogan
Gerard Hogan

syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista (LL.M. 1981), oikeustieteen tohtori University College Dublinista (LL.D. 1997), oikeustieteen loppututkinto University of Pennsylvaniasta (LL.M. 1982), asianajaja (barrister-at-law) Dublinin Honorable Society of King’s Innsistä (1984), oikeustieteen tohtori Trinity College Dublinista (Ph.D. 2001), oikeustieteen luennoitsija Trinity College Dublinissa (1982–2007), junior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1987–1997), senior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1997–2010), tuomari Irlannin High Courtissa (2010–2014), tuomari Irlannin Court of Appealissa (2014–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2018–7.10.2021

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

syntynyt 12.11.1914 Nieuwkapellessa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1938), talous- ja sosiaalipolitiikan loppututkinto (1940) Leuvenin katolisesta yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston taloustieteiden laitoksen assistentti (1939-1940), asianajaja (1938-1940), Boerenbond-järjestön talous- ja veroasiantuntija, maatalousministerin kabinettipäällikkö (1944-1945), FAO:n Euroopan-toimiston sihteeri Roomassa tehtävänään kansainvälisen maatalousinstituutin toiminnan lopettaminen (1946-1949), FAO:n Belgian-toimikunnan puheenjohtaja sekä FAO:n neuvoston ja eri toimikuntien jäsen (1950-1953), EHTY:n tuomioistuimen kirjaaja 26.3.1953-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 7.10.1958-9.2.1982, kuollut 15.5.2002

Paul HEIM
Paul HEIM

syntynyt 23.5.1932 Wienissä, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, oikeustieteen opintoja King's Collegessa sekä Durhamin yliopistossa ja Lincoln's Innissä (1950-1955), Lontoon asianajajayhteisön jäsen, Kenian korkeimman oikeuden apulaiskirjaaja (1955), asianajaja (1957-1958 ja 1961-1962), alioikeuden tuomari (1958), Kenian korkeimman oikeuden ensimmäinen apulaiskirjaaja (1963), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallintovirkamies Strasbourgissa (1965), Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön hallintovirkamies (1966), Euroopan neuvoston hallintovirkamies (1967) sekä sittemmin johtava hallintovirkamies (1969) ja kabinetin apulaisjohtaja (1969-1973), Euroopan parlamentin kirjaamon jaostopäällikkö (1973) ja johtaja (1980), yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1982-9.2.1988; kuollut 23.9.2020

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

syntynyt 1944 Ranskassa, ylemmät oikeustieteelliset tutkinnot Paris I -yliopistosta sekä Institut d'études politiques de Paris'sta ja Johns Hopkins -yliopiston School of Advanced International Studiesista, Euroopan parlamentin pääsihteeristön hallintovirkamies, budjettivaliokunnan sihteeristön johtava hallintovirkamies, institutionaalisten asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan sihteeristön jaostopäällikkö, Euroopan parlamentin puheenjohtajien neuvonantaja ja sittemmin johtaja (institutionaaliset asiat sekä oikeus- ja budjettiasiat), valiokunnista vastaavan pääosaston va. johtaja, yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1988-9.2.1994

Roger GRASS
Roger GRASS

syntynyt 1948, loppututkinnot l'Institut d'études politiques de Paris'sta ja julkisoikeudesta, tribunal de grande instance de Versailles'n apulaissyyttäjä, yhteisöjen tuomioistuimen johtava hallintovirkamies, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) pääsihteeri, oikeusministerin kabinetin virkamies, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1994-6.10.2010