Kirjaamo

Virkamiestuomioistuimen kirjaamo vastaa vireillä oleviin asioihin liittyvien asiakirjojen käsittelystä, asiakirjojen vastaanotosta, lähettämisestä ja säilytyksestä sekä kirjeenvaihdosta asianosaisten ja väliintuloa tai oikeusapua hakeneiden osapuolten kanssa.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen jättäminen

      
  corner-T  

Asiakirjojen jättäminen sähköisesti

Asiakirjojen jättäminen postitse

 

 

Asiakirjojen jättäminen sähköisesti

Asiamiehet ja asianajajat, joilla on oikeus esiintyä jäsenvaltion tai muun Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolen tuomioistuimessa ja joilla on käyttäjätili e-Curiassa, voivat jättää oikeudenkäyntiasiakirjoja sähköisesti e-Curian kautta. Tällöin asiakirjaa tai sen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei enää tarvitse lähettää postitse.

e-Curia

Asiakirjojen jättäminen postitse

Osoite on tarkoitettu oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamiseen ja vireillä oleviin asioihin liittyvään kirjeenvaihtoon asianosaisten asiamiesten ja edustajien kanssa. Sitä ei voi käyttää yleisiin tiedusteluihin.

Yllä mainitut asiakirjat voi myös tuoda henkilökohtaisesti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon tai sen aukioloaikojen ulkopuolella tuomioistuimen rakennusten vastaanotossa ympäri vuorokauden työskenteleville vartijoille.

Faksitse lähetetty oikeudenkäyntiasiakirja huomioidaan vain, jos kyseessä on allekirjoitetun alkuperäiskappaleen kopio ja alkuperäiskappale saapuu kirjaamoon enintään kymmenen päivää myöhemmin.

Greffe du Tribunal
rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Puhelinvaihde: +352 4303 1
Faksi: +352 4303 2100
Yhteydenotto

Lisätietoja:

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Euroopan unionin tuomioistuimen e-Curia-sivusto