CURIA
rss
tarkennettu haku
Organisaatio

Hallintoyksiköiden rakenne

Euroopan unionin tuomioistuin toimii kirjaajan alaisuudessa ja tuomioistuimen presidentin valvonnassa. Poikkeuksena on sisäinen tarkastus, joka on sijoitettu suoraan presidentin alaisuuteen.

Toimielimen hallintoyksiköt palvelevat kumpaakin tuomioistuinta. Niillä kummallakin on oma kirjaamonsa, joka vastaa vireillä olevien asioiden sujuvasta kulusta sekä kaikkien oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanottamisesta, tiedoksi antamisesta ja säilyttämisestä.

 

  Yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja    
Henkilöstö ja rahoitus Kirjasto sekä tutkimus ja dokumentaatio Infrastruktuurit Käännös Tulkkaus
Henkilöstöresurssit ja henkilöstöhallinto Kirjasto Kinteistot Osasto A Kieliyksiköt  CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Protokolla ja vierailut
Talousarvio ja kirjanpito Tutkimus ja dokumentaatio Logistiikka Osasto B Kieliyksiköt  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Viestintä
    Tietotekniikka   Hallintoasioista vastaava oikeudellinen neuvonantaja

.