Organisaatio

Graafinen organigrammi

Euroopan unionin tuomioistuin toimii kirjaajan alaisuudessa ja tuomioistuimen presidentin valvonnassa.

Tuomioistuimen toiminnalliset yksiköt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: hallinnolliset yksiköt on keskitetty hallinnon pääosastolle, kielelliset palvelut monikielisyyden pääosastolle ja informatiiviset palvelut tietopalveluiden pääosastolle.

Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto samoin kuin protokolla ja vierailut on liitetty suoraan kirjaajan yhteyteen.

Toimielimen hallintoyksiköt palvelevat kumpaakin tuomioistuinta. Niillä molemmilla on oma kirjaamonsa, joka vastaa vireillä olevien asioiden sujuvasta kulusta sekä kaikkien oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanottamisesta, tiedoksi antamisesta ja säilyttämisestä.

Lisätietoja: