CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Služby

Organizačná schéma služieb

S výnimkou služby vnútorného auditu viazanej priamo na predsedu Súdneho dvora patria všetky služby inštitúcie do právomoci tajomníka Súdneho dvora pod dohľadom predsedu Súdneho dvora.

Tieto služby poskytujú podporu dvom súdom, z ktorých každý má okrem toho na zabezpečenie riadneho chodu vecí, ako aj prijímania, oznamovania a uschovávania všetkých procesných aktov k dispozícii vlastnú kanceláriu.

 

  Tajomník Súdneho dvora    
Generálne riaditeľstvo personálu a financií Generálne riaditeľstvo knižnice, výskumu a dokumentácie Generálne riaditeľstvo vnútornej správy Generálne riaditeľstvo  prekladov  Riaditeľstvo tlmočníctva
Riaditeľstvo ľudských zdrojov a personálnej správy Riaditeľstvo knižnice Riaditeľstvo budov Riaditeľstvo A   lingvistické oddelenia CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Riaditeľstvo protokolu a návštěv
Riaditeľstvo rozpočtu a účtovníctva Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie Riaditeľstvo logistiky Riaditeľstvo B   lingvistické oddeleniaBG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Riaditeľstvo komunikácie
    Riaditeľstvo informačných technológií   Právny poradca pre administratívne veci

.