CURIA
rss
căutare avansată
Servicii

Organigrama serviciilor

Cu excepția serviciului de audit intern aflat în subordinea directă a președintelui Curții, toate serviciile instituției sunt subordonate grefierului Curții, sub autoritatea președintelui Curții.

Aceste servicii sprijină activitatea celor două instanțe, care în plus au, fiecare, propria grefă pentru a asigura buna desfășurare a procedurilor, precum și primirea, comunicarea și păstrarea tuturor actelor de procedură.

 

  Grefierul Curții    
Direcția generală personal și finanțe Direcția generală bibliotecă, cercetare și documentare Direcția generală infrastructură Direcția generală  de traducere  Direcția de interpretare
Direcția resurse umane și gestionarea personalului Direcția bibliotecă Direcția clădiri Direcția A   Unități lingvistice   CS-ET-ES-FR-HU-LT-MT-NL-PL-RO-SL Direcția protocol și vizite
Direcția buget și contabilitate Direcția cercetare și documentare Direcția logistică Direcția B   Unități lingvistice  BG-DA-DE-EL-EN-FI-HR-IT-LV-PT-SL-SV Direcția comunicare
    Direcția tehnologia informației   Consilierul juridic pentru probleme administrative

.