Servicii

Organigramă grafică

Toate serviciile instituției sunt subordonate grefierului Curții, sub autoritatea președintelui Curții.

Serviciile se grupează în principal în jurul a trei poli: serviciile de sprijin administrativ, grupate în Direcția generală administrație, serviciile lingvistice, grupate în Direcția generală multilingvism, și serviciile de informare, reunite în Direcția generală informare.

Direcția cercetare și documentare, precum și Direcția protocol și vizite sunt subordonate direct grefierului Curții.

Aceste servicii sprijină activitatea celor două instanțe, care în plus au, fiecare, propria grefă pentru a asigura buna desfășurare a procedurilor, precum și primirea, comunicarea și păstrarea tuturor actelor de procedură.

Informații suplimentare: