Comunicate de presă

Nr. 38/2019 : 21 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-465/17
Falck Rettungsdienste și Falck
Libertatea de stabilire

Nr. 37/2019 : 21 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-498/17
Comisia/Italia
mediu și consumatori

Nr. 36/2019 : 20 martie 2019
Intrarea în funcție a unor noi Membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene

Nr. 35/2019 : 19 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-444/17
Arib și alții
spațiu de libertate, securitate și justiție

Nr. 34/2019 : 19 martie 2019
Hotărârea Tribunalului în cauzele conexate T-98/16,T-196/16,T-198/16
Italia/Comisia
Ajutor de stat

Nr. 33/2019 : 19 martie 2019
spațiu de libertate, securitate și justiție
Un solicitant de azil poate fi transferat către statul membru care este responsabil în mod normal de examinarea cererii sale sau care i-a acordat deja o protecţie subsidiară, cu excepţia cazului în care condiţiile de viaţă previzibile ale beneficiarilor unei protecţii internaţionale l-ar expune pe acesta unei situaţii de lipsuri materiale extreme, contrară interzicerii tratamentelor inumane sau degradante

Nr. 32/2019 : 14 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-372/18
Dreyer
Securitatea socială a lucrătorilor migranți

Nr. 31/2019 : 14 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-449/17
A & G Fahrschul-Akademie
Fiscalitate

Nr. 30/2019 : 14 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-557/17
Y.Z. și alții
spațiu de libertate, securitate și justiție

Nr. 29/2019 : 14 martie 2019
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-399/17
Comisia/Republica Cehă
mediu și consumatori

Archive

Comunicatele sunt documente neoficiale, destinate presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție