Comunicate de presă

Nr. 110/2018 : 13 iulie 2018
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-733/16,T-745/16,T-751/16,T-757/16,T-758/16,T-768/16
Banque postale/BCE
politica economică

Nr. 109/2018 : 13 iulie 2018
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-275/17,T-377/17
Curto/Parlamentul
Statutul funcționarilor

Nr. 108/2018 : 13 iulie 2018
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-680/13,T-786/14
Chrysostomides, K. & Co. și alții/Consiliul și alții
drept instituțional

Nr. 107/2018 : 12 iulie 2018
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-419/14, T-422/14, T-438/14, T-439/14, T-441/14, T-444/14, T-445/14,T-446/14,T-447/14, T-448/14, T-449/14, T-450/14, T-451/14, T-455/14, T-475/14
The Goldman Sachs Group/Comisia
Concurență

Nr. 106/2018 : 12 iulie 2018
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-89/17
Banger
Cetățenia europeană

Nr. 105/2018 : 12 iulie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-221/17
Tjebbes și alții
Cetățenia europeană

Nr. 104/2018 : 12 iulie 2018
Ajutor de stat
Tribunalul UE confirmă decizia prin care Comisia a aprobat ajutoarele acordate de Regatul Unit în favoarea centralei nucleare de la Hinkley Point C

Nr. 103/2018 : 10 iulie 2018
PDON
O comunitate religioasă, precum cea a Martorilor lui Iehova, este operator, împreună cu membrii săi predicatori, în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul unei activităţi de predicare din casă în casă

Nr. 102/2018 : 4 iulie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-220/18 PPU
Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie)
DFON

Nr. 101/2018 : 4 iulie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-308/17
Kuhn
spațiu de libertate, securitate și justiție

Archive

Comunicatele sunt documente neoficiale, destinate presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție