Comunicate de presă

Nr. 81/2021 : 12 mai 2021
drept instituțional
Tribunalul anulează, pentru insuficiența motivării, o decizie a Comisiei prin care se refuză înregistrarea unei propuneri de inițiativă cetățenească

Nr. 80/2021 : 12 mai 2021
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-516/18, T-525/18
Luxemburg/Comisia
en fr
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie : le Tribunal constate l’existence d’un avantage fiscal

Nr. 79/2021 : 12 mai 2021
Ajutor de stat
Lipsa unui avantaj selectiv în favoarea unei filiale luxemburgheze a grupului Amazon: Tribunalul anulează decizia Comisiei prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă

Nr. 78/2021 : 12 mai 2021
Concluziile avocatului general în cauza C-124/20
Bank Melli Iran
Libera circulație a capitalurilor

Nr. 77/2021 : 12 mai 2021
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-11/20
Comisia/Grecia
Ajutor de stat

Nr. 76/2021 : 12 mai 2021
principiile dreptului comunitar
Principiul care interzice cumulul de urmăriri penale se poate opune arestării, în spațiul Schengen și în Uniunea Europeană, a unei persoane vizate de o alertă Interpol

Nr. 75/2021 : 6 mai 2021
principiile dreptului comunitar
Avocatul general Tanchev: Curtea ar trebui să declare că legislația poloneză privind regimul disciplinar al judecătorilor este contrară dreptului Uniunii

Nr. 74/2021 : 29 aprilie 2021
Concluziile avocatului general în cauza C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Agricultura

Nr. 73/2021 : 29 aprilie 2021
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
spațiu de libertate, securitate și justiție

Nr. 72/2021 : 29 aprilie 2021
DFON
Recunoașterea necondiționată a unei măsuri de reorganizare retroactivă a unei instituții de credit este contrară dreptului Uniunii dacă aceasta implică faptul ca clientul să nu mai poată continua o procedură judiciară pe fond inițiată împotriva "bănciipunte" căreia pasivul în cauză îi fusese transmis anterior

Comunicatele sunt documente neoficiale, destinate presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție