Comunicate de presă

Nr. 195/2018 : 12 decembrie 2018
Relații externe
Tribunalul confirmă deciziile Consiliului din 2017 și din 2018 de a proroga măsurile restrictive luate împotriva domnului Mubarak, fostul președinte egiptean, având în vedere procedurile judiciare în curs care au ca obiect deturnări de fonduri publice egiptene

Nr. 194/2018 : 12 decembrie 2018
Hotărârile Tribunalului în cauzele T-677/14,T-679/14,T-680/14,T-682/14,T-684/14,T-705/14,T-691/14
Servier/Comisia
Concurență

Nr. 193/2018 : 12 decembrie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-476/17
Pelham și alții
Libertatea de stabilire

Nr. 192/2018 : 11 decembrie 2018
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-493/17
Weiss și alții
politica economică

Nr. 191/2018 : 10 decembrie 2018
Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-621/18
Wightman și alții
en fr
DGEN

Nr. 190/2018 : 7 decembrie 2018
Hotărârea Tribunalului în cauza T-664/14
Belgia/Comisia
fr nl
Ajutor de stat

Nr. 189/2018 : 6 decembrie 2018
Energie
Statele membre nu pot impune o taxă pe exportul energiei electrice produse pe teritoriul lor

Nr. 188/2018 : 6 decembrie 2018
Libera circulație a persoanelor
Titlurile universitare obținute în cadrul unor parcursuri de studii parțial simultane trebuie să fie recunoscute automat în toate statele membre în cazul în care sunt respectate condițiile minime de formare prevăzute de dreptul Uniunii

Nr. 187/2018 : 4 decembrie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-621/18
Wightman și alții
DGEN

Nr. 186/2018 : 29 noiembrie 2018
Concluziile avocatului general în cauza C-411/17
Inter-Environnement Wallonie și Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
mediu și consumatori

Archive

Comunicatele sunt documente neoficiale, destinate presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție