Pressmeddelanden

Nr 137/2018 : 20 september 2018
Domstolens dom i mål C-51/17
OTP Bank och OTP Faktoring
Miljö och konsumentskydd

Nr 136/2018 : 20 september 2018
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-497/17
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Jordbruk

Nr 135/2018 : 19 september 2018
Domstolens dom i mål C-327/18 PPU
R O
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 134/2018 : 19 september 2018
Domstolens dom i mål C-41/17
González Castro
SOPO

Nr 133/2018 : 19 september 2018
Domstolens dom i mål C-438/16 P
kommissionen mot Frankrike och IFP Énergies nouvelles
Statligt stöd

Nr 132/2018 : 13 september 2018
Tribunalens dom i målen T-715/14, T-732/14,T-734/14,T-735/14,T-737/14,T-739/14,T-798/14,T-799/14
NK Rosneft m.fl. mot rådet
Yttre förbindelser

Nr 131/2018 : 13 september 2018
Domstolens dom i mål C-369/17
Ahmed
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 130/2018 : 13 september 2018
Domstolens dom i de förenade målen C-54/17,C-55/17
Wind Tre
Etableringsfrihet

Nr 129/2018 : 13 september 2018
Domstolens dom i målen C-358/16,C-594/16
UBS Europe m.fl.
MARI

Nr 128/2018 : 12 september 2018
Transport
Vid inställd flygning ska lufttrafikföretaget även betala åter den kommission som uppburits av den som agerat mellanman vid biljettköpet, såvida lufttrafikföretaget hade vetskap därom

Arkiv

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen