Pressmeddelanden

Nr 140/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-352/20
HOLD Alapkezelő
fr hu
Etableringsfrihet

Nr 139/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-19/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
fr nl
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 138/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i de förenade målen C-14/21
Sea Watch
Transport

Nr 137/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-501/20
M P A
es fr
DFON

Nr 136/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i målen C-273/20
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
de fr
Rättsliga och inrikes frågor

Nr 135/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-720/20
Bundesrepublik Deutschland
de fr
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 134/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-411/20
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Gemenskapsrättsliga principer

Nr 133/2022 : 1 augusti 2022
Domstolens dom i mål C-184/20
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
fr lt
Gemenskapsrättsliga principer

Nr 132/2022 : 27 juli 2022
Tribunalens dom i mål T-125/22
RT France mot rådet
en fr
Yttre förbindelser

Nr 131/2022 : 14 juli 2022
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-158/21
Puig Gordi m.fl.
es fr
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen