Pressmeddelanden

Nr 50/2019 : 11 april 2019
Domstolens dom i mål C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Fri rörlighet för personer

Nr 49/2019 : 11 april 2019
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-482/17
Tjeckiska republiken mot parlamentet och rådet
Industripolitik

Nr 48/2019 : 11 april 2019
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-619/18
kommissionen mot Polen (Indépendance de la Cour suprême)
Gemenskapsrättsliga principer

Nr 47/2019 : 4 april 2019
Upplysningar
en fr

Nr 46/2019 : 4 april 2019
Domstolens dom i de förenade målen C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker och BVR Busverkehr Rheinland
de
Transport

Nr 45/2019 : 4 april 2019
Transport
Ett lufttrafikföretag ska utge kompensation till passagerarna för en försening på tre timmar eller mer som beror på att ett flygplansdäck har skadats av en skruv som låg på start- eller landningsbanan endast om företaget inte har använt alla tillgängliga resurser för att begränsa flygningens försening

Nr 44/2019 : 28 mars 2019
Domstolens dom i mål C-405/16 P
Tyskland mot kommissionen
Statligt stöd

Nr 43/2019 : 28 mars 2019
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-569/17
kommissionen mot Spanien (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Miljö och konsumentskydd

Nr 42/2019 : 27 mars 2019
Miljö och konsumentskydd
Den ångerrätt som konsumenter har vid e-handel gäller för en madrass vars skyddsfilm har tagits bort efter leveransen

Nr 41/2019 : 26 mars 2019
Domstolens dom i mål C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Unionsmedborgarskap

Arkiv

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen