Pressmeddelanden

Nr 62/2020 : 20 maj 2020
Energipolitik
Tribunalen avvisar talan som Nord Stream AG och Nord Stream 2 AG väckt mot direktiv 2019/692, vilket utsträcker vissa regler för den inre marknaden för naturgas till att gälla gasledningar från tredjeländer

Nr 61/2020 : 14 maj 2020
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 60/2020 : 14 maj 2020
Domstolens dom i de förenade målen C-924/19 PPU, C-925/19 PPU
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 59/2020 : 13 maj 2020
Statligt stöd
Tribunalen ogillar talan mot kommissionens beslut att förklara Italiens stöd till ett antal flygbolag som trafikerar Sardinien rättsstridigt

Nr 58/2020 : 8 maj 2020
Pressmeddelande i anledning av den dom som meddelats av Tysklands författningsdomstol den 5 maj 2020

Nr 57/2020 : 7 maj 2020
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-594/18 P
Österrike mot kommissionen
Statligt stöd

Nr 56/2020 : 7 maj 2020
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Skadelidande på grund av ett Panamaflaggat fartygs förlisning kan väcka skadeståndstalan vid italiensk domstol mot de italienska organ som klassificerat och certifierat fartyget

Nr 55/2020 : 30 april 2020
Domstolens dom i mål C-211/19
Készenléti Rendőrség
en fr hu
Fri rörlighet för personer

Nr 54/2020 : 30 april 2020
DISC
De italienska skatteregler som följer av avtalet mellan Italien och Portugal för att undvika dubbelbeskattning strider inte mot den fria rörligheten och icke-diskrimineringsprincipen

Nr 53/2020 : 30 april 2020
Domstolens dom i mål C-584/18
Blue Air - Airline Management Solutions
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen