Pressmeddelanden

Nr 194/2022 : 1 december 2022
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-626/21
Funke
Avocate générale Ćapeta : les opérateurs économiques ont le droit de demander qu’une notification RAPEX soit complétée sur le fondement des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

Nr 193/2022 : 1 december 2022
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-699/21
E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie)
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nr 192/2022 : 30 november 2022
Statligt stöd
Uppförandet av nya kärnreaktorer: tribunalen avfärdar Österrikes invändningar mot ungerskt investeringsstöd som godkänts av kommissionen

Nr 191/2022 : 24 november 2022
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Miljö och konsumentskydd

Nr 190/2022 : 23 november 2022
Tillnärming av lagstiftning
Tribunalen ogiltigförklarar kommissionens delegerade förordning från år 2019 vad gäller harmoniserad klassificering och märkning av titandioxid i vissa pulverformer som cancerframkallande vid inandning

Nr 189/2022 : 22 november 2022
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
En tredjelandsmedborgare som lider av en allvarlig sjukdom kan inte avlägsnas till ett destinationsland där lämplig behandling saknas om han eller hon skulle riskera att drabbas av en snabb, väsentlig och irreversibel ökning av den smärta som är kopplad till sjukdomen

Nr 188/2022 : 22 november 2022
Tillnärming av lagstiftning
Direktivet om bekämpning av penningtvätt: Bestämmelsen om att information om de verkliga huvudmännen för bolag med säte i medlemsstaterna alltid ska vara tillgänglig för allmänheten är ogiltig

Nr 187/2022 : 17 november 2022
Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-123/21 P
Changmao Biochemical Engineering mot kommissionen
Yttre förbindelser

Nr 186/2022 : 17 november 2022
Etableringsfrihet
Sekretesskyddet vid offentlig upphandling ska vägas mot kraven på öppenhet och ett effektivt domstolsskydd

Nr 185/2022 : 17 november 2022
Domstolens dom i de förenade målen C-331/20 P et C-343/20 P
Volotea mot kommissionen
Statligt stöd

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen