Pressmeddelanden

Nr 52/2023 : 23 mars 2023
en fr
Miljö och konsumentskydd
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

Nr 51/2023 : 21 mars 2023
Miljö och konsumentskydd
Köparen av ett motorfordon utrustat med en olaglig manipulationsanordning har rätt till skadestånd från biltillverkaren när nämnda anordning har åsamkat köparen skada

Nr 50/2023 : 20 mars 2023
Jordbruk
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set

Nr 49/2023 : 16 mars 2023
Gemenskapsrättsliga principer
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

Nr 48/2023 : 16 mars 2023
Telecommunications operators may be obliged to provide, upon request from a judicial authority, communication interception operations in return for a fixed rate

Nr 47/2023 : 16 mars 2023
Institutionell rätt
Kommissionens första talan om dubbelt fördragsbrott avseende luftföroreningar kan inte tas upp till prövning

Nr 46/2023 : 16 mars 2023
Konkurrens

Förbudet i fördragen av missbruk av dominerande ställning möjliggör en kontroll på nationell nivå i efterhand av en företagskoncentration som saknar gemenskapsdimension

Nr 45/2023 : 9 mars 2023
Fri rörlighet för personer
Football: according to Advocate General Szpunar the UEFA rules on home-grown players are partially incompatible with EU law

Nr 44/2023 : 9 mars 2023
Konkurrens
The Court sets aside in part the judgments of the General Court and, consequently, annuls the decisions of the Commission ordering inspections at the premises of a number of French undertakings in the distribution sector on account of suspicions of anticompetitive practices

Nr 43/2023 : 8 mars 2023
Yttre förbindelser
The General Court annuls the restrictive measures applied to Ms Violetta Prigozhina, mother of Mr Yevgeniy Prigozhin, in the context of Russia’s war against Ukraine

Pressmeddelandena är icke-officiella handlingar avsedda för massmedia och de är inte bindande för domstolen