CURIA
rss
avancerad sökning
Bidrag från symposiet

     
  corner-tpi  
Actes du colloque Våren 2015 publicerades en festskrift till Vassilios Skouris med titeln La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015). Festskriften innehåller uppsatser på en rad aktuella ämnesområden inom unionsrätten.

Den 8 juni 2015 anordnades ett symposium i domstolens lokaler i Luxemburg i samband med överlämnandet av festskriften till Vassilios Skouris. I symposiet deltog bemärkta personer från den juridiska världen.


En savoir plus:

Pressmeddelande

Se symposiet på nytt

Bidrag från symposiet pdf icon

     
 

.