Bidrag från symposiet

actes du colloque 2015curia smallVåren 2015 publicerades en festskrift till Vassilios Skouris med titeln La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015). Festskriften innehåller uppsatser på en rad aktuella ämnesområden inom unionsrätten.

Den 8 juni 2015 anordnades ett symposium i domstolens lokaler i Luxemburg i samband med överlämnandet av festskriften till Vassilios Skouris. I symposiet deltog bemärkta personer från den juridiska världen.

 

 

 

För ytterligare upplysningar:

Pressmeddelande

Bidrag från symposiet

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer