Bibliotek

Tillträde till biblioteket

Biblioteket har sin ingång i gallerian nära de två tornen.


Personer som inte arbetar vid någon av EU:s institutioner och som kan styrka att de har ett legitimt intresse (forskare och universitetslärare, jurister, osv.) kan få tillträde till biblioteket efter att först ha inhämtat tillstånd. I detta avseende uppmanas berörda personer att kontakta bibliotekets informationsdisk, helst med användning av kontaktformuläret. Studenter som ännu inte har avslutat sina universitetsstudier kan inte beviljas tillstånd.

För ytterligare information: - Information om hur domstolen skyddar personuppgifter pdf   

Tillgång till verken

Biblioteksbesökarna kan i läsesalen använda sig av bibliotekets där förvarade samlingar av verk som rör EU-rätt, internationell rätt och Europeiska unionens medlemsstaters rättsordningar. Övriga verk som hör till bibliotekets samlingar kan beställas från bibliotekets informationsdisk. Externa användare kan göra kopior mot avgift.

Lån

Lån är endast möjliga inom institutionen.

Övriga upplysningar

Öppettider

Måndag till torsdag: 9.00 - 18.30
Fredag: 9.00 - 17.00
(förkortade öppettider de veckor som domstolen inte sammanträder)


Kontaktuppgifter

Växeln: (+352) 4303 1
Informationsdisken: (+352) 4303 2681
Telefax: (+352) 4303 2424
Kontaktformulär

Postadress

Biblioteket
Europeiska unionens domstol
L-2925 Luxembourg