Biblioteka

Wejście i dostęp do biblioteki

Wejście do biblioteki znajduje się w galerii, na poziomie dwóch wież.

Osoby spoza instytucji Unii, które wykażą swój uzasadniony interes w korzystaniu z biblioteki (pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, adwokaci itp.), mają zapewniony dostęp do biblioteki po uprzednim uzyskaniu pozwolenia. Osoby zainteresowane są proszone o skierowanie się do information desk biblioteki, najlepiej poprzez użycie formularza kontaktu. Studenci przed ukończeniem studiów uniwersyteckich nie mają dostępu do biblioteki.

Dalsze informacje: - Informacja dotycząca ochrony danych pdf   

Korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu

Istnieje możliwość korzystania przez osoby uprawnione ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, w czytelni, gdzie znajdują się między innymi zbiory z zakresu prawa Unii, prawa międzynarodowego i prawa państw członkowskich Unii Europejskiej. O udostępnienie pozostałych książek należących do zasobów biblioteki należy zwrócić się do information desk. Użytkownicy spoza instytucji mogą wykonywać fotokopie za opłatą.

Wypożyczanie

Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie w obrębie instytucji.

Użyteczne informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek-czwartek: 9.00-18.30
piątek: 9.00-17.00
(podczas wakacji sądowych godziny otwarcia są ograniczone)

Kontakt

Centrala telefoniczna: (+352) 4303 1
Information desk: (+352) 4303 2681
Faks: (+352) 4303 2424
Formularz kontaktu

Adres pocztowy

Biblioteka
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L‑2925 Luksemburg