Przewodnik dla dziennikarzy

Dziennikarze proszeni są o korzystanie z wejścia ERASMUS znajdującego się przy rue du Fort Niedergrünewald.

Posiedzenia sądowe są co do zasady jawne. Dziennikarze, którzy pragną być obecni na rozprawie bądź na posiedzeniu, na którym nastąpi ogłoszenie wyroku winni uzyskać akredytację, a w tym celu - wypełnić wcześniej formularz akredytacji.

Rejestrowanie dźwięku i obrazu w salach rozpraw jest dopuszczalne wyłącznie w trakcie ogłoszenia wyroku, przedstawienia opinii rzecznika generalnego lub wywołania sprawy.

Fotografom i operatorom kamer nie wolno przemieszczać się w sali rozpraw w celu rejestracji obrazu.

W przypadku dużego zainteresowania mass mediów daną sprawą liczba kamer zostaje ograniczona poprzez utworzenie wspólnej reprezentacji zainteresowanych mediów.

Użycie lamp błyskowych, telefonów komórkowych, laptopów lub innego sprzętu elektronicznego nie jest dozwolone w salach sądowych.

Dalsze informacje:

 ‑ Mapa
 ‑ Formularz akredytacji