Statystyki sądowe

Każdego roku Trybunał publikuje w  sprawozdaniu rocznym statystyki dotyczące swej działalności orzeczniczej.

Statystyki sądowe dotyczące poprzednich lat są również dostępne na stronie Curia w części zatytułowanej „Historia".