Ochrona danych osobowych w witrynie internetowej Curia

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych.

Polityka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście przeglądania witryny internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dokładniejsze informacje na temat przetwarzania przez instytucję danych osobowych w ramach w ramach jej różnych funkcji są dostępne w zakładce „Ochrona danych osobowych” w menu „Instytucja”. Można również sprawdzić dane centralnego rejestru czynności przetwarzania danych.

 

Przeglądanie witryny internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i korzystanie z niej

Przeglądanie witryny internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz korzystanie z niej wymagają niekiedy przetwarzania pewnych danych osobowych.

Formularze

Witryna zawiera formularze umożliwiające kontaktowanie się z niektórymi służbami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wypełnienie tych formularzy wiąże się z koniecznością podania pewnych danych osobowych do celów skutecznego udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Służby, które wymagają tych informacji, przetwarzają je zgodnie z ww. regulaminem. Formularze te są opatrzone notą informacyjną konkretnie dotyczącą ochrony danych osobowych i opisującą sposób wykorzystywania przez instytucję przekazanych danych oraz cel przetwarzania.

W każdym przypadku administrator jest wskazany w odnośnej nocie informacyjnej. Noty zawierają również informacje o Państwa prawach w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz o osobach, z którymi można się kontaktować w razie pytań dotyczących przetwarzania tych danych.

Pliki „cookies”

Witryna ta używa „cookies” w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz ułatwienia nawigacji.

W niektórych przypadkach na komputerze użytkownika mogą być zainstalowane „cookies” pochodzące od podmiotów trzecich. Ma to miejsce między innymi przy oglądaniu nagrań wideo rozpowszechnianych na YouTube lub sytuacji, gdy użytkownik akceptuje śledzenie jego nawigacji do celów analitycznych oraz ulepszania witryny.

Dokładniejsze informacje na temat używania plików cookie, sposobów ich usunięcia lub zablokowania ich otrzymywania są dostępne na naszej stronie dotyczącej plików cookies.

Media społecznościowe

Polityka komunikacji zewnętrznej Trybunału Sprawiedliwości opiera się na niektórych mediach społecznościowych. Są to w szczególności kanał YouTube Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz konto Twitter dyrekcji komunikacji.

Witryna oferuje również możliwość udostępniania informacji poprzez Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest lub Reddit.

Dostęp do tych mediów jest możliwy poprzez odpowiednie ikonki, jeżeli znajdują się one w witrynie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każde z tych mediów prowadzi własną politykę w dziedzinie poszanowania prywatności. Wejście na te witryny oznacza opuszczenie witryny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Państwa dane są przetwarzane przez te media społecznościowe zgodnie z ich własną polityką w dziedzinie poszanowania prywatności.

Filmy wideo YouTube mogą być również odtwarzane bezpośrednio na stronie Trybunału. W tym przypadku mogą być używane pliki cookie lub inne sposoby śledzenia pochodzące z YouTube. W celu uniknięcia tego rodzaju śledzenia zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami na naszej stronie dotyczącej plików cookie.

Who is who

Strona zawiera również link do urzędowej organizacyjnej bazy danych Unii Europejskiej, zarządzanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Przechodząc do strony zawierającej tę bazę, opuszczają Państwo witrynę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zastosowanie ma polityka w dziedzinie poszanowania prywatności Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Kontakt

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych dba o stosowanie przepisów rozporządzenia (UE) 2018/1725  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych, w sytuacji gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa w ramach wykonywania funkcji innych niż sądowe oraz doradza administratorom w instytucji w kwestiach przestrzegania ich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z przeglądaniem witryny internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy w tym celu użyć formularza kontaktu witryny, ze wskazaniem, że pytanie dotyczy „przetwarzania danych osobowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE».

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej działającego w ramach wykonywania swych funkcji sądowniczych niezależnym organem kontroli jest Europejski Inspektor Ochrony Danych. Skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych można złożyć w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie spełnia wymogów rozporządzenia (UE) 2018/1725.