Komentarze doktryny do wyroków

Sekcja zawiera odniesienia do komentarzy prawników do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej - od jego utworzenia.

Sekcja podzielona została na trzy części:

Część pierwsza zawiera odniesienia do komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach, które wpłynęły przed dniem 1 stycznia 1989 r.
Część 1: 1954 - 1988

Część druga zawiera odniesienia do komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w sprawach, które wpłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 1989 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Część 2: 1989 - 2005

Część trzecia zawiera odniesienia do komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu, jak również Sądu do spraw Służby Publicznej
Instancji w sprawach, które wpłynęły od dnia 1 stycznia 2005 r.
Część 3: 2005 - ...

W każdej części wyroki każdego sądu osobno są ułożone według numeru sprawy, natomiast komentarze są ułożone w porządku chronologicznym, według daty ich ukazania się. Na końcu każdej części zamieszczona jest tablica chronologiczna wszystkich komentowanych wyroków, umożliwiająca czytelnikowi w łatwy sposób odnalezienie numeru sprawy, jeżeli zna jedynie datę wydania wyroku.

Nawigacja w dokumencie w formacie PDF (Portable Document Format) jest możliwa przy pomocy „bookmarks".

Uwaga: mimo iż tekst ten istnieje wyłącznie w języku francuskim, wszystkie odniesienia zostały zamieszczone w języku oryginału.