Przetargi

W przypadkach określonych w rozporządzeniu finansowym Trybunał Sprawiedliwości jest zobowiązany przy zakupie towarów i usług do zorganizowania na nie przetargów.

Przetargi są regularnie ogłaszane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i można do nich uzyskać wgląd poprzez bazę danych TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) aktualizowaną codziennie w Internecie.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości mają charakter nieoficjalny, nie są zazwyczaj tłumaczone na wszystkie języki oficjalne i nie są wyczerpujące.

W żadnym wypadku nie zastępują one oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Seria S.

Dyrekcja generalna ds. Wielojęzyczności - Współpracownicy "freelance"

Uprzednie podawanie do wiadomości zamówień o wartości mieszczącej się pomiędzy 15 000,01 EUR i progami określonymi w dyrektywie o zamówieniach 2014/24/UE

Roczna lista zamówień [pkt 3.3 a) załącznika I do rozporządzenia finansowego]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Roczna lista zamówień [pkt 3.3 e) załącznika I do rozporządzenia finansowego]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 / 2020 / 2021

Roczna lista modyfikacji umów [art. 172 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia finansowego o wartości nieprzekraczającej progów określonych w dyrektywie o zamówieniach 2014/24/UE oraz art. 172 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia finansowego] 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Roczna lista zamówień udzielonych zgodnie z pkt 11.1 akapit drugi lit. h) i j)–m) załącznika I do rozporządzenia finansowego  2019

TED – Roczna lista wykonawców 2007 / 2008 / 2010 Usługi / 2010 Dostawy / 2010 Roboty / 2011 / 2012 Usługi / 2013 Usługi / 2014 Usługi 

Informacje dla wykonawców:

Ogólne warunki umów na dostawy o niskiej i bardzo niskiej wartości  -wersja 01/2021- (Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)

Formularz identyfikacji finansowej

Informacja na temat ochrony danych osobowych - Wprowadzenie do akt tożsamości i szczegółów płatności osób trzecich , z którymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej łączą stosunki finansowe

- Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście zamówień publicznych

- Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście EDES

Informacja na temat ochrony danych osobowych

Przetargi w toku

Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług gastronomicznych i usług dodatkowych
Procedura konkurencyjna z negocjacjami 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  26.08.2022
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Odbiór, sortowanie, transport i doręczanie korespondencji nadawanej z instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej znajdujących się w Luksemburgu
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  20.05.2022
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o świadczenie usług i dostawy sprzętu w dziedzinie technologii audiowizualnych i konferencyjnych
Zamówienie międzyinstytucjonalne - Procedura otwarta
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  11.06.2021
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu

Przetargi w fazie oceny/Przetargi zakończone

Luksemburg-Luksemburg: Wdrożenie rozwiązań informatycznych dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura ograniczona 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  20.05.2022
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań informatycznych na rzecz Trybunału Sprawiedliwości — część 3
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  17.04.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Projekt CJ10bis zabezpieczenia siedziby Trybunału Sprawiedliwości — architekt
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  06.05.2021
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Uprawa oraz dostawa roślin wewnętrznych uprawianych hydroponicznie do budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  11.06.2021
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Długoterminowy wynajem samochodów służbowych
Procedura ograniczona 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  13.04.2021
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Usługi koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia na budowach w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  23.02.2021
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Roboty związane z urządzeniem, remontem i modernizacją budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lot 4)
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  09.12.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Integrated Case Management System
Procedura konkurencyjna z negocjacjami 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  30.09.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań informatycznych na rzecz Trybunału Sprawiedliwości — część 2
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  17.04.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Przeglądy robót konstrukcyjnych, robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu wszystkich budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  19.11.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Zawarcie umów ramowych o korektę ortograficzną i typograficzną oraz weryfikację językową opinii rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości UE sporządzanych w języku francuskim
Procedura ograniczona 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  09.11.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Dostawa białego papieru w formacie A4 dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  05.10.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Roboty związane z urządzeniem, remontem i modernizacją budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  09.12.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług gastronomicznych i usług dodatkowych — usług pralni chemicznej
Procedura konkurencyjna z negocjacjami 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  15.09.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań informatycznych na rzecz Trybunału Sprawiedliwości — część 1
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  17.04.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Luksemburg-Luksemburg: Usługi w zakresie przeprowadzek i transportu bliskiego na rzecz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  29.01.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Sprzątanie budynków i utrzymanie terenów zielonych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  29.08.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Usługi laboratorium analiz medycznych
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  23.08.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Dostawa szaf zbrojonych dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  03.01.2020
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Dostawa foteli biurowych ułatwiających poruszanie się dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  13.09.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Usługi dozoru i ochrony przeciwpożarowej w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Prokuratury Europejskiej oraz ocena jakości tych usług i doradztwo w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń
Procedura ograniczona 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  29.08.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Modernizacja sali obrad znajdującej się na 4. piętrze budynku Annexe C Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  14.02.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Dostawa stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  01.02.2019
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Usługi szkoleniowe w dziedzinie prowadzenia samochodu dla kierowców instytucji europejskich w Brukseli i Luksemburgu
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  21.12.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Przygotowanie w języku francuskim streszczeń wyroków i postanowień sądów Unii, które są przedmiotem informacji w zbiorze orzeczeń
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  26.10.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  01.11.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Zabezpieczenie stanowiska ds. kontroli przeciwpożarowej i bezpieczeństwa (PCI - Poste de commandement incendie / PCS - Poste Central de Sécurité)
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  24.09.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu
Dostawa książek oraz specjalistycznych suplementów z zakresu prawa
Procedura otwarta 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  19.03.2018
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu