Biblioteka

Wejście i dostęp do biblioteki

Wejście do biblioteki znajduje się w galerii, na poziomie dwóch wież.

Osoby spoza instytucji Unii, które wykażą swój uzasadniony interes w korzystaniu z biblioteki (pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, adwokaci itp.), mają zapewniony dostęp do biblioteki po uprzednim uzyskaniu pozwolenia. Osoby zainteresowane są proszone o skierowanie się do help‑desk biblioteki, najlepiej poprzez użycie formularza kontaktu. Studenci przed ukończeniem studiów uniwersyteckich nie mają dostępu do biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu

Istnieje możliwość korzystania przez osoby uprawnione ze zbiorów bibliotecznych na miejscu, w czytelni, gdzie znajdują się między innymi zbiory z zakresu prawa Unii, prawa międzynarodowego i prawa państw członkowskich Unii Europejskiej. O udostępnienie pozostałych książek należących do zasobów biblioteki należy zwrócić się do help‑desk. Użytkownicy spoza instytucji mogą wykonywać fotokopie za opłatą.

Wypożyczanie

Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie w obrębie instytucji.

Użyteczne informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek-czwartek: 9.00-18.30
piątek: 9.00-17.00
(podczas wakacji sądowych godziny otwarcia są ograniczone)

Kontakt

Centrala telefoniczna: (+352) 4303 1
Help‑desk: (+352) 4303 2681
Faks: (+352) 4303 2424
Formularz kontaktu

Adres pocztowy

Biblioteka
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L‑2925 Luksemburg