Knjižnica

Dostop do knjižnice

Dostop do knjižnice je skozi galerijo poleg obeh stolpov.

Zunanji uporabniki, ki ne delajo v institucijah Unije in ki izkažejo upravičen interes (raziskovalci in univerzitetni predavatelji, odvetniki idr.), lahko uporabljajo knjižnico in knjižnično gradivo na podlagi predhodnega dovoljenja. V zvezi s tem naj se  zainteresirane osebe obrnejo na information desk knjižnice in pri tem po možnosti uporabijo obrazec za vzpostavitev stika. Študenti, ki še niso končali univerzitetnega študija, knjižnice ne morejo uporabljati.

Več o tem: - Informacije o varstvu podatkov pdf   

Uporaba gradiva

Tisti, ki jim je dovoljen dostop do gradiva, ga lahko uporabljajo v čitalnici, kjer so med drugim shranjene zbirke v zvezi s pravom Unije, mednarodnim pravom in pravom držav članic Evropske unije. Za vsa druga dela, ki so del gradiva knjižnice, lahko uporabniki prosijo information desk. Zunanji uporabniki si lahko potrebovano gradivo fotokopirajo, fotokopije pa morajo plačati.

Izposoja

Izposoja je mogoča le znotraj institucije.

Koristne informacije

Delovni čas:

od ponedeljka do četrtka: 9.00-18.30
petek: 9.00-17.00
(med sodnimi počitnicami velja krajši delovni čas)
 

Kontakt:

telefonska centrala: (+352) 4303 1
information desk: (+352) 4303 2681
telefaks: (+352) 4303 2424
Obrazec za vzpostavitev stika

Poštni naslov:

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg