Sodne počitnice

Obdobja, v katerih ni obravnav

Sodišče v skladu s členom 15 Protokola o Statutu Sodišča stalno zaseda. Vsako sodišče določi obdobja sodnih počitnic in obdobja, v katerih načeloma ne bo obravnav.

Sodišča in njihove službe vendarle normalno delujejo tudi v teh obdobjih, zato je tudi takrat mogoče organizirati obravnave, če to zahtevajo okoliščine zadeve.

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2017/2018 in 2018/2019 , načeloma ne bo obravnav v obdobjih:

 

2017/2018

2018/2019

- vsi sveti:
- božič:
- pust:
- velika noč:
- vnebovzetje:
- poletje:

30.10.2017 > 05.11.2017
18.12.2017 > 07.01.2018
12.02.2018 > 18.02.2018
26.03.2018 > 08.04.2018
21.05.2018 > 27.05.2018
16.07.2018 > 31.08.2018

29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019

 

Poleg tega sodišča upoštevajo praznike in dela proste dni v Luxembourgu, kjer imajo svoj sedež.

 

 Dodatne informacije :

Sklep Sodišča z dne 13. marca 2018 o praznikih in dela prostih dneh ter sodnih počitnicah