Sodne počitnice

Obdobja, v katerih ni obravnav

Sodišče v skladu s členom 15 Protokola o Statutu Sodišča stalno zaseda. Vsako sodišče določi obdobja sodnih počitnic in obdobja, v katerih načeloma ne bo obravnav.

Sodišča in njihove službe vendarle normalno delujejo tudi v teh obdobjih, zato je tudi takrat mogoče organizirati obravnave, če to zahtevajo okoliščine zadeve.

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2022/2023, načeloma ne bo obravnav v obdobjih: 

- vsi sveti: 31.10.2022 > 06.11.2022
- božič: 19.12.2022 > 08.01.2023
- pust: 20.02.2023 > 26.02.2023
- velika noč:  03.04.2023 > 16.04.2023
- vnebovzetje: 29.05.2023 > 04.06.2023
- poletje: 16.07.2023 > 31.08.2023

 

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2023/2024, načeloma ne bo obravnav v obdobjih: 

- vsi sveti: 30.10.2023 > 05.11.2023
- božič: 18.12.2023 > 07.01.2024
- pust: 12.02.2024 > 18.02.2024
- velika noč:  25.03.2024 > 07.04.2024
- vnebovzetje: 20.05.2024 > 26.05.2024
- poletje: 16.07.2024 > 31.08.2024


Poleg tega sodišča upoštevajo praznike in dela proste dni v Luxembourgu, kjer imajo svoj sedež.