Sodne počitnice

Obdobja, v katerih ni obravnav

Sodišče v skladu s členom 15 Protokola o Statutu Sodišča stalno zaseda. Vsako sodišče določi obdobja sodnih počitnic in obdobja, v katerih načeloma ne bo obravnav.

Sodišča in njihove službe vendarle normalno delujejo tudi v teh obdobjih, zato je tudi takrat mogoče organizirati obravnave, če to zahtevajo okoliščine zadeve.

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2020/2021 in 2021/2022, načeloma ne bo obravnav v obdobjih: 

 

2020/2021

2021/2022

vsi sveti:
- božič:
- pust:
- velika noč: 
- vnebovzetje:
- poletje:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Poleg tega sodišča upoštevajo praznike in dela proste dni v Luxembourgu, kjer imajo svoj sedež.

 Dodatne informacije :

Sklep Sodišča z dne 11. februarja 2020 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Sklep Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 o sodnih počitnicah

Sklep Sodišča z dne 2. februarja 2021 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Sklep Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2021 o sodnih počitnicah