Sodne počitnice

Obdobja, v katerih ni obravnav

Sodišče v skladu s členom 15 Protokola o Statutu Sodišča stalno zaseda. Vsako sodišče določi obdobja sodnih počitnic in obdobja, v katerih načeloma ne bo obravnav.

Sodišča in njihove službe vendarle normalno delujejo tudi v teh obdobjih, zato je tudi takrat mogoče organizirati obravnave, če to zahtevajo okoliščine zadeve.

V sodnem letu, ki zajema obdobji 2022/2023, načeloma ne bo obravnav v obdobjih: 

 

2022/2023

vsi sveti:
- božič:
- pust:
- velika noč: 
- vnebovzetje:
- poletje:
31.10.2022 > 06.11.2022
19.12.2022 > 08.01.2023
20.02.2023 > 26.02.2023
03.04.2023 > 16.04.2023
29.05.2023 > 04.06.2023
16.07.2023 > 31.08.2023


Poleg tega sodišča upoštevajo praznike in dela proste dni v Luxembourgu, kjer imajo svoj sedež.

 Dodatne informacije :

Sklep Sodišča z dne 2. februarja 2021 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

Sklep Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2021 o sodnih počitnicah