Информация за съдебната ваканция

Периоди, през които не се провеждат съдебни заседания

Съгласно член 15 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз Съдът е в непрекъсната сесия. Всяка юрисдикция определя периодите на съдебна ваканция, както и периодите, през които по принцип не се провеждат съдебни заседания.

Все пак през тези периоди юрисдикциите и техните служби продължават да работят, така че да може да се организират съдебни заседания, ако обстоятелствата по делото го изискват.

В този смисъл през съдебната 2017/2018 и 2018/2019, година съдебни заседания по принцип няма да се провеждат през следните периоди:

 

 

2017/2018

2018/2019

- Вси светии:
- Коледа:
- Карнавал:
- Великден:
- Bъзнесение:
- Лято:

30.10.2017 г. > 05.11.2017 г.
18.12.2017 г. > 07.01.2018 г.
12.02.2018 г. > 18.02.2018 г.
26.03.2018 г. > 08.04.2018 г.
21.05.2018 г. > 27.05.2018 г.
16.07.2018 г. > 31.08.2018 г.

 

29.10.2018 > 04.11.2019 г.
17.12.2018 > 06.01.2019 г.
18.02.2019 > 24.02.2019 г.
15.04.2019 > 28.04.2019 г.
27.05.2019 > 02.06.2019 г.
16.07.2019 > 31.08.2019 г.

 

Юрисдикциите освен това спазват официалните празници в Люксембург, където е седалището им.

 За повече информация:

Решение на Съда от 13 март 2018 година относно официалните празници и съдебната ваканция