Служби „посещения“

Всяка година Съдът на Европейския съюз посреща в Люксембург около 4 000 юристи — национални магистрати, адвокати, университетски преподаватели, юрисконсулти и др. Програмите дават възможност на тези лица да задълбочат своите познания за съдебната институция, както и за нейната практика.

Всяка година Съдът приема около 10 000 други посетители (основно студенти по право).

Посещенията, организирани от отдел „Семинари и посещения“, са безплатни и се провеждат на всички официални езици на Европейския съюз.

Посещенията на Съда се правят само по време на съдебните сесии в работните дни от 8.00 до 17.30 часа.

 

Индивидуални посещения/Туристически посещения

Организирани посещения на сградите и на произведенията на изкуство с беседа („Арт обиколка“)

Групови посещения/Видове програми

Семинари

Заявка за посещение на Съда на Европейския съюз / Връзка към My Visit

Общи условия за посещенията на Съда

Контакт - Посещения

Адрес и план за достъп

Индивидуални посещения/Туристически посещения

Индивидуалните посетители, които желаят да присъстват на открито съдебно заседание на Съда или Общия съд, трябва да се явят на входа за посетители (вж. плана), като носят със себе си лична карта, паспорт или шофьорска книжка, за да получат карта за идентификация. Откритите съдебни заседания започват по правило в 9,30 ч. Препоръчително е пристигане най-късно 15 минути преди началото на съдебното заседание. Свободните места са ограничени и не е възможно да се прави резервация. По време на съдебното заседание посетителите са длъжни да спазват указанията за безопасност и правилата за поведение в Съда. Не е необходима предварителна регистрация. Прегледайте графика на съдебните заседания и изберете.

Освен това Туристическото бюро в Люксембург организира посещения с екскурзовод на Съда в почивните дни и през съдебната ваканция. Час за тези посещения може да бъде записан 4 седмици по-рано в Luxembourg City Tourist Office — 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 - L-2011 Luxembourg, тел.: +352 22 28 09 - факс: +352 46 70 70 – електронна поща: guides@lcto.lu - www.luxembourg-city.com.

Организирани посещения на сградите и на произведенията на изкуство с беседа („Арт обиколка“)

Благодарение на съдействието на държавите членки Съдът на Европейския съюз разполага с представителна за европейското културно наследство колекция от произведения на изкуството. Пространствата, които предлага новата Палата на Съда, открита през месец декември 2008 година, дадоха възможност да се открои стойността на тази колекция, както и да бъде обогатена с нови предмети от дарения или предоставени за временно ползване. Службата за посещения на Съда организира редовно безплатни посещения с придружител на произведенията на изкуството и на сградите на Съда. Тези посещения се организират по предварително определен график (вж. таблицата) или на английски, или на френски, или на немски език, като броят на посетителите не трябва да надхвърля 35 души едновременно.

Във връзка с това заинтересованите лица следва да се запишат поне два работни дни предварително с помощта на формуляра за записване. Всеки посетител, получил потвърждение, е поканен да се яви  на входа за посетители (карта) с документ за самоличност. При поискване, изпратено до службата за посещения, само за групи (най-малко от 7 участника) могат да бъдат организирани допълнителни посещения (формуляр за контакти).

warning Поради здравната криза тези посещения в момента са временно преустановени !

pixel

Групови посещения/Видове програми

 • В предложения по-долу списък може да изберете елементите от програмата, които отговарят най-добре на интересите и правните ви познания в рамките на времето, с което разполагате.
 • Съдебно заседание в Съда/Общия съд, предшествано от изложение по делото (обикновено вторник, сряда и четвъртък от 8:20 до 11 :30; приблизителна продължителност — 3 часа)
 • Общо представяне на Съда/Общия съд (продължителност — 45 минути)
 • Представяне на професията на юрист-лингвиста (продължителност — 45 минути)
 • Представяне на многоезичието в Съда (писмен и устен превод) (продължителност — 45 минути)
 • Посещение на библиотеката (продължителност — 30 минути)
 • Посещение на сградите с придружител (продължителност — 45 минути)

Посочените елементи от програмата могат да бъдат избрани във въпросника, който се попълва в приложение „My Visit“ (вж. следващия раздел). В зависимост от наличните материални и човешки ресурси службата за посещения ще се постарае да се съобрази в най-голяма степен с вашия избор.

Семинари

 По искане на група практикуващи юристи могат да бъдат разработени семинари, които да се проведат в рамките на няколко дни по програма, насочена в съответствие с интересите на участниците.

pixel

Заявка за посещение на Съдана Европейския съюз / Връзка към My Visit

Отдел „Семинари и посещения“ организира посещения само за групи (7-35 души). За индивидуални или туристически посещения, моля вижте съответния раздел.

Преди да изпратите заявка за посещение в Съда, ви молим да прочетете внимателно информацията относно условията за записване и реда за организиране на посещения.

За изпращане на Вашата заявка за посещение моля използвайте приложението My Visit. То позволява да подадете заявка за посещение онлайн. За целта е необходимо да разполагате с валиден адрес за електронна кореспонденция.

След като създадете потребителски профил в приложението My Visit, ще можете да подавате или променяте заявката за посещение, както и:

 • да създавате посетителски групи, които да използвате повторно при следващи посещения,
 • да се запознаете с възможните дати за посещение преди изпращането на заявката,
 • да изберете вида посещение.

След изпращане на заявката чрез потребителския си профил можете:

 • да следите обработката на заявката за посещение,
 • да променяте данни в заявката за посещение преди нейното приемане,
 • да четете или отпечатате документите от преписката за вашето посещение,
 • да запазите архива за всички ваши посещения в Съда

Ако срещате трудности при използване на приложението My Visit, можете да направите справка в онлайн указанията за неговото използване, като кликнете върху знака „?“ или като използвате формуляра за връзка.

  fleche D Връзка към My Visit

Ако нямате адрес за електронна кореспонденция, използвайте Контакт.

Условия за записване

 • Поради спецификата на дейностите на Съда предимство се дава на групите от практикуващи юристи или от студенти по право. Минималната възраст на участниците е навършени 18 години. За молби за посещения от студентски групи, които нямат определена университетска степен, се препоръчва предварителен контакт със службата за посещения (формуляр за връзка).
 • Като се има предвид интересът, който предизвиква Съдът сред практикуващите юристи и студентите по право, молбата за посещение следва да се изпрати пет или шест месеца предварително.
 • Посещенията се организират за групи с численост най-малко от 7 и най-много от 35 души. За групи с численост извън тези рамки молим да се свържете със службата за посещения (формуляр за връзка).
 • Отговорникът на групата от посетители изпраща молба за предварителна резервация.

  

Ред и условия на организиране

 • От ръководителите на групите от посетители се изисква да предадат най-късно до две седмици преди датата на посещението списъка с имената и с рождените дати на участниците през приложението My Visit.
 • Службата за посещения съобщава предложението за програма около две седмици предварително, а окончателната програма около една седмица преди посещението в потребителския профил  My Visit на лицето за контакти.
 • Групата от посетители се умолява в деня на посещението да се яви на указания в програмата вход в определения в нея час. Молбата е да се спазва най-стриктна точност. Обръщаме вниманието на посетителите на натовареното движение в Люксембург, на което се дължат чести сутрешни задръствания по магистралите и в столицата на страната.
 • На входа на Съда групата от посетители се посреща от придружител от отдел „Семинари и посещения“. Той придружава и организира групата през цялото време на посещението ѝ в Съда. Отговорниците на групите също така трябва да следят за организиране на посетителите и подпомагане на придружителя.
 • Всеки участник трябва да носи със себе си своята карта за самоличност, паспорт или шофьорска книжка.
 • По принцип достъп до ресторанта на самообслужване или до кафетерията на Съда е възможен само за персонала.
 • В края на посещението в Съда отговорникът на групата попълва формуляра за оценка на посещението.
 • Моля имайте предвид, че при извънредни обстоятелства Съдът си запазва правото да отмени всяко насрочено посещение.

 

Заявка за посещение на Съда на Европейския съюз/Връзка към My Visit

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer