Vizite pentru grupuri

Curtea de Justiție a Uniunii Europene își dorește să apropie Curtea de cetățeni, printre altele prin organizarea de vizite. Vizitele urmăresc să permită o mai bună înțelegere a rațiunii de a fi și a rolului fundamental al instanțelor Uniunii și să prezinte modul în care hotărârile Curții au un impact direct asupra vieții cetățenilor europeni.

Pe de o parte, datorită specificității activităților instituției, Curtea de Justiție a Uniunii Europene primește la sediul său, în Luxemburg, grupuri specializate, cum ar fi magistrați naționali, avocați, profesori universitari, consilieri juridici etc. Pe de altă parte, Curtea primește de asemenea, în număr foarte mare, alți vizitatori, în special studenți la Drept.

Chiar dacă vizitele cu prezență fizică rămân forma preconizată pentru descoperirea instituției, există de acum și posibilitatea unor vizite virtuale.

Vizitele la Curtea de Justiție sunt limitate la perioadele de sesiune judiciară și au loc în zilele lucrătoare între orele 8 și 17,30.

Pentru vizite individuale sau vizite turistice, vă rugăm să consultați pagina respectivă.

Vizitele organizate de Unitatea seminare și vizite sunt gratuite și se desfășoară în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

În contextul sistemului „ EMAS ”, Serviciul vizite al Curții de Justiție a Uniunii Europene se angajează, pentru ansamblul activităților sale, să acționeze cu respectarea mediului și își îmbunătățește în mod continuu acțiunile, în special oferind programe virtuale și difuzând documentație dematerializată.

Înainte de a formula o cerere de vizită la Curte, vă invităm să citiți cu atenție informațiile care privesc condițiile de înscriere și modalitățile de organizare.

Tipuri de activități organizate de Serviciul vizite

Serviciul vizite oferă două tipuri de activități: vizite și seminare.

Aceste două activități se desfășoară cu prezență fizică sau sub formă virtuală.

Condiții de înscriere

Aplicația My Visit permite gestionarea vizitelor cu prezență fizică și a celor virtuale. Persoana care răspunde de grup este rugată să utilizeze această aplicație pentru a introduce cererea de rezervare. La introducerea cererii sunteți rugați să precizați, la rubrica „remarci”, dacă doriți un format virtual.

 • Având în vedere specificul activității Curții, sunt prioritare grupurile compuse din practicieni ai dreptului sau din studenți la Drept.
 • Vârsta minimă a participanților trebuie să fie de 18 ani împliniți. Pentru cererile care privesc grupuri de elevi care nu au nivel universitar, se recomandă contactarea Serviciului vizite (formular de contact – rubrica „vizite organizate”).
 • Ținând seama de interesul pe care îl suscită Curtea, este util ca o cerere de vizită să fie adresată cu 5-6 luni înainte.
 • Vizitele cu prezență fizică se organizează pentru grupuri compuse din minimum 7 și maximum 35 de persoane. În afara acestor limite, vă rugăm să contactați Unitatea seminare și vizite (formular de contact - rubrica „vizite organizate”).
 • Vizitele virtuale se organizează pentru grupuri compuse din minimum 7 participanți.

Elemente de program pentru vizite cu prezență fizică sau virtuale

Pentru vizitele cu prezență fizică, precum și pentru vizitele virtuale puteți alege elementele de program care corespund cel mai bine intereselor dumneavoastră și cunoștințelor dumneavoastră juridice, în limita intervalelor dumneavoastră orare disponibile.

 • Ședință de audiere a pledoariilor într‑o cauză aflată pe rolul Curții sau al Tribunalului, precedată de o expunere a cauzei (în general marțea, miercurea și joia între orele 8.20 și 11.30, cu o durată aproximativă de 3 ore). Element de program disponibil numai pentru vizitele cu prezență fizică!
 • Prezentare generală a Curții/a Tribunalului (durata: 45 minute)
 • Prezentarea profesiei de jurist-lingvist (durata: 45 minute)
 • Prezentarea multilingvismului la Curtea de Justiție (traducere, interpretare) (durata: 45 minute)
 • Vizitarea bibliotecii (durata: 30 minute; 10 minute pentru vizitele virtuale)
 • Vizită ghidată a clădirilor (durata: 45 minute; 30 minute pentru vizitele ghidate virtuale)

Aceste elemente de program pot fi selecționate în chestionarul pe care sunteți rugați să îl completați în aplicația „ My Visit ” (a se vedea capitolul „Conectare la My Visit”). Sub rezerva disponibilității resurselor materiale și umane ale Curții, Serviciul vizite se va strădui să vă respecte în cea mai mare măsură posibilă alegerile.

Vizite virtuale

Vizitele virtuale se organizează în aceleași condiții ca și vizitele cu prezență fizică. Mărimea grupurilor nu este însă limitată la 35 de participanți. Sunteți liberi să vă alegeți dintre elementele de program menționate în capitolul precedent pentru a vă alcătui programul. Vizitele virtuale pot fi adaptate nivelului de cunoștințe și interesului grupului dumneavoastră. Curtea de Justiție dispune de o platformă prevăzută pentru astfel de programe, însă, în anumite condiții, Serviciul vizite poate accepta și ca vizita virtuală să aibă loc prin intermediul platformei pe care o alegeți. Participanții se pot conecta în mod individual, iar Serviciul vizite vă va furniza linkul de conectare și, dacă este necesar, data și linkul unui eventual test de conectare.

Puteți face o cerere de vizită virtuală prin intermediul aplicației „ My Visit ” (a se vedea capitolul „Conectare la My Visit”). La introducerea cererii sunteți rugați să precizați, la rubrica „remarci”, dacă doriți un format virtual.

Într‑un termen rezonabil (cel târziu cu două săptămâni înainte de data respectivă), puteți solicita și convertirea vizitei dumneavoastră cu prezență fizică în vizită virtuală sau invers.

În caz de dificultăți sau pentru orice întrebări legate de organizarea vizitei dumneavoastră vă rugăm să adresați un mesaj Serviciului vizite (formular de contact – rubrica „vizite organizate”).

Seminare

La cererea unui grup de magistrați pot fi elaborate seminare care se desfășoară pe parcursul a una sau două zile și care propun programe mai orientate în funcție de interesul participanților.

Scopul acestor seminare este de a contribui la difuzarea și la mai buna înțelegere a dreptului Uniunii pentru o mai bună aplicare a sa. Seminarele vizează de asemenea facilitarea, pe de o parte, a dialogului dintre judecătorul național și judecătorul european și, pe de altă parte, a cooperării judiciare dintre diferitele state membre.

Seminarele se pot organiza și în format virtual.

Dacă sunteți interesați de o astfel de formulă sunteți rugați să vă adresați Serviciului vizite (formular de contact - rubrica „vizite organizate”), care vă va furniza toate instrucțiunile necesare.

Modalități de organizare a programelor cu prezență fizică

 • Cel târziu cu două săptămâni înainte de desfășurarea vizitei, persoana care răspunde de grupul de vizitatori trebuie să transmită lista participanților, precum și datele de naștere ale acestora prin aplicația My Visit. Vă rugăm să nu depășiți numărul de participanți anunțat fără a fi contactat în prealabil, în scris, Serviciul vizite.
 • Serviciul vizite comunică propunerea de program cu aproximativ două săptămâni înainte și programul definitiv cu aproximativ o săptămână înainte de vizită pe spațiul personal din aplicația My Visit al persoanei de contact.
 • În ziua vizitei, grupul de vizitatori trebuie să se prezinte la intrarea și la ora indicate în program. Se cere o punctualitate cât mai strictă. Se atrage atenția vizitatorilor asupra traficului rutier aglomerat în Luxemburg, dimineața fiind frecvente ambuteiajele pe autostrăzi și în capitala țării.
 • Ca urmare a măsurilor de securitate, vizitatorii vor trebui să treacă printr-o poartă pentru detectarea metalelor și le vor fi controlate bagajele și alte obiecte personale.
 • În funcție de situația sanitară, poate fi necesar controlul certificatului sanitar.
 • Vizitatorii sunt obligați să respecte regulile de securitate și regulile de conduită.
 • Un ghid, colaborator al Unității seminare și vizite, primește grupul de vizitatori la intrarea Curții. Această persoană însoțește și conduce grupul pe toată durata vizitei la Curtea de Justiție. Persoana care răspunde de grup trebuie de asemenea să se ocupe de vizitatori și să îl asiste pe ghid.
 • Fiecare participant trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere.
 • În principiu, accesul la cantina sau la cafeneaua Curții este rezervat personalului.
 • După vizita la Curte, persoana care răspunde de grup este invitată să completeze formularul de evaluare, disponibil online la adresa:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Vă atragem atenția că, în împrejurări excepționale, Curtea își rezervă dreptul de a anula o vizită programată.
 • Serviciul vizite trimite persoanei care răspunde de grup linkul de conectare și, dacă este necesar, data și linkul unui eventual test de conectare.
 • Persoana care răspunde de grup se angajează să transmită participanților toate informațiile primite (program, link de conectare, data testului de conectare).
 • Persoana care răspunde de grup este invitată să precizeze numărul de conexiuni avut în vedere; pentru acest format de vizită nu este necesară informarea privind numele și data nașterii participanților.
 • Persoana care răspunde de grup garantează compunerea grupului și se angajează să difuzeze linkul de conectare numai vizitatorilor anunțați.
 • Serviciul vizite comunică propunerea de program cu aproximativ două săptămâni înainte și programul definitiv cu aproximativ o săptămână înainte de vizită pe spațiul personal din aplicația My Visit al persoanei de contact.
 • În ziua vizitei se cere o punctualitate cât mai strictă.
 • Un colaborator al Unității seminare și vizite conduce programul virtual și îi asigură buna desfășurare.
 • După vizita la Curte, persoana care răspunde de grup este invitată să completeze formularul de evaluare, disponibil online la adresa:

Modalități de organizare a programelor virtuale

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • § Vă atragem atenția că, în împrejurări excepționale, Curtea își rezervă dreptul de a anula o vizită programată.

Cerere de vizită a Curții de Justiție a Uniunii Europene / Conectare la My Visit

Aplicația My Visit permite gestionarea vizitelor cu prezență fizică și a celor virtuale. Persoana care răspunde de grup este rugată să utilizeze această aplicație pentru a introduce cererea de rezervare. La introducerea cererii sunteți rugați să precizați, la rubrica „remarci”, dacă doriți un format virtual.

Pentru utilizarea aplicației este necesară o adresă de e‑mail validă și trebuie să vă creați propriul spațiu personal. Prin intermediul spațiului personal veți putea:

 • să vă creați grupurile de vizitatori pentru a le reutiliza cu ocazia vizitelor ulterioare;
 • să vizualizați datele de vizite disponibile înainte de a face o cerere de vizită;
 • să vă alegeți elementele de program pentru vizită.

După introducerea cererii, veți putea, conectându‑vă la spațiul personal:

 • să urmăriți soluționarea cererii dumneavoastră de vizită;
 • să modificați anumite date ale cererii dumneavoastră de vizită înainte de validarea ei;
 • să consultați sau să imprimați documentele referitoare la dosarul dumneavoastră de vizită;
 • să păstrați istoricul vizitelor dumneavoastră precedente.

Dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea aplicației My Visit puteți consulta manualul de utilizare disponibil online, dând click pe „?”, sau puteți utiliza formularul de contact – rubrica „vizite organizate”.

Conectare la My Visit

Dacă nu dispuneți de o adresă de e‑mail, vă rugăm să vă adresați la Contact.

Vizite ghidate ale clădirilor și ale operelor de artă (Art’ tour)

Datorită donațiilor și împrumuturilor din partea statelor membre, Curtea de Justiție a Uniunii Europene deține un ansamblu de opere de artă reprezentativ pentru patrimoniul cultural european. Intervenția arhitecturală a lui Dominique Perrault în edificiul Curții a permis reașezarea și punerea lor în valoare. Serviciul vizite al Curții de Justiție organizează, la intervale regulate, vizite ghidate gratuite care permit aprecierea acestui fond artistic în cadrul unei arhitecturi emblematice.

Aceste vizite sunt organizate potrivit unui calendar predefinit (a se vedea tabelul), în limbile engleză, franceză sau germană, în grupuri de cel mult 20 de vizitatori. Persoanele interesate sunt rugate să se înregistreze cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte, prin utilizarea formularului de înscriere. Vizitatorii confirmați sunt invitați să se prezinte la intrarea vizitatorilor, (plan), având asupra lor un document de identitate, cu 15 minute înainte de începerea vizitei.

Se pot organiza vizite ghidate suplimentare, exclusiv pentru grupuri (compuse din cel puțin 7 participanți), la cerere, prin contactarea Serviciului vizite (formular de contact – rubrica „vizite organizate”).