CURIA
rss
căutare avansată
Locuri de muncă

Lista posturilor vacante

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Colaboratori free‑lance

Interpret pentru Europa

 

Cu toate acestea, în anumite împrejurări, Curtea poate fi nevoită să facă apel la agenți temporari sau la agenți contractuali auxiliari. Agenții temporari sunt angajați în principal pentru a ocupa posturi care, în timp, vor reveni candidaților ce au reușit la concursuri. Aceștia pot ocupa posturi pentru care este necesar un profil specific, pentru misiuni limitate în timp. Agenții contractuali auxiliari înlocuiesc funcționarii care nu își pot exercita funcțiile din motive medicale sau pentru că se află în concediu de maternitate. Aceștia pot fi angajați și pentru a întări capacitatea unui serviciu care trebuie să facă față unei creșteri temporare a volumului de muncă.

Personalul este clasificat în două categorii: grupa de funcții AD, care cuprinde administratorii și juriștii‑lingviști, și grupa de funcții AST, care cuprinde asistenții din domeniile administrative. Încadrarea în grupa de funcții AD presupune cel puțin absolvirea studiilor universitare, iar pentru încadrarea în grupa de funcții AST este necesar cel puțin un nivel de studii superioare sau de studii medii superioare, completat cu o experiență profesională de 3 ani.

Necesitățile de personal ale instituției apar, cel mai frecvent, pentru următoarele meserii:

În ceea ce privește grupa de funcții AD:

  • administrator jurist la grefă sau în domeniile biblioteconomiei, cercetării și documentării;
  • interpret;
  • jurist‑lingvist pentru traducerea de texte juridice din cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii Europene;
  • informatician.

În ceea ce privește grupa de funcții AST:

  • asistent în domeniul secretariatului;
  • corector tipografic/verificator lingvistic;
  • informatician.

Lista posturilor vacante


Pe de altă parte, Direcția generală de traducere face apel în mod regulat la colaboratori free‑lance.

Pentru mai multe informații privind concursurile pentru interpreți sau oportunitățile pentru interpreți free‑lance, vă rugăm să consultați pagina Interpret pentru Europa.

În plus, orice persoană interesată poate depune, în orice moment, o candidatură spontană, adresând o scrisoare de intenție și un curriculum vitae prin e‑mail la următoarea adresă:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

Scrisoarea de intenție ar trebui să conțină profilul special pentru care persoana interesată își depune candidatura (de exemplu: jurist, jurist‑lingvist, interpret, secretar, informatician, contabil etc.). Pentru curriculum vitae, se recomandă utilizarea formatului „Europass" (a se vedea http://europass.cedefop.europa.eu/). Candidaturile spontane trimise astfel se păstrează timp de 2 ani și pot fi luate în considerare în cazul în care sunt vacante posturi corespunzătoare.

A se vedea și: - Informare privind protecția datelor pdf   

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.