RSS

Какво е „RSS" ?

RSS (Really Simple Syndication или Rich Site Summary) е текстови формат, който позволява автоматично и ефикасно разпространяване на актуални заглавия, достъпни в интернет, което от своя страна спестява индивидуалното търсене на информация. По този начин постоянно предупреждение позволява да бъдете известени за публикуването на прессъобщенията в мрежата и достъп до пълния им текст.

Как се инсталира RSS поток ?

Възможно е да се абонирате за поток, използвайки RSS четец. След като бъде инсталиран, RSS проверява, актуализира и Ви предупреждава за публикуването в мрежата на всяка нова информация.

Можете да използвате търсачка по Ваш избор за подбор на най-подходящия за Вас четец сред съществуващите на пазара. Желателно е при избора си да имате предвид, че различните четци работят с различни операционни системи.

Условията за абонамент варират в зависимост от четеца. Четецът, който подберете, ще Ви осигури необходимите инструкции.

След като изтеглите и инсталирате четеца, следвайте инструкциите към него, за да добавите своя избор на поток сред предлаганите от CVRIA като нов канал.

Какви информационни потоци се предлагат от CVRIA ?

RSS потоците на прессъобщенията са достъпни на страницата на CVRIA на 22 езика.

Предвид факта, че прессъобщенията не винаги са достъпни на всички езици, възможно е да се абонирате за език по Ваш избор и за един или два допълнителни езика (френски или английски) за пълна информация. В случай, че дадено прессъобщение не е достъпно на избрания от Вас език, информацията ще Ви бъде изпратена въпреки това на допълнителния език, който сте избрали.

За да използвате RSS, моля изберете някой от следните URL:

  BG + EN : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=bg&secondLang=en
  BG + FR : http://curia.europa.eu/jcms/rss.jsp?lang=bg&secondLang=fr

 

Последни решения и заключения:

rss-xml  Съд : https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=C&lang=bg 
rss-xml  Общ съд : https://curia.europa.eu/jcms/rssJur.jsp?jur=T&lang=bg