Каталог на библиотеката

Каталогът на библиотеката вече е достъпен на интернет  страницата на Съда:

fleche D http://curia2.ent.sirsidynix.net.uk/client/507 open new page grey

По този начин се създава възможност този каталог да се използва чрез интернет за библиографски справки по въпросите на правото на Съюза, както и от други области на правото, включени избирателно в каталога на библиотеката на Съда, като международно право, сравнително право, право на държавите - членки на Европейския съюз, и на някои трети страни, както и от областта на общата теория на правото.

Към момента този каталог в частта, посветена на правото на Съюза, е един от най-богатите в света. Това богатство се дължи на факта, че доколкото това е възможно, библиотеката на Съда набавя всички издадени в тази област правни публикации на всички официални езици на Съюза и в библиотеката се прави редовен преглед на около 1000 списания, за които тя е абонирана, като в каталога се записват всички публикувани в тези списания статии по въпросите на правото на Съюза.

Към настоящия момент каталогът съдържа около 340 000 библиографски справки, от които повече от 80 000 се отнасят до правото на Съюза.
Обемът му нараства с повече от 20 000 справки годишно.