A könyvtár katalógusa

A könyvtár katalógusa mostantól a Bíróság internetes oldalán is hozzáférhető:

fleche D https://curia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=352CDJ_INST:VU1 open new page grey

Ezáltal e katalógusban online bibliográfiai kutatásra nyílik lehetőség az uniós jog területén, valamint a Bíróság könyvtárának katalógusa által szelektív módon lefedett többi jogterületen, azaz a nemzetközi jog, az összehasonlító jog, továbbá az Európai Unió tagállamai és bizonyos harmadik országok joga, valamint az általános jogelmélet terén.

Az uniós jog kapcsán jelen pillanatban ez a világ egyik leggazdagabb katalógusa. E katalógus gazdagsága annak köszönhető, hogy a Bíróság könyvtára a lehetőségekhez mérten minden jogi kiadványt beszerez, amely e területen az Unió egyes hivatalos nyelvein megjelenik, továbbá rendszeresen figyelemmel kíséri a mintegy 1000 előfizetett folyóiratot, a katalógusában rögzítve az uniós jog tárgyában e folyóiratokban közzétett valamennyi cikket.

A katalógus jelenleg hozzávetőleg 340 000 bibliográfiai bejegyzést tartalmaz, amelyek közül több mint 80 000 az uniós joggal kapcsolatos.
A katalógus évente több mint 20 000 bejegyzéssel bővül.