Eljárás

Az eljárást szabályozó dokumentumok

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya (2019.5.1)

A Törvényszék eljárási szabályzata (2018.12.1)

A legutóbb 2013. június 19-én módosított, 1991. május 2-i eljárási szabályzat (2013.7.1)

A Törvényszék eljárási szabályzatának gyakorlati végrehajtási rendelkezései (2018.12.1)

A Törvényszék (EU) 2016/2387 határozata (2016. szeptember 14.) az eljárási szabályzat 105. cikkének (1) vagy (2) bekezdése alapján benyújtott tájékoztatásokra vagy mellékletekre alkalmazandó biztonsági szabályokról

A Törvényszék határozata (2018. július 11.) az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

Az e Curia alkalmazás használati feltételei (2018.12.1)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent közlemények

A nagytanács összetétele (HL 2019. C 172., 2. o.)

Az akadályoztatott bírót helyettesítő bíró kijelölésének módja (HL 2019. C 263., 2. o.)

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje (HL 2019. C 372., 2. o.)

A tanácsok megalakítása és a bírák tanácsokba történő beosztása (HL 2020. C 114., 2. o.)

A Törvényszék elnökének megválasztása (HL 2019. C 363., 2. o.)

A Törvényszék elnökhelyettesének megválasztása (HL 2019. C 363., 2. o.)

A tanácselnökök megválasztása (HL 2019. C 363., 2. o.)

A hivatalvezető kinevezése (HL 2017. C 006)

A Törvényszék határozata (2020. február 12.) a törvénykezési szünetekről (HL 2020. C 95., 4. o.)

További hasznos információk

A névtelenség biztosítása az Európai Unió Törvényszéke előtti bírósági eljárásokban

Ellenőrző Lista: keresetlevél

A keresetlevélben felhozott jogalapok és főbb érvek összegzésének alapjául szolgáló minta

Ellenőrző Lista: Tárgyalás

Tanácsok a tárgyaláson felszólalók részére

Költségmentességi formanyomtatvány

A 2015. március 4-i és a módosított, 1991. május 2-i eljárási szabályzat közötti megfelelési táblázat

A dokumentumok folyamatban lévő módosításai

 

További információk

Az eljárás - Az egymást követő módosítások