Proċedura

Dokumenti li jirregolaw il-proċedura

Estratti mit-trattati

Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  (1-9-2016)

Regoli tal-proċedura tal-Qorti Ġenerali (1-12-2018)

Regoli tal-Proċedura tat-2 ta' Mejju 1991, kif emendati l-aħħar fid-19 ta' Ġunju 2013 (1-7-2013)

Dispożizzjonijiet prattiċi għall-implementazzjoni tar-regoli tal-proċedura tal-Qorti Ġenerali (1-12-2018)

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali (UE) 2016/2387 tal-14 ta' Settembru 2016 dwar ir-regoli ta' sigurtà applikabbli għall-informazzjoni jew għall-annessi prodotti taħt l- Artikolu 105(1) jew (2) tar-Regoli tal-Proċedura

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta' Lulju 2018 dwar il-preżentata u r-riċezzjoni ta' atti proċedurali permezz tal-applikazzjoni e-Curia

Kundizzjonijiet ta' użu tal-applikazzjoni e-Curia (1-12-2018)

Avviżi fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

- Elezzjoni tal-President tal-Qorti Ġenerali (ĠU 2016, C 392, p. 2)

- Elezzjoni tal-Viċi-President tal-Qorti Ġenerali (ĠU 2016, C 392, p. 2)

- Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli (ĠU 2019, C 139, p. 2)

Kriterji ta' assenjazzjoni tal-kawżi lill-awli (ĠU 2016, C 296, p. 2)

Metodu ta' nomina tal-Imħallef li jissostitwixxi Mħallef suġġett għal impediment (ĠU 2016, C 296, p. 2)

Elezzjonijiet tal-Presidenti tal-Awli (ĠU 2016, C 392, p. 2)

Kompożizzjoni tal-Awla Manja (ĠU 2016, C 296, p. 2)

Ħatra tar-Reġistratur (ĠU2017, C 006)

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2019 dwar il-vaganzi ġudizzjarji (ĠU 2019, C 103, p. 5)

Informazzjoni oħra utli

L-għoti tal-anonimat fil-proċeduri ġudizzjarji quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea

"Check-list" Rikors

Mudell ta' sunt tal-motivi u l-argumenti principali invokati fir-rikors

"Check-list" Seduta għat-trattazzjoni orali

Rakkomandazzjonijiet lill-partijiet fil-kawża

Formola tal-għajnuna legali

Tabella ta' konkordanza bejn ir-Regoli tal-Proċedura tal-4 ta' Marzu 2015 u tat-2 ta' Mejju 1991 emendati

Bħalissa qed isiru emendi tad-dokumenti

L-ebda informazzjoni ma tinsab attwalment taħt din il-kategorija

Għal iktar informazzjoni

Il-proċedura - Kronoloġija tal-emendi