Preżentazzjoni tal-membri
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Imwieled fl-1954; gradwat fid-dritt mill-Università Robert Schuman ta' Strasbourg; studja fil-Collège d'Europe; ammess fl-Avukatura tal-Lussemburgu (1981); attaché de justice, delegat mal-Prokuratur Ġenerali tal-Lussemburgu (1983); Imħallef tat-Tribunal d'arrondissement tal-Lussemburgu (1984); Référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1986-1996); President tal-Institut Universitaire International de Luxembourg (IUIL); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mill-11 ta' Lulju 1996; President tal-Qorti Ġenerali mis-17 ta' Settembru 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Imwieled fl 1960 ; gradwat fil liġi (Università ta' Groningen, 1983) ; studja fil Collège d'Europe (1983 1984) ; assistent fil Collège d'Europe (1984 1986) ; inkarigat mill korsijiet fl Università ta' Leiden (1986 1987) ; relatur fid Direttorat Ġenerali tal Kompetizzjoni tal Kummissjoni tal Komunitajiet Ewropej (1987 1989) ; référendaire fil Qorti tal Ġustizzja tal Komunitajiet Ewropej (1989 1992) ; koordinatur politiku fid Direttorat Ġenerali tal Kompetizzjoni tal Kummissjoni tal Komunitajiet Ewropej (1992 1993) ; membru tas Servizz Ġuridiku tal Kummissjoni tal Komunitajiet Ewropej (1993 1995) ; avukat Membru tal Avukatura ta' Brussell sa mill 1995 ; professur fl Università Erasmus ta' Rotterdam sa mill 2000 ; awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' Settembru 2010 ; viċi President tal-Qorti Ġenerali mis-20 ta' Settembru 2016.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Imwielda fl-1949; Duttur tal-Liġi, lecturer tad-dritt ekonomiku (qabel l-1989); wara "docteur ès sciences", professur tad-dritt kummerċjali (mill-1993) fil-Fakultà tal-Liġi taċ-Charles University fi Praga; Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Kummissjoni dwar is-Sigurtà (1999-2002); avukat; membru tal-Kunsill Leġiżlattiv tal-Gvern Ċek (1998-2004); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Imwieled fl-1961; gradwat fil-liġi (1989); LL.M.; PhD; ammess fl-Avukatura (1994); diversi xogħlijiet u karigi fl-amministrazzjoni pubblika, prinċipalment fi ħdan l-uffiċċju governattiv responsabbli għal-leġiżlazzjoni (Assistent Segretarju tal-Istat u Viċi Direttur, Kap tad-Dipartiment tad-Dritt Ewropew u d-Dritt Komparattiv) u l-uffiċċju għall-affarijiet Ewropej (sottosegretarju tal-Istat); membru tad-delegazzjoni tan-negozjaturi għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni (1994-1996) u għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea (1998-2002), responsabbli mill-kwistjonijiet legali; avukat prattikanti; Kap ta’ grupp u espert prinċipali fi proġetti ffinanzjati mill-UE dwar l-adattament għal-leġiżlazzjoni Ewropea u għall-integrazzjoni Ewropea prinċipalment fil-punent tal-Balkani; Kap ta' diviżjoni fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (2004-2006); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-7 ta' Ottubru 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Imwieled fl-1963; gradwat fil-Liġi, Università ta' Kopenhagen (1988); uffiċjal mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1988-1991); lecturer fid-dritt internazzjonali u fid-dritt Ewropew għall-Università ta' Kopenhagen (1988-1991); Segretarju ta' ambaxxata mar-Rappreżentanza Permanenti tad-Danimarka man-Nazzjonijiet Uniti fi New York (1991-1994); uffiċjal fid-dipartiment legali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1994-1995); professur assoċjat mal-Università ta' Kopenhagen (1995); konsulent, imbagħad konsulent prinċipali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru (1995-1998); Ministru konsulent mar-Rappreżentanza Permanenti tad-Danimarka mal-Unjoni Ewropea (1998-2001); konsulent speċjali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru għal kwistjonijiet legali (2001-2002); kap ta' dipartiment u ġuriskonsulta fl-uffiċċju tal-Prim Ministru (Marzu 2002 - Lulju 2004); sottosegretarju tal-Istat u ġuriskonsulta fl-uffiċċju tal-Prim Ministru (Awwissu 2004 - Awwissu 2007) ; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-17 ta' Settembru 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Imwieled fl-1952; lawreat mill-Iskola tal-Istudji Kummerċjali Għolja ta' Helsinki u mill-Fakultà tal-Liġi ta' Helsinki; Référendaire mal-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Finlandja; Segretarju Ġenerali tal-Kumitat dwar ir-riforma tal-protezzjoni legali fl-amministrazzjoni pubblika; Amministratur Prinċipali mal-Qorti Amministrattiva Suprema; Segretarju Ġenerali tal-Kumitat dwar ir-riforma tal-proċedimenti amministrattivi, Konsulent mad-Direttorat tal-Leġiżlazzjoni fil-Ministeru tal-Ġustizzja; Deputat Reġistratur fil-Qorti tal-EFTA; Référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej; Imħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema (1998-2005); Membru tal-Bord tal-Appelli dwar ir-Refuġjati; Viċi-President tal-Kumitat dwar l-iżvilupp tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji Finlandiżi; Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mis-6 ta' Ottubru 2005 sas-6 ta' Ottubru 2009; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-7 ta' Ottubru 2009; Viċi President tal-Qorti Ġenerali mis-17 ta’ Settembru 2013 sad-19 ta’ Settembru 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Imwieled fl-1957; gradwat fil-liġi mill-Università ta’ Ateni (1980); gradwat fid-dritt pubbliku, wara studji fil-fond, mill-Università ta’ Pariġi I, Panthéon-Sorbonne (1981); mogħti ċertifikat miċ-ċentru universitarju ta’ studji Komunitarji u Ewropej (Università ta’ Pariġi) (1982); awditur mal-Conseil d'État (1985-1992); kariga ta’ “maître des requêtes” mal-Conseil d’État (1992-2005); référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1994-1996); Membru assoċjat tal-Qorti suprema speċjali Griega (1998 u 1999); kariga ta’ “conseiller” mal-Conseil d'État (2005); Membru tal-Qorti speċjali adita b’kawżi kontra membri tas-sistema ġudizzjarja (2006); Membru tal-Kunsill superjuri tal-maġistratura amministrattiva (2008); Spettur tat-tribunali amministrattivi (2009-2010); Imħallef tal-Qorti Ġenerali mill-25 ta’ Ottubru 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

Imwieled fl-1950; gradwat fid-dritt (Università ta' Ruma, La Sapienza, 1973), lawreat fi studji għolja Ewropej mill-Collège d'Europe (Bruges, 1974-1975); uffiċjal tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (direttorat "Affarijiet internazzjonali" tad-Direttorat Ġenerali tal-Agrikoltura, 1975-1976); membru tas-Servizz Ġuridiku tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1976-1991 u 1994-1995); rappreżentant tas-Servizz Ġuridiku tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej fil-Lussemburgu (1990-1991); référendaire mal-Imħallef G. F. Mancini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1991-1994); Kunsillier ġuridiku mal-membri tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej M. Monti (1995-1997) u F. Bolkestein (2000-2002); Direttur tad-Direttorat "Politika ta' kuntratti pubbliċi" (2002-2003), tad-Direttorat "Servizzi, proprjetà intellettwali u industrijali, mezzi tal-komunikazzjoni u protezzjoni ta' data" (2003-2005) u tad-Direttorat "Servizzi" (2005-2011) fid-Direttorat Ġenerali "Suq intern" tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej; Kunsillier ġuridiku prinċipali u direttur tal-grupp "Ġustizzja, libertà u sigurtà, dritt ċivili u dritt kriminali" fis-Servizz Ġuridiku tal-Kummissjoni Ewropea (2011-2012); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-17 ta' Settembru 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Imwielda fl-1956; gradwata mill-Università ta' Rijeka (Masters, 1979) u mill-Università ta' Zagreb (LL.M., 1984; dottorat fid-dritt, 1996); assistent professur (1980-1998), professur assoċjat (2003-2009) u professur (2009-2013) fil-fakultà tal-liġi fl-Università ta' Rijeka; assistent professur fil-fakultà tal-ekonomija fl-Università ta' Rijeka (1990-2013); president tal-Assoċjazzjoni Kroata tad-Dritt Komparattiv (2006-2013); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mill-4 ta' Lulju 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Imwieled fl-1960; gradwat mit-Trinity College, Dublin (Xjenza legali) (1984) u mill-Honorable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); membru tal-Honorable Society of King’s Inns (mill-2013); Assistent Professur fil-University College Cork (mill-2015); Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Irish Centre for European Law (mill-1997); Barrister-at-Law (1986-1990 u 1997-2003) u Senior Counsel (2003-2013) mal-Bar tal-Irlanda; référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1990-1997); Viċi President tal-Council of European National Youth Committees (1979-1981); Segretarju Ġenerali tal-Organising Bureau tal-European School Student Unions (1977-1984); Segretarju Ġenerali tal-Irish Union of School Students (1977-1979); Membru tad-Delegazzjoni Permanenti tal-Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) għall-Qrati tal-UE u tal-EFTA (2006-2013); Imħallef mal-Qorti Ġenerali mis-16 ta’ Settembru 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Imwieled fl-1967; diploma mill-Institut d'études politiques ta' Grenoble (1988) u mill-École nationale d'administration (1993); okkupa l-pożizzjoni ta' auditeur fil-Conseil d'État [Imħallef relatur fit-taqsima tal-kontenzjuż (1993-1997) u membru tat-taqsima soċjali (1996-1997)]; okkupa l-pożizzjoni ta' maître des requêtes fil-Conseil d'État (1996-2008); okkupa l-pożizzjoni ta' maître de conférences fl-Institut d'études politiques ta' Pariġi (1993-1995); Kummissarju tal-Gvern fi ħdan il-Commission spéciale de cassation des pensions (1994-1996); konsulent legali għall-Ministeru tas-Servizz pubbliku u għall-belt ta' Pariġi (1995-1997); Segretarju Ġenerali tal-kunsill tar-reġjun amministrattiv ta' Yonne, responsabbli għaż-żona ta' Auxerre (1997-1999); Segretarju Ġenerali tal-kunsill tar-reġjun amministrattiv ta' Savoie, responsabbli għaż-żona ta' Chambéry (1999-2001); référendaire mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (2001-2005); membru titolari tal-Kummissjoni tal-Appelli tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) (2001-2005); Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (2005-2011, President ta' awla mill-2008 sal-2011); okkupa l-pożizzjoni ta' conseiller d'État bħala assistent tal-President tat-tmien awla tat-taqsima tal-kontenzjuż (2011-2013); Membru tal-Kummissjoni tal-Appelli tal-Aġenzija Spazjali Ewropea (2011-2013); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-16 ta' Settembru 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Imwielda fl-1963; gradwata fil-liġi mill-Università tal-Latvja (1986); Investigatur għall-Ministeru tal-Intern għar-Reġjun ta' Kirov u tal-Belt ta' Riga (1986-1989); Imħallef fil-Qorti tal-Appell ta' Riga (1990-1994); avukat (1994-1998 u Lulju 1999 - Mejju 2000); Ministru tal-Ġustizzja (Novembru 1998 - Lulju 1999 u Mejju 2000 - Ottubru 2002); Membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ ta' The Hague (2001-2004); Membru Parlamentari (2002-2004); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Imwieled fl-1969; studji fl-Università ta' Ateni (Ptychion fl-1991); studji Phd fl-Università ta' Pariġi II (DEA fid-dritt pubbliku fl-1992) u fl-Università ta' Aix-Marseille III (Dottorat fil-Liġi fl-1995); ammess fl-Avukatura ta' Ċipru, Membru tal-Avukatura ta' Nikosia mill-1993; Lecturer fl-Università ta' Ċipru (1997-2002), Lecturer tad-dritt kostituzzjonali minn Settembru 2002; Riċerkatur fiċ-Ċentru għad-Dritt Pubbliku Ewropew (2001-2002); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Imwieled fl-1950; studja l-liġi fl-Università ta' Erlangen-Nuremberg (1970-1975); Rechtsreferendar fil-qorti reġjonali superjuri ta' Nuremberg (1975-1978); amministratur fil-Ministeru Federali tal-Ekonomija (1978-1982); amministratur għar-Rappreżentanza Permanenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja mal-Komunitajiet Ewropej (1982); amministratur fil-Ministeru Federali tal-Ekonomija, inkarigat bi kwistjonijiet ta' dritt Komunitarju u ta' kompetizzjoni (1983-1992); kap tad-dipartiment "Dritt tal-Unjoni Ewropea" (1992-2007) fil-Ministeru tal-Ġustizzja; kap tad-delegazzjoni Ġermaniża tal-grupp ta' xogħol "Qorti tal-Ġustizzja" tal-Kunsill; aġent tal-Gvern Federali f'numru kbir ta' kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-17 ta' Settembru 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Imwieled fl-1952; Duttur tal-Liġi (Università Comenius fi Bratislava, 1979); Konsulent legali ta' impriża (1975-1990); Reġistratur inkarigat mir-Reġistru Kummerċjali fit-Tribunal muniċipali ta' Košice (1991); Imħallef fit-Tribunal muniċipali ta' Košice (Jannar-Ottubru 1992); Imħallef u President ta' Awla fil-Qorti Reġjonali ta' Košice (Novembru 1992-2009); Imħallef issekondat mal-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka, Awla tad-dritt kummerċjali (Ottubru 2004-Settembru 2005); President tal-Kulleġġ tad-dritt kummerċjali fil-Qorti Reġjonali ta' Košice (Ottubru 2005-Settembru 2009); Membru estern tad-Dipartiment tad-dritt kummerċjali u ekonomiku tal-Università P.J. Šafárik ta' Košice (1997-2009); Membru estern tal-korp tal-għalliema tal-Akkademja legali (2005-2009); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-7 ta' Ottubru 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Imwielda fl-1958 ; iggradwata fid-dritt mill-Università ta’ Sofija; Master supplimentari fid-dritt Ewropew mill-Istitut tal-Istudji Ewropej tal-Université libre de Bruxelles; speċjalizzazzjonijiet fid-dritt ekonomiku u fid-dritt tal-proprjetà intellettwali; Imħallef bi prova fit-Tribunal reġjonali ta’ Sofija (1985-1986); uffiċjal ġuridiku (1986-1988); avukat iskritt mal-Kamra tal-Avukati ta’ Sofija (1988-1992); Direttur ġenerali tal-Uffiċċju tas-servizzi għall-korpi diplomatiċi fi ħdan il-Ministeru tal-affarijiet barranin (1992-1994); eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat f’Sofija (1994-2011) u fi Brussell (2007-2011); arbitru f’Sofija fil-kuntest tas-soluzzjoni ta’ kwistjonijiet kummerċjali; parteċipazzjoni fir-redazzjoni ta’ testi leġiżlattivi differenti bħala uffiċjali ġuridiku fil-Parlament Bulgaru; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Imwieled fl-1961; gradwat fid-dritt mill-Università ta' Malta; Master fid-dritt Ewropew (Università ta' Exeter); Dottorat fid-dritt tal-kompetizzjoni (Università ta' Londra); legal officer mal-Ministeru tal-Ġustizzja (1987-1990); senior legal officer mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (1990-1994); membru tal-Bord dwar id-Drittijiet tal-Awtur (1994-2005); ġurist reviżur mal-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Gvern Lokali (2001-2002); membru tal-Bord fi ħdan l-Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (2001-2009); konsulent legali fid-dritt Ewropew (mill-1994); kunsillier legali fid-dritt tal-kompetizzjoni u tal-konsumatur mal-Ministeru tal-Finanzi, tal-Ekonomija u tal-Investiment (2000-2010); konsulent legali dwar il-kompetizzjoni u l-affarijiet tal-konsumatur fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (2010-2011), konsulent mal-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (2012); lecturer (1994-2001), senior lecturer (2001-2006), wara associate professor (mill-2007) u inkarigat mill-katedra Jean Monnet fid-dritt Ewropew (mill-2009) fl-Università ta' Malta; kofondatur u Viċi President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Istudji tad-Dritt Ewropew; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-8 ta' Ottubru 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Imwieled fl-1950 ; diploma fid-dritt mill-Università ta' Vilnjus (1973); dottorat fid-dritt (1978), assistent, lecturer u sussegwentement dekan fil-fakultà tad-dritt tal-Università ta' Vilnjus (1977-1992); konsulent fid-dipartiment legali tas-Seimas tar-Repubblika tal-Litwanja (1990-1992); konsulent fl-ambaxxata tal-Litwanja fil-Belġju (1992-1994); konsulent fl-ambaxxata tal-Litwanja fi Franza (1994-1996); Membru tal-Kummissjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (1996-1999); Imħallef fil-Qorti Suprema tal-Litwanja (1999-2011); dekan fit-taqsima tal-ġustizzja kriminali fi ħdan l-Università ta' Vilnjus (2003-2013); rappreżentant tar-Repubblika tal-Litwanja fil-Korp Konġunt ta' Sorveljanza tal-Eurojust (2004-2011); Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika tal-Litwanja (2011-2013); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-16 ta' Settembru 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Imwieled fl-1952; dottorat fid-dritt mill-Università ta' Vjenna (1981); uffiċjal fid-dipartiment tal-affarijiet kostituzzjonali tal-Bundeskanzleramt (1981-1997); konsulent legali fis-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea (1997-2013); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-16 ta' Settembru 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Imwieled fl-1967; digriet cum laude fil-liġi (1985-1990) u studji PhD (1990-1993) fl-Universidad Complutense, Madrid; prosekutur pubbliku ta' Gerona (2000-2003); konsulent għal affarijiet legali u tad-drittijiet tal-bniedem għall-Coalition Provisional Authority, Bagdad, l-Iraq (2003-2004); Imħallef tal-ewwel istanza fil-qasam taċ-ċivil u Mħallef tal-istruttorja (2003-2007) u sussegwentement Imħallef Anzjan, Gerona (2008); Assistent Kap ta' EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq fi ħdan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2005-2006); konsulent legali mal-Qorti Kostituzzjonali ta' Spanja (2006-2011 u 2013); Segretarju tal-Istat għas-Sigurtà (2012-2013); espert ċivili fuq Rule of Law u Security Sector Reform fi ħdan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2005-2011); espert estern fuq id-drittijiet fundamentali u l-ġustizzja kriminali għall-Kummissjoni Ewropea (2011-2013); ta lectures u kiteb diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef mal-Qorti Ġenerali mis-16 ta' Settembru 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

imwieled fl-1974; gradwat fid-dritt (Universitajiet ta' Tartu u ta' Poitiers); konsulent fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja (1995-1999); konsulent u wara Kap tas-Segretarjat tal-Kummissjoni Kostituzzjonali tal-Parlament Estonjan (1999-2000); Imħallef fil-Qorti tal-appell ta' Tallin (mill-2002); membru tal-Kummissjoni tal-Eżamijiet tal-Maġistratura (mill-2005); ipparteċipa f'xogħlijiet leġiżlattivi fid-dritt kostituzzjonali u fid-dritt amministrattiv; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-23 ta' Ottubru 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

imwieled fl-1945; gradwat mill-Università ta’ Glasgow (MA fl-1965, LLB fl-1967) (storja u litteratura Ingliża, dritt); masters fid-dritt ċivil mill-Università Tulane ta’ Louisiana (MCL fl-1969); iskritt fil-kamra tal-avukati tal-Iskozja (1972) u fil-kamra tal-avukati ta’ New York (1977); maħtur bħala Queen’s Counsel (1988); iskritt fil-kamra tal-avukati tal-Ingilterra u ta’ Wales (1996) u fil-kamra tal-avukati ta’ Brussell (1999); eżerċita l-professjoni ta’ avukat fil-kmamar tal-avukati ta’ Edinburgh, ta’ Brussell, ta’ Londra u ta’ New York; professur mistieden (1991) u dottorat honoris causa (2009) fl-Università ta’ Glasgow; bencher fil-Middle Temple (2012); arbitru fl-International Chamber of Commerce (ICC), fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) u fil-Court of Arbitration for Sport (CAS); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mis-7 ta’ Ottubru 2015.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Imwieled fl-1948; diploma fid-dritt mill-Università ta' Ateni (1971); diploma fix-xjenzi ekonomiċi (studji post-universitarji) mill-Università tal-ekonomija ta' Ateni (1974); aċċettat bħala membru tal-kamra tal-avukati ta' Ateni (1973); dottorat fid-dritt mill-Università ta' Hamburg (1984); avukat (1973-2016); professur tad-dritt ekonomiku internazzjonali u Ewropew (2007-2015) u professur fil-programm tal-master fid-dritt internazzjonali u fid-dritt Ewropew tal-enerġija (2015-2016) fil-fakultà tad-dritt tal-Università ta' Traċja; assistent (1980-1984), lecturer (1992-2006) u professur mistieden (2015) fil-fakultà tad-dritt tal-Università ta' Hamburg; membru tal-kummissjoni tal-kompetizzjoni Ellenika (1992-2006); konsulent legali tal-Ministru għall-iżvilupp ekonomiku u għall-enerġija (2007-2009); konsulent legali maħtur mill-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru (2002-2003); membru tal-bord tad-diretturi taċ-ċentru għad-dritt internazzjonali u Ewropew ekonomiku ta' Thessaloniki (2005-2011); treżorier (1987-2000) u segretarju ġenerali (2000-2016) tal-assoċjazzjoni Ellenika għad-dritt Ewroprew; membru fundatur u segretarju ġenerali tal-assoċjazzjoni Ellenika għad-dritt tal-enerġija (2012-2016); viċi president tal-assoċjazzjoni Ġermaniża-Ellenika ta' ġuristi (Hamburg) (1987-2016); segretarju ġenerali tal-assoċjazzjoni Ellenika-Ġermaniża ta' ġuristi (Ateni) (1990-2016); awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Imwieled fl-1957; diploma fid-dritt mill-Università Complutense ta' Madrid (1979) u master mill-Fletcher School of Law and Diplomacy tal-Università ta' Tufts (l-Istati Uniti) (1985); professor tad-dritt fl-Università CEU San Pablo (1985-1993); konsulent legali fil-Kunsill tal-Istat (1983-1996); segretarju Ġenerali tas-Center for the Advanced Study in the Social Sciences tal-Fondazzjoni Juan March (1991-1996); sottosegretarju fil-Ministeru tal-intern (1996-2001); ġurista ta' impriża (2001-2003); avukat (2004-2005); direttur tal-master fir-relazzjonijiet internazzjonali u professur tad-dritt fl-Instituto de Empresa (2007-2013); konsulent legali anzjan fil-Kunsill tal-Istat (2005-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Imwieled fl-1962; gradwat fid-dritt mill-Università Kattolika ta' Louvain (1988) u Master of Laws mill-Università ta' Cambridge (1990); assistent riċerkatur fl-Università Kattolika ta' Louvain (1991-1997); avukat fil-kamra tal-avukati ta' Lussemburgu (1989-2004); membru tal-kumitati tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt kriminali tal-Conseil des barreaux européens (CCBE) (2002-2004); membru tan-netwerk tal-Unjoni Ewropea ta' esperti indipendenti fil-qasam tad-drittijiet fundamentali (2002-2004); membru tal-kummissjoni konsultattiva tad-drittijiet tal-bniedem fil-Lussemburgu (2000-2004); imħallef (2004-2015), president ta' awla (2011-2012), viċi president (2012), u mbagħad president (2012-2015) tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; lecturer assoċjat fl-Università tal-Lussemburgu (1996-2006); lecturer fl-Università ta' Nancy 2 (1997-2009); membru tat-taqsima tax-xjenzi morali u politiċi fl-Institut grand-ducal (mill-2002); Honorary Fellow tal-Fitzwilliam College tal-Università ta' Cambridge (mill-2013); Honorary Bencher tal-Gray's Inn ta' Londra (mill-2013); professur onorarju fil-University College tal-Università ta' Londra (mill-2013); membru ta' kumitati xjentifiċi ta' diversi riviżti legali; awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Imwieled fl-1963; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Vilnius (1986); dottorat fid-dritt (2000); proċedura li twassal għall-għoti tal-warrant (2008); prosekutur (1986-1990); imħallef (1991-1994) u viċi president (1993-1994) tal-qorti tal-ewwel istanza ta’ Vilnius; imħallef u president tal-awla ċivili (1995-2002) tal-qorti tal-appell tal-Litwanja; imħallef (2002-2013) u president (2002-2008) tal-qorti amministrattiva suprema tal-Litwanja; lecturer fl-Università ta’ Vilnius (1997) u fl-Università Mykolas Romeris (1998-2000); professur assoċjat (2000-2008), kap tad-dipartiment tal-proċedura ċivili (2002-2006) u professur (mill-2008) fl-Università Mykolas Romeris; president tal-assoċjazzjoni Ewropea tal-maġistrati (AEM) (2006-2008); viċi president tal-unjoni internazzjonali tal-maġistrati (UIM) (2006-2014); membru tal-kunsill konsultattiv tal-imħallfin Ewropej (CCJE) (2000-2014); membru tal-bord tad-diretturi tal-assoċjazzjoni tal-Kunsilli tal-Istat u tal-qrati aministrattivi supremi tal-Unjoni Ewropea (ACA-Europe) (2010-2013); membru tal-kumitat konsultattiv tal-akkademja tad-dritt Ewropew (ERA) (2008-2011); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta’ April 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Imwieled fl-1965; diploma fid-dritt mill-Università Loránd Eötvös ta' Budapest (1990), fl-istorja tal-arti (1992) u Master of Laws mill-Università ta' Heidelberg (1991); dottorat fid-dritt (2004); avukat fil-kamra tal-avukati ta' Budapest (1995-2016); professur assoċjat tad-dritt (1991-2005) u professur tad-dritt (2005-2016) fl-Università Loránd Eötvös; kap tad-dipartiment tad-dritt kummerċjali (2007-2013), u mbagħad kap tad-dipartiment tad-dritt privat u kummerċjali kif ukoll professur (2013-2016) fl-Università Kattolika Péter Pázmány ta' Budapest; professur mistieden fl-Università Kattolika ta' Lyon (2013-2016); arbitru fil-qorti tal-arbitraġġ permanenti affiljata mal-Borża Ungeriża u arbitru ad hoc (2004-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Imwielda fl-1971; diploma fid-dritt mill-Università Jagellonne ta' Kraków (1995); dottorat fid-dritt (2001); dottorat cum laude fix-xjenzi legali (2011); professur assoċjat (2003-2013) u mbagħad professur (mill-2013) fil-katedra tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-Università Jagellonne; direttur ta' programmi ta' studji post-universitarji fid-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-Università Jagellonne (2006-2013); akkademika mistiedna fl-Università ta' Oxford (1998) u fl-istitut universitarju Ewropew ta' Firenze (2005); aċċettata bħala membru tal-kamra tal-avukati ta' Kraków (2000); konsulent legali (2000-2012); imħallef il-qorti amministrattiva tal-voïvodie (reġjun amministrattiv) ta' Kraków (2012-2016); ikkollokata mal-qorti suprema amministrattiva tar-Repubblika tal-Polonja (2014-2016); direttur tad-dipartiment tad-dritt Ewropew tal-qorti suprema amministrattiva (2013-2016); awtriċi ta' diversi pubblikazzjonijiet dwar id-dritt Ewropew; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Imwielda fl-1974; diploma fid-dritt mill-Università ta' East Anglia (1995) u Master of Laws mill-Università ta' Bristol (1996); aċċettata bħala membru tal-kamra tal-avukati ta' Ċipru (1997); membru tas-servizz legali tar-Repubblika ta' Ċipru, assenjata mad-dipartiment tad-dritt tal-Unjoni Ewropea (1998-2008); espert nazzjonali kkollokat mad-diviżjoni "Riċerka u dokumentazzjoni" tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (2005-2007); konsulent legali tal-presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2012); membru tas-servizz legali tal-Kummissjoni Ewropea (2008-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-13 ta' April 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

imwieled fl-1964; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Stokkolma (1991) u mill-Università Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 u 1994); aċċettat bħala membru tal-kamra tal-avukati ta’ Stokkolma (2008); référendaire fil-qorti tal-ewwel istanza ta’ Södertälje u fil-qorti tal-appell ta’ Svea (1991-1993 u 1994-1995); Imħallef fil-qrati tal-ewwel istanza ta’ Gotland u ta’ Norrtälje (1995-1996); Imħallef fil-qorti tal-appell ta’ Svea (1996-1997); assistent segretarju tal-kummissjoni parlamentari tal-Ministeru tal-finanzi (1997-1998); konsulent legali għall-affarijiet Ewropej fil-Ministeru għall-affarijiet barranin (1999); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (1998 u 1999-2006); ġurista, u mbagħad avukat (2006-2008); Imħallef (2009-2016) u President ta’ awla (2012-2015) fil-qorti tal-ewwel istanza ta’ Södertörn; lecturer fl-Università ta’ Stokkolma (2006-2008); lecturer fl-akkademja tal-qrati Svediżi (2011-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-8 ta’ Ġunju 2016.

Inga Reine
Inga Reine

imwielda fl-1975; diploma fid-dritt mill-Università tal-Latvja (1996); master miċ-Ċentru inter-Universitarju Ewropew għad-drittijiet tal-bniedem u għad-demokratizzazzjoni (EIUC) (l-Italja, 1998); ġurista fl-Uffiċċju Latvjan tad-drittijiet tal-bniedem (1995-1999); konsulent mal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u għall-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) [missjoni fil-Kosovo (1999-2002) u missjoni fil-Montenegro (2002-2003)]; ġurista fil-Ministeru tal-affarijiet barranin u rappreżentant tal-Gvern fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem (2003-2012); kap ta’ unità (2012-2015) u konsulent legali (2012-2016) għar-rappreżentanza permanenti tal-Latvja fi ħdan l-Unjoni Ewropea; membru tal-kumitat ta’ tmexxija għad-drittijiet tal-bniedem (CDDH) tal-Kunsill tal-Ewropa (2003-2012); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-8 ta’ Ġunju 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

imwieled fl-1950; dottorat fid-dritt u avukat fil-kamra tal-avukati ta’ Padova; assistent, u wara riċerkatur ikkonfermat fid-dritt ċivili u fid-dritt ikkomparat fil-fakultà tal-liġi tal-Università ta’ Padova (1977-1982); lecturer fid-dritt Komunitarju fil-Collège d’Europe (Parma, 1990-1998), fil-fakultajiet tal-liġi tal-Università ta’ Padova (1985-1987), ta’ Macerata (1991-1994), ta’ Napoli (1995) u fl-Università Statali ta’ Milano (2000-2001); membru tal-kumitat xjentifiku tal-Master in European integration fl-Università ta’ Padova; uffiċjal fi ħdan id-Direttorat tal-Bibljoteka, Riċerka u Dokumentazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1982-1984); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej mal-Avukat Ġenerali G. F. Mancini (1984-1988); konsulent legali tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew, E. Vinci (1988-1993); Kap ta’ Diviżjoni fis-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew (1995-1999); Direttur tal-affarijiet leġiżlattivi u tal-konċiljazzjonijiet, tar-relazzjonijiet interistituzzjonali u tar-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali fi ħdan il-Parlament Ewropew (1999-2004); Direttur tar-relazzjonijiet esterni tal-Parlament Ewropew (2004-2006); Direttur tal-affarijiet leġiżlattivi fis-servizz legali tal-Parlament Ewropew (2006-2011); awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet fid-dritt ċivili Taljan u fid-dritt tal-Unjoni Ewropea; Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mis-6 ta’ Ottubru 2011 sal-31 ta’ Awwissu 2016; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

René Barents
René Barents

imwieled fl-1951; gradwat fil-liġi u speċjalizzazzjoni fl-ekonomija (Università Erasmus ta’ Rotterdam, 1973); dottorat fid-dritt (Università ta’ Utrecht, 1981); riċerkatur fid-dritt Ewropew u fid-dritt ekonomiku internazzjonali (1973-1974) u lecturer anzjan fid-dritt Ewropew u fid-dritt ekonomiku fl-Istitut Ewropew tal-Università ta’ Utrecht (1974-1979) u fl-Università ta’ Leyde (1979-1981); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1981-1986), Kap tal-Unità “Drittijiet Statutorji” fid-Diviżjoni tal-Persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1986-1987); membru tas-Servizz Legali tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1987-1991); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1991-2000); Kap ta’ Diviżjoni (2000-2009) u mbagħad Direttur (2009-2011) fid-Direttorat tar-riċerka u dokumentazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; professur titolari (1988-2003) u professur onorarju (mill-2003) fid-dritt Ewropew fl-Università ta’ Maastricht; konsulent fil-qorti tal-appell ta’ ‘s‑Hertogenbosch (1993-2011); membru tal-Akkademja Rjali tax-Xjenza tal-Pajjiżi l-Baxxi (mill-1993); diversi pubblikazzjonijiet dwar id-dritt Ewropew; Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mis-6 ta’ Ottubru 2011 sal-31 ta’ Awwissu 2016; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

imwieled fl-1953; diploma fid-dritt mill-Università klassifika ta’ Lisbona (1975); diploma ta’ studji approfonditi mill-Università ta’ Strasbourg (1978); Master of Laws mill-Università ta’ Harvard (1984); prosekutur pubbliku fil-qorti tal-ewwel istanza ta’ Cascais (1975-1976); ġurista fis-segretarjat tal-Kummissjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (1978-1986); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1986-1987); kap ta’ diviżjoni fis-segretarjat tal-kummissjoni legali u tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-Parlament Ewropew (1988-1999); membru tas-segretarjat tal-Konvenzjoni dwar il-Futur tal-Ewropa (2002-2003); kap ta’ unità fis-Servizz Legali tal-Parlament Ewopew (1999-2010); direttur għall-affarijiet istituzzjonali u parlamentari fis-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew (2010-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

imwieled fl-1963; diploma fid-dritt mill-Università Kattolika ta’ Leuven (1988); Master of Laws mill-Università ta’ Harvard (1989); dottorat fid-dritt (1998); diploma fil-filoloġija (1984) u fil-filosofija (1984) mill-Università Kattolika ta’ Leuven; référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1991-1995); riċerkatur fl-Università Kattolika ta’ Leuven (1995-1999); professur fl-Università ta’ Groningen (1999-2001) u mbagħad fl-Università Kattolika ta’ Leuven (2001-2016); professur mistieden f’diversi universitajiet, fosthom fl-Università ta’ Paris-Dauphine (2013-2016); president tal-Academic Society for Competition Law (2013-2016); editur prinċipali ta’ diversi rivisti legali; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Barna Berke
Barna Berke

imwieled fl-1966; diploma fid-dritt mill-Università Loránd Eötvös ta’ Budapest (1990); Master of Laws mill-Università ta’ Stokkolma (1995); avukat fil-kamra tal-avukati ta’ Budapest; konsulent legali mal-Parlament Ungeriż fil-proċess tal-adeżjoni tal-Ungerija mal-Unjoni Ewropea (1994-1996 u 2002-2004); référendaire mal-president tal-qorti kostituzzjonali Ungeriża (1997-2000); viċi president tal-awtorità tal-kompetizzjoni, u mbagħad president tal-kunsill tal-kompetizzjoni (2000-2002); arbitru mal-qorti permanenti tal-arbitraġġ tas-swieq finanzjarji u tas-swieq tal-kapital (2008-2014); lecturer (1990-1994); lecturer anzjan (1995-1999), u mbagħad lecturer anzjan assoċjat (2003-2016) fl-Università Loránd Eötvös ta’ Budapest; Segretarju tal-Istat għall-kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea u internazzjonali fil-Ministeru tal-Ġustizzja; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

imwieled fl-1966; studji fid-dritt (Candidatus juris, Università ta’ Aarhus, 1989); avukat stagiaire mal-konsultent legali tal-Gvern Daniż (1989-1991); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej mal-Avukat Ġenerali C. C. Gulmann (1991-1993); ammess fil-kamra tal-avukati tad-Danimarka (1993); avukat mal-konsulent legali tal-Gvern Daniż (1993-1995); lecturer fid-dritt Ewropew fl-Università ta’ Kopenħagen; lecturer anzjan fl-Institut européen d’administration publique (IEAP) (il-Lussemburgu, 1995-1997); avukat fil-kamra tal-avukati ta’ Brussell (1997); lecturer anzjan u sussegwentement aġent direttur tal-IEAP (il-Lussemburgu, 1997-1999); amministratur fi ħdan is-servizz legali tal-Awtorità tas-Sorveljanza tal-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kummerċ Ħieles (EFTA) (1999-2000); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej mal-Imħallef Gulmann (2003-2006), u sussegwentement mal-Imħallef L. Bay Larsen (2006-2013); Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mis-7 ta’ Ottubru 2013 sal-31 ta’ Awwissu 2016; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

imwieled fl-1966; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Stokkolma (1991); diploma fit-traduzzjoni legali Franċiż-Ingliż mill-Università ta’ Paris II, Panthéon-Assas (1991); diploma ta’ studji superjuri speċjalizzati mill-Università ta’ Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); diploma mill-istitut ta’ studji politiċi ta’ Pariġi (1993); riċerkatur mal-aġenzija għar-riċerka tad-difiża nazzjonali Svediża (1992 u 1994); parteċipazzjoni fil-programm ta’ taħriġ għall-uffiċjali Svediżi (1993-1994); konsulent legali għall-affarijiet Ewropej mal-Ministeru għall-affarijiet barranin (1994-1995); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1995-2000); lecturer fl-Università ta’ Stokkolma (2000-2016); ġurista (2001-2006), u mbagħad avukat (2006-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

imwielda fl-1967; gradwata fid-dritt mill-Università Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); dottorat fid-dritt (1999); Imħallef fil-qorti tas-settur 4 ta’ Bukarest (1991-1996); Imħallef (1996-1999) u president ta’ sezzjoni (1997-1999) fil-qorti ta’ Bukarest; Imħallef (1999-2005)  u president ta’ sezzjoni (1999-2003) fil-qorti tal-appell ta’ Bukarest; membru tal-awla manja tal-appelli fl-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (2006-2016); lecturer u mbagħad direttur tal-istitut nazzjonali tal-maġistratura (2011-2016); Imħallef fil-qorti għolja ta’ kassazzjoni u ta’ ġustizzja tar-Rumanija (2006-2016); membru tal-kunsill xjentifiku tal-istitut nazzjonali tal-maġistratura u tal-kunsill tat-tmexxija tal-iskola nazzjonali għar-reġistraturi (2011-2016); membru elett tal-kunsill tal-iskola dottorjali tal-Università ta’ Bukarest (2012-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

imwielda fl-1967; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Coimbra (1991); studji postuniversitarji fid-dritt tal-proprjetà intellettwali fl-Università ta’ Lisbona (2001); avukat bi prova (1991-1992); uffiċjal ġudizzjarju bi prova (1992-1995); Imħallef fil-qrati tal-ewwel istanza (1995-1997); Imħallef fil-qorti kummerċjali ta’ Lisbona (1999-2016); Imħallef fil-qorti tal-appell ta’ Coimbra (2016); attività ta’ tagħlim fid-dritt f’diversi universitajiet Portugiżi u fl-iskola nazzjonali tal-maġistratura; segretarju ġenerali (2012-2015) u mbagħad president (2015-2016) tal-assoċjazzjoni tal-Imħallfin Portugiżi; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

imwieled fl-1974; diploma fid-dritt mill-Università Karlova ta’ Praga (1997) u Master of Laws mill-Università ta’ Stokkolma (2000); dottorat fid-dritt (2007); lecturer fid-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-Università Karlova ta’ Praga (2001-2003) u fl-akkademja tal-ġustizzja tar-Repubblika Ċeka (2001-2016); uffiċjal ġudizzjarju bi prova fil-qorti muniċipali ta’ Praga (1997-2001); Imħallef fil-qorti distrettwali ta’ Praga 2 (2001-2005); Imħallef fil-qorti amministrattiva suprema tar-Repubblika Ċeka (2005-2016); lecturer fil-fakultà tal-liġi tal-Università Masaryk ta’ Brno (2006-2016) u fl-Università Palacký ta’ Olomouc (2014-2016); kollaboratur legali fil-Ministeru tal-Ġustizzja (2010-2016); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

imwielda fl-1976; diploma fid-dritt mill-Università ta’ Gdańsk (1999); diploma ta’ studji approfonditi mill-Università tax-xjenzi soċjali ta’ Toulouse (2000); Master of Laws fid-dritt Ewropew mill-Collège d’Europe (2002); dottorat fid-dritt (2004); lecturer fid-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-Università teknika ta’ Gdańsk (2010-2016); lecturer anzjan (2006-2014), u mbagħad professur assoċjat (2014-2016) fl-istitut ta’ studji legali tal-akkademja tax-xjenzi tal-Polonja; koeditur u parteċipazzjoni fi ħdan diversi rivisit legali; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

imwieled fl-1978; diploma fid-dritt mill-Università Saint-Clément d’Ohrid ta’ Sofia (2002) u Master of Laws fid-dritt Ewropew tal-Collège d’Europe (Bruges, 2004); dottorat fid-dritt (2008); avukat fil-kamra tal-avukati ta’ Brussell (2004-2006); lecturer anzjan fid-dritt proċedurali tal-Unjoni Ewropea fl-Università tal-ekonomija nazzjonali u dinjija ta’ Sofia (2008-2012) u fl-Università Saint-Clément d’Ohrid ta’ Sofia (2010-2013); professur assoċjat tad-dritt tal-Unjoni Ewropew u tad-dritt internazzjonali privat fl-akkademja Bulgara tax-xjenzi (mill-2014); lecturer mistieden fl-Università ta’ Cambridge u fil-Università Kattolika ta’ Leuven; référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (2007-2016); fundatur u membru tal-kumitat tat-tmexxija tal-assoċjazzjoni Bulgara għad-dritt Ewropew; editur prinċipali tal-ġurnal tad-dritt Ewropew “Evropeiski praven pregled”; awtur ta’ diversi pubblikazzjonijiet fil-qasam tad-dritt Ewropew; Imħallef fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku mit-13 ta’ April 2016 sal-31 ta’ Awwissu 2016; Imħallef fil-Qorti Ġenerali mid-19 ta’ Settembru 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

imwieled fl-1963; gradwat fil-liġi mill-University College Dublin, National University of Ireland (1984); barrister affiljat mal-Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987); ġurista fil-qasam Ewropew fi ħdan il-Law Society, Chancery Lane f’Londra (1988-1990); rappreżentant tal-Law Society of England and Wales u tal-Law Society of Scotland fi Brussell (1990-1993); barrister (1993-2009) u senior counsel (2009-2012); lecturer fid-dritt tal-kompetizzjoni mal-Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993-1999); lecturer fil-EU-China Law School (2008-2012); Imħallef (2012-2017) u President tal-awla li tisma’ kwistjonijiet dwar l-immigrazzjoni u l-ażil (2014-2017) fil-High Court (l-Irlanda); Imħallef fil-Qorti Ġenerali sa mit-8 ta’ Ġunju 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

imwieled fl-1979; gradwat fil-liġi (Università ta’ Antwerp, 2002), Master of Laws (2003) u dottorat fid-dritt (2007) (King’s College, Università ta’ Cambridge); riċerkatur mistieden (Visiting Research Fellow) fil-fakultà tal-liġi tal-Università ta’ Columbia (2005); riċerkatur postdottorali assoċjat fl-Università ta’ Antwerp (2007-2009); lecturer mistieden (2009), wara lecturer (2010-2014) u lecturer prinċipali (mill-2015) tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u tad-dritt internazzjonali fl-Università ta’ Leuven (KU Leuven); référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mal-Avukat Ġenerali E. Sharpston (2007-2009), u wara mal-Imħallef A. Prechal (2016-2017); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mill-4 ta’ Ottubru 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

imwielda fl-1971; gradwata u dottorat fid-dritt mill-Università ta’ Malta (1995); master fil-kriminoloġija mill-Università ta’ Cambridge (1996); studji ta’ wara l-ewwel grad fid-dritt Ewropew fil-King’s College London (2018); avukat mal-kamra tal-avukati ta’ Malta (1996-2019); espert legali fil-qrati ta’ Malta (1997-2019); arbitru fiċ-Ċentru dwar l-Arbitraġġ ta’ Malta (2006-2019); espert legali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni (2006-2019); membru tal-Kummissjoni dwar l-Impjiegi ta’ Malta (2009-2019); konsulent legali fil-Ministeru għall-Protezzjoni Soċjali (1997-1998); membru tal-Kummissjoni Nazzjonali tal-Familja (2012-2013); membru tal-Kummissjoni għal Riforma Ħolistika fil-Qasam tal-Ġustizzja (2013); membru tal-Kummissjoni dwar ir-Riforma fis-Sistema Ġudizzjarja (2014-2016); President tal-grupp ta’ ħidma “Viżi” matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (2016-2017); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mill-20 ta’ Marzu 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Imwieled fl-1968; studji tad-Dritt (Università Pathéon-Assas, f'Pariġi); studji tal-Maniġment (Università Paris-Dauphine); Collège d'Europe  (1992); eżami għad-dħul fis-centre régional de formation à la profession d'avocat ta' Pariġi; warrant ta' Avukat mill-avukatura ta' Brussell; eżerċizzju tal-professjoni ta' Avukat fi Brussell; għadda minn eżami ġenerali tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej; Référendaire mal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (Uffiċċju tal-President Saggio, 1996-1998; Uffiċċju tal-President Vesterdorf, 1998-2002); Kap tal-Uffiċċju tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza (2003-2005) Reġistratur tal-Qorti Ġenerali mis-6 ta' Ottubru 2005.