Παρουσίαση των μελών
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Robert Schuman του Στρασβούργου· σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης· δικηγόρος Λουξεμβούργου (1981)· δικαστικός ακόλουθος υπό τον Γενικό Εισαγγελέα του Λουξεμβούργου (1983)· δικαστής στο Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (1984)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1996)· πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Λουξεμβούργου (IUIL)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 11 Ιουλίου 1996· Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Γεννήθηκε το 1960· πτυχιούχος Νομικής (πανεπιστήμιο του Groningen, 1983)· σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης (1983-1984)· βοηθός στο Κολέγιο της Ευρώπης (1984-1986)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1986-1987)· εισηγητής στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1989)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1992)· πολιτικός συντονιστής στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992-1993)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993-1995)· δικηγόρος Βρυξελλών από το 1995· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam από το 2000· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Γεννήθηκε το 1949· διδάκτωρ Νομικής, βοηθός στον τομέα του οικονομικού δικαίου (πριν από το 1989), στη συνέχεια διδάκτωρ Επιστημών, καθηγήτρια Δικαίου Επιχειρήσεων (από το 1993) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας· μέλος του διοικητικού οργάνου της επιτροπής κινητών αξιών (1999-2002)· δικηγόρος· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της Τσεχικής Κυβερνήσεως (1998-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004.

Miro Prek
Miro Prek

Γεννήθηκε το 1965· πτυχιούχος Νομικής (1989)· LL.M.· PhD· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (1994)· άσκησε διάφορα καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση, κυρίως στην κυβερνητική υπηρεσία νομοθεσίας (βοηθός υφυπουργός και υποδιευθυντής, προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου) και στην υπηρεσία ευρωπαϊκών υποθέσεων (βοηθός υφυπουργός)· μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία συνδέσεως (1994-1996) και για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2002), υπεύθυνος για τις νομικές υποθέσεις· δικηγόρος εν ενεργεία· υπεύθυνος τμήματος και ανώτερος εμπειρογνώμων για  χρηματοδοτούμενα από την Ένωση σχέδια σχετικά με την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση κυρίως στα δυτικά Βαλκάνια· προϊστάμενος τμήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004-2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (1988)· υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών (1988-1991)· καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (1988-1991)· γραμματέας Πρεσβείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη (1991-1994)· υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (1994-1995)· συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (1995)· σύμβουλος, στη συνέχεια κύριος σύμβουλος στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού (1995-1998)· σύμβουλος υπουργός στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2001)· ειδικός σύμβουλος στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού επί νομικών ζητημάτων (2001-2002)· προϊστάμενος τμήματος και νομικός σύμβουλος στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού (Μάρτιος 2002-Ιούλιος 2004)· βοηθός υφυπουργός και νομικός σύμβουλος στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού (Αύγουστος 2004-Αύγουστος 2007)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος της Σχολής Ανώτατων Εμπορικών Σπουδών του Ελσίνκι και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι· εισηγητής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας· γενικός γραμματέας της επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων περί έννομης προστασίας στη δημόσια διοίκηση· κύριος διοικητικός υπάλληλος στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο· γενικός γραμματέας της επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικονομίας, σύμβουλος στη νομοπαρασκευαστική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης· βοηθός γραμματέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (1998-2005)· μέλος του τμήματος προσφυγών για τους πρόσφυγες· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009· αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της 17 Σεπτέμβρη του 2013 έως τις 19 Σεπτεμβρίου το 2016.

Dimitrios Gratsias
Δημήτριος Γρατσίας

Γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980)· diplôme d'Études Approfondies (DEA) Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981)· certificat του Πανεπιστημιακού Κέντρου Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Paris I) (1982)· εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας (1985-1992)· πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (1992-2005)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1996)· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (1998 και 1999)· Σύμβουλος της Επικρατείας (2005)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2006)· μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2008)· επιθεωρητής Διοικητικών Δικαστηρίων (2009-2010)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 25 Οκτωβρίου 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Ρώμης, La Sapienza, 1973)· δίπλωμα Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Κολέγιο της Ευρώπης (Bruges, 1974-1975)· υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας, 1975-1976)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1976-1991 και 1994-1995)· εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο (1990-1991)· εισηγητής στο γραφείο του δικαστή G. F. Mancini στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1994)· νομικός σύμβουλος των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων M. Monti (1995-1997) και F. Bolkestein (2000-2002)· διευθυντής της διευθύνσεως Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων (2002-2003), της διευθύνσεως Υπηρεσιών, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΜΜΕ και Προστασίας Δεδομένων (2003-2005) και της διευθύνσεως Υπηρεσιών (2005-2011) στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· κύριος νομικός σύμβουλος και διευθυντής της ομάδας «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, αστικό και ποινικό δίκαιο» στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2012)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Γεννήθηκε το 1956· απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Rijeka (πτυχίο, 1979) και του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (LL.M., 1984, διδάκτωρ Νομικής, 1996)· βοηθός καθηγήτρια (1980-1998), συνεργαζόμενη καθηγήτρια (2003-2009) και καθηγήτρια (2009-2013) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Rijeka· βοηθός καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Rijeka (1990-2013)· πρόεδρος της Κροατικής Ένωσης Συγκριτικού Δικαίου (2006-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 4 Ιουλίου 2013.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Γεννήθηκε το 1960· πτυχιούχος του Trinity College του Δουβλίνου (τομέας Νομικής) (1984) και της Σχολής του Honourable Society of King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986)· κύριο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Honourable Society of King's Inns (από το 2013)· βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cork (από το 2015)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιρλανδικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 1997)· Barrister-at-Law (1986-90 και 1997-2003) και Senior Counsel (2003-13) του Δικηγορικού Συλλόγου Ιρλανδίας· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1990-97)· αντιπρόεδρος του Council of European National Youth Committees (1979-81)· γενικός γραμματέας στο Συντονιστικό Γραφείο των Ενώσεων Μαθητών Ευρωπαϊκών Σχολείων (1977-84)· γενικός γραμματέας της ιρλανδικής Ένωσης Μαθητών (1977-79)· μέλος της μόνιμης αντιπροσωπείας του Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) στα δικαστήρια της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (2006-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Γεννήθηκε το 1967· απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών της Grenoble (1988) και της Εθνικής Σχολής Διοικήσεως (ΕΝΑ) (1993)· εισηγητής στο Conseil d'État (εισηγητής δικαστής στο τμήμα δικαστικών διαφορών, 1993-1997, και μέλος του τμήματος διαφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, 1996-1997· πάρεδρος στο Conseil d'État (1996-2008)· λέκτορας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού (1993-1995)· κυβερνητικός επίτροπος στην ειδική επιτροπή αναιρέσεων για θέματα συντάξεων (1994-1996)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και στον Δήμο του Παρισιού (1995-1997)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Yonne, βοηθός νομάρχης της περιοχής της Auxerre (1997-1999)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Σαβοΐας, βοηθός νομάρχης της περιοχής του Chambéry (1999-2001)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σεπτέμβριος 2001-Σεπτέμβριος 2005)· μόνιμο μέλος της επιτροπής προσφυγών του ΝΑΤΟ (2001-2005)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2011, πρόεδρος τμήματος από το 2008 έως το 2011)· Σύμβουλος Επικρατείας (αναπληρωτής πρόεδρος του ογδόου τμήματος δικαστικών διαφορών 2011-2013)· μέλος της επιτροπής προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (2011-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1986)· επιθεωρήτρια του Υπουργείου Εσωτερικών για την περιφέρεια του Kirov και την πόλη της Ρίγας (1986-1989)· δικαστής στο Πρωτοδικείο της Ρίγας (1990-1994)· δικηγόρος (1994-1998 και Ιούλιος 1999-Μάιος 2000)· υπουργός Δικαιοσύνης (Νοέμβριος 1998-Ιούλιος 1999 και Μάιος 2000-Οκτώβριος 2002)· μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (2001-2004)· μέλος του Κοινοβουλίου (2002-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004.

Savvas Papasavvas
Σάββας Παπασάββας

Γεννήθηκε το 1969· σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο το 1991)· σπουδές τρίτου κύκλου στο Πανεπιστήμιο Paris II (DEA Δημοσίου Δικαίου το 1992) και στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III (διδακτορικό το 1995)· εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1993· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1997-2002), λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου από τον Σεπτέμβριο του 2002· ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (2001-2002)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Γεννήθηκε το 1950· σπουδές στο Πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg (1970-1975)· Rechtsreferendar στο Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νυρεμβέργης (1975-1978)· διοικητικός υπάλληλος στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας (1978-1982)· διοικητικός υπάλληλος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1982)· διοικητικός υπάλληλος στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, επιφορτισμένος με ζητήματα κοινοτικού δικαίου και ανταγωνισμού (1983-1992)· προϊστάμενος του τμήματος «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (1992-2007) του Υπουργείου Δικαιοσύνης· προϊστάμενος της γερμανικής αντιπροσωπείας της ομάδας εργασίας «Δικαστήριο» του Συμβουλίου· εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Γεννήθηκε το 1952· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Comenius της Μπρατισλάβα, 1979)· νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων (1975-1990)· γραμματέας επιφορτισμένος με την τήρηση εμπορικών μητρώων στο δικαστήριο του Košice (1991)· δικαστής στο δικαστήριο του Košice (Ιανουάριος-Οκτώβριος 1992)· δικαστής και πρόεδρος τμήματος στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Košice (Νοέμβριος 1992-2009)· δικαστής με απόσπαση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τμήμα εμπορικού δικαίου (Οκτώβριος 2004-Σεπτέμβριος 2005)· πρόεδρος του σώματος εμπορικού δικαίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Košice (Οκτώβριος 2005-Σεπτέμβριος 2009)· επισκέπτης καθηγητής του τμήματος εμπορικού και οικονομικού δικαίου του Πανεπιστημίου P.J. Šafárik του Košice (1997-2009)· επισκέπτης καθηγητής της Δικαστικής Ακαδημίας (2005-2009)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

Γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας· συμπληρωματικό master Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών· ειδίκευση στο Οικονομικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας· δόκιμη δικαστής στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Σόφιας (1985-1986)· νομική σύμβουλος (1986-1988)· δικηγόρος Σόφιας (1988-1992)· γενική διευθύντρια του γραφείου υπηρεσιών του διπλωματικού σώματος στο Υπουργείο Εξωτερικών (1992-1994)· άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Σόφια (1994-2011) και στις Βρυξέλλες (2007-2011)· διαιτήτρια στη Σόφια στο πλαίσιο του διακανονισμού εμπορικών διαφορών· συντάκτρια διαφόρων νομικών κειμένων με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Γεννήθηκε το 1961· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας· master στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Πανεπιστήμιο του Έξετερ)· διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου)· υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1987-1990)· ανώτερος υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (1990-1994)· μέλος του Copyright Board (επιτροπή πνευματικής ιδιοκτησίας) (1994-2005)· νομικός αναθεωρητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2001-2002)· διοικητικός υπάλληλος στη Malta Resources Authority (Αρχή διαχείρισης φυσικών πόρων της Μάλτας) (2001-2009)· σύμβουλος ευρωπαϊκού δικαίου (από το 1994)· σύμβουλος δικαίου του ανταγωνισμού και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή στο Υπουργείο Οικονομικών, Οικονομίας και Επενδύσεων (2000-2010)· σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή (2010-2011), σύμβουλος της Malta Competition and Consumer Affairs Authority (μαλτέζικης αρχής ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή) (2012)· εντεταλμένος διδασκαλίας (1994-2001), λέκτορας (2001-2006), κατόπιν συνεργαζόμενος καθηγητής (από το 2007) και καθηγητής στην έδρα Jean Monnet του Τμήματος Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 2009) του Πανεπιστημίου της Μάλτας· ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της Maltese Association for European Law (μαλτέζικης ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (1973)· διδάκτωρ Νομικής (1978), βοηθός και στη συνέχεια λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (1977-1992)· σύμβουλος στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1990-1992)· σύμβουλος στην Πρεσβεία της Λιθουανίας στο Βέλγιο (1992-1994)· σύμβουλος στην Πρεσβεία της Λιθουανίας στη Γαλλία (1994- 1996)· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1996-1999)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας (1999-2011)· λέκτορας στην έδρα Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (2003-2013)· αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στο κοινό εποπτικό όργανο της Eurojust (2004-2011)· δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (2011-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Γεννήθηκε το 1952· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (1981)· υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας - Υπηρεσία Συνταγματικών Υποθέσεων (1981-1997)· νομικός σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1997-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Γεννήθηκε το 1967· πτυχίο Νομικής με άριστα (1985-1990) και διδακτορικές σπουδές (1990-1993) στο Universidad Complutense της Μαδρίτης· εισαγγελέας (2000-2003) της πόλεως Gerona· σύμβουλος επί δικαστικών ζητημάτων και ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Προσωρινή Αρχή του Συνασπισμού στη Βαγδάτη του Ιράκ (2003-2004)· πρωτοδίκης πολιτικών δικαστηρίων και ανακριτής στη Gerona· (2003-2007)· πρόεδρος πρωτοδικών (2008)· αναπληρωτής προϊστάμενος της ενοποιημένης αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ EUJUST LEX-IRAQ, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2006)· νομικός σύμβουλος στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας (2006-2011 και 2013)· υφυπουργός στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως (2012-2013)· πολιτικός εμπειρογνώμων επί ζητημάτων κράτους δικαίου και μεταρρυθμίσεως του τομέα της ασφαλείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2011)· εξωτερικός εμπειρογνώμων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ποινική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011-2013)· διαλέξεις και πολυάριθμα άρθρα στους τομείς της πολιτικής διαχειρίσεως κρίσεων, την ανασυγκροτήσεως της δικαιοσύνης, του συνταγματικού δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ποινικού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Lauri Madise
Lauri Madise

Γεννήθηκε το 1974· πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμια του Tartu και του Poitiers)· σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1995-1999)· επικεφαλής της γραμματείας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Εσθονίας (1999-2000)· δικαστής στο Εφετείο του Τάλιν (από το 2002)· μέλος της εξεταστικής επιτροπής εισαγωγικών διαγωνισμών του δικαστικού σώματος (2005)· συμμετοχή σε νομοθετικές εργασίες συνταγματικού και διοικητικού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

γεννήθηκε το 1945· πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Γλασκώβης (MA 1965, LLB 1967) (αγγλική ιστορία και λογοτεχνία, δίκαιο)· δίπλωμα αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Tulane της Λουιζιάνας (MCL 1969)· εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο Σκωτίας (1972) και στον δικηγορικό σύλλογο Νέας Υόρκης (1977)· κτήση της ιδιότητας του Queen’s Counsel (1988)· εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο Αγγλίας και Ουαλλίας (1996) και στον δικηγορικό σύλλογο Βρυξελλών (1999)· άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στους δικηγορικούς συλλόγους Εδιμβούργου, Βρυξελλών, Λονδίνου και Νέας Υόρκης· προσκεκλημένος καθηγητής (1991) και επίτιμος διδάκτωρ (2009) στο πανεπιστήμιο Γλασκώβης· bencher of Middle Temple (2012)· διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό επιμελητήριο (CCI), στο Διεθνές κέντρο διακανονισμού διαφορών από επενδύσεις (CIRDI) και στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (TAS)· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Constantinos Iliopoulos
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Γεννήθηκε το 1948· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1971)· μεταπτυχιακό δίπλωμα οικονομικών επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1974)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1973)· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1984)· δικηγόρος (1973-2016)· καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου (2007-2015) και καθηγητής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου της ενέργειας (2015-2016) στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης· βοηθός (1980-1984), εντεταλμένος διδασκαλίας (1992-2006) και επισκέπτης καθηγητής (2015) στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου· μέλος της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (1992-2006)· εξωτερικός νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ενέργειας (2007-2009)· νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2002-2003)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη (2005-2011)· ταμίας (1987-2000) και γενικός γραμματέας (2000-2016) της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου· ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας (2012-2016)· αντιπρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Νομικών (Αμβούργο) (1987-2016)· γενικός γραμματέας της Ελληνογερμανικής Ένωσης Νομικών (Αθήνα) (1990-2016)· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (1979) και master στο Fletcher School of Law and Diplomacy του πανεπιστημίου Tufts (Ηνωμένες Πολιτείες) (1985)· καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο CEU San Pablo (1985-1993)· νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1983-1996)· γενικός γραμματέας του Center for the Advanced Study in the Social Sciences του Ιδρύματος Juan March (1991-1996)· γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών (1996-2001)· νομικός σύμβουλος (2001-2003)· δικηγόρος (2004-2005)· διευθυντής του master διεθνών σχέσεων και καθηγητής νομικής στο Instituto de Empresa (2007-2013)· ανώτερος νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2005-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Γεννήθηκε το 1962· πτυχίο νομικής του université catholique de Louvain (1988) και Master of Laws του πανεπιστημίου Cambridge (1990)· βοηθός ερευνών στο université catholique de Louvain (1991-1997)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λουξεμβούργου (1989-2004)· μέλος της επιτροπής δικαιωμάτων του ανθρώπου και της επιτροπής ποινικού δικαίου του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) (2002-2004)· μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2002-2004)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Λουξεμβούργο (2002-2004)· δικαστής (2004-2015), πρόεδρος τμήματος (2011-2012), αντιπρόεδρος (2012), στη συνέχεια πρόεδρος (2012-2015) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (1996-2006)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο Nancy 2 (1997-2009)· μέλος του Institut grand-ducal, τομέας ηθικών και πολιτικών επιστημών (από το 2002)· Honorary Fellow του Fitzwilliam College του πανεπιστημίου του Cambridge (από το 2013)· Honorary Bencher του Gray's Inn στο Λονδίνο (από το 2013)· επίτιμος καθηγητής στο University College του πανεπιστημίου του Λονδίνου (από το 2013)· μέλος των επιστημονικών επιτροπών πολλών νομικών περιοδικών· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Γεννήθηκε το 1963· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου του Vilnius (1986)· διδάκτωρ νομικής (2000)· κάτοχος ανώτατου μεταπτυχιακού τίτλου νομικών επιστημών (2008)· εισαγγελέας (1986-1990)· δικαστής (1991-1994) και αντιπρόεδρος (1993-1994) του Πρωτοδικείου του Vilnius· δικαστής και πρόεδρος του πολιτικού τμήματος (1995-2002) του Εφετείου της Λιθουανίας· δικαστής (2002-2013) και πρόεδρος (2002-2008) του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Vilnius (1997) και στο πανεπιστήμιο Mykolas Romeris (1998-2000)· συνεργαζόμενος καθηγητής (2000-2008), διευθυντής του τμήματος πολιτικής δικονομίας (2002-2006) και λέκτορας (από το 2008) στο πανεπιστήμιο Mykolas Romeris· πρόεδρος της ευρωπαϊκής ενώσεως δικαστών (AEM) (2006-2008)· αντιπρόεδρος της παγκόσμιας ενώσεως δικαστών (UIM) (2006-2014)· μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου ευρωπαίων δικαστών (CCJE) (2000-2014)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενώσεως των συμβουλίων επικρατείας και των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe) (2010-2013)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ακαδημίας ευρωπαϊκού δικαίου (ERA) (2008-2011)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Γεννήθηκε το 1965· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990), πτυχίο ιστορίας της τέχνης (1992) και Master of Laws του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (1991)· διδάκτωρ νομικής (2004)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης (1995-2016)· συνεργαζόμενος καθηγητής νομικής (1991-2005) και καθηγητής νομικής (2005-2016) στο πανεπιστήμιο Loránd Eötvös· πρόεδρος του τμήματος εμπορικού δικαίου (2007-2013), στη συνέχεια πρόεδρος του τμήματος ιδιωτικού και εμπορικού δικαίου και καθηγητής (2013-2016) στο καθολικό πανεπιστήμιο Péter Pázmány της Βουδαπέστης· επισκέπτης καθηγητής στο καθολικό πανεπιστήμιο της Λυών (2013-2016)· διαιτητής στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο του ουγγρικού χρηματιστηρίου και ad hoc διαιτητής (2004-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Γεννήθηκε το 1971· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου Jagielloński της Κρακοβίας (1995)· διδάκτωρ νομικής (2001)· διδάκτωρ νομικών επιστημών (2011)· συνεργαζόμενη καθηγήτρια (2003-2013) και στη συνέχεια καθηγήτρια (από το 2013) στην έδρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο Jagielloński· διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο Jagielloński (2006-2013)· Visiting Scholar στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1998) και στο ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό ινστιτούτο της Φλωρεντίας (2005)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Κρακοβίας (2000)· νομικός σύμβουλος (2000-2012)· δικαστής στο διοικητικό δικαστήριο του διοικητικού διαμερίσματος της Κρακοβίας (2012-2016)· αποσπασμένη στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Πολωνίας (2014-2016)· διευθύντρια του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (2013-2016)· συντάκτης πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Anna Marcoulli
Άννα Μαρκουλλή

Γεννήθηκε το 1974· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου East Anglia (1995) και Master of Laws του πανεπιστημίου του Bristol (1996)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Κύπρου (1997)· μέλος της νομικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τμήμα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2008)· αποσπασμένη εθνική εμπειρογνώμονας στην υπηρεσία «Έρευνα και Τεκμηρίωση» του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2007)· νομικός σύμβουλος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)· μέλος της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

γεννήθηκε το 1964· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1991) και του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990 και 1994)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Στοκχόλμης (2008)· εισηγητής στο πρωτοδικείο του Södertälje και στο εφετείο της Svea (1991-1993 και 1994-1995)· δικαστής στα πρωτοδικεία του Gotland και του Norrtälje (1995-1996)· δικαστής στο εφετείο της Svea (1996-1997)· βοηθός γραμματέας της κοινοβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών (1997-1998)· νομικός σύμβουλος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών (1999)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998 και 1999-2006)· νομικός, στη συνέχεια δικηγόρος (2006-2008)· δικαστής (2009-2016) και πρόεδρος τμήματος (2012-2015) στο πρωτοδικείο του Södertörn· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (2006-2008)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στη σουηδική σχολή δικαστών (2011-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 2016.

Inga Reine
Inga Reine

γεννήθηκε το 1975· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1996)· master του Ευρωπαϊκού διαπανεπιστημιακού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (EIUC) (Ιταλία, 1998)· νομικός στο λεττονικό γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (1995-1999)· σύμβουλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) [αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο (1999-2002) και αποστολή στο Μαυροβούνιο (2002-2003)]· νομικός στο Υπουργείο Εξωτερικών και εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως στις διεθνείς οργανώσεις με ειδικό αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα (2003-2012)· προϊστάμενος τμήματος (2012-2015) και νομικός σύμβουλος (2012-2016) στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Λεττονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (CDDH) του Συμβουλίου της Ευρώπης (2003-2012)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος Πάδοβας· βοηθός και, στη συνέχεια, ερευνητής στο αστικό και το συγκριτικό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1977-1982)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του κοινοτικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο (Πάρμα, 1990-1998), στις νομικές σχολές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1985-1987), της Macerata (1991-1994), της Νάπολης (1995) και στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (2000-2001)· μέλος της επιστημονικής επιτροπής του "Master in European integration" στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας· μόνιμος υπάλληλος στη διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-1984)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα G. F. Mancini (1984-1988)· νομικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E. Vinci (1988-1993)· προϊστάμενος τμήματος στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1999)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων και συμβιβαστικής επιλύσεως διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας συναποφάσεως, σχέσεων μεταξύ θεσμικών οργάνων και σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2004)· διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004-2006)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2006-2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων σχετικών με το ιταλικό αστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

René Barents
René Barents

Γεννήθηκε το 1951· πτυχιούχος νομικής και κάτοχος ειδικού πτυχίου οικονομίας (πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam, 1973)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, 1981)· ερευνητής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές οικονομικό δίκαιο (1973-1974) και λέκτορας ευρωπαϊκού δικαίου και οικονομικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (1974-1979) και στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1979-1981)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1981-1986)· προϊστάμενος του τμήματος Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων στη διεύθυνση προσωπικού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-2000)· προϊστάμενος τμήματος (2000-2009) και, στη συνέχεια, διευθυντής (2009-2011) στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τακτικός καθηγητής (1988-2003) και επίτιμος καθηγητής (από το 2003) ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Maastricht· σύμβουλος στο εφετείο του Bois-le-Duc (1993-2011)· μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών των Κάτω Χωρών (από το 1993)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Γεννήθηκε το 1953· πτυχιούχος Νομικής του Κλασικού Πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1975)· μεταπτυχιακός τίτλος DEA (diplôme d’études approfondies) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (1978)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Harvard (1984)· Αντεισαγγελέας της Δημοκρατίας στο Πρωτοδικείο της πόλεως Cascais (1975-1976)· νομικός στη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1978-1986)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· προϊστάμενος τμήματος στη Γραμματεία της νομικής επιτροπής και δικαιωμάτων των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1988-1999)· μέλος της Γραμματείας της Συμβάσεως για το μέλλον της Ευρώπης (2002-2003)· προϊστάμενος μονάδας στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2010)· διευθυντής θεσμικών και κοινοβουλευτικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2010-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος νομικής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain (1988)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Harvard (1989)· διδάκτωρ νομικής (1998)· πτυχιούχος φιλολογίας (1984) και φιλοσοφίας (1984) του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1995)· ερευνητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (1995-1999)· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Groningen (1999-2001) στη συνέχεια στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (2001-2016)· προσκεκλημένος καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια, ιδίως στο Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine (2013-2016)· Πρόεδρος της Academic Society for Competition Law (2013-2016)· αρχισυντάκτης διαφόρων νομικών περιοδικών· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Barna Berke
Barna Berke

Γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990)· Master of Laws του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1995)· δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βουδαπέστης· νομικός σύμβουλος στο ουγγρικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχωρήσεως της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1994-1996 και 2002-2004)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του ουγγρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (1997-2000)· Αντιπρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού, στη συνέχεια Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού (2000-2002)· διαιτητής στο Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο χρηματοπιστωτικών αγορών και αγορών κεφαλαίων (2008-2014)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1990-1994)· λέκτορας (1995-1999), στη συνέχεια συνεργαζόμενος λέκτορας (2003-2016) στο Πανεπιστήμιο Loránd Eötvös της Βουδαπέστης· Υφυπουργός Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Γεννήθηκε το 1966· σπουδές νομικής (Candidatus juris), Πανεπιστήμιο του Aarhus (1989)· ασκούμενος δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1989-1991)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα C.C. Gulmann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1993)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Δανίας (1993)· δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1993-1995)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία του ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης· λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (IEAP) (Λουξεμβούργο, 1995-1997)· δικηγόρος Βρυξελλών (1997)· λέκτορας και, στη συνέχεια, ασκών καθήκοντα διευθυντή στο IEAP (Λουξεμβούργο, 1997-1999)· υπάλληλος διοικήσεως στη Νομική Υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1999-2000)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γραφείο του δικαστή C.C. Gulmann (2003-2006), στη συνέχεια του δικαστή L. Bay Larsen (2006-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τις 7 Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1991)· δίπλωμα γαλλο-αγγλικής νομικής μεταφράσεως του Πανεπιστημίου Paris II, Panthéon-Assas (1991)· μεταπτυχιακό δίπλωμα DESS (diplôme d’études supérieures spécialisés) του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992)· δίπλωμα του Ινστιτούτου πολιτικών μελετών του Παρισιού (1993)· ερευνητής στην Υπηρεσία Ερευνών Εθνικής Άμυνας της Σουηδίας (1992 και 1994)· μετείχε στο πρόγραμμα καταρτίσεως των Σουηδών δημοσίων υπαλλήλων (1993-1994)· νομικός σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1994-1995)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2000)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (2000-2016)· νομικός (2001-2006), στη συνέχεια δικηγόρος (2006-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Γεννήθηκε το 1967· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου (1990)· διδάκτωρ νομικής (1999)· δικαστής στο Πρωτοδικείο του τομέα 4 του Βουκουρεστίου (1991-1996)· δικαστής (1996-1999) και πρόεδρος τμήματος (1997-1999) στο Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου· δικαστής (1999-2005) και πρόεδρος τμήματος (1999-2003) στο Εφετείο του Βουκουρεστίου· μέλος του τμήματος προσφυγών μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (2006-2016)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία και, στη συνέχεια, διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστών (2011-2016)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας (2006-2016)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Γραμματέων (2011-2016)· εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του τμήματος διδακτορικών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (2012-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Γεννήθηκε το 1967· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Coimbra (1991)· μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (2001)· δόκιμη δικηγόρος (1991-1992)· εισηγήτρια (1992-1995), πρωτοδίκης (1995-1997), δικαστής στο Εμποροδικείο της Λισσαβώνας (1999-2016)· δικαστής στο Εφετείο της Coimbra (2016)· επιφορτισμένη με διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε διάφορα πορτογαλικά πανεπιστήμια και στην Εθνική Σχολή Δικαστών· γενική γραμματέας (2012-2015) και, στη συνέχεια, Πρόεδρος (2015-2016) της Ενώσεως Δικαστών Πορτογαλίας· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

Γεννήθηκε το 1974· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας (1997) και Master of Laws του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (2000)· διδάκτωρ νομικής (2007)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας (2001-2003) και στη Νομική Ακαδημία της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2001-2016)· εισηγητής στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας (1997-2001)· δικαστής στο Δικαστήριο της 2ης Περιφέρειας της Πράγας (2001-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2005-2016)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Masaryk του Brno (2006-2016) και του Πανεπιστημίου Palacký του Olomouc (2014-2016)· νομικός συνεργάτηςστο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2010-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Γεννήθηκε το 1976· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου του Gdańsk (1999)· μεταπτυχιακό δίπλωμα DEA (diplôme d’études approfondies) του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Τουλούζης (2000)· Master of Laws Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (2002)· διδάκτωρ νομικής (2004)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk (2010-2016)· λέκτορας (2006-2014), στη συνέχεια συνεργαζόμενη καθηγήτρια (2014-2016) στο Ινστιτούτο νομικών σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Πολωνίας· μετέσχε στην έκδοση και στη σύνταξη διαφόρων νομικών περιοδικών· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Γεννήθηκε το 1978· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2002) και Master of Laws ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges, 2004)· διδάκτωρ νομικής (2008)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βρυξελλών (2004-2006)· λέκτορας δικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας της Σόφιας (2008-2012) και στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2010-2013)· συνεργαζόμενος καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη βουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών (από το 2014)· επισκέπτης εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο K.U. Leuven· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2016)· ιδρυτής της βουλγαρικής ενώσεως ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής· αρχισυντάκτης της επιθεώρησης ευρωπαϊκού δικαίου Evropeiski praven pregled· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής από το University College Dublin National University of Ireland (1984)· barrister στο Honorable Society of King’s Inns Dublin (1987)· νομικός με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές υποθέσεις στη Law Society, Chancery Lane, στο Λονδίνο (1988-1990)· εκπρόσωπος της Law Society of England and Wales και της Law Society of Scotland στις Βρυξέλλες (1990-1993)· barrister (1993-2009) και senior counsel (2009-2012)· λέκτορας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στη Honorable Society of King’s Inns Dublin  (1993-1999)· λέκτορας στη νομική σχολή EU-China Law School (2008-2012)· δικαστής (2012-2017) και πρόεδρος του αρμόδιου για τη μετανάστευση και το άσυλο τμήματος (2014-2017) στο High Court της Ιρλανδίας· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 2017.

Geert De Baere
Geert De Baere

γεννήθηκε το 1979· πτυχιούχος νομικής (Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, 2002)· Master of Laws (2003) και διδάκτωρ νομικής (2007) (King’s College, Πανεπιστήμιο του Cambridge)· προσκεκλημένος ερευνητής (Visiting Research Fellow) στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Columbia (2005)· μεταδιδακτορικός συνεργαζόμενος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (2007-2009)· προσκεκλημένος εντεταλμένος διδασκαλίας (2009), στη συνέχεια εντεταλμένος διδασκαλίας (2010-2014) και κύριος εντεταλμένος διδασκαλίας (από το 2015) δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Leuven (KU Leuven)· εισηγητής στο γραφείο της γενικής εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης E. Sharpston (2007-2009), στη συνέχεια στο γραφείο της δικαστή A. Prechal (2016-2017)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 4 Οκτωβρίου 2017.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

γεννήθηκε το 1971· απόφοιτος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1995)· master στην εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (1996)· μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο King's College του Λονδίνου (2018)· δικηγόρος Μάλτας (1996-2019)· νομική εμπειρογνώμων στα δικαστήρια της Βαλέτας, Μάλτα (1997-2019)· μέλος της επιτροπής εθνικών διαιτητών της Μάλτας (2006-2019)· νομική εμπειρογνώμων, Ασφαλιστική Ένωση Μάλτας (2006-2019)· μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της Μάλτας (2009-2019)· νομική σύμβουλος, Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας (1997-1998)· μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Οικογένεια (2012-2013)· μέλος της Επιτροπής για τη Γενική Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης (2013)· μέλος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση του Δικαίου (2014-2016)· πρόεδρος της ομάδας εργασίας «Visas» κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016-2017)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 20 Μαρτίου 2019.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Γεννήθηκε το 1968· σπουδές νοµικής στο Πανεπιστήµιο Pantheon-Assas Παρισίων· σπουδές οικονοµικής διαχειρίσεως στο Πανεπιστήµιο Paris-Dauphine· Κολέγιο της Ευρώπης (1992)· εισαγωγικές εξετάσεις στο περιφερειακό κέντρο επιµορφώσεως για το επάγγελµα του δικηγόρου (Παρίσι)· πιστοποιητικό ασκήσεως του επαγγέλµατος του δικηγόρου από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Βρυξελλών· άσκηση του επαγγέλ-µατος του δικηγόρου στις Βρυξέλλες· επιτυχών σε γενικό διαγωνισµό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο (στο γραφείο του Προέδρου A. Saggio, 1996-1998· στο γραφείο του Προέδρου B. Vesterdorf, 1998-2002)· προϊστάµενος του γραφείου του Προέδρου του Πρωτοδικείου (2003-2005)· Γραµµατέας του Γενικού ∆ικαστηρίου από τις 6 Οκτωβρίου 2005.