Apie narius
Marc Jaeger
Marc Jaeger

gimė 1954 m.; Strasbūro Roberto Šumano universiteto teisės diplomas; studijos Europos koledže; priimtas į Liuksemburgo advokatūrą (1981 m.); attaché de justice prie Liuksemburgo generalinio prokuroro (1983 m.); Liuksemburgo apygardos teismo teisėjas (1984 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1986-1996 m.); Liuksemburgo tarptautinio universitetinio instituto pirmininkas (IUIL); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1996 m. liepos 11 d.; Bendrojo Teismo pirmininkas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

gimė 1960 m.; teisės diplomas (Groningeno universitetas, 1983) ; studijos Collège d'Europe (1983-1984); asistentas Collège d'Europe (1984-1986); Leideno universiteto dėstytojas (1986-1987); pranešėjas Europos Bendrijų Komisijos Konkurencijos generaliniame direktorate (1987-1989); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1989-1992); politikos koordinatorius Europos Bendrijų Komisijos Konkurencijos generaliniame direktorate (1992-1993); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1993-1995); Briuselio advokatūros advokatas nuo 1995 m.; Roterdamo Érasme universiteto profesorius nuo 2000 m.; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2010 m. rugsėjo 13 d.; bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. rugsėjo 20 d.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

gimė 1949 m.; teisės mokslų daktarė, Prahos Karolio universiteto Teisės fakulteto ekonomikos teisės asistentė (iki 1989 m.), vėliau - mokslų daktarė, verslo teisės profesorė (nuo 1993 m.); Vertybinių popierių komisijos valdybos narė (1999-2002 m.); advokatė; Čekijos vyriausybės Teisės aktų leidybos tarybos narė (1998-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d.

Miro Prek
Miro Prek

Gimė 1965 m.; teisės diplomas (1989 m.); teisės magistras, teisės mokslų daktaras; priimtas į advokatūrą (1994 m.); įvairios užduotys ir pareigos valstybės tarnyboje, didžiąją laiko dalį – Vyriausybės teisės aktų leidimo biure (valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir direktoriaus pavaduotojas, Europos teisės ir lyginamosios teisės departamento vadovas) bei Europos reikalų biure (valstybės sekretoriaus pavaduotojas); Derybų dėl asociacijos sutarties sudarymo grupės narys (1994–1996 m.) bei Derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą grupės narys, atsakingas už teisės klausimus (1998–2002 m.); praktikuojantis advokatas; ES finansuojamų teisės derinimo su Europos teisės aktais ir Europos integracijos projektų daugiausia Vakarų Balkanuose grupės vadovas ir vyriausiasis ekspertas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skyriaus vadovas (2004–2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 d.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

gimė 1963 m.; Kopenhagos universiteto teisės diplomas (1988 m.); Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas (1988-1991 m.); Kopenhagos universiteto tarptautinės ir Europos teisės dėstytojas (1988-1991 m.); Danijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų ambasados Niujorke sekretorius (1991-1994 m.); Užsienio reikalų ministerijos Teisės skyriaus pareigūnas (1994-1995 m.); Kopenhagos universiteto asocijuotasis profesorius (1995 m.); Ministro Pirmininko patarėjas, vėliau - pagrindinis patarėjas (1995-1998 m.); Danijos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos ministras patarėjas (1998-2001 m.); Ministro Pirmininko specialusis patarėjas teisės klausimais (2001-2002 m.); Ministro Pirmininko patarėjas teisės klausimais ir skyriaus vadovas (nuo 2002 m. kovo mėn. iki 2004 m. liepos mėn.); valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir Ministro Pirmininko patarėjas teisės klausimais (nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

gimė 1952 m.; Helsinkio aukštųjų komercijos studijų mokyklos diplomas ir Helsinkio universiteto Teisės fakulteto diplomas; teisės referentas Suomijos aukščiausiajame administraciniame teisme; Teisinės apsaugos reformos viešosios administracijos srityje komiteto generalinis sekretorius; Aukščiausiojo administracinio teismo vyriausiasis administratorius; Administracinės teisenos reformos komiteto generalinis sekretorius, Teisingumo ministerijos Teisės aktų leidybos direktorato patarėjas; ELPA teismo kanclerio pavaduotojas; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme; Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (1998-2005 m.); Pabėgėlių skundų komisijos narys; Suomijos teisminių institucijų tobulinimo komiteto pirmininko pavaduotojas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.; bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2013 rugsėjo 17 d iki Teismo 2016 m rugsėjo 19 d.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

gimė 1957 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1980); Paris I, Panthéon-Sorbonne universiteto viešosios teisės magistro diplomas (1981); Bendrijos ir Europos studijų universitetinio centro (Centre universitaire d'études communautaires et européennes), Paris I universitetas, sertifikatas (1982); Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas (1985–1992); Valstybės Tarybos vyresnysis pareigūnas (1992–2005); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisės referentas (1994–1996); Graikijos Aukščiausiojo specializuoto teismo asocijuotasis narys (1998 ir 1999); Valstybės Tarybos patarėjas (2005); Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys (2006); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys (2008); administracinių teismų inspektorius (2009–2010); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2010 m. spalio 25 d.

Guido Berardis
Guido Berardis

gimė 1950 m.; teisės diplomas (Romos La Sapienza universitetas, 1973 m.), Aukštųjų Europos studijų Europos koledže diplomas (Briugė, 1974-1975 m.); Europos Bendrijų Komisijos pareigūnas (Žemės ūkio generalinio direktorato Tarptautinių santykių direktoratas, 1975-1976 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnybos narys (1976-1991 m. ir 1994-1995 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnybos atstovas Liuksemburge (1990-1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo G. F. Mancini teisės referentas (1991-1994 m.); Europos Bendrijų Komisijos narių M. Monti (1995-1997 m.) ir F. Bolkestein (2000-2002 m.) patarėjas teisės klausimais; Europos Bendrijų Komisijos Vidaus rinkos generalinio direktorato Politikos ir viešųjų pirkimo direktorato (2002-2003 m.), Paslaugų, intelektinės ir pramoninės nuosavybės, žiniasklaidos ir duomenų apsaugos direktorato (2003-2005 m.) bei Paslaugų direktorato (2005-2011 m.) direktorius; Europos Komisijos teisės tarnybos vyriausiasis patarėjas teisės klausimais ir Teisingumo, laisvės ir saugumo, civilinės ir baudžiamosios teisės padalinio vadovas (2011-2012 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2012 m. rugsėjo 17 d.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

gimė 1956 m.; Rijekos universiteto diplomas (1979 m. magistro diplomas) ir Zagrebo universiteto diplomas (1984 m. LL.M; 1996 m. teisės mokslų daktaro diplomas); Rijekos universiteto teisės fakulteto asistentė (1980‒1998 m.), asocijuotoji profesorė (2003‒2009 m.) ir profesorė (2009‒2013 m.); Rijekos universiteto ekonomikos fakulteto asistentė (1990‒2013 m.); Kroatijos lyginamosios teisės asociacijos pirmininkė (2006‒2013 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2013 m. liepos 4 d.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

gimė 1960 m.; Dublino Trinity koledžo diplomas (teisės mokslai) (1984 m.) ir Dublino Honourable Society of the King's Inns diplomas (Barrister-at-Law) (1986 m.); Honourable Society of King's Inns seniūnas (Bencher) (nuo 2013 m.); University College Cork profesorius adjunktas (nuo 2015 m.); Irish Centre for European Law valdybos narys (nuo 1997 m.); Barrister-at-Law (1986–1990 m. ir 1997–2003 m.) ir Senior Counsel (2003–2013 m.) praktika Airijos advokatūroje; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1990–1997 m.); Europos nacionalinių jaunimo komitetų tarybos pirmininko pavaduotojas (1979–1981 m.); Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro generalinis sekretorius (1977–1984 m.); Airijos moksleivių sąjungos generalinis sekretorius (1977–1979 m.); Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinės delegacijos prie ES ir ELPA teismų narys (2006–2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

gimė 1967 m.; Grenoblio politinių studijų instituto diplomas (1988 m.) ir Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1993 m.); Valstybės Tarybos auditeur (teisminių ginčų skyriaus pranešėjas (1993-1997 m.), socialinių reikalų skyriaus narys (1996-1997 m.)); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1996-2008 m.); Paryžiaus politinių studijų instituto dėstytojas (1993-1995 m.); Vyriausybės komisaras prie Specialiosios kasacinės pensijų komisijos (1994-1996 m.); Viešosios tarnybos ministerijos ir Paryžiaus miesto patarėjas teisės klausimais (1995-1997 m.); Jono departamento prefektūros generalinis sekretorius, Osero apygardos prefekto pavaduotojas (1997-1999 m.); Savojos departamento prefektūros generalinis sekretorius, Šamberi apygardos prefekto pavaduotojas (1999-2001 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (2001-2005 m.); Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) skundų komisijos tikrasis narys (2001-2005 m.); Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjas (2005-2011 m., kolegijos pirmininkas 2008-2011 m.); Conseiller d'État, teisminių ginčų skyriaus aštuntosios kolegijos pirmininko pavaduotojas (2011-2013 m.); Europos kosmoso agentūros skundų komisijos narys (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

gimė 1963 m.; Latvijos universiteto teisės mokslų diplomas (1986 m.); Vidaus reikalų ministerijos inspektorė Kirovo regionui ir Rygos miestui (1986-1989 m.); Rygos apylinkės teismo teisėja (1990-1994 m.); advokatė (1994-1998 m. ir nuo 1999 m. liepos mėn. iki 2000 m. gegužės mėn.); teisingumo ministrė (nuo 1998 m. lapkričio mėn. iki 1999 m. liepos mėn. ir nuo 2000 m. gegužės mėn. iki 2002 m. spalio mėn.); Hagos tarptautinio arbitražo narė (2001-2004 m.); Seimo narė (2002-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

gimė 1969 m.; studijos Atėnų universitete (diplomas 1991 m.); doktorantūros studijos Paryžiaus II universitete (1992 m. viešosios teisės DEA) ir Ekso-Marselio III universitete (1995 m. teisės mokslų daktaro diplomas); priimtas į Kipro advokatūrą, Nikosijos advokatūros narys nuo 1993 m.; Kipro universiteto dėstytojas (1997-2002 m.), konstitucinės teisės docentas nuo 2002 m. rugsėjo mėn.; Europos viešosios teisės centro tyrinėtojas (2001-2002 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

gimė 1950 m.; teisės studijos Erlangeno-Niurnbergo universitete (1970-1975 m.); RechtsreferendarNiurnbergo aukštesniajame apygardos teisme (1975-1978 m.); Federalinės ekonomikos ministerijos administratorius (1978-1982 m.); Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų administratorius (1982 m.); Federalinės ekonomikos ministerijos administratorius, atsakingas už Bendrijos ir konkurencijos teisės klausimus (1983-1992 m.); Teisingumo ministerijos departamento „Europos Sąjungos teisė" vadovas (1992-2007 m.); Vokietijos delegacijos Tarybos darbo grupėje „Teisingumo Teismas" vadovas; Federalinės vyriausybės atstovas daugelyje Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

gimė 1952 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos J. Komenskio universitetas, 1979 m.); įmonės patarėjas teisės klausimais (1975-1990 m.); kancleris, atsakingas už prekybos registrą prie Košicės miesto teismo (1991 m.); Košicės miesto teismo teisėjas (1992 m. sausio mėn.-spalio mėn.); Košicės apygardos teismo teisėjas ir kolegijos pirmininkas (1992 m. lapkričio mėn.-2009 m.); Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo komercinių bylų deleguotasis teisėjas (2004 m. spalio mėn.-2005 m. rugsėjo mėn.); Košicės apygardos teismo komercinių bylų kolegijos pirmininkas (2005 m. spalio mėn.-2009 m. rugsėjo mėn.); Košicės P. J. Šafariko universiteto Komercinės ir ekonominės teisės departamento nepriklausomas narys (1997-2009 m.); Teismų akademijos dėstytojų korpuso nepriklausomas narys (2005-2009 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

gimė 1958 m.; Sofijos universiteto teisės studijų diplomas; papildomos Europos teisės magistro studijos Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų institute; ekonominės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės specializacija; Sofijos apygardos teismo teisėja stažuotoja (1985-1986); teisės patarėja (1986-1988); Sofijos advokatūros advokatė (1988-1992); Paslaugų diplomatiniam korpusui biuro prie Užsienio reikalų ministerijos generalinė direktorė (1992-1994); advokatės praktika Sofijoje (1994–2011) ir Briuselyje (2007-2011); komercinių ginčų arbitrė Sofijoje; dalyvavimas teisės patarėjos statusu rengiant įvairius teisės aktus Bulgarijos Parlamente; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2011 m. rugsėjo 19 d.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

gimė 1961 m.; teisės mokslų daktaras (Maltos universitetas); Europos teisės magistras (Ekseterio universitetas); konkurencijos teisės daktaras (Londono universitetas); Teisingumo ministerijos teisininkas (1987-1990 m.); Užsienio reikalų ministerijos vyriausiasis teisininkas (1990-1994 m.); Autorių teisių komisijos narys (1994-2005 m.); Teisingumo ir teritorinių administracinių vienetų ministerijos teisininkas revizorius (2001-2002 m.); Maltos išteklių valdymo tarnybos (Malta Resources Authority) administratorius (2001-2009 m.); konsultantas Europos teisės klausimais (nuo 1994 m.); Finansų, ūkio ir investicijų ministerijos patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2000-2010 m.); ministro pirmininko patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2010-2011 m.), Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų tarnybos (Malta Competition and Consumer Affairs Authority) konsultantas (2012 m.); Maltos universiteto dėstytojas (1994-2001 m.), docentas (2001-2006 m.), vėliau asocijuotasis profesorius (nuo 2007 m.) ir Jean Monnet Europos teisės katedros vedėjas (nuo 2009 m.); vienas iš Maltos Europos teisės asociacijos steigėjų ir jos pirmininko pavaduotojas; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

gimė 1950 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1973 m.); teisės mokslų daktaras (1978 m.), Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentas, dėstytojas ir docentas (1977-1992 m.); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Juridinio skyriaus konsultantas (1990-1992 m.); Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje patarėjas (1992-1994 m.); Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje patarėjas (1994-1996 m.); Europos žmogaus teisių komisijos narys (1996-1999 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1999-2011 m.); Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisės katedros docentas (2003-2013 m.); Lietuvos Respublikos atstovas Eurojusto Jungtiniame priežiūros organe (2004-2011 m.); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

gimė 1952 m.; teisės mokslų daktaras (Vienos universitetas, 1981 m.); Federalinės kanceliarijos Konstitucinių reikalų tarnybos pareigūnas (1981-1997 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos patarėjas teisės klausimais (1997-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

gimė 1967 m.; teisės diplomas su pagyrimu (1985-1990 m.) ir doktorantūros studijos (1990-1993 m.) (Universidad Complutense, Madridas); Cheronos prokuroras (2000-2003 m); Koalicijos laikinosios valdžios (Bagdadas, Irakas) patarėjas teisminių reikalų ir žmogaus teisių klausimais (2003-2004 m.); Cheronos pirmosios instancijos teismo civilinių bylų teisėjas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas (2003-2007 m.), vėliau - vyriausiasis teisėjas (2008 m.); Europos Sąjungos Tarybos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX vadovo pavaduotojas (2005-2006 m.); Ispanijos konstitucinio teismo patarėjas teisės klausimais (2006-2011 m. ir 2013 m.); Valstybės saugumo sekretorius (2012-2013 m.); Europos Sąjungos Tarybos civilis ekspertas teisinės valstybės ir saugumo sektoriaus reformos klausimais (2005-2011 m.); Europos Komisijos išorės ekspertas žmogaus teisių ir baudžiamosios justicijos klausimais (2011-2013 m.); dėstytojas ir daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Lauri Madise
Lauri Madise

gimė 1974 m.; Tartu ir Puatjė universitetų teisės diplomas; Teisingumo ministerijos patarėjas (1995-1999 m.); Estijos Parlamento Konstitucinės komisijos sekretoriato vadovas (1999-2000 m.); Talino apeliacinio teismo teisėjas (nuo - 2002 m.); Teisėjų egzaminų komisijos narys (nuo 2005 m.); dalyvavo konstitucinės teisės ir administracinės teisės aktų leidybos procese; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 23 d.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

gimė 1945 m.; Glazgo universiteto istorijos ir anglų literatūros (M.A. 1965 m.) ir teisės (LLB 1967 m.) diplomai; Luizianos Tulano universiteto civilinės teisės magistras (MCL 1969 m.); priimtas į Škotijos advokatūrą (1972 m.) ir į Niujorko advokatūrą (1977 m.); paskirtas Queen’s Counsel (1988 m.); priimtas į Anglijos ir Velso advokatūrą (1996 m.) ir į Briuselio advokatūrą (1999 m.); advokato praktika Edinburgo, Briuselio, Londono ir Niujorko advokatūrose; Glazgo universiteto kviestinis dėstytojas (1991 m.) ir daktaras honoris causa (2009 m.); bencher of Middle Temple (2012 m.); Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) ir Sporto arbitražo teismo (CAS) arbitras; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

gimė 1948 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1971 m.); Atėnų ekonomikos universiteto ekonomikos mokslų diplomas (pouniversitetinės studijos, 1974 m.); priimtas į Atėnų advokatūrą (1973 m.); Hamburgo universiteto teisės mokslų daktaras (1984 m.); advokatas (1973-2016 m.); Trakijos universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos ekonominės teisės dėstytojas (2007-2015 m.) ir tarptautinės teisės ir Europos energetikos teisės magistro studijų programos dėstytojas (2015-2016 m.); Hamburgo universiteto teisės fakulteto asistentas (1980-1984 m.), dėstytojas (1992-2006 m.) ir kviestinis dėstytojas (2015 m.); Graikijos konkurencijos komisijos narys (1992-2006 m.); ekonomikos plėtros ir energetikos ministro patarėjas teisės klausimais (2007-2009 m.); Kipro Respublikos Vyriausybės paskirtas patarėjas teisės klausimais (2002-2003 m.); Salonikų tarptautinės ir Europos ekonominės teisės centro valdybos narys (2005-2011 m.); Graikijos Europos teisės asociacijos iždininkas (1987-2000 m.) ir generalinis sekretorius (2000-2016 m.); vienas iš Graikijos energetikos teisės asociacijos įkūrėjų ir generalinis sekretorius (2012-2016 m.); Vokietijos ir Graikijos teisininkų asociacijos (Hamburgas) pirmininko pavaduotojas (1987-2016 m.); Graikijos ir Vokietijos teisininkų asociacijos (Atėnai) generalinis sekretorius (1990-2016 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

gimė 1957 m.; Madrido Complutense universiteto teisės diplomas (1979 m.) ir Tufco universiteto (Jungtinės Amerikos Valstijos) Fletčerio teisės ir diplomatijos mokyklos magistro diplomas (1985 m.); CEU San Pablo universiteto teisės dėstytojas (1985-1993 m.); Valstybės Tarybos patarėjas teisės klausimais (1983-1996 m.); Juan March fondo Specialiųjų socialinių mokslų studijų centro (Center for the Advanced Study in the Social Sciences) generalinis sekretorius (1991-1996 m.); vidaus reikalų viceministras (1996-2001 m.); įmonės teisininkas (2001-2003 m.); advokatas (2004-2005 m.); Instituto de Empresa tarptautinių santykių magistro studijų programos vadovas ir teisės dėstytojas (2007-2013 m.); Valstybės Tarybos vyriausiasis patarėjas teisės klausimais (2005-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

gimė 1962 m.; Leveno katalikiškojo universiteto teisės diplomas (1988 m.) ir Kembridžo universiteto teisės magistro diplomas (1990 m.); Leveno katalikiškojo universiteto asistentas tyrinėtojas (1991-1997 m.); Liuksemburgo advokatūros narys (1989-2004 m.); Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių ir Baudžiamosios teisės komitetų narys (2002-2004 m.); Europos Sąjungos nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinklo narys (2002-2004 m.); Žmogaus teisių konsultacinės komisijos Liuksemburge narys (2002-2004 m.); Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas (2004-2015 m.), skyriaus pirmininkas (2011-2012 m.), teismo pirmininko pavaduotojas (2012 m.), vėliau - pirmininkas (2012-2015 m.); Liuksemburgo universiteto asocijuotasis dėstytojas (1996-2006 m.); Nansi 2 universiteto dėstytojas (1997-2009 m.); Didžiosios Hercogystės instituto Etikos ir politikos mokslų skyriaus narys (nuo 2002 m.); Kembridžo universiteto Honorary Fellow of Fitzwilliam College (nuo 2013 m.); Gray's Inn (Londonas) Honorary Bencher (nuo 2013 m.); Londono universiteto koledžo garbės profesorius (nuo 2013 m.); kelių teisės leidinių mokslinių komitetų narys; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

gimė 1963 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1986); teisės mokslų daktaras (2000); habilitacijos procedūra (2008); prokuroras (1986–1990); Vilniaus miesto I apylinkės teismo teisėjas (1991–1994) ir pirmininko pavaduotojas (1993–1994); Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (1995–2002); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2002–2013) ir pirmininkas (2002–2008); Vilniaus universiteto (1997) ir Mykolo Romerio universiteto (1998–2000) lektorius; Mykolo Romerio universiteto docentas (2000–2008), Civilinio proceso katedros vedėjas (2002–2006) ir profesorius (nuo 2008 m.); Europos teisėjų asociacijos (ETA) pirmininkas (2006–2008); Tarptautinės teisėjų asociacijos vicepirmininkas (2006–2014); Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) narys (2000–2014); Europos Sąjungos valstybių tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacijos (ACA-Europe) valdybos narys (2010–2013); Europos teisės akademijos (ERA) patariamojo komiteto narys (2008–2011); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

gimė 1965 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.), meno istorijos diplomas (1992 m.) ir Heidelbergo universiteto teisės magistro diplomas (1991 m.); teisės mokslų daktaras (2004 m.); Budapešto advokatūros narys (1995-2016 m.); Lorando Etvešo universiteto asocijuotasis teisės dėstytojas (1991-2005 m.) ir teisės profesorius (2005-2016 m.); Budapešto Pėterio Pazmanio katalikiškojo universiteto Komercinės teisės katedros vedėjas (2007-2013 m.), vėliau - Privatinės ir komercinės teisės katedros vedėjas ir profesorius (2013-2016 m.); Liono katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas (2013-2016 m.); Nuolatinio arbitražo teismo prie Vengrijos prekybos ir pramonės rūmų arbitras ir ad hoc arbitras (2004-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

gimė 1971 m.; Krokuvos Jogailos universiteto teisės diplomas (1995 m.); teisės mokslų daktarė (2001 m.); habilituotoji teisės mokslų daktarė (2011 m.); Jogailos universiteto Europos Sąjungos teisės katedros asocijuotoji dėstytoja (2003-2013 m.), vėliau - profesorė (nuo 2013 m.); Jogailos universiteto pouniversitetinių Europos Sąjungos teisės studijų programų vadovė (2006-2013 m.); Oksfordo universiteto (1998 m.) ir Europos universiteto instituto Florencijoje (2005 m.) kviestinė dėstytoja; priimta į Krokuvos advokatūrą (2000 m.); patarėja teisės klausimais (2000-2012 m.); Krokuvos vaivadijos administracinio teismo teisėja (2012-2016 m.); Lenkijos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo deleguotoji teisėja (2014-2016 m.); Vyriausiojo administracinio teismo Europos teisės skyriaus pirmininkė (2013-2016 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

gimė 1974 m.; Rytų Anglijos universiteto teisės diplomas (1995 m.) ir Bristolio universiteto teisės magistro diplomas (1996 m.); priimta į Kipro advokatūrą (1997 m.); Kipro Respublikos teisės tarnybos Europos Sąjungos teisės skyriaus narė (1998-2008 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos skyriaus deleguotoji nacionalinė ekspertė (2005-2007 m.); patarėja teisės klausimais Kiprui pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai (2012 m.); Europos Komisijos teisės tarnybos narė (2008-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Gimė 1964 m.; Stokholmo universiteto (1991 m.) ir Paryžiaus I Panteono Sorbonos universiteto (1990 ir 1994 m.) teisės diplomas; priimtas į Stokholmo advokatūrą (2008 m.); Siodertaljės pirmosios instancijos teismo ir Svea apeliacinio teismo teisėjo padėjėjas (1991–1993 m. ir 1994–1995 m.); Gotlando ir Norteljės pirmosios instancijos teismų teisėjas (1995–1996 m.); Svea apeliacinio teismo teisėjas (1996–1997 m.); Finansų ministerijos parlamentinės komisijos sekretoriaus pavaduotojas (1997–1998 m.); Užsienio reikalų ministerijos patarėjas Europos reikalų klausimais (1999 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (1998 m. ir 1999–2006 m.); teisininkas, vėliau – advokatas (2006–2008 m.); Södertörn pirmosios instancijos teismo teisėjas (2009–2016 m.) ir kolegijos pirmininkas (2012–2015 m.); Stokholmo universiteto lektorius (2006–2008 m.); Švedijos teismų akademijos lektorius (2011–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. birželio 8 d.

Inga Reine
Inga Reine

Gimė 1975 m.; Latvijos universiteto teisės diplomas (1996 m.); Europos tarpuniversitetinio žmogaus teisių ir demokratizacijos centro (EIUC) magistro diplomas (Italija, 1998 m.); Latvijos žmogaus teisių biuro teisininkė (1995–1999 m.); Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) patarėja (misija Kosove 1999–2002 m. ir misija Juodkalnijoje 2002–2003 m.); Užsienio reikalų ministerijos teisininkė ir Vyriausybės atstovė tarptautinėse žmogaus teisių organizacijose (2003–2012 m.); Latvijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje skyriaus vedėja (2012–2015 m.) ir patarėja teisės klausimais (2012–2016 m.); Europos Tarybos Žmogaus teisių vykdomojo komiteto (CDDH) narė (2003–2012 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. birželio 8 d.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

gimė 1950 m.; teisės mokslų daktaras ir Padujos advokatūros narys; Padujos universiteto Teisės fakulteto civilinės ir lyginamosios teisės asistentas, vėliau – patvirtintasis tyrinėtojas (1977–1982 m.); Europos koledžo Bendrijos teisės dėstytojas (Parma, 1990–1998 m.), Padujos (1985–1987 m.), Maceratos (1991–1994 m.), Neapolio (1995 m.) universitetų teisės fakultetų Bendrijos teisės dėstytojas ir Milano valstybinio universiteto Bendrijos teisės dėstytojas (2000–2001 m.); Padujos universiteto mokslinio komiteto „Master in European integration“ narys; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktorato pareigūnas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato G. F. Mancini teisės referentas (1984–1988 m.); Europos Parlamento generalinio sekretoriaus E. Vinci patarėjas teisės klausimais (1988–1993 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1995–1999 m.); teisėkūros reikalų, taikinimo, tarpinstitucinių santykių ir ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorius Europos Parlamente (1999–2004 m.); Europos Parlamento išorės ryšių direktorius (2004–2006 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos teisėkūros reikalų direktorius (2006–2011 m.); daugelio publikacijų Italijos civilinės teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

René Barents
René Barents

gimė 1951 m.; Roterdamo Erazmo universiteto teisės diplomas ir specializuotas ekonomikos diplomas (Roterdamo Erasmus universitetas, 1973 m.); teisės mokslų daktaras (Utrechto universitetas, 1981 m.); Utrechto universiteto Europos instituto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės tyrinėtojas (1973–1974 m.) ir Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1974–1979 m.); Leideno universiteto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1979–1981 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1981–1986 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Personalo skyriaus Statutinių teisių sekcijos vadovas (1986–1987 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1987–1991 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–2000 m.); Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorato skyriaus vadovas (2000–2009 m.), vėliau – direktorius (2009–2011 m.); Mastrichto universiteto Europos teisės profesorius (1988–2003 m.) ir garbės profesorius (nuo 2003 m.); patarėjas Hertogenboso apeliaciniame teisme (1993–2011 m.); Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narys (nuo 1993 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

gimė 1953 m.; Lisabonos klasikinio universiteto teisės diplomas (1975 m.); Strasbūro universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (1978 m.); Harvardo universiteto teisės magistras (1984 m.); Respublikos prokuroras prie Kaskaiso pirmosios instancijos tesimo (1975–1976 m.); Europos žmogaus teisių komisijos sekretoriato teisininkas (1978–1986 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1986–1987 m.); Europos Parlamento Teisės ir piliečių teisių komisijos sekretoriato skyriaus vadovas (1988–1999 m.); Konvento dėl Europos ateities sekretoriato narys (2002–2003 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1999–2010 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos Institucinių ir parlamentinių reikalų komiteto direktorius (2010–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

gimė 1963 m.; Leuveno katalikiškojo universiteto teisės diplomas (1988 m.); Harvardo universiteto teisės magistras (1989 m.); teisės mokslų daktaras (1998 m.); Leuveno katalikiškojo universiteto filologijos ir filosofijos diplomai (1984 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–1995 m.); Leuveno katalikiškojo universiteto tyrinėtojas (1995–1999 m.); Groningeno universiteto (1999–2001 m.), vėliau – Leuveno katalikiškojo universiteto (2001–2016 m.) dėstytojas; kelių universitetų, be kita ko, Paryžiaus Dauphine universiteto (2013–2016 m.), kviestinis dėstytojas; Academic Society for Competition Law pirmininkas (2013–2016 m.); kelių teisinių leidinių vyriausiasis redaktorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Barna Berke
Barna Berke

gimė 1966 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.); Stokholmo universiteto teisės magistras (1995 m.); Budapešto advokatūros narys; Vengrijos parlamento patarėjas teisės klausimais vykstant Vengrijos stojimo į Europos Sąjungą procedūrai (1994–1996 m. ir 2002–2004 m.); Vengrijos Konstitucinio Teismo pirmininko teisės referentas (1997–2000 m.); Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas, vėliau – pirmininkas (2000–2002 m.); Nuolatinio finansų ir kapitalo rinkų arbitražo teismo narys (2008–2014 m.); Budapešto Lorando Etvešo universiteto dėstytojas (1990–1994), docentas (1995–1999 m.) ir asocijuotasis docentas (2003–2016 m.); Teisingumo ministerijos Europos ir tarptautinių teismų bendradarbiavimo reikalų valstybės sekretorius (2014–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

gimė 1966 m.; Orhuso universiteto teisės studijų diplomas (Candidatus juris) (1989 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas stažuotojas (1989–1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato C. C. Gulmann teisės referentas (1991–1993 m.); priimtas į Danijos advokatūrą (1993 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas (1993–1995 m.); Kopenhagos universiteto Europos teisės dėstytojas; Europos viešojo administravimo instituto (EVAI) docentas (Liuksemburgas, 1995–1997 m.); Briuselio advokatūros advokatas (1997 m.); EVAI docentas, vėliau ėjęs direktoriaus pareigas (Liuksemburgas, 1997–1999 m.); Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucijos Teisės tarnybos administratorius (1999–2000 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo C. C. Gulmann (2003–2006 m.), vėliau – teisėjo L. Bay Larsen (2006–2013 m.) teisės referentas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

gimė 1966 m.; Stokholmo universiteto teisės diplomas (1991 m.); Paryžiaus II Panteono-Aso universiteto teisinio vertimo iš prancūzų į anglų k. diplomas (1991 m.); Paryžiaus I Panteono Sorbonos universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (1992 m.); Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1993 m.); Švedijos nacionalinės gynybos tyrimų tarnybos tyrinėtojas (1992 ir 1994 m.); Švedijos valstybės tarnautojų mokymų programos dalyvis (1993–1994 m.); Užsienio reikalų ministerijos teisės patarėjas Europos reikalų klausimais (1994–1995 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1995–2000 m.); Stokholmo universiteto dėstytojas (2000–2016 m.); teisininkas (2001–2006 m.), vėliau – advokatas (2006–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

gimė 1967 m.; Jasų Aleksandro Jono Kuzos universiteto teisės diplomas (1990 m.); teisės mokslų daktarė (1999 m.); Bukarešto 4-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismo teisėja (1991–1996 m.); Bukarešto teismo teisėja (1996–1999 m.) ir kolegijos pirmininkė (1997–1999 m.); Bukarešto apeliacinio teismo teisėja (1999–2005 m.) ir kolegijos pirmininkė (1999–2003 m.); Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos narė (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto dėstytoja, vėliau – direktorė (2011–2016 m.); Rumunijos aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo teisėja (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto mokslų tarybos ir Nacionalinės teismo kanclerių mokyklos valdybos narė (2011–2016 m.); išrinktoji Bukarešto universiteto doktorantūros studijų tarybos narė (2012–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

gimė 1967 m.; Koimbros universiteto teisės diplomas (1991 m.); pouniversitetinės intelektinės nuosavybės teisės studijos Lisabonos universitete (2001 m.); advokatė stažuotoja (1991–1992 m.); teisėja praktikantė (1992–1995 m.); pirmosios instancijos teismų teisėja (1995–1997 m.); Lisabonos komercinio teismo teisėja (1999–2016 m.); Koimbros apeliacinio teismo teisėja (2016 m.); dėstė teisę keliuose Portugalijos universitetuose ir Nacionalinėje teisėjų mokykloje; Portugalijos teisėjų asociacijos generalinė sekretorė (2012–2015 m.) ir pirmininkė (2015–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

gimė 1974 m.; Prahos Karolio universiteto teisės diplomas (1997 m.) ir Stokholmo universiteto teisės magistras (2000 m.); teisės mokslų daktaras (2007 m.); Prahos Karolio universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytojas (2001–2003 m.); Čekijos Respublikos Teisingumo akademijos Europos Sąjungos teisės dėstytojas (2001–2016 m.); Prahos miesto teismo teisėjas praktikantas (1997–2001 m.); Prahos antrojo apylinkės teismo teisėjas (2001–2005 m.); Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2016 m.); Brno Masaryko universiteto Teisės fakulteto dėstytojas (2006–2016 m.); Olomouco Palackio universiteto Teisės fakulteto dėstytojas (2014–2016 m.); Teisingumo ministerijos patarėjas teisės klausimais (2010–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

gimė 1976 m.; Gdansko universiteto teisės diplomas (1999 m.); Tulūzos socialinių mokslų universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (2000 m.); Europos koledžo Europos teisės magistrė (2002 m.); teisės mokslų daktarė (2004 m.); Gdansko technikos universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytoja (2010–2016 m.); Lenkijos Mokslų akademijos Teisės studijų instituto docentė (2006–2014 m.), vėliau – asocijuotoji profesorė (2014–2016); kelių teisinių leidinių bendraredaktorė ir redaktorių kolegijos narė; daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

gimė 1978 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (2002 m.) ir Europos koledžo Europos teisės magistras (Briugė, 2004 m.); teisės mokslų daktaras (2008 m.); Briuselio advokatūros narys (2004–2006 m.); Sofijos nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (2008–2012 m.) ir Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto (2010–2013 m.) proceso teisės dėstytojas; Bulgarijos mokslų akademijos Europos Sąjungos ir tarptautinės privatinės teisės asocijuotasis profesorius (nuo 2014 m.); Kembridžo universiteto ir Leveno katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (2007–2016 m.); vienas iš Bulgarijos Europos teisės asociacijos steigėjų ir valdybos narys; Europos teisės leidinio „Evropeiski praven pregled“ vyriausiasis redaktorius; daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

gimė 1963 m.; Dublino universiteto koledžo (Airijos valstybinis universitetas) teisės diplomas (1984 m.); Honorable Society of King’s Inns Dublinbaristeris (1987 m.); teisininkas, specializacija – Europos Sąjungos teisė, Law Society, Chancery Lane Londone (1988–1990 m.); Law Society of England and Wales ir Law Society of Scotland atstovas Briuselyje (1990–1993 m.); baristeris (1993–2009 m.) ir Senior Counsel (2009–2012 m.); konkurencijos teisės dėstytojas Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999 m.); dėstytojas EU-China Law School (2008–2012 m.); Aukštojo teismo (Airija) teisėjas (2012–2017 m.) ir šio teismo Imigracijos ir prieglobsčio bylų kolegijos pirmininkas (2014–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2017 m. birželio 8 d.

Geert De Baere
Geert De Baere

gimė 1979 m.; teisės diplomas (Antverpeno universitetas, 2002 m.); Teisės magistras (2003 m.) ir teisės mokslų daktaras (2007 m.) (Kembridžo King’s koledžas); kviestinis tyrinėtojas (Visiting Research Fellow) Kolumbijos universiteto teisės fakultete (2005 m.); asocijuotasis podoktorantūros tyrinėtojas Antverpeno universitete (2007–2009 m.); Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės kviestinis dėstytojas (2009 m.), vėliau ‑dėstytojas (2010–2014 m.) ir pagrindinis dėstytojas (nuo 2015 m.) Leveno universitete (KU Leuven); teisės referentas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinės advokatės E. Sharpston kabinete (2007–2009 m.), vėliau ‑ teisėjos A. Prechal teisės referentas (2016–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2017 m. spalio 4 d.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

gimė 1971 m.; Maltos universiteto teisės diplomas, teisės mokslų daktarė (1995 m.); Kembridžo universiteto kriminologijos magistro laipsnis (1996 m.); trečiosios pakopos Europos teisės studijos King’s College London (2018 m.); Maltos advokatūros narė (1996–2019 m.); Valetos (Malta) teismų teisės ekspertė (1997–2019 m.); Maltos nacionalinės arbitražo komisijos narė (2006-2019 m.); Maltos draudikų asociacijos teisės ekspertė (2006–2019 m.); Maltos užimtumo komisijos narė (2009–2019 m.); Socialinės apsaugos ministerijos teisės patarėja (1997–1998 m.); Valstybinės šeimos komisijos narė (2012–2013 m.); Visuotinės teisingumo reformos komisijos narė (2013 m.); Teisės reformos komisijos narė (2014–2016 m.); „Vizų“ darbo grupės Maltos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu pirmininkė (2016–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. kovo 20 d.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

gimė 1968 m.; teisės studijos (Paryžiaus Panteono-Aso universitetas); administravimo studijos (Paryžiaus Dofinės universitetas); Europos koledžas (1992 m.); išlaikė stojamąjį egzaminą į Regioninį Paryžiaus advokatų rengimo centrą; Briuselio advokatūros teisės verstis advokato veikla liudijimas; advokato praktika Briuselyje; atvirojo Europos Bendrijų Komisijos konkurso laimėtojas; Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo referentas (pirmininko A. Saggio kabinetas, 1996-1998 m.; pirmininko B. Vesterdorf kabinetas, 1998-2002 m.); Pirmosios instancijos teismo pirmininko kabineto vadovas (2003-2005 m.); Bendrojo Teismo kancleris nuo 2005 m. spalio 6 d.