Apie narius
Marc van der Woude
Marc van der Woude

gimė 1960 m.; teisės diplomas (Groningeno universitetas, 1983) ; studijos Collège d'Europe (1983-1984); asistentas Collège d'Europe (1984-1986); Leideno universiteto dėstytojas (1986-1987); pranešėjas Europos Bendrijų Komisijos Konkurencijos generaliniame direktorate (1987-1989); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1989-1992); politikos koordinatorius Europos Bendrijų Komisijos Konkurencijos generaliniame direktorate (1992-1993); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1993-1995); Briuselio advokatūros advokatas nuo 1995 m.; Roterdamo Érasme universiteto profesorius nuo 2000 m.; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2010 m. rugsėjo 13 d.; Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.; Bendrojo Teismo pirmininkas nuo 2019 m. rugsėjo 27 d.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

gimė 1969 m.; studijos Atėnų universitete (diplomas 1991 m.); doktorantūros studijos Paryžiaus II universitete (1992 m. viešosios teisės DEA) ir Ekso-Marselio III universitete (1995 m. teisės mokslų daktaro diplomas); priimtas į Kipro advokatūrą, Nikosijos advokatūros narys nuo 1993 m.; Kipro universiteto dėstytojas (1997-2002 m.), konstitucinės teisės docentas nuo 2002 m. rugsėjo mėn.; Europos viešosios teisės centro tyrinėtojas (2001-2002 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d.; Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2019 m. rugsėjo 27 d.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

gimė 1952 m.; Helsinkio aukštųjų komercijos studijų mokyklos diplomas ir Helsinkio universiteto Teisės fakulteto diplomas; teisės referentas Suomijos aukščiausiajame administraciniame teisme; Teisinės apsaugos reformos viešosios administracijos srityje komiteto generalinis sekretorius; Aukščiausiojo administracinio teismo vyriausiasis administratorius; Administracinės teisenos reformos komiteto generalinis sekretorius, Teisingumo ministerijos Teisės aktų leidybos direktorato patarėjas; ELPA teismo kanclerio pavaduotojas; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme; Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (1998-2005 m.); Pabėgėlių skundų komisijos narys; Suomijos teisminių institucijų tobulinimo komiteto pirmininko pavaduotojas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2005 m. spalio 6 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.; Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. rugsėjo 19 d.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

gimė 1956 m.; Rijekos universiteto diplomas (1979 m. magistro diplomas) ir Zagrebo universiteto diplomas (1984 m. LL.M; 1996 m. teisės mokslų daktaro diplomas); Rijekos universiteto teisės fakulteto asistentė (1980‒1998 m.), asocijuotoji profesorė (2003‒2009 m.) ir profesorė (2009‒2013 m.); Rijekos universiteto ekonomikos fakulteto asistentė (1990‒2013 m.); Kroatijos lyginamosios teisės asociacijos pirmininkė (2006‒2013 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2013 m. liepos 4 d.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

gimė 1960 m.; Dublino Trinity koledžo diplomas (teisės mokslai) (1984 m.) ir Dublino Honourable Society of the King's Inns diplomas (Barrister-at-Law) (1986 m.); Honourable Society of King's Inns seniūnas (Bencher) (nuo 2013 m.); University College Cork profesorius adjunktas (nuo 2015 m.); Irish Centre for European Law valdybos narys (nuo 1997 m.); Barrister-at-Law (1986–1990 m. ir 1997–2003 m.) ir Senior Counsel (2003–2013 m.) praktika Airijos advokatūroje; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1990–1997 m.); Europos nacionalinių jaunimo komitetų tarybos pirmininko pavaduotojas (1979–1981 m.); Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro generalinis sekretorius (1977–1984 m.); Airijos moksleivių sąjungos generalinis sekretorius (1977–1979 m.); Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinės delegacijos prie ES ir ELPA teismų narys (2006–2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

gimė 1967 m.; Grenoblio politinių studijų instituto diplomas (1988 m.) ir Nacionalinės administravimo mokyklos diplomas (1993 m.); Valstybės Tarybos auditeur (teisminių ginčų skyriaus pranešėjas (1993-1997 m.), socialinių reikalų skyriaus narys (1996-1997 m.)); Valstybės Tarybos maître des requêtes (1996-2008 m.); Paryžiaus politinių studijų instituto dėstytojas (1993-1995 m.); Vyriausybės komisaras prie Specialiosios kasacinės pensijų komisijos (1994-1996 m.); Viešosios tarnybos ministerijos ir Paryžiaus miesto patarėjas teisės klausimais (1995-1997 m.); Jono departamento prefektūros generalinis sekretorius, Osero apygardos prefekto pavaduotojas (1997-1999 m.); Savojos departamento prefektūros generalinis sekretorius, Šamberi apygardos prefekto pavaduotojas (1999-2001 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (2001-2005 m.); Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) skundų komisijos tikrasis narys (2001-2005 m.); Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjas (2005-2011 m., kolegijos pirmininkas 2008-2011 m.); Conseiller d'État, teisminių ginčų skyriaus aštuntosios kolegijos pirmininko pavaduotojas (2011-2013 m.); Europos kosmoso agentūros skundų komisijos narys (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

gimė 1962 m.; Leveno katalikiškojo universiteto teisės diplomas (1988 m.) ir Kembridžo universiteto teisės magistro diplomas (1990 m.); Leveno katalikiškojo universiteto asistentas tyrinėtojas (1991-1997 m.); Liuksemburgo advokatūros narys (1989-2004 m.); Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių ir Baudžiamosios teisės komitetų narys (2002-2004 m.); Europos Sąjungos nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinklo narys (2002-2004 m.); Žmogaus teisių konsultacinės komisijos Liuksemburge narys (2002-2004 m.); Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas (2004-2015 m.), skyriaus pirmininkas (2011-2012 m.), teismo pirmininko pavaduotojas (2012 m.), vėliau - pirmininkas (2012-2015 m.); Liuksemburgo universiteto asocijuotasis dėstytojas (1996-2006 m.); Nansi 2 universiteto dėstytojas (1997-2009 m.); Didžiosios Hercogystės instituto Etikos ir politikos mokslų skyriaus narys (nuo 2002 m.); Kembridžo universiteto Honorary Fellow of Fitzwilliam College (nuo 2013 m.); Gray's Inn (Londonas) Honorary Bencher (nuo 2013 m.); Londono universiteto koledžo garbės profesorius (nuo 2013 m.); kelių teisės leidinių mokslinių komitetų narys; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

gimė 1974 m.; Rytų Anglijos universiteto teisės diplomas (1995 m.) ir Bristolio universiteto teisės magistro diplomas (1996 m.); priimta į Kipro advokatūrą (1997 m.); Kipro Respublikos teisės tarnybos Europos Sąjungos teisės skyriaus narė (1998-2008 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos skyriaus deleguotoji nacionalinė ekspertė (2005-2007 m.); patarėja teisės klausimais Kiprui pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai (2012 m.); Europos Komisijos teisės tarnybos narė (2008-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

gimė 1953 m.; Lisabonos klasikinio universiteto teisės diplomas (1975 m.); Strasbūro universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (1978 m.); Harvardo universiteto teisės magistras (1984 m.); Respublikos prokuroras prie Kaskaiso pirmosios instancijos tesimo (1975–1976 m.); Europos žmogaus teisių komisijos sekretoriato teisininkas (1978–1986 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1986–1987 m.); Europos Parlamento Teisės ir piliečių teisių komisijos sekretoriato skyriaus vadovas (1988–1999 m.); Konvento dėl Europos ateities sekretoriato narys (2002–2003 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1999–2010 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos Institucinių ir parlamentinių reikalų komiteto direktorius (2010–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

gimė 1966 m.; Orhuso universiteto teisės studijų diplomas (Candidatus juris) (1989 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas stažuotojas (1989–1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato C. C. Gulmann teisės referentas (1991–1993 m.); priimtas į Danijos advokatūrą (1993 m.); Danijos vyriausybės teisės patarėjo advokatas (1993–1995 m.); Kopenhagos universiteto Europos teisės dėstytojas; Europos viešojo administravimo instituto (EVAI) docentas (Liuksemburgas, 1995–1997 m.); Briuselio advokatūros advokatas (1997 m.); EVAI docentas, vėliau ėjęs direktoriaus pareigas (Liuksemburgas, 1997–1999 m.); Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucijos Teisės tarnybos administratorius (1999–2000 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo C. C. Gulmann (2003–2006 m.), vėliau – teisėjo L. Bay Larsen (2006–2013 m.) teisės referentas; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

gimė 1967 m.; Koimbros universiteto teisės diplomas (1991 m.); pouniversitetinės intelektinės nuosavybės teisės studijos Lisabonos universitete (2001 m.); advokatė stažuotoja (1991–1992 m.); teisėja praktikantė (1992–1995 m.); pirmosios instancijos teismų teisėja (1995–1997 m.); Lisabonos komercinio teismo teisėja (1999–2016 m.); Koimbros apeliacinio teismo teisėja (2016 m.); dėstė teisę keliuose Portugalijos universitetuose ir Nacionalinėje teisėjų mokykloje; Portugalijos teisėjų asociacijos generalinė sekretorė (2012–2015 m.) ir pirmininkė (2015–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

gimė 1978 m.; Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto teisės diplomas (2002 m.) ir Europos koledžo Europos teisės magistras (Briugė, 2004 m.); teisės mokslų daktaras (2008 m.); Briuselio advokatūros narys (2004–2006 m.); Sofijos nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universiteto (2008–2012 m.) ir Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto (2010–2013 m.) proceso teisės dėstytojas; Bulgarijos mokslų akademijos Europos Sąjungos ir tarptautinės privatinės teisės asocijuotasis profesorius (nuo 2014 m.); Kembridžo universiteto ir Leveno katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (2007–2016 m.); vienas iš Bulgarijos Europos teisės asociacijos steigėjų ir valdybos narys; Europos teisės leidinio „Evropeiski praven pregled“ vyriausiasis redaktorius; daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Marc Jaeger
Marc Jaeger

gimė 1954 m.; Strasbūro Roberto Šumano universiteto teisės diplomas; studijos Europos koledže; priimtas į Liuksemburgo advokatūrą (1981 m.); attaché de justice prie Liuksemburgo generalinio prokuroro (1983 m.); Liuksemburgo apygardos teismo teisėjas (1984 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1986-1996 m.); Liuksemburgo tarptautinio universitetinio instituto pirmininkas (IUIL); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1996 m. liepos 11 d.; Bendrojo Teismo pirmininkasnuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

gimė 1963 m.; Kopenhagos universiteto teisės diplomas (1988 m.); Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas (1988-1991 m.); Kopenhagos universiteto tarptautinės ir Europos teisės dėstytojas (1988-1991 m.); Danijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų ambasados Niujorke sekretorius (1991-1994 m.); Užsienio reikalų ministerijos Teisės skyriaus pareigūnas (1994-1995 m.); Kopenhagos universiteto asocijuotasis profesorius (1995 m.); Ministro Pirmininko patarėjas, vėliau - pagrindinis patarėjas (1995-1998 m.); Danijos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos ministras patarėjas (1998-2001 m.); Ministro Pirmininko specialusis patarėjas teisės klausimais (2001-2002 m.); Ministro Pirmininko patarėjas teisės klausimais ir skyriaus vadovas (nuo 2002 m. kovo mėn. iki 2004 m. liepos mėn.); valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir Ministro Pirmininko patarėjas teisės klausimais (nuo 2004 m. rugpjūčio mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

gimė 1952 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos J. Komenskio universitetas, 1979 m.); įmonės patarėjas teisės klausimais (1975-1990 m.); kancleris, atsakingas už prekybos registrą prie Košicės miesto teismo (1991 m.); Košicės miesto teismo teisėjas (1992 m. sausio mėn.-spalio mėn.); Košicės apygardos teismo teisėjas ir kolegijos pirmininkas (1992 m. lapkričio mėn.-2009 m.); Slovakijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo komercinių bylų deleguotasis teisėjas (2004 m. spalio mėn.-2005 m. rugsėjo mėn.); Košicės apygardos teismo komercinių bylų kolegijos pirmininkas (2005 m. spalio mėn.-2009 m. rugsėjo mėn.); Košicės P. J. Šafariko universiteto Komercinės ir ekonominės teisės departamento nepriklausomas narys (1997-2009 m.); Teismų akademijos dėstytojų korpuso nepriklausomas narys (2005-2009 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

gimė 1957 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1980); Paris I, Panthéon-Sorbonne universiteto viešosios teisės magistro diplomas (1981); Bendrijos ir Europos studijų universitetinio centro (Centre universitaire d'études communautaires et européennes), Paris I universitetas, sertifikatas (1982); Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas (1985–1992); Valstybės Tarybos vyresnysis pareigūnas (1992–2005); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisės referentas (1994–1996); Graikijos Aukščiausiojo specializuoto teismo asocijuotasis narys (1998 ir 1999); Valstybės Tarybos patarėjas (2005); Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys (2006); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys (2008); administracinių teismų inspektorius (2009–2010); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2010 m. spalio 25 d.

Mariyana Kancheva
Mariyana Kancheva

gimė 1958 m.; Sofijos universiteto teisės studijų diplomas; papildomos Europos teisės magistro studijos Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų institute; ekonominės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės specializacija; Sofijos apygardos teismo teisėja stažuotoja (1985-1986); teisės patarėja (1986-1988); Sofijos advokatūros advokatė (1988-1992); Paslaugų diplomatiniam korpusui biuro prie Užsienio reikalų ministerijos generalinė direktorė (1992-1994); advokatės praktika Sofijoje (1994–2011) ir Briuselyje (2007-2011); komercinių ginčų arbitrė Sofijoje; dalyvavimas teisės patarėjos statusu rengiant įvairius teisės aktus Bulgarijos Parlamente; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2011 m. rugsėjo 19 d.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

gimė 1961 m.; teisės mokslų daktaras (Maltos universitetas); Europos teisės magistras (Ekseterio universitetas); konkurencijos teisės daktaras (Londono universitetas); Teisingumo ministerijos teisininkas (1987-1990 m.); Užsienio reikalų ministerijos vyriausiasis teisininkas (1990-1994 m.); Autorių teisių komisijos narys (1994-2005 m.); Teisingumo ir teritorinių administracinių vienetų ministerijos teisininkas revizorius (2001-2002 m.); Maltos išteklių valdymo tarnybos (Malta Resources Authority) administratorius (2001-2009 m.); konsultantas Europos teisės klausimais (nuo 1994 m.); Finansų, ūkio ir investicijų ministerijos patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2000-2010 m.); ministro pirmininko patarėjas konkurencijos teisės ir vartotojų teisių apsaugos klausimais (2010-2011 m.), Maltos konkurencijos ir vartotojų reikalų tarnybos (Malta Competition and Consumer Affairs Authority) konsultantas (2012 m.); Maltos universiteto dėstytojas (1994-2001 m.), docentas (2001-2006 m.), vėliau asocijuotasis profesorius (nuo 2007 m.) ir Jean Monnet Europos teisės katedros vedėjas (nuo 2009 m.); vienas iš Maltos Europos teisės asociacijos steigėjų ir jos pirmininko pavaduotojas; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

gimė 1952 m.; teisės mokslų daktaras (Vienos universitetas, 1981 m.); Federalinės kanceliarijos Konstitucinių reikalų tarnybos pareigūnas (1981-1997 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos patarėjas teisės klausimais (1997-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d.

Lauri Madise
Lauri Madise

gimė 1974 m.; Tartu ir Puatjė universitetų teisės diplomas; Teisingumo ministerijos patarėjas (1995-1999 m.); Estijos Parlamento Konstitucinės komisijos sekretoriato vadovas (1999-2000 m.); Talino apeliacinio teismo teisėjas (nuo - 2002 m.); Teisėjų egzaminų komisijos narys (nuo 2005 m.); dalyvavo konstitucinės teisės ir administracinės teisės aktų leidybos procese; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. spalio 23 d.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

gimė 1948 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1971 m.); Atėnų ekonomikos universiteto ekonomikos mokslų diplomas (pouniversitetinės studijos, 1974 m.); priimtas į Atėnų advokatūrą (1973 m.); Hamburgo universiteto teisės mokslų daktaras (1984 m.); advokatas (1973-2016 m.); Trakijos universiteto Teisės fakulteto tarptautinės ir Europos ekonominės teisės dėstytojas (2007-2015 m.) ir tarptautinės teisės ir Europos energetikos teisės magistro studijų programos dėstytojas (2015-2016 m.); Hamburgo universiteto teisės fakulteto asistentas (1980-1984 m.), dėstytojas (1992-2006 m.) ir kviestinis dėstytojas (2015 m.); Graikijos konkurencijos komisijos narys (1992-2006 m.); ekonomikos plėtros ir energetikos ministro patarėjas teisės klausimais (2007-2009 m.); Kipro Respublikos Vyriausybės paskirtas patarėjas teisės klausimais (2002-2003 m.); Salonikų tarptautinės ir Europos ekonominės teisės centro valdybos narys (2005-2011 m.); Graikijos Europos teisės asociacijos iždininkas (1987-2000 m.) ir generalinis sekretorius (2000-2016 m.); vienas iš Graikijos energetikos teisės asociacijos įkūrėjų ir generalinis sekretorius (2012-2016 m.); Vokietijos ir Graikijos teisininkų asociacijos (Hamburgas) pirmininko pavaduotojas (1987-2016 m.); Graikijos ir Vokietijos teisininkų asociacijos (Atėnai) generalinis sekretorius (1990-2016 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

gimė 1963 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1986); teisės mokslų daktaras (2000); habilitacijos procedūra (2008); prokuroras (1986–1990); Vilniaus miesto I apylinkės teismo teisėjas (1991–1994) ir pirmininko pavaduotojas (1993–1994); Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (1995–2002); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2002–2013) ir pirmininkas (2002–2008); Vilniaus universiteto (1997) ir Mykolo Romerio universiteto (1998–2000) lektorius; Mykolo Romerio universiteto docentas (2000–2008), Civilinio proceso katedros vedėjas (2002–2006) ir profesorius (nuo 2008 m.); Europos teisėjų asociacijos (ETA) pirmininkas (2006–2008); Tarptautinės teisėjų asociacijos vicepirmininkas (2006–2014); Konsultacinės Europos teisėjų tarybos (CCJE) narys (2000–2014); Europos Sąjungos valstybių tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacijos (ACA-Europe) valdybos narys (2010–2013); Europos teisės akademijos (ERA) patariamojo komiteto narys (2008–2011); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

gimė 1965 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.), meno istorijos diplomas (1992 m.) ir Heidelbergo universiteto teisės magistro diplomas (1991 m.); teisės mokslų daktaras (2004 m.); Budapešto advokatūros narys (1995-2016 m.); Lorando Etvešo universiteto asocijuotasis teisės dėstytojas (1991-2005 m.) ir teisės profesorius (2005-2016 m.); Budapešto Pėterio Pazmanio katalikiškojo universiteto Komercinės teisės katedros vedėjas (2007-2013 m.), vėliau - Privatinės ir komercinės teisės katedros vedėjas ir profesorius (2013-2016 m.); Liono katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas (2013-2016 m.); Nuolatinio arbitražo teismo prie Vengrijos prekybos ir pramonės rūmų arbitras ir ad hoc arbitras (2004-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Nina Półtorak
Nina Półtorak

gimė 1971 m.; Krokuvos Jogailos universiteto teisės diplomas (1995 m.); teisės mokslų daktarė (2001 m.); habilituotoji teisės mokslų daktarė (2011 m.); Jogailos universiteto Europos Sąjungos teisės katedros asocijuotoji dėstytoja (2003-2013 m.), vėliau - profesorė (nuo 2013 m.); Jogailos universiteto pouniversitetinių Europos Sąjungos teisės studijų programų vadovė (2006-2013 m.); Oksfordo universiteto (1998 m.) ir Europos universiteto instituto Florencijoje (2005 m.) kviestinė dėstytoja; priimta į Krokuvos advokatūrą (2000 m.); patarėja teisės klausimais (2000-2012 m.); Krokuvos vaivadijos administracinio teismo teisėja (2012-2016 m.); Lenkijos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo deleguotoji teisėja (2014-2016 m.); Vyriausiojo administracinio teismo Europos teisės skyriaus pirmininkė (2013-2016 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. balandžio 13 d.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Gimė 1964 m.; Stokholmo universiteto (1991 m.) ir Paryžiaus I Panteono Sorbonos universiteto (1990 ir 1994 m.) teisės diplomas; priimtas į Stokholmo advokatūrą (2008 m.); Siodertaljės pirmosios instancijos teismo ir Svea apeliacinio teismo teisėjo padėjėjas (1991–1993 m. ir 1994–1995 m.); Gotlando ir Norteljės pirmosios instancijos teismų teisėjas (1995–1996 m.); Svea apeliacinio teismo teisėjas (1996–1997 m.); Finansų ministerijos parlamentinės komisijos sekretoriaus pavaduotojas (1997–1998 m.); Užsienio reikalų ministerijos patarėjas Europos reikalų klausimais (1999 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisės referentas (1998 m. ir 1999–2006 m.); teisininkas, vėliau – advokatas (2006–2008 m.); Södertörn pirmosios instancijos teismo teisėjas (2009–2016 m.) ir kolegijos pirmininkas (2012–2015 m.); Stokholmo universiteto lektorius (2006–2008 m.); Švedijos teismų akademijos lektorius (2011–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. birželio 8 d.

Inga Reine
Inga Reine

Gimė 1975 m.; Latvijos universiteto teisės diplomas (1996 m.); Europos tarpuniversitetinio žmogaus teisių ir demokratizacijos centro (EIUC) magistro diplomas (Italija, 1998 m.); Latvijos žmogaus teisių biuro teisininkė (1995–1999 m.); Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) patarėja (misija Kosove 1999–2002 m. ir misija Juodkalnijoje 2002–2003 m.); Užsienio reikalų ministerijos teisininkė ir Vyriausybės atstovė tarptautinėse žmogaus teisių organizacijose (2003–2012 m.); Latvijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje skyriaus vedėja (2012–2015 m.) ir patarėja teisės klausimais (2012–2016 m.); Europos Tarybos Žmogaus teisių vykdomojo komiteto (CDDH) narė (2003–2012 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. birželio 8 d.

René Barents
René Barents

gimė 1951 m.; Roterdamo Erazmo universiteto teisės diplomas ir specializuotas ekonomikos diplomas (Roterdamo Erasmus universitetas, 1973 m.); teisės mokslų daktaras (Utrechto universitetas, 1981 m.); Utrechto universiteto Europos instituto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės tyrinėtojas (1973–1974 m.) ir Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1974–1979 m.); Leideno universiteto Europos teisės ir tarptautinės ekonomikos teisės dėstytojas (1979–1981 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1981–1986 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Personalo skyriaus Statutinių teisių sekcijos vadovas (1986–1987 m.); Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos narys (1987–1991 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–2000 m.); Teisingumo Teismo Tyrimų ir dokumentacijos direktorato skyriaus vadovas (2000–2009 m.), vėliau – direktorius (2009–2011 m.); Mastrichto universiteto Europos teisės profesorius (1988–2003 m.) ir garbės profesorius (nuo 2003 m.); patarėjas Hertogenboso apeliaciniame teisme (1993–2011 m.); Nyderlandų karališkosios mokslų akademijos narys (nuo 1993 m.); daugelio publikacijų Europos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

gimė 1963 m.; Luveno katalikiškojo universiteto teisės diplomas (1988 m.); Harvardo universiteto teisės magistras (1989 m.); teisės mokslų daktaras (1998 m.); Luveno katalikiškojo universiteto filologijos ir filosofijos diplomai (1984 m.); priimtas į Niujorko advokatūrą (1990 m.); advokatas ir teisės patarėjas (Niujorkas, 1990–1991 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1991–1995 m.); Luveno katalikiškojo universiteto tyrinėtojas (1995–1999 m.); Groningeno universiteto (1999–2001 m.), vėliau – Luveno katalikiškojo universiteto (2001–2016 m.) dėstytojas; Luveno katalikiškojo universiteto Vartotojų teisės centro direktorius (2001–2016 m.), akademinio personalo pirmininkas (2004–2006 m.) ir Teisinių studijų instituto pirmininkas (2012–2015 m.); 2010 m. išrinktas Academia Europeae nariu; kelių universitetų, pirmiausia Paryžiaus Dauphine universiteto, kviestinis dėstytojas (2013–2016 m.); Fulbraito stipendija, Amerikos universitetas (Vašingtonas, 2010–2011 m.); „Jean Monnet“ profesūra, suteikta Europos mokslinių tyrimų tarybos (1999–2009 m.); Academic Society for Competition Law pirmininkas (2013–2016 m.); kelių teisinių leidinių vyriausiasis redaktorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Barna Berke
Barna Berke

gimė 1966 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.); Stokholmo universiteto teisės magistras (1995 m.); Budapešto advokatūros narys; Vengrijos parlamento patarėjas teisės klausimais vykstant Vengrijos stojimo į Europos Sąjungą procedūrai (1994–1996 m. ir 2002–2004 m.); Vengrijos Konstitucinio Teismo pirmininko teisės referentas (1997–2000 m.); Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas, vėliau – pirmininkas (2000–2002 m.); Nuolatinio finansų ir kapitalo rinkų arbitražo teismo narys (2008–2014 m.); Budapešto Lorando Etvešo universiteto dėstytojas (1990–1994), docentas (1995–1999 m.) ir asocijuotasis docentas (2003–2016 m.); Teisingumo ministerijos Europos ir tarptautinių teismų bendradarbiavimo reikalų valstybės sekretorius (2014–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

gimė 1966 m.; Stokholmo universiteto teisės diplomas (1991 m.); Paryžiaus II Panteono-Aso universiteto teisinio vertimo iš prancūzų į anglų k. diplomas (1991 m.); Paryžiaus I Panteono Sorbonos universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (1992 m.); Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1993 m.); Švedijos nacionalinės gynybos tyrimų tarnybos tyrinėtojas (1992 ir 1994 m.); Švedijos valstybės tarnautojų mokymų programos dalyvis (1993–1994 m.); Užsienio reikalų ministerijos teisės patarėjas Europos reikalų klausimais (1994–1995 m.); teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1995–2000 m.); Stokholmo universiteto dėstytojas (2000–2016 m.); teisininkas (2001–2006 m.), vėliau – advokatas (2006–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

gimė 1967 m.; Jasų Aleksandro Jono Kuzos universiteto teisės diplomas (1990 m.); teisės mokslų daktarė (1999 m.); Bukarešto 4-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismo teisėja (1991–1996 m.); Bukarešto teismo teisėja (1996–1999 m.) ir kolegijos pirmininkė (1997–1999 m.); Bukarešto apeliacinio teismo teisėja (1999–2005 m.) ir kolegijos pirmininkė (1999–2003 m.); Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos narė (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto dėstytoja, vėliau – direktorė (2011–2016 m.); Rumunijos aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo teisėja (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto mokslų tarybos ir Nacionalinės teismo kanclerių mokyklos valdybos narė (2011–2016 m.); išrinktoji Bukarešto universiteto doktorantūros studijų tarybos narė (2012–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

gimė 1974 m.; Prahos Karolio universiteto teisės diplomas (1997 m.) ir Stokholmo universiteto teisės magistras (2000 m.); teisės mokslų daktaras (2007 m.); Prahos Karolio universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytojas (2001–2003 m.); Čekijos Respublikos Teisingumo akademijos Europos Sąjungos teisės dėstytojas (2001–2016 m.); Prahos miesto teismo teisėjas praktikantas (1997–2001 m.); Prahos antrojo apylinkės teismo teisėjas (2001–2005 m.); Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2016 m.); Brno Masaryko universiteto Teisės fakulteto dėstytojas (2006–2016 m.); Olomouco Palackio universiteto Teisės fakulteto dėstytojas (2014–2016 m.); Teisingumo ministerijos patarėjas teisės klausimais (2010–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

gimė 1976 m.; Gdansko universiteto teisės diplomas (1999 m.); Tulūzos socialinių mokslų universiteto trečiosios pakopos studijų diplomas (2000 m.); Europos koledžo Europos teisės magistrė (2002 m.); teisės mokslų daktarė (2004 m.); Gdansko technikos universiteto Europos Sąjungos teisės dėstytoja (2010–2016 m.); Lenkijos Mokslų akademijos Teisės studijų instituto docentė (2006–2014 m.), vėliau – asocijuotoji profesorė (2014–2016); kelių teisinių leidinių bendraredaktorė ir redaktorių kolegijos narė; daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

gimė 1963 m.; Dublino universiteto koledžo (Airijos valstybinis universitetas) teisės diplomas (1984 m.); Honorable Society of King’s Inns Dublinbaristeris (1987 m.); teisininkas, specializacija – Europos Sąjungos teisė, Law Society, Chancery Lane Londone (1988–1990 m.); Law Society of England and Wales ir Law Society of Scotland atstovas Briuselyje (1990–1993 m.); baristeris (1993–2009 m.) ir Senior Counsel (2009–2012 m.); konkurencijos teisės dėstytojas Honorable Society of King’s Inns Dublin (1993–1999 m.); dėstytojas EU-China Law School (2008–2012 m.); Aukštojo teismo (Airija) teisėjas (2012–2017 m.) ir šio teismo Imigracijos ir prieglobsčio bylų kolegijos pirmininkas (2014–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2017 m. birželio 8 d.

Geert De Baere
Geert De Baere

gimė 1979 m.; teisės diplomas (Antverpeno universitetas, 2002 m.); Teisės magistras (2003 m.) ir teisės mokslų daktaras (2007 m.) (Kembridžo King’s koledžas); kviestinis tyrinėtojas (Visiting Research Fellow) Kolumbijos universiteto teisės fakultete (2005 m.); asocijuotasis podoktorantūros tyrinėtojas Antverpeno universitete (2007–2009 m.); Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės kviestinis dėstytojas (2009 m.), vėliau ‑dėstytojas (2010–2014 m.) ir pagrindinis dėstytojas (nuo 2015 m.) Leveno universitete (KU Leuven); teisės referentas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinės advokatės E. Sharpston kabinete (2007–2009 m.), vėliau ‑ teisėjos A. Prechal teisės referentas (2016–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2017 m. spalio 4 d.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

gimė 1971 m.; Maltos universiteto teisės diplomas, teisės mokslų daktarė (1995 m.); Kembridžo universiteto kriminologijos magistro laipsnis (1996 m.); trečiosios pakopos Europos teisės studijos King’s College London (2018 m.); Maltos advokatūros narė (1996–2019 m.); Valetos (Malta) teismų teisės ekspertė (1997–2019 m.); Maltos nacionalinės arbitražo komisijos narė (2006-2019 m.); Maltos draudikų asociacijos teisės ekspertė (2006–2019 m.); Maltos užimtumo komisijos narė (2009–2019 m.); Socialinės apsaugos ministerijos teisės patarėja (1997–1998 m.); Valstybinės šeimos komisijos narė (2012–2013 m.); Visuotinės teisingumo reformos komisijos narė (2013 m.); Teisės reformos komisijos narė (2014–2016 m.); „Vizų“ darbo grupės Maltos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu pirmininkė (2016–2017 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. kovo 20 d.

Tuula Riitta Pynnä
Tuula Riitta Pynnä

gimė 1958 m.; Turku universiteto teisės diplomas (magistras, 1981 m.); teisėjų mokymų kursas Ulvilos apygardos teisme (1984 m.); Tryro universiteto teisės magistras (1993 m.); Europos viešojo administravimo instituto Europos teisės studijų magistras (1994 m.); Turku universiteto dėstytoja (1981–1982 m.); Porio apygardos teismo teisėja (1982–1983 m.); skyriaus vedėja Gyventojų tarnyboje (1983–1985 m.); Tamperės ir Pirkanmos teismų teisėja (1985–1995 m.); Suomijos Aukščiausiojo Teismo teisės referentė (1995 m.); Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos teismų proceso skyriaus vadovė, patarėja teisės klausimais ir valstybės atstovė Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Suomijos delegacijos Tarybos darbo grupėje „Teisingumo Teismas“ vadovė (1996–2005 m.); grupės „Pirmininkavimo draugija“ dėl Bendrijos teismų sistemos reformos pagal Nicos sutartį narė; Suomijos vyriausiojo administracinio teismo teisėja (2005–2012 m.); Suomijos Aukščiausiojo Teismo teisėja (2012–2019 m.); Helsinkio vertybinių popierių biržos drausmės komisijos narė (2015–2019 m.); Helsinkio advokatūros egzamino komisijos narė, vėliau pirmininkė (2011–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

gimė 1962 m.; Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1984 m.); Nacionalinės teisėjų mokyklos (1986–1988 m.) absolventas; Marselio pirmosios instancijos teismo teisėjas (1988–1990 m.); Teisingumo ministerijos Civilinių bylų ir valstybės antspaudo departamento teisininkas (1990–1992 m.); Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos Konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kovos su sukčiavimu generalinio direktorato skyriaus vadovo pavaduotojas, vėliau – skyriaus vadovas (1992–1994 m); Teisingumo ministro patarėjas techniniais klausimais (1994–1995 m.); Nimo pirmosios instancijos teismo teisėjas (1995–1996 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato P. Léger teisės referentas (1996–2001 m.); Kasacinio teismo patarėjas teisės klausimais (conseiller référendaire) (2001–2007 m.); Bendrojo Teismo teisėjas (2007–2013 m., kolegijos pirmininkas 2010–2013 m.); Kasacinio teismo patarėjas (2013–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Johannes Christoph Laitenberger
Johannes Christoph Laitenberger

gimė 1964 m.; teisės studijos Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universitete; pirmasis valstybinis teisės egzaminas (1990 m.); Vokietijos parlamento administracijos teisininkas (1991 m.); Kelno aukštesniojo apygardos teismo Rechtsreferendar (1991–1994 m.); antrasis valstybinis teisės egzaminas (1994 m.); Bonos Reino Frydricho Vilhelmo universiteto dėstytojas ir tyrinėtojas (1991–1995 m.); Kelno advokatūros narys ir Verslininkų federacijos teisininkas (1996 m.); Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Administravimo ir protokolo direktorato patarėjas (1996–1999 m.); Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato rapporteur (1999 m.); Europos Komisijos narės Viviane Reding kabineto narys (1999–2003 m.), vėliau – šio kabineto vadovas (2003–2004 m.); Europos Bendrijų Komisijos Pirmininko José Manuel Barroso kabineto narys (2004–2005 m.); Europos Komisijos atstovas spaudai ir Atstovų spaudai tarnybos vadovas (2005–2009 m.); Europos Komisijos Pirmininko José Manuel Barroso kabineto vadovas (2009–2014 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas (2014–2015 m.); Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato generalinis direktorius (2015–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Roberto Mastroianni
Roberto Mastroianni

gimė 1964 m.; Florencijos universiteto teisės diplomas (1987 m.); Dickinson School of Law, Pensilvanija, teisės magistras (1990 m.); Bolonijos universiteto teisės mokslų daktaras (1992 m.); podoktorinės studijos Ženevos universitete (1992–1993 m.); podoktorinės studijos Amsterdamo universitete (1993–1994 m.); Florencijos universiteto tarptautinės teisės tyrinėtojas (1992–1997 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinių advokatų Giuseppe Tesauro ir Antonio Saggio teisės referentas (1997–2000 m.); Neapolio Frydricho II universiteto Europos Sąjungos teisės profesorius (2000–2019 m.); Paryžiaus II Panteono–Aso universiteto Sąjungos teisės ir teismo proceso teisės kviestinis profesorius (2011–2013 m.); Romos Luiss Guido Carli universiteto Sąjungos teisės profesorius (2013–2017 m.); Italijos vyriausybės patarėjas teisės aktų leidybos klausimais Europos reikalų departamente (2015–2018 m.); advokatas, galintis atstovauti aukščiausios instancijos teismuose (1993–2019 m.); Denverio universiteto Sturm College of Law lyginamosios konkurencijos teisės profesorius (2015–2019 m.); Italijos tarptautinės teisės bendrijos SIDI valdybos narys (2013–2015 m.) ir Italijos Europos Sąjungos teisės studijų asociacijos AISDUE narys (2018–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

José Martín y Pérez de Nanclares
José Martín y Pérez de Nanclares

gimė 1965 m.; Salamankos universiteto teisės diplomas (1983–1988 m.); konstitucinės teisės studijos Kelno universitete (1988–1989 m.); Sarbriukeno universiteto Europos teisės magistras (1991 m.); Sarbriukeno universiteto (1994 m.) ir Salamankos universiteto (1994 m.) teisės mokslų daktaras; La Riochos universiteto tarptautinės teisės dėstytojas (1993–1996 m.) ir profesorius (1996–2001 m.); La Riochos universiteto Tarptautinės teisės katedros ir Žano Monė Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas (2001–2009 m.); Salamankos universiteto Viešosios tarptautinės teisės katedros vedėjas (2009–2012 m. ir 2018 m.); La Riochos universiteto rektoriaus pavaduotojas tarptautinių santykių (2004–2008 m.) ir mokslinių tyrimų (1996–2000 m.) klausimais, šio universiteto generalinis sekretorius (1996 m.); Pjūros universiteto (Peru) daktaras honoris causa (2009 m.); Ispanijos vyriausybės Užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerijos Tarptautinių teisinių santykių tarnybos direktorius (2012–2018 m.); Ispanijos Valstybės Tarybos pirmininko kabineto vadovas (2018–2019 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narys (2018–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Ornella Porchia
Ornella Porchia

gimė 1966 m.; teisės diplomas (1991 m.); Milano Bocconi universiteto teisės mokslų daktarė (1996 m.); Turino universiteto Europos Sąjungos teisės profesorė; Turino advokatūros narė (1994 m.); Turino universiteto tarptautinės teisės asistentė (1998–2002) ir asocijuotoji profesorė (2002–2007 m.); Italijos Konstitucinio Teismo Mokymų tarnybos narė (2010–2014 m.); Italijos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos patarėja teisės klausimais (2014–2019 m.); daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

gimė 1970 m.; Vienos universiteto teisės diplomas (1993 m.); Vienos universiteto teisės mokslų daktaras (2002 m.); Federalinės kanceliarijos Europos reikalų departamento narys (1994–1995 m.); Federalinės kanceliarijos Teisės tarnybos departamento narys, vėliau ‑ vadovas (1995–2000 m.); Darbo rūmų patarėjas teisės klausimais (2000–2002 m.); Federalinės kanceliarijos Teisės tarnybos narys, vėliau ‑ Teisės tarnybos departamento vadovas (2002–2007 m.); Federalinio kanclerio kabineto patarėjas teisės klausimais (2007–2010 m.); Federalinės kanceliarijos Teisės tarnybos generalinis direktorius (2010–2017 m.); Konstitucinių reikalų, reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijos Teisės tarnybos generalinis direktorius (2017–2019 m.); Vyriausybės asmens duomenų apsaugos tarybos narys (2010–2019 m.); Nacionalinės bibliotekos priežiūros tarybos pirmininkas (2017–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Miguel Sampol Pucurull
Miguel Sampol Pucurull

gimė 1974 m.; Komiljaso popiežiškojo universiteto – ICADE – teisės ir verslo vadybos diplomas (1998 m.); abogado del Estado, įgaliotas atstovauti valstybei nacionaliniuose teismuose (2002–2005 m.); abogado del Estado Kultūros ministerijos Teisės tarnyboje (2005–2006 m.); Užsienio reikalų ministerijos Teisės tarnybos narys, atsakingas už klausimus, susijusius su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu (2006–2007 m.); Nuolatinės Ispanijos atstovybės Europos Sąjungoje abogado del Estado patarėjas teisės klausimais (2007–2014 m.); abogado del Estado-Jefe valstybės teisės tarnyboje, atsakingas už bylas Teisingumo Teisme, ir Abogacía General del Estado (Teisingumo ministerija) generalinio direktoriaus pavaduotojas Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės klausimais (2014–2019 m.); kelių valstybės įmonių valdybos narys (2014–2019 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Mirela Stancu
Mirela Stancu

gimė 1974 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1998 m.); Bukarešto universiteto teisės mokslų daktarė (2009 m.); Bukarešto advokatūros narė (1999–2002 m.); Bukarešto universiteto procesinės teisės dėstytoja (2002–2018 m.), vėliau, nuo 2018 m., etatinė dėstytoja; Nacionalinio teisėjų instituto dėstytoja (2007–2018 m.); Bukarešto pirmosios instancijos teismo teisėja (2004–2009 m.); Bukarešto teismo teisėja (2009–2019 m.); į Užsienio reikalų ministeriją deleguota teisėja (2005 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjos C. Toader teisininkė administratorė (2011–2014 m.); Aukščiausiosios teisėjų tarybos Europos reikalų, tarptautinių santykių ir programų vadovė (2015–2018 m.); daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Petra Škvařilová-Pelzl
Petra Škvařilová-Pelzl

gimė 1975 m.; teisės studijos Čekijos Respublikoje ir Vokietijoje (Magister iuris, Prahos Karlo universitetas, 1999 m.), teisės mokslų daktarė (Hamburgo universitetas, 2004 m.); Prahos valstybinės kalbų mokyklos vertimo žodžiu (vokiečių kalba) diplomas (1995 m.); Hamburgo universiteto Komercinės teisės, jūrų teisės ir verslo teisės katedros mokslo darbuotoja; Sąjungos institucijų organizuoto konkurso Čekijos teisininkams įdarbinti nugalėtoja (2004 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos generalinio direktorato pareigūnė (2004–2019 m.); generalinio direktoriaus padėjėja (2010–2016 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjos M. Berger teisės referentė (2017–2018 m.); Vienos federalinės viešosios tarnybos akademijos Europos Sąjungos teisės dėstytoja; reguliarūs pranešimai kas dveji metai vykstančiame čekų ir vokiečių teisės festivalyje; daugelio publikacijų, visų pirma Sąjungos teisės ir lyginamosios teisės klausimais, autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Iko Nõmm
Iko Nõmm

gimė 1977 m.; Tartu universiteto teisės mokslų daktaras (2013 m.); patarėjas Talino apeliaciniame teisme (2001–2002 m.); pretendentas į Harju teismo teisėjus (2002 m.); Harju teismo teisėjas (2002–2007 m.); Talino apeliacinio teismo teisėjas (2007–2019 m.); Estijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas stažuotojas (2015–2016 m.); į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą deleguotas nacionalinis teisėjas (2017–2018 m.); Tartu universiteto dėstytojas (2014–2019 m.); dėstytojas Estijos Aukščiausiajame Teisme (2015–2019 m.); dėstytojas Estijos advokatų asociacijoje (2015–2019 m.); teisėjų egzamino komisijos narys (2018–2019 m.); Estijos advokatūros profesinio tinkamumo vertinimo komiteto narys (2015–2019 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Gabriele Steinfatt
Gabriele Steinfatt

gimė 1977 m.; studijos Sarbriukene ir Strasbūre; Strasbūro Roberto Šumano universiteto teisės diplomas (privatinės teisės magistro diplomas ir Europos teisės pažymėjimas, 2000 m.); valstybiniai egzaminai Sarbriukene (2002 ir 2005 m.); trečiosios pakopos studijos Saro krašto universiteto Europos studijų institute (2002–2003 m.); Saro krašto universiteto teisės mokslų daktarė (2011 m.); Bremeno administracinio teismo teisėja (2005–2018 m.); Bremeno apeliacinio administracinio teismo teisėja (2018–2019 m.); Apeliacinio teisėjų drausmės teismo narė (2018–2019 m.); Apeliacinio inžinierių drausmės teismo pakaitinė narė (2018–2019 m.); Saro krašto universiteto ir Bremeno universiteto dėstytoja; daugelio publikacijų teisės klausimais, įskaitant Europos teisę, autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Rimvydas Norkus
Rimvydas Norkus

gimė 1979 m.; Vilniaus universiteto teisės magistras (2001 m.); Mykolo Romerio universiteto teisės daktaras (2005 m.); studijos Šveicarijos lyginamosios teisės institute (ISDC), Bonos ir Vilniaus universitetuose (2002–2006 m.); konsultantas Lietuvos apeliaciniame teisme (1999–2000 m.); Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko patarėjas (2000–2003 m.); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos departamento direktorius (2003–2009 m.); Europos Parlamento teisininkas lingvistas (2009–2010 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktorius (2010–2012 m.); Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas (2012–2013 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (2013–2014 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas (2014–2019 m.); Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto profesorius (2012–2019 m.); Mykolo Romerio universiteto asocijuotasis profesorius (2007–2008 m.); Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas (2016–2018 m.); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Tamara Perišin
Tamara Perišin

gimė 1979 m.; Zagrebo universiteto teisės diplomas (2002 m.); Oksfordo universiteto teisės magistrė (2003 m.); Zagrebo universiteto teisės mokslų daktarė (2007 m.); Fulbright stipendija Džordžtaunoir Mičigano universitetuose (2005–2006 m.); mokymo ir mokymosi mokslų kursas Centrinės Europos universitete (2007–2008 m.); Asero instituto (2004 m.), Makso Planko instituto (2007–2008 m.) ir Harvard Law School tyrinėtoja (2014 m.); priimta į Kroatijos advokatūrą (2009 m.); Zagrebo universiteto Sąjungos teisės profesorė, Žano Monė katedros vedėja ir Žano Monė kompetencijų centro koordinatorė (2002–2019 m.); Harvardo universiteto kviestinė profesorė (2015–2016 m.); derybų grupės dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą narė (2005–2011 m.); atsakinga už Sąjungos teisės mokymų pareigūnams ir diplomatams rengimą Nacionalinėje viešojo administravimo mokykloje ir Užsienio ir Europos reikalų ministerijos Diplomatų akademijoje (2011–2012 m.); atsakinga už Sąjungos teisės mokymų teisėjams ir prokurorams rengimą Teisėjų akademijoje ir Zagrebo teisme (2012–2013 m.); atsakinga už Sąjungos teisės mokymų rengimą Kroatijos advokatų asociacijoje (2015 m.); Mokslų ir švietimo ministerijos specialioji patarėja (2017–2019 m.); Sąjungos teisės leidinio pagrindinė redaktorė; daugelio publikacijų autorė; Bendrojo Teismo teisėja nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

gimė 1968 m.; teisės studijos (Paryžiaus Panteono-Aso universitetas); administravimo studijos (Paryžiaus Dofinės universitetas); Europos koledžas (1992 m.); išlaikė stojamąjį egzaminą į Regioninį Paryžiaus advokatų rengimo centrą; Briuselio advokatūros teisės verstis advokato veikla liudijimas; advokato praktika Briuselyje; atvirojo Europos Bendrijų Komisijos konkurso laimėtojas; Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo referentas (pirmininko A. Saggio kabinetas, 1996-1998 m.; pirmininko B. Vesterdorf kabinetas, 1998-2002 m.); Pirmosios instancijos teismo pirmininko kabineto vadovas (2003-2005 m.); Bendrojo Teismo kancleris nuo 2005 m. spalio 6 d.