Bendrai apie instituciją

Nuo pat įsteigimo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo užduotis yra užtikrinti, kad „aiškinant ir taikant" Sutartis „būtų laikomasi teisės".

Įgyvendindamas šią užduotį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas:

  • prižiūri Europos Sąjungos institucijų aktų teisėtumą,
  • užtikrina, kad valstybės narės laikytųsi iš Sutarčių kylančių pareigų ir
  • nacionalinių teismų prašymu aiškina Sąjungos teisę.

Taigi jis yra Europos Sąjungos teisminė institucija ir bendradarbiaudamas su valstybių narių teismais užtikrina vienodą Sąjungos teisės taikymą ir aiškinimą.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kurio būstinė yra Liuksemburge, sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas (įsteigtas 1988 m.). 2004 m. įsteigtas Tarnautojų teismas nustojo vykdyti veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., kai įgyvendinant Sąjungos teismų struktūros reformą jo jurisdikcija buvo perduota Bendrajam Teismui.

Kadangi kiekviena valstybė narė turi savo kalbą ir teisinę sistemą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra daugiakalbė institucija. Jame galiojanti kalbų vartojimo tvarka neturi analogų jokiame kitame pasaulio teisme, nes kiekviena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų gali būti proceso kalba. Teisingumo Teismas turi laikytis daugiakalbystės principo, kad galėtų bendrauti su šalimis proceso kalba ir užtikrinti savo sprendimų paskelbimą visose valstybėse narėse.