Informacinės brošiūros

Nuo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad valstybėse narėse būtų laikomasi Sąjungos teisės ir kad ji būtų tinkamai taikoma. Daugelyje sprendimų jis konstatavo, kad nesilaikyta Sąjungos teisėje numatytų diskriminacijos draudimų, ir juos sustiprino. Šiame leidinyje pristatomi žymiausi Teisingumo Teismo sprendimai, suskirstyti pagal diskriminacijos kategorijas.

Nuo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) užtikrina, kad valstybėse narėse būtų laikomasi Sąjungos teisės ir ji būtų jose tinkamai taikoma. Ilgainiui jis priėmė sprendimų, kuriais sustiprinta Europos integracija pripažįstant piliečiams vis daugiau teisių, be kita ko, sveikatos priežiūros srityje. Toliau pristatomi keli svarbūs šios srities Teisingumo Teismo sprendimai.

Nuo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) prižiūri, kad valstybėse narėse būtų laikomasi Sąjungos teisės ir ji būtų tinkamai taikoma. Nuo to laiko jis priėmė sprendimų, kurie sustiprino Europos integraciją ir suteikė piliečiams vis daugiau teisių. Tolesniuose puslapiuose pristatomi kai kurie reikšmingi Teisingumo Teismo sprendimai dėl oro transporto keleivių teisių.

Nuo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) rūpinasi, kad Sąjungos teisė būtų tinkamai taikoma ir jos laikomasi valstybėse narėse. Ilgainiui jis priėmė daug Europos integraciją stiprinančių sprendimų, kuriuose piliečiams, ypač jaunimui, suteikiama vis daugiau teisių. Kituose puslapiuose pristatomi kai kurie itin reikšmingi sprendimai; jie suskirstyti pagal temas.

Nuo 1952 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) prižiūri, kad Sąjungos teisė būtų tinkamai taikoma ir jos būtų laikomasi valstybėse narėse. Ilgainiui jis priėmė daug Europos integraciją stiprinančių sprendimų, kuriuose piliečiams, ypač vartotojams, suteikiama vis daugiau teisių. Toliau pristatomi kai kurie itin reikšmingi Teisingumo Teismo sprendimai; jie suskirstyti pagal temas. Kiekvienoje iš šioje brošiūroje nurodytų bylų Teisingumo Teismas pats nesukūrė atitinkamų teisių, bet jas nustatė arba patikslino aiškindamas Sąjungos reglamentus ar direktyvas.