Pranešimai spaudai

Nr. 156/2018 : 2018 m. spalio 17 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-444/17
Arib ir kt.
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Nr. 155/2018 : 2018 m. spalio 11 d.
Teisingumo Teismo pirmojo generalinio advokato paskyrimas

Nr. 154/2018 : 2018 m. spalio 11 d.
Teisingumo Teismo trijų teisėjų kolegijų pirmininkų išrinkimas

Nr. 153/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Teisingumo Teismo penkių teisėjų kolegijų pirmininkų išrinkimas

Nr. 152/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Rosario Silva de Lapuerta išrinkta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotoja

Nr. 151/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Koen Lenaerts perrinktas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininku

Nr. 150/2018 : 2018 m. spalio 8 d.
Teisingumo Teismo sudėties atnaujinimas iš dalies ir šešių naujų narių kadencijos pradžia

Nr. 149/2018 : 2018 m. spalio 4 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-12/17
Dicu
SOPO

Nr. 148/2018 : 2018 m. spalio 4 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-379/17
Società Immobiliare Al Bosco Srl
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Nr. 147/2018 : 2018 m. spalio 4 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-337/17
Feniks
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Archyvai

Pranešimai yra žiniasklaidai skirti neoficialūs dokumentai, kurie neįpareigoja Teisingumo Teismo