Pranešimai spaudai

Nr. 159/2018 : 2018 m. spalio 19 d.
Teisingumo Teismo nutartis byloje C-619/18
Komisija prieš Lenkiją
La Pologne doit suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives à l’abaissement de l’âge de départ à la retraite des juges de la Cour suprême 

Nr. 158/2018 : 2018 m. spalio 18 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-149/17
Bastei Lübbe
Įsisteigimo laisvė

Nr. 157/2018 : 2018 m. spalio 17 d.
Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. eCuria taps išimtiniu keitimosi teismo dokumentais tarp šalims atstovaujančių asmenų ir Bendrojo Teismo būdu

Nr. 156/2018 : 2018 m. spalio 17 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-444/17
Arib ir kt.
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Nr. 155/2018 : 2018 m. spalio 11 d.
Teisingumo Teismo pirmojo generalinio advokato paskyrimas

Nr. 154/2018 : 2018 m. spalio 11 d.
Teisingumo Teismo trijų teisėjų kolegijų pirmininkų išrinkimas

Nr. 153/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Teisingumo Teismo penkių teisėjų kolegijų pirmininkų išrinkimas

Nr. 152/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Rosario Silva de Lapuerta išrinkta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotoja

Nr. 151/2018 : 2018 m. spalio 9 d.
Koen Lenaerts perrinktas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininku

Nr. 150/2018 : 2018 m. spalio 8 d.
Teisingumo Teismo sudėties atnaujinimas iš dalies ir šešių naujų narių kadencijos pradžia

Archyvai

Pranešimai yra žiniasklaidai skirti neoficialūs dokumentai, kurie neįpareigoja Teisingumo Teismo