Pranešimai spaudai

Nr. 50/2019 : 2019 m. balanžio 11 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Laisvas asmenų judėjimas

Nr. 49/2019 : 2019 m. balanžio 11 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-482/17
Čekijos Respublika prieš Parlamentą ir Tarybą
Pramonės politika

Nr. 48/2019 : 2019 m. balanžio 11 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-619/18
Komisija prieš Lenkiją (Indépendance de la Cour suprême)
Bendrijos teisės principai

Nr. 47/2019 : 2019 m. balanžio 4 d.
Informacija
en fr

Nr. 46/2019 : 2019 m. balanžio 4 d.
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ir BVR Busverkehr Rheinland
de
Transportas

Nr. 45/2019 : 2019 m. balanžio 4 d.
Transportas
Oro vežėjas privalo mokėti kompensaciją keleiviams už skrydžio atidėjimą trims ar daugiau valandų, kai orlaivio padanga sugadinama dėl ant kilimo ir tūpimo tako gulinčio varžto, tik jeigu jis nepanaudojo visų turimų priemonių skrydžio atidėjimo laikui sutrumpinti

Nr. 44/2019 : 2019 m. kovo 28 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-405/16 P
Vokietija prieš Komisiją
Valstybės pagalba

Nr. 43/2019 : 2019 m. kovo 28 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-569/17
Komisija prieš Ispaniją (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Aplinka ir vartotojai

Nr. 42/2019 : 2019 m. kovo 27 d.
Aplinka ir vartotojai
Vartotojų teisė atsisakyti sutarties pirkimo internetu atveju taikoma čiužiniui, kurio apsauginė danga buvo atplėšta jį pristačius

Nr. 41/2019 : 2019 m. kovo 26 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-129/18
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Europos Sąjungos pilietybė

Archyvai

Pranešimai yra žiniasklaidai skirti neoficialūs dokumentai, kurie neįpareigoja Teisingumo Teismo