Pranešimai spaudai

Nr. 98/2020 : 2020 m. liepos 17 d.
Bendrojo Teismo nutartis byloje T-715/19
Wagenknecht prieš Europos Vadovų Taryba
Bendrijų nuosavi ištekliai

Nr. 97/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-352/19
Région de Bruxelles-Capitale prieš Komisiją
Žemės ūkis

Nr. 96/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Generalinio advokato išvada sujungtose bylose C-682/18,C-683/18
YouTube
de en fr
Įsisteigimo laisvė

Nr. 95/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-133/19,C-136/19,C-137/19
Belgijos valstybė (Regroupement familial - Enfant mineur)
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Nr. 94/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė
Valstybės narės turi suteikti kompensaciją visiems, įskaitant jų teritorijoje gyvenantiems, nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų

Nr. 93/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Darbuotojų migrantų socialinė apsauga
Pagal darbo sutartį dirbančių tarptautinių reisų krovininių transporto priemonių vairuotojų darbdavė yra transporto įmonė, kuriai šie vairuotojai iš tikrųjų atskaitingi, kuriai faktiškai tenka jų darbo užmokesčio sąnaudos ir kuri išties gali juos atleisti iš darbo

Nr. 92/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Bendrijų nuosavi ištekliai
Rumunijai ir Airijai nurodyta sumokėti Komisijai atitinkamai 3 000 000 EUR ir 2 000 000 EUR vienkartines sumas

Nr. 91/2020 : 2020 m. liepos 16 d.
Teisės aktų derinimas
Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiu Sprendimą 2016/1250 dėl ES ir JAV "privatumo skydo" užtikrinamos apsaugos tinkamumo

Nr. 90/2020 : 2020 m. liepos 15 d.
Bendrojo Teismo sprendimai bylose T-778/16, T-892/16
Airija prieš Komisiją
en fr
Valstybės pagalba

Nr. 89/2020 : 2020 m. liepos 9 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-81/19
Banca Transilvania
Teisės aktų derinimas

Pranešimai yra žiniasklaidai skirti neoficialūs dokumentai, kurie neįpareigoja Teisingumo Teismo