Pranešimai spaudai

Nr. 204/2018 : 2018 m. gruodžio 17 d.
Teisingumo Teismo nutartis byloje C-619/18 R
Komisija prieš Lenkiją
Bendrijos teisės principai

Nr. 203/2018 : 2018 m. gruodžio 14 d.
Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-400/10 RENV
Hamas prieš Tarybą
en fr
Užsienio ryšiai

Nr. 202/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-492/17
Rittinger ir kt.
Valstybės pagalba

Nr. 201/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-385/17
Hein
DFON

Nr. 200/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Nr. 199/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-138/17P,C-146/17 P,C-174/17 P,C-222/17 P
Europos Sąjunga prieš Gascogne Sack Deutschland ir Gascogne
Institucinė teisė

Nr. 198/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Bendrojo Teismo sprendimai bylose T-339/16,T-352/16,T-391/16
Ville de Paris prieš Komisiją
Aplinka ir vartotojai

Nr. 197/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Generalinio advokato išvada byloje C-299/17
VG Media
Teisės aktų derinimas

Nr. 196/2018 : 2018 m. gruodžio 13 d.
Bendrojo Teismo sprendimai bylose T-827/14,T-851/14
Deutsche Telekom prieš Komisiją
Konkurencija

Nr. 195/2018 : 2018 m. gruodžio 12 d.
Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-358/17
Mubarak prieš Tarybą
Užsienio ryšiai

Archyvai

Pranešimai yra žiniasklaidai skirti neoficialūs dokumentai, kurie neįpareigoja Teisingumo Teismo