Tlačové komuniké

Č 67/2019 : 23. mája 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-658/17
WB
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 66/2019 : 23. mája 2019
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-107/17
Steinhoff a i./ECB
Inštitucionálne právo

Č 65/2019 : 21. mája 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-235/17
Komisia/Maďarsko
Voľný pohyb kapitálu

Č 64/2019 : 16. mája 2019
Rozsudok Všeobecného súdu v spojených veciach T-836/16 et T-624/17
Poľsko/Komisia
Štátna pomoc

Č 63/2019 : 14. mája 2019
Duševné a priemyselné vlastníctvo
Všeobecný súd EÚ potvrdzuje neplatnosť zápisu ochrannej známky "NEYMAR" treťou osobou

Č 62/2019 : 14. mája 2019
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Ustanovenia smernice o utečencoch týkajúce sa odňatia alebo nepriznania postavenia utečenca z dôvodov ochrany bezpečnosti alebo spoločnosti hostiteľského členského štátu sú platné

Č 61/2019 : 14. mája 2019
SOPO
Členské štáty musia uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť systém, ktorý umožní merať dĺžku denného pracovného času

Č 60/2019 : 8. mája 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-486/18
Praxair MRC
SOPO

Č 59/2019 : 8. mája 2019
SOPO
Španielska vnútroštátna právna úprava týkajúca sa výpočtu starobného dôchodku pre pracovníkov na kratší pracovný čas je v rozpore s právom Únie, ak sa preukáže, že osobitne znevýhodňuje pracovníčky

Č 58/2019 : 8. mája 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-631/17
Inspecteur van de Belastingdienst
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor