Tlačové komuniké

Č 14/2019 : 14. februára 2019
Rozsudok Všeobecného súdu v spojených veciach T-131/16, T-263/16
Belgicko/Komisia
en fr
Štátna pomoc

Č 13/2019 : 14. februára 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-630/17
Milivojević
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 12/2019 : 8. februára 2019
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-647/17
Serendipity a i./EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Duševné a priemyselné vlastníctvo

Č 11/2019 : 7. februára 2019
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov
Právo Únie nevyžaduje, aby určitá osoba vykonávala činnosť ako zamestnanec v jednom členskom štáte na to, aby v ňom mohla poberať rodinné dávky na svoje deti s bydliskom v inom členskom štáte

Č 10/2019 : 6. februára 2019
Nástup do funkcie nového generálneho advokáta Súdneho dvora

Č 9/2019 : 6. februára 2019
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-591/17
Rakúsko/Nemecko
Občianstvo Únie

Č 8/2019 : 31. januára 2019
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-55/18
CCOO
SOPO

Č 7/2019 : 30. januára 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-220/17
Planta Tabak
Sloboda usadiť sa

Č 6/2019 : 29. januára 2019
Stanovisko 1/17

Č 5/2019 : 23. januára 2019
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Členský štát, ktorý oznámil svoj zámer vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 ZEÚ, ostáva naďalej "zodpovedným" štátom v zmysle nariadenia Dublin III

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor