Tlačové komuniké

Č 157/2018 : 17. októbra 2018
"eCuria" sa od 1. decembra 2018 stane výlučným spôsobom výmeny súdnych dokumentov medzi zástupcami účastníkov konania a Všeobecným súdom

Č 156/2018 : 17. októbra 2018
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-444/17
Arib a i.
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 155/2018 : 11. októbra 2018
Vymenovanie prvého generálneho advokáta Súdneho dvora

Č 154/2018 : 11. októbra 2018
Voľba predsedov trojčlenných komôr Súdneho dvora

Č 153/2018 : 9. októbra 2018
Voľba predsedov päťčlenných komôr Súdneho dvora

Č 152/2018 : 9. októbra 2018
Rosario Silva de Lapuerta bola zvolená za podpredsedníčku Súdneho dvora Európskej únie

Č 151/2018 : 9. októbra 2018
Koen Lenaerts bol znovuzvolený za predsedu Súdneho dvora Európskej únie

Č 150/2018 : 8. októbra 2018
Čiastočná obmena a nástup šiestich nových členov Súdneho dvora do funkcie

Č 149/2018 : 4. októbra 2018
SOPO
Vnútroštátne ustanovenie, ktoré na účely určenia dĺžky platenej dovolenky za kalendárny rok zaručenej pracovníkovi vylučuje dobu trvania rodičovskej dovolenky, ktorú čerpal tento pracovník, je v súlade s právom Únie

Č 148/2018 : 4. októbra 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-379/17
Società Immobiliare Al Bosco Srl
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor