Tlačové komuniké

Č 204/2018 : 17. decembra 2018
Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-619/18 R
Komisia/Poľsko
Zásady práva Spoločenstva

Č 203/2018 : 14. decembra 2018
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-400/10 RENV
Hamas/Rada
en fr
Vonkajšie vzťahy

Č 202/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-492/17
Rittinger a i.
Štátna pomoc

Č 201/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-385/17
Hein
DFON

Č 200/2018 : 13. decembra 2018
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-412/17,C-474/17
Touring Tours und Travel
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 199/2018 : 13. decembra 2018
Inštitucionálne právo
Súdny dvor ruší povinnosť náhrady škody, ktorú Európskej únii uložil Všeobecný súd EÚ z dôvodu nákladov na bankovú záruku vynaložených viacerými podnikmi v súvislosti s neprimeranou dĺžkou konania pred Všeobecným súdom EÚ

Č 198/2018 : 13. decembra 2018
Životné prostredie a spotrebitelia
Všeobecný súd Európskej únie vyhovel žalobám, ktoré podali mestá Paríž, Brusel a Madrid, a čiastočne zrušil nariadenie Komisie stanovujúce príliš vysoké emisné limity oxidov dusíka pre skúšky nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

Č 197/2018 : 13. decembra 2018
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-299/17
VG Media
Aproximácia právnych predpisov

Č 196/2018 : 13. decembra 2018
Hospodárska súťaž
Všeobecný súd čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie týkajúce sa protisúťažných postupov na slovenskom telekomunikačnom trhu

Č 195/2018 : 12. decembra 2018
Vonkajšie vzťahy
Všeobecný súd potvrdzuje rozhodnutia Rady z rokov 2017 a 2018 o predĺžení platnosti reštriktívnych opatrení prijatých voči Husnímu Mubarakovi, bývalému egyptskému prezidentovi, vzhľadom na prebiehajúce súdne konania týkajúce sa sprenevery egyptských štátnych finančných prostriedkov

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor