Tlačové komuniké

Č 36/2019 : 20. marca 2019
Nástup do funkcie nových členov Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie

Č 35/2019 : 19. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-444/17
Arib a i.
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 34/2019 : 19. marca 2019
Rozsudok Všeobecného súdu v spojených veciach T-98/16,T-196/16,T-198/16
Taliansko/Komisia
Štátna pomoc

Č 33/2019 : 19. marca 2019
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Žiadateľa o azyl možno odovzdať do členského štátu, ktorý je primárne zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti alebo ktorý mu už priznal doplnkovú ochranu, okrem prípadu, že by ho predvídateľné životné podmienky osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu v tomto štáte vystavovali situácii ťažkej materiálnej deprivácie, ktorá je v rozpore so zákazom neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania

Č 32/2019 : 14. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-372/18
Dreyer
Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov

Č 31/2019 : 14. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-449/17
A & G Fahrschul-Akademie
Dane

Č 30/2019 : 14. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-557/17
Y.Z. a i.
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 29/2019 : 14. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-399/17
Komisia/Česká republika
Životné prostredie a spotrebitelia

Č 28/2019 : 14. marca 2019
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-118/17
Dunai
Životné prostredie a spotrebitelia

Č 27/2019 : 12. marca 2019
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-616/17
Blaise a i.
Poľnohospodárstvo a rybolov

Archívy

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor