Tlačové komuniké

Č 83/2020 : 8. júla 2020
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-429/18
BRF a SHB Comercio e Industria de Alimentos/Komisia
SANT

Č 82/2020 : 8. júla 2020
Rozsudky Všeobecného súdu vo veciach T-203/18,T-576/18,T-577/18,T-578/18
VQ/ECB
de en fr
Hospodárska politika

Č 81/2020 : 8. júla 2020
Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-758/14 RENV
Infineon Technologies/Komisia
Hospodárska súťaž

Č 80/2020 : 2. júla 2020
Návrhy generálneho advokáta v spojených veciach C-245/19,C-246/19
État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
DFON

Č 79/2020 : 25. júna 2020
Návrhy generálneho advokáta vo veci C-808/18
Komisia/Maďarsko (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Č 78/2020 : 25. júna 2020
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-92/18
Francúzsko/Parlament
Inštitucionálne právo

Č 77/2020 : 25. júna 2020
Životné prostredie a spotrebitelia
Nariadenie a obežník, ktoré stanovujú všeobecné podmienky na vydávanie stavebných povolení na účely výstavby a prevádzky veterných elektrární, musia byť predmetom predchádzajúceho environmentálneho posúdenia

Č 76/2020 : 25. júna 2020
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-762/18,C-37/19
Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria
Voľný pohyb osôb

Č 75/2020 : 25. júna 2020
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Súdnym orgánom, ktoré majú rozhodnúť o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu, môže byť adresovaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, a tieto orgány sú povinné informovať dotknutú osobu o konkrétnych spôsoboch podania takejto žiadosti

Č 74/2020 : 18. júna 2020
Územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Rodinný príslušník občana Únie, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, ale vlastní preukaz o trvalom pobyte, je oslobodený od povinnosti mať vízum na vstup na územie členských štátov

Komuniké predstavujú neoficiálne dokumenty pre potreby médií a nezaväzujú Súdny dvor