Kanceliarija

Kanceliarija atsakinga už Bendrojo Teismo bylų medžiagos ir registro, kuriame registruojami visi procesiniai dokumentai, tvarkymą.

Kanceliarijai pavesta priimti, perduoti ir saugoti visus dokumentus, taip pat įteikti procesinius dokumentus šalims atstovaujantiems asmenims ir nemokamos teisinės pagalbos prašantiems asmenims.

 

Informacija asmenims, kurie nori kreiptis į Bendrojo Teismo kanceliariją

Toliau nurodyta informacija dėl dokumentų pateikimo būdų yra Bendrajame Teisme taikomų taisyklių santrauka. Daugiau informacijos pateikiama procedūrą reglamentuojančiuose dokumentuose, su kuriais galima susipažinti aktyvavus nuorodą: Bendrasis Teismas / Procedūra

 

Šalims atstovaujantys asmenys

Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnyje nurodyti šalims atstovaujantys asmenys (valstybių narių arba valstybių, kurios nėra narės, tačiau yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, ar ELPA priežiūros institucijos ir Europos Sąjungos institucijų paskirti atstovai, advokatai, turintys leidimą verstis advokato praktika valstybės narės ar kitos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis, teisme, universiteto dėstytojai, kurie yra vienos iš valstybių narių piliečiai ir kuriems jų teisės aktai suteikia atstovavimo teisę teisme) visus procesinius dokumentus ir jų priedus, taip pat bet kokius kitus su byla susijusius dokumentus turi pateikti per taikomąją programą e-Curia.

e-Curia galima atsidaryti aktyvavus nuorodą: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. e-Curia yra vienintelis informacijos keitimosi tarp šalims atstovaujančių asmenų ir kanceliarijos būdas visose Bendrojo Teismo nagrinėjamose bylose. Ji privaloma visoms šalims (ieškovams, atsakovams, įstojusioms į bylą šalims, kitoms šalims EUIPO apeliacinėse tarybose) ir prašymą leisti įstoti į bylą teikiantiems asmenims. Kitais dokumentų pateikimo būdais (paštu, telefaksu, elektroniniu paštu ar fiziškai įteikiant Bendrajam Teismui) naudotis negalima, išskyrus konkrečius teisės aktuose numatytus atvejus.

 

Išsamiau žr.:

Su e-Curia susijusi informacija

e-Curia tampa privaloma Bendrajame Teisme 

 

Nemokamos teisinės pagalbos prašymą teikiantys asmenys

Nemokamos teisinės pagalbos prašymą teikiantys asmenys, kuriems neatstovauja advokatas, turi pateikti nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketą paštu kanceliarijai arba fiziškai ją įteikti Bendrajam Teismui.

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketą galima rasti aktyvavus nuorodą: Bendrasis Teismas / Procedūra.

Negalima naudoti jokios kitos prašymo formos. Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketą kanceliarijai teikiantis asmuo turi ją pasirašyti ranka.

 

Kitus prašymus teikiantys asmenys

Prašymai suteikti bendro pobūdžio informacijos turi būti pateikti užpildžius elektroninę paklausimo formą, kurią galima atsidaryti aktyvavus nuorodą: Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo kanceliarija:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303-1

Faks.: (+352) 4303 2100

El. paštas: GC.Registry@curia.europa.eu