Kanceliarija

Teismo kanceliarija atsakinga už Bendrojo Teismo registro ir nagrinėjamų bylų medžiagos tvarkymą, dokumentų priėmimą, perdavimą, įteikimą ir saugojimą, už korespondenciją su šalimis, prašymus įstoti į bylą ir nemokamos teisinės pagalbos prašymus pateikusiais asmenimis.

Procesinių dokumentų pateikimas

     
  corner-T  
Pateikimas elektroniniu būdu

Pateikimas paštu

 

 

Pateikimas elektroniniu būdu

Atstovai ir advokatai, turintys leidimą verstis advokato praktika valstybės narės ar kitos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalis, teisme, turėdami prieigos prie e-Curia paskyrą, gali pateikti tam tikrą procesinį dokumentą pasinaudodami šia programa. Tokiu atveju, perdavus šį dokumentą, nėra būtina siųsti jį paštu ir pateikti patvirtintas šio dokumento kopijas.

e-Curia

Pateikimas paštu

Bendrojo Teismo kanceliarijos adresu turi būti pateikiami procesiniai dokumentai ir su nagrinėjamomis bylomis susiję šalims atstovaujančių asmenų laiškai. Juo neturi būti pateikiami bendro pobūdžio prašymai suteikti informacijos.

Procesiniai dokumentai ir su nagrinėjamomis bylomis susijusi korespondencija taip pat gali būti pateikiami tiesiogiai Bendrojo Teismo kanceliarijai arba, kai kanceliarija lankytojų nepriima, prie įėjimų į teismo pastatą 24 valandas per parą budintiems apsaugos darbuotojams.

Į procesinio dokumento perdavimą telefaksu atsižvelgiama tik tuomet, jeigu taip perduodama pasirašyto dokumento originalo kopija ir jeigu pats dokumento originalas Teismo kanceliarijoje gaunamas ne vėliau kaip per dešimt dienų.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Faks: (352) 4303 2100
Kontaktai

 Daugiau informacijos:

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo platforma e-Curia