Παροχή υπηρεσιών στα μέσα μαζικής ενημερώσεως

H Yπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Τα δύο δικαιοδοτικά όργανα εκφράζονται αποκλειστικά δια των αποφάσεών τους. Επομένως, η Yπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος τύπου.

Η υπηρεσία διανέμει δελτία τύπου, σε μία ή περισσότερες γλώσσες, με τα οποία συνοψίζονται τα κύρια σημεία των αποφάσεων και των προτάσεων. Δελτία τύπου εκδίδονται και για ορισμένα άλλα γεγονότα (πανηγυρικές συνεδριάσεις, εθιμοτυπικές επισκέψεις).

Η πρόσβαση στα δελτία αυτά είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας Curia ή μέσω σχετικής εφαρμογής για τους χρήστες smartphone και υπολογιστή-ταμπλέτας (tablet) (Android και Apple), ενώ αυτά είναι επίσης διαθέσιμα μέσω ροής RSS.

Η υπηρεσία τροφοδοτεί επίσης δύο λογαριασμούς twitter, @CourUEPresse (στα γαλλικά) και @EUCourtPress (στα αγγλικά), που χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες του Δικαστηρίου και με σημαντικά γεγονότα.

Οι δημοσιογράφοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους συνεργάτες της υπηρεσίας και να εγγράφονται σε σχετικό κατάλογο ώστε να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα ανακοινωθέντα τύπου και άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου (Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων).

Με το πρόγραμμα ανακοινώνονται, ανά πέντε εβδομάδες, οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις, η ανάπτυξη προτάσεων γενικών εισαγγελέων και η έκδοση αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης γενικές πληροφορίες περί των εκκρεμών υποθέσεων.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων και των προτάσεων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο Curia, κατά κανόνα από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την ημέρα της αναπτύξεως των προτάσεων ή της εκδόσεως των αποφάσεων.

Προβλέπεται, ακόμη, η διοργάνωση συζητήσεων με τους δικαστές και τους γενικούς εισαγγελείς από τον υπεύθυνο του αρμόδιου γλωσσικού τμήματος.

Τέλος, η υπηρεσία είναι στη διάθεση όλων των επαγγελματιών του τύπου για διευκρινίσεις όσον αφορά τη νομική ορολογία και τα νομικά ζητήματα που εξετάζονται με τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.


 Για περισσότερες πληροφορίες:

- Οι συνεργάτες της Yπηρεσίας Τύπου και Πληροφόρησης
- Ανακοινωθέντα τύπου
- Ροή RSS
- Πολιτική χρησιμοποιήσεως του Twitter
- Πρόγραμμα
- Φόρμα αναζήτησης νομολογίας