Teave ajakirjanikele

Pressi- ja teabeosakond jagab olemasolevat teavet Euroopa Kohtu ja Üldkohtu õigustmõistva tegevuse kohta.

Kaks kohut väljendavad oma seisukohti üksnes oma kohtulahendite kaudu. Pressi- ja teabeosakond ei ole nende pressiesindaja.

Pressi- ja teabeosakond edastab ühes või mitmes keeles pressiteateid, mille abil saab kiiresti ülevaate kohtuotsuste ja ettepanekute peamistest punktidest. Pressiteateid võidakse avaldada ka teatavate sündmuste (pidulikud istungid, protokollilised külastused) kohta.

Need pressiteated on kättesaadavad Curia veebisaidil või nutitelefonidele ja tahvelarvutitele (Android ja Apple) mõeldud rakenduse abil, samuti flux RSS kaudu.

Pressi- ja teabeosakonnal on ka kaks twitteri kontot: @CourUEPresse (prantsuse keeles) ja @EUCourtPress (inglise keeles), mida kasutatakse Euroopa Kohtu tegevust ja olulisi sündmusi puudutava teabe levitamiseks.

Ajakirjanikud võivad samuti pöörduda osakonna töötajate poole ning registreeruda pressiteadete ja muu täpse teabe saamiseks ajakava (kalender) kohta e-posti teel (Andmekaitset puudutav teave).

Kalender hõlmab viienädalast ajavahemikku ning selles on välja toodud suuliste seisukohtade ärakuulamise, ettepanekute lugemise ja kohtuotsuste kuulutamise kohtuistungid. See sisaldab ka üldist teavet käsitletavate kohtuasjade kohta.

Kohtuotsuste ja ettepanekute terviktekstid on kättesaadavad Curia veebisaidil, tavaliselt kuulutamise päeval alates kella 12-st (CET).

Lisaks võivad vastava keeleüksuse vastutavad isikud korraldada kohtumisi kohtunike ja kohtujuristidega.

Pressi- ja teabeosakond selgitab ajakirjanikele õigusterminoloogiat ja ühenduse kohtute lahendites käsitletud õigusküsimusi.

 

Vt lisaks:

- Pressi- ja teabeosakonna töötajad
- Pressiteated
- Flux RSS
- Twitteri kasutamise põhimõtted
- Kalender
- Kohtupraktika otsinguvorm