Juhised ajakirjanikele

Ajakirjanikel palutakse kasutada sissepääsu ERASMUS, mis asub Fort Niedergrünewaldi tänaval.

Üldreeglina on kohtuistungid avalikud. Ajakirjanikud, kes soovivad osaleda kohtuistungil, et jälgida kohtuotsuse kuulutamist või suuliste seisukohtade ärakuulamist, peavad saama eelneva akrediteeringu, täites juuresoleva akrediteerimisvormi.

Akrediteeritud ajakirjanike jaoks on ette nähtud pressisaal.

Kohtusaalides pildi ja heli salvestamine on lubatud vaid kohtuotsuste kuulutamise, kohtujuristi ettepaneku ettelugemise või kohtuasja väljakuulutamise ajal.

Fotograafidel ja operaatoritel ei ole lubatud fotode tegemiseks kohtusaalis ringi liikuda.

Suure meediahuvi korral piiratakse kaamerate arvu ja seatakse üles „pool".

Välgu, mobiiltelefonide või muude elektroonikavahendite kasutamine kohtusaalis ei ole lubatud.

Vt lisaks:  

 - Asukoht
 - Akrediteerimisvorm