Endised liikmed
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Sündinud 1944; Coimbra ülikooli diplom õigusteaduses ja magistrikraad poliitökonoomias; doktorikraad rahvusvahelises majanduses (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse laevastikuministeeriumi juriidilises osakonnas (1969-1972); Lissaboni katoliikliku ülikooli ja Nova ülikooli professor; professorina töötanud Lissaboni Coimbra ülikoolis ja Lusíada ülikoolis (Euroopa Uuringute Instituudi direktor); Portugali valitsuse liige (1980-1983): siseministeeriumi kantsler, ministrite nõukogu ja Euroopa asjade nõukogu juhatuse liige; Portugali parlamendi liige, kristlik-demokraatliku fraktsiooni aseesimees; Euroopa Kohtu kohtujurist (1986-1988); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president (1989-1995); Lissaboni advokatuuri advokaat, Euroopa õiguse ja konkurentsiõiguse spetsialist (1996-2012); Euroopa ühenduste kohtusüsteemi tuleviku analüüsirühma „Groupe Due" liige (2000); Euroopa Komisjoni distsiplinaarnõukogu esimees (2003-2007); Portugali Euroopa õiguse ühingu esimees (alates aastast 1999); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2012.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Sündinud 1. augustil 1879 Roomas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor; kohtunik (1901); Rooma kohtu kohtunik (1913); Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1923); kassatsioonikohtu nõunik (1926); Trieste apellatsioonikohtu esimees (1930); kassatsioonikohtu peaprokurör (1944); Avalike Veekogude Kõrgema Kohtu (Tribunale superiore delle acque pubbliche) esimees (1948); kassatsioonikohtu esimene auesimees (1949); Rahvaste Liidu peasekretäri asetäitja (1932-1937); Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi juhataja (1944); Haagi Alalise Rahvusvahelise Vahekohtu liige (1949); Euroopa Kohtu president 1952-1958; surnud 29. aprillil 1962.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Sündinud 1946; õigusteaduste õpingud (Master of Arts, Oxfordi ülikool, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); õppejõud, University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); ametnik, vanemametnik Euroopa Inimõiguste Kohtus (1974-1990); külalisprofessor Kanadas Saskatoonis Saskatchewani ülikoolis (1988); Euroopa Nõukogu personalijuht (1990-1993); osakonnajuhataja (1993-1995); asekohtusekretär (1995-2001); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtusekretär (2001-september 2005); Avaliku Teenistuse Kohtu president 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2011.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Sündinud 1928; Iirimaa kodanik; barrister; Senior Counsel; konstitutsiooni- ja kaubandusõiguse asjatundja; High Courti kohtunik; Iiri advokatuuri üldnõukogu esimees; Bencher of King's Inns; King's Inns'i nõukogu hariduskomisjoni esimees; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 10. jaanuarini 1996; surnud 3. jaanuril 2018.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Sündinud 12. novembril 1888 Dordrechtis; Madalmaade kodanik; Rahvusvahelise Kristlike Ametiühingute Liidu peasekretär (1920-1952); mitme rahvusvahelise töökonverentsi delegaat; Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu aseliige; Euroopa Nõukogu sotsiaalküsimuste komitee esimees; Madalmaade parlamendi esimese koja (1929) ja teise koja (1939-1952) liige; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 26. augustil 1963.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Sündinud 1956; õigusteaduste diplom (université libre de Bruxelles, 1979); eridiplom rahvusvahelise õiguse alal (Brüssel, 1980); õigusteaduste doktor (1989); Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles'i õigustalituse jurist (1979-1984); Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (sotsiaalküsimuste peadirektoraat, 1984-1988); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse teenistuja (1988-1994); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1994-2005); õppejõud Charleroi' ülikoolis (rahvusvaheline sotsiaalõigus ja Euroopa õigus, 1989-1991), Mons-Hainaut' ülikoolis (Euroopa õigus, 1991-1997), Liège'i ülikoolis (Euroopa avaliku teenistuse õigus 1989-1991; Euroopa Liidu institutsiooniline õigus 1995-2005; Euroopa sotsiaalõigus 2004-2005) ning alates 2006. aastast Brüsseli Vabas Ülikoolis (Euroopa Liidu institutsiooniline õigus); mitu Euroopa sotsiaalõiguse ja Euroopa Liidu institutsioonilise õiguse teemalist publikatsiooni; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2005; Avaliku Teenistuse Kohtu president 7. oktoober 2011 kuni 31. august 2016.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Sündinud 1934; Itaalia kodanik; Napoli ringkonnakohtu kohtunik; Rooma apellatsioonikohtu, seejärel Rooma kassatsioonikohtu nõunik; esindaja Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia juures; Lugano konventsiooni loomise diplomaatilise konverentsi peakomitee president; Euroopa Kohtu Itaalia kohtujuristi nõunik; Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1995; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president 18. septembrist 1995 kuni 4. märtsini 1998; Euroopa Kohtu kohtujurist 5. märtsist 1998 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 26. jaanuril 2010.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Sündinud 1952; Helsingi Kõrgema Kommertskooli ja Helsingi Ülikooli õigusteaduskonna diplom; Soome Kõrgema Halduskohtu nõunik; valitsuse õiguskaitsekomitee peasekretär; Kõrgema Halduskohtu vanemametnik; halduskohtumenetluse reformikomitee peasekretär, Justiitsministeeriumi õigusloomeosakonna nõunik; EFTA Kohtu asekohtusekretär; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik; Kõrgema Halduskohtu kohtunik (1998-2005); pagulaste õiguskaitsekomisjoni liige; Soome kohtuasutuste arendamise komitee aseesimees; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2009; Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009; Üldkohtu asepresident alates 17. septembrist 2013.

Otto RIESE
Otto RIESE

Sündinud 27. oktoobril 1894 Maini-äärses Frankfurdis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (1921); Maini-äärse Frankfurdi Landgerichti assessor (1923); justiitsminister (1925-1928); Inglise õiguse õpingud (London, 1928); Lausanne'i ülikooli õppeülesande täitja (1932), erakorraline professor (1935), korraline professor (1949), õigusteaduskonna dekaan (1950) ja auprofessor (1951); Karlsruhes asuva Bundesgerichtshofi (Saksamaa kõrgeim kohus) kolleegiumi esimees; rahvusvahelise lennundusala õigusekspertide komisjoni liige (alates 1926); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. veebruarini 1963; surnud 4. juunil 1977.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Sündinud 14. novembril 1934; Ühendkuningriigi kodanik; advokaat (Šotimaa); Queen's Counsel (Šotimaa); Faculty of Advocates'i sekretär, seejärel varahoidja; Euroopa ühenduse riikide advokatuuride konsultatiivnõukogu esimees; Euroopa institutsioonide ja Edinburghi ülikooli Euroopa instituudi Salvesen professor; Lordide Koja Euroopa ühenduste asjade erikomisjoni erinõunik; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 9. märtsini 1992; Euroopa Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 7. jaanuarini 2004.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Sündinud 1955; õigusteaduste diplom (Thessaloníki ülikool, 1977); eridiplom Euroopa õiguse alal (Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles, 1980); õigusteaduste doktor (Thessaloníki ülikool, 1984); jurist-lingvist Euroopa Ühenduste Nõukogus (1980-1982); Thessaloníki rahvusvahelise kaubandusõiguse ja Euroopa õiguse keskuse teadlane (1982-1984); Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (1986-1990); ühenduse õiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja inimõiguste professor Ateena Panteioni ülikoolis (alates 1990); justiitsministeeriumi välisnõunik Euroopa asjade alal ja Lugano konventsiooni alalise komitee liige (1991-2004); riikliku konkurentsialase komisjoni liige (1999-2005); telekommunikatsiooni ja posti puudutava riikliku komisjoni liige (2000-2002); Thessaloníki advokatuuri liige, advokaat kassatsioonikohtus; Euroopa advokaatide liidu (UAE) asutajaliige; rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia liige; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2011.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Sündinud 21. oktoobril 1895 Orp-le-Grandis (Belgia); Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1922); Leuveni advokatuuri liige, seejärel Nivelles'i advokatuuri liige; esindajatekoja (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Nivelles'i ringkonnast valitud saadik (1936-1946); põllumajandusminister (1945); lahkus poliitikast (1946) ning jätkas tööd advokaadina (1946-1949); sundvalitsejate ameti haldusnõukogu esimees (1949-1953), rahvuspanga kontrolör; Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendomi juht kuni märtsini 1953; ajakirjanik 1931-1940 ja 1944-1945: Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 8.oktoobrini veebruarini 1967; surnud 24. augustil 1976.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Sündinud 1938; Saksa kodanik; Nordrhein-Westfaleni liidumaa kohtunik; justiitsministeeriumi ametnik (Euroopa õiguse ja inimõiguste osakond); Euroopa Komisjoni Taanist nimetatud liikme assistent, seejärel assistent III peadirektoraadi (siseturg) juures; liitvabariigi justiitsministeeriumi karistusõiguse osakonna juhataja; ministri kabineti juhataja, seejärel karistusõiguse allosakonna juhataja (Ministerialdirigent); Saarbrückeni ülikooli õppeülesande täitja; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni surmani 6. veebruaril 1997.

Irena Boruta
Irena Boruta

Sündinud 1950; Wrocławi ülikooli õigusteaduste diplom (1972); õigusteaduste doktor (Łódź, 1982); advokaat, Poola Vabariigi advokatuuri liige (alates 1977); külalisteadlane (Paris X ülikool, 1987-1988; Nantes'i ülikool, 1993-1994); Solidarnośći ekspert (1995-2000); Euroopa tööja sotsiaalõiguse õppejõud Łódźi ülikoolis (1997-1998 ja 2001-2005); Varssavi kõrgema kaubanduskooli professor (2002); tööõiguse ja sotsiaalkindlustusõiguse professor Varssavi Kardinal Stefan Wyszyński ülikoolis (2002-2005); töö- ja sotsiaalasjade abiminister (1998-2001); Poola Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste komisjoni liige (1998-2001); Poola valitsuse esindaja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni juures (1998-2001); mitme Euroopa töö- ja sotsiaalõiguse alase teose autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 7. oktoobrini 2013.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Sündinud 23. augustil 1896 Pariisis; Prantsuse kodanik; peafinantsinspektor; Prantsuse Instituudi liige; Belgia kuningliku kirjanduse, kunsti ja teaduste akadeemia ja rahvusliku akadeemia dei Lincei välisliige; finantsinspektor (1923); Pariisi ülikooli statistikainstituudi professor (1923-1930); peaminister Poincaré valitsuse finantsminister (1926); Rahvaste Liidu sekretariaadi majandus- ja finantsosakonna liige (1927); finantsatašee Prantsuse saatkonnas Londonis (1930); École libre des sciences politiques'i professor (alates 1933); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja asetäitja (1934); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja (1936-1939); koosseisuväline riiginõunik (1936); Prantsuse Panga asepresident (1939); ÜRO I ja II peaassamblee asedelegaat (1946); ÜRO sotsiaal- ja majanduskomitees Prantsusmaad esindav liige (1946); Pariisi majanduspoliitika ühenduse (Société d'économie politique de Paris) ja Pariisi statistikaühenduse (Société de statistique de Paris) aupresident; rahvusvahelise sotsiaalteaduste  ja filosoofianõukogu (Conseil international de la philosophie et des sciences humaines) aupresident; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 18. maini 1962; Prantsuse V vabariigi loomise ajal juhtis de Gaulle'i korraldusel loodud ekspertkomiteed, mille ülesanne oli majanduse ümberkujundamise kava ettevalmistamine ja elluviimine ning mille üks väljapaistvamaid meetmeid oli frangi revalveerimine. Majandus- ja sotsiaalnõukogu liige 1962-1974; auleegioni suur rist (Grand-Croix); humanitaar- ja poliitikateaduste akadeemia liige, kes Prantsuse Instituudi kantslerina töötades valiti Prantsuse akadeemia poolt 30. aprillil 1964 tema ja luuletaja André Berry vahel valides 18 poolt- ja 6 vastuhäälega Jean Cocteau asemele. Kutsutud André Maurois' vastuvõtule 1. aprillil 1965; surnud 23. aprillil 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Sündinud 21. mail 1898 Falkis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; Luksemburgi advokatuuri liige (1922-1927); justiitsministeeriumi atašee (1927-1929); rahukohtunik (1929-1930); riigiprokuröri asetäitja (1930-1937), ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) kohtunik (1937-1945); kõrgema kohtu nõunik (1945-1952); Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna (comité du contentieux au Conseil d'État) nõunik (1951-1952); Brüsseli ülikooli erakorraline professor; Luksemburgi Suurvürstiriigi Riiginõukogu liige; Beneluxi õiguse ühtlustamise komitee liige; Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi Luksemburgi komisjoni esimees; suurvürstiriigi õigusloome uurimise komisjoni esimees; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Euroopa Kohtu president 8. oktoobrist 1964 kuni 9. oktoobrini 1967; Euroopa Majandusühenduse ja assotsieerunud Aafrika ja Malagassi riikide vahelise vahekohtu president (1965-1967); surnud 9. detsembril 1967.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Sündinud 1938; Kreeka kodanik; Riiginõukogu kohtunik, seejärel riiginõunik; kõrgema erikohtu liige; kaubamärgikohtute liige; Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamise haldusnõunik; avaliku halduse riikliku kooli ja elukestva hariduse instituudi professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 1. septembrist 1989 kuni 18. septembrini 1992.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Sündinud 1967; Grenobleʼi Institut dʼétudes politiquesʼi (1988) ja École nationale dʼadministrationʼi (1993) diplom; riiginõukogu auditeur (rapporteur kohtuvaidluste osakonnas (1993-1997) ja sotsiaalküsimuste osakonna liige (1996-1997)); riiginõukogu maître des requêtes (1996-2008); õppejõud Pariisi Institut dʼétudes politiquesʼis (1993 1995); valitsuse komissar cassation des pensionsʼi erikomisjonis (1994 1996); õigusnõunik avaliku teenistuse ministeeriumis ja Pariisi linnavalitsuses (1995 1997); Yonneʼi departemangu prefektuuri peasekretär, Auxerreʼi linnajao abiprefekt (1997 1999); Savoie departemangu prefektuuri peasekretär, Chambery linnajao abiprefekt (1999 2001); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (2001-2005); NATO vaidluste lahendamise komisjoni koosseisuline liige (2001-2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik (2005 2011, koja esimees 2008 2011); riiginõukogu liige (kohtuvaidluste osakonna 8. koja presidendi asetäitja 2011 2013); Euroopa Kosmoseagentuuri vaidluste lahendamise komisjoni liige (2011 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Sündinud 14. oktoobril 1899; Madalmaade kodanik; õigusteaduse õpingud Leidenis; töö ÜRO sekretariaadis Genfis; Amsterdami kohtu (Rechtbank te Amsterdam) kohtunik; rahvusvahelise merekomisjoni liige; majandusministeeriumi väliskaubanduse osakonna peadirektor (1934); sõjavang; 1945. aastal naasis endisesse ametisse majandusministeeriumis; tihedalt seotud Euroopa majandusintegratsiooni protsessiga; Beneluxi ühenduse üks peamistest Hollandi-poolsetest asutajatest; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 10. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 2. augustil 1973.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Sündinud 1945; ülikooliõpingud Berliinis, Münchenis, Maini-äärses Frankfurdis (1966-1972); esimene riigieksam (1972); kohtunikupraktika Maini-äärses Frankfurdis (1972-1973 ja 1974-1975); Collège d'Europe Bruges (1973-1974); teine riigieksam (Maini-äärne Frankfurt, 1976); tööhõiveameti õigusnõunik ning advokaat (1976); töökohtu kohtunik (Hesseni liidumaa, 1977-1993); õppejõud Mainiäärse Frankfurdi Fachhochschule für Sozialarbeit'is ja Wiesbadeni Verwaltungsfachhochschule's (1979-1990); siseriiklik ekspert Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituses (1993-1996 ja 2001-2005); sotsiaalküsimuste atašee Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonnas Madridis (1996-2001); Maini-äärse Frankfurdi töökohtu kohtunik (veebruar-september 2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 13. aprill 2016.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Sündinud 1939; ülikooliõpingud Montpellier' ja Pariisi ülikooli õigus- ja majandusteaduskonnas; õigusteaduse doktor (1964); advokaat (1964); vandeadvokaat (1967); töö- ja sotsiaalministeeriumi ametnik; majandus- ja sotsiaalnõukogu liige (1978-1989), hiljem esimees (1988-1989); Société nationale de crédit et d'investissement'i ja Société européenne des satellites'i juhataja (kuni 1989); Institut universitaire international Luxembourg'i nõukogu liige (1993-1995), hiljem esimees (1995-2004); Luxembourgi ülikooli õppejõud; valitsuse esindaja Euroopa Sotsiaalfondi nõukogus ja töötajate vaba liikumise nõuandekomitees ning Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogus (kuni 1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 11. juulini 1996; Euroopa Kohtu kohtunik 12. juulist 1996 kuni 14. jaanuarini 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Sündinud 1944; Madalmaade kodanik; kindlustusmaaklerite D. Hudig & Co. juhatuse sekretär, seejärel äriühingu Granaria BV juhatuse sekretär; Rotterdami ringkonnakohtu kohtunik; Hollandi Antillide kohtu liige; Rotterdami kantoni kohtunik; Rotterdami Arrondissementsrechtsbanki aseesimees; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1998.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Sündinud 1956; õigusteaduste õpingud (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); rahvusvahelisele kaubandusele spetsialiseerumine (Mehhiko, 1983); eurointegratsioonialased õpingud (Barcelona kaubanduskoda, 1985) ja ühenduse õiguse alased õpingud (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); Generalitat de Catalunya ametnik (tööstus- ja energeetikaministeeriumi õigustalitus, aprill 1984-august 1986); Barcelona advokatuuri liige (1985-1987); Euroopa Ühenduste Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna ametnik, hiljem vanemametnik (1986-1994); Euroopa Kohtu õigusnõunik (kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomeri kabinetis, jaanuar 1995-aprill 2004; kohtunik U. Lõhmuse kabinetis, mai 2004-august 2009); ühenduse menetlusõiguse lektor (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993-2000); mitu publikatsiooni ja kursust Euroopa sotsiaalõiguse alal; ühenduse sordiameti apellatsioonikoja liige (2006-2009); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2009 kuni 13. aprill 2016.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Sündinud 14. mail 1900 Meudonis; Prantsuse kodanik; konkursi korras valitud Riiginõukokku (Conseil d'État); teise astme audiitor (1924), esimese astme audiitor (1929), Riiginõukogu kohtunik (1934); finantsvaldkonna riiginõunik (1945); valitsuse esindaja Riiginõukogu juures; osales õiguseksperdina Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu läbirääkimistel (1950); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtujurist 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. oktoobrini 1964; surnud 5. septembril 1986.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Sündinud 1945; jurist-lingvist Euroopa Kohtus; justiitsministeeriumi ametnik; abikohtunik; juriidiline atašee Taani alalises esinduses Euroopa ühenduste juures; Østre Landsreti (apellatsioonikohus) ajutine kohtunik; justiitsministeeriumi riigi- ja haldusõiguse talituse juhataja; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; ülikooli lektor; Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee liige, hiljem selle juhatuse liige; Saksamaal Trieris asuva Euroopa Õiguse Akadeemia kohtunike koolituse ad-hoc komitee liige aastal 2004; Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989; Esimese Astme Kohtu president 4. märtsist 1998 kuni 17. septembrini 2007.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor ja Padova advokatuuri kuuluv advokaat; Padova ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse ja võrdleva õiguse assistent ja seejärel koosseisuline teadustöötaja (1977-1982); ühenduse õiguse lektor Euroopa kolledžis (Parma, 1990-1998), Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) ja Milano (2000-2001) ülikooli õigusteaduskondades; Padova ülikooli teaduskomitee „Master in European integration“ liige; Euroopa Ühenduste Kohtu raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadi ametnik (1982-1984); kohtujurist G. F. Mancini nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1984-1988); Euroopa Parlamendi peasekretäri E. Vinci õigusnõustaja (1988-1993); Euroopa Parlamendi õigustalituse allüksuse juhataja (1995-1999); Euroopa Parlamendi õigusloome ja lepitusmenetluse, institutsioonidevaheliste suhete ja liikmesriikide parlamentidega suhtlemise valdkonna eest vastutav direktor (1999-2004); Euroopa Parlamendi välissuhete direktor (2004-2006); Euroopa Parlamendi õigustalituse õigusloome eest vastutav direktor (2006-2011); arvukate publikatsioonide autor Itaalia tsiviilõiguse ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Sündinud 30. detsembril 1899; Saksa kodanik; rahvamajanduse ja õigusteaduse õpingud (Köln, München, Freiburg, Bonn); kohtukaasistuja ja kohtunik (Köln, 1932); Berliini advokatuuri liige kuni 1946; advokaat Saarbrückeni Landgerichtis ja Oberlandesgerichtis; 1947-1952 eelkõige välisriikide õigusega seotud tegevused, näiteks Saksamaa huvide kaitsmine okupatsioonirežiimi ametiasutustes ning kohtutes ja välisriikide ametiasutustes ja kohtutes; Saksamaa liiduvalitsuse erilähetused enne diplomaatiliste teenistuste loomist välisriikides; 1947-1948 osales Sonderstelle für Geld und Krediti töös rahareformi ettevalmistamisel Homburgis; Euroopa Kohtu kohtujurist (1953-1973); surnud 21. detsembril 1984.

René Barents
René Barents

Sündinud 1951; õigusteaduste diplom ja eridiplom majandusteaduste alal (Rotterdami Erasmuse ülikool, 1973); õigusteaduste doktor (Utrechti ülikool, 1981); teadustöötaja Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse alal (1973-1974) ning Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse dotsent Utrechti ülikooli Euroopa instituudis (1974-1979) ja Leideni ülikoolis (1979-1981); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1981-1986); Euroopa Ühenduste Kohtu personaliosakonna personalieeskirjade õigusküsimustega tegeleva allüksuse juht (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuse töötaja (1987-1991); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-2000); allüksuse juhataja (2000-2009) ja seejärel direktor (2009-2011) Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadis; Maastrichti ülikooli korraline Euroopa õiguse professor (1988-2003) ja auprofessor (alates 2003. aastast); ’s-Hertogenboschi apellatsioonikohtu konsultant (1993-2011); Madalmaade kuningliku teaduste akadeemia liige (alates 1993. aastast); arvukate publikatsioonide autor Euroopa õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Sündinud 1946; Abogado del Estado (Jaénis ja Granadas); Jaéni ja hiljem Córdoba majandus- ja halduskohtu kohtusekretär; advokatuuri liige (Jaén, Granada); välisministeeriumi ühenduse kohtuasjade osakonna juhataja; Hispaania delegatsiooni juht esimese astme kohtu asutamiseks loodud töögrupis; esimese astme kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 2007.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Sündinud 14. augustil 1889 Chivennas; Itaalia kodanik; rahukohtunik (pretore) Caraglios (1920) ja Torinos (1924); Rhodose kohtu president (1928), määratud ametisse Rooma kohtusse (1934); Kairo konsulaarkohtu kohtunik (1936); üle viidud välisministri alluvusse (1940); Rhodose apellatsioonikohtu esimees (1941); Aquila apellatsioonikohtu nõunik, hiljem Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1945); üle viidud kassatsioonikohtu prokuratuuri (1948); kassatsioonikohtu peaprokuröri asetäitja (1951), kassatsioonikohtu koja esimees (1958); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; surnud 6. veebruaril 1974.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Sündinud 1948; Prantsuse kodanik; riigikontrolör; Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor, seejärel kohtunik; mitme ministeeriumi õigusnõunik; mitme kõrgkooli seminarijuhendaja ning eri ülikoolide ja instituutide õppeülesande täitja; Euroopa Kohtu nõunik; Crédit Lyonnais' juriidilise osakonna juhataja; Euroopa pangandus- ja rahandusõiguse ühingu aupresident; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 15. septembrist 1989 kuni 18. septembrini 1995.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Sündinud 1957; õigusteaduste diplom (Trinity Kolledž, Dublin, 1975–1979); senaator Mary Robinsoni abi teabeotsingu alal (1978–79 ja 1980); Pádraig Pearse’i stipendiaat Euroopa kolledžis (1979); kraadiõpe Euroopa õiguse alal Euroopa kolledžis (1979–1980); LLM kraad õigusteaduses, Cambridge’i ülikool (1980–1981); praktika Euroopa Parlamendis (Luxembourg, 1981); Euroopa Parlamendi õiguskomitee sekretariaadi ametnik (Luxembourg, 1981–1988); Euroopa Parlamendi õigustalituse töötaja (Brüssel, 1988–1995); Euroopa Kohtu nõunik (1995–2000); Harvard Law School’i Euroopa õiguse lektor (2000); Euroopa Parlamendi õigustalituse töötaja (2000–2003), seejärel juhataja (2003-2011) ja direktor (2011); arvukate publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtunik 6. oktoober 2011 kuni 31. august 2016.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Sündinud 1910. aastal; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (1932); advokaat kuni 1939. aastani; konkursi teel saanud Avvocatura dello Statosse; nimetatud Sostituto avvocato generale dello Stato'ks (1955); assistent Rooma ülikoolis (1939-1950); kirjastuse Il Giornale d'Italia commissario governativo (1944-1946); Poligrafico dello Stato õigusnõustaja (1946-1948); Itaalia valitsuse esindaja rahulepingute sõlmimise lepituskomisjonides (1948-1950); Tangeri rahvusvahelise tsooni õigusnõustaja (1951-1953) ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ülemameti õigusnõustaja (1953-1956); Rooma lepingute läbirääkimisel Itaalia delegatsiooni õigusekspert; mitme õigusalase teose autor; Euroopa Kohtu kohtunik (1958-1961); surnud 5. aprillil 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Sündinud 15. jaanuaril 1918 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (1941); ühenduse Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel juriidiline nõustaja, pärast seda, kui okupatsioonivõimud olid nimetatud ühenduse keelustanud, jätkas põrandaalust tegevust (1941-1945); Amsterdami vaba ülikooli avaliku õiguse ja haldusõiguse professor (alates 1945); ühenduse Nederlandse Verening voor Administratief Recht president (1948-1958); alates 1955. aastast Madalmaade Kuningliku Teaduste Akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 29. märtsini 1979, Euroopa Kohtu president 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Groningeni ülikooli riigiõiguse professor (1979-1984); surnud 24. augustil 1992.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Sündinud 1966; õpingud õigusteaduses (Candidatus iuris), Århusi ülikool (1989); advokaat, praktikant Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1989-1991); nõunik kohtujurist C. C. Gulmanni kabinetis Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-1993); Taani advokatuuri liikmeks võtmine (1993); advokaat Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1993-1995); Kopenhaageni ülikooli Euroopa õiguse lektor; Euroopa avaliku halduse instituudi (IEAP) vanemlektor (Luxembourg, 1995-1997); Brüsseli advokatuuri advokaat (1997); IEAP vanemlektor, seejärel direktori kohusetäitja (Luxembourg, 1997-1999); Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveameti õigusteenistuse ametnik (1999-2000); nõunik kohtunik C.C. Gulmanni kabinetis (2003-2006), seejärel kohtunik L. Bay Larseni kabinetis (2006-2013) Euroopa Ühenduste Kohtus; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2013 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduse eriala, õigusteaduse doktor, Leuveni katoliiklik ülikool; Master of Laws, Master in Public Administration (Harvardi ülikool); Leuveni katoliikliku ülikooli erakorraline professor; Burundi, Strasbourgi ja Harvardi ülikooli külalisprofessor; Collège d'Europe'i (Brugge) professor; Euroopa Kohtu nõunik; Brüsseli advokaatuuri liige; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 6. oktoobrini 2003; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident kohtunik 9. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrist 2015; Euroopa Kohtu president alates 8. oktoobrist 2015.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Sündinud 26. juulil 1907 Veronas; Itaalia kodanik; Padova ülikooli õigusteaduse doktori kraad (1928); Padova õigusfilosoofia instituudi assistent (1929); koosseisuväline tsiviilõiguse professor (1935); Ferrara ülikooli tsiviilõiguse vastutav professor (1935-1942); Veneetsia ülikooli erakorraline tsiviilõiguse professor (1941-1942); korraline tsiviilõiguse professor Padovas alates 1942, võrdleva eraõiguse vastutav professor Padovas alates 1953; Padova eraõiguse instituudi juhataja alates 1945; Veneetsia Istituto Veneto liige, Padova akadeemia, Verona akadeemia ja Ferrara akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. märtsist 1962 kuni 12. detsembrini 1972, seejärel kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1976; surnud 18. aprillil 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Sündinud 1946; Ühendkuningriigi kodanik; barrister, Middle Temple; Queen's Counsel, spetsialiseerunud kaubandus-, Euroopa ja avalikule õigusele; kolme esimese trükiväljaande „Bellamy & Child, Common Market Law of Competition" kaasautor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 15. detsembrini 1999.

João Sant
João Sant'Anna

Sündinud 1957; Lissaboni klassikalise ülikooli õigusteaduse diplom (1980); Lissaboni klassikalise ülikooli haldusõiguse lektor (1979-1980); tööstusomandi alased õpingud Müncheni Max-Planck-Institutis (1982-1984); siseministeeriumi ametnik ja hiljem osakonnajuhataja (1980-1986); Lissaboni advokatuuri advokaat (1981-1986); ametnik Euroopa Parlamendi informatsiooni ja avalike suhete peadirektoraadis (1986-1987), teadusuuringute peadirektoraadis (1987-1992), personali-, eelarve- ja rahanduspeadirektoraadis (1992-1996) ja õigustalituses (1996-2000); haldus- ja finantsosakonna juhataja (2000-2007), õigusosakonna juhataja (2007-2011) ja direktoraadi A juhataja (2012-2015) Euroopa ombudsmani juures; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik alates April 13-31 august 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Sündinud 1978; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduse diplom (2002) ja Euroopa Kolledži Master of Laws Euroopa õiguses (Brugge, 2004); õigusteaduste doktor (2008); Brüsseli advokatuuri advokaat (2004-2006); Euroopa Liidu menetlusõiguse lektor Sofia Rahva- ja Maailmamajanduse Ülikoolis (2008-2012) ja Sofia St Kliment Ohridski ülikoolis (2010-2013); Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse abiprofessor Bulgaaria Teaduste Akadeemias (alates 2014); külalislektor Cambridge'i ülikoolis ja Leuveni katoliiklikus ülikoolis; nõunik Euroopa Liidu Kohtus (2007-2016); Bulgaaria Euroopa Liidu õiguse ühingu asutaja ja juhatuse liige; Euroopa õiguse ajakirja „Evropeiski praven pregled“ peatoimetaja; arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 13. aprillist 2016 kuni 31. augustini 2016, Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Sündinud 1944; Kreeka kodanik; advokaat Ateenas; nõunik Euroopa Kohtu kohtunike Chlorose ja Kakourise juures; avaliku ja Euroopa Ühenduse õiguse professor Ateenas; õigusnõunik; kontrollikoja vanematašee; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1992 kuni 17. septembrini 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Sündinud 19. septembril 1908; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; Pariisi apellatsioonikohtu advokaat; reservkapten; vastupanuliikumise põrandaaluse juhtkomitee liige ja rahvusliku vabastusliikumise liige; ajutise nõuandva kogu (Assemblée consultative) liige; Pariisi ringkonnast valitud parlamendisaadik (1945-1958); Hautes-Alpes'i ringkonnast valitud parlamendisaadik (november 1958); justiitsminister (mitu korda ajavahemikus 1948-1958); Prantsusmaa ja ühenduse liikmesriikide vahelise abi ja koostöö eest vastutav minister, seejärel Prantsuse ülemeredepartemangude ja -alade ning Sahara eest vastutav minister (jaanuar 1959 kuni august 1961); Euroopa liikumise (Mouvement européen) täidesaatva komitee liige; Euroopa Kohtu kohtunik 18. maist 1962 kuni 9. oktoobrini 1967, Euroopa Kohtu president 10. oktoobrist 1967 kuni 25. oktoobrini 1976; surnud 9. augustil 2004.

Virpi TIILI
Virpi TIILI

Sündinud 1942; Helsingi ülikooli õigusteaduste doktor; Helsingi ülikooli tsiviil- ja äriõiguse assistent; Soome keskkaubanduskoja õigus- ja kaubanduspoliitika osakonna juhataja; Soome tarbijakaitseameti peadirektor; mitmete valitsuskomisjonide ja delegatsioonide liige, muuhulgas ravimireklaamide järelevalve nõukogu president (1988-1990), tarbijakaitsenõukogu liige (1990-1994), konkurentsinõukogu liige (1991-1994) ja Nordic Intellectual Property Law Review toimetuse liige (1982-1990); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2009.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Sündinud 1955; õpingud Regensburgi ja Genfi ülikooli õigusteaduskonnas (1974-1979); esimene riigieksam (1979); Euroopa Ühenduse iguse magistriõpingud Collège d'Europe'is, Brugges (1979-1980); õigusteaduste praktikant Regensburgis (1980-1983); õigusteaduste doktor (1982); teine riigieksam (1983); advokaat Münchenis ja Pariisis (1983-1989); Euroopa Ühenduste Kohtu ametnik (1990-2005); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (kohtunik P. Janni kabinetis, 1995-2005); õppejõud mitmes Saksamaa, Austria, Šveitsi ja Venemaa ülikoolis; Saarimaa ülikooli auprofessor (alates 1999); mitme õigusalase komisjoni, ühenduse ja komitee liige; arvukate ühenduse õigust ja ühenduse menetlusõigust käsitlevate publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtusekretär 30. novembri 2005. aasta 31. august 2016
Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Sündinud 15. juunil 1900 Berliinis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (Heidelberg, 1924); mitmes Berliini kohtus abikohtunik; töö majandusministeeriumis (1928-1935); majandusekspert; Berliini haiglate haldusdirektor; Hesseni liidumaa abiminister föderaalasjade valdkonnas; Stuttgartis asuva Ameerika Ühendriikide okupatsioonitsooni föderaalnõukogu juhatuse liige (1946); ühendatud majandustsooni majandushalduse valdkonnas direktori asetäitja (1947-1948), seejärel õigusteenistuse juhataja (1948-1949); Põhiseadusliku Assamblee liige (1948-1949); liidu justiitsministeeriumi abiminister (1949-1963); Euroopa Kohtu kohtunik 6. veebruarist 1963 kuni 28. oktoobrini 1970; surnud 1. jaanuaril 1976.

Josef Azizi
Josef Azizi

Sündinud 1948; Viini ülikooli õigusteaduste doktor ning lõpetanud ühiskonna- ja majandusteaduste eriala; Viini Majandusülikooli, Viini ülikooli õigusteaduskonna ja mitme teise ülikooli õppejõud; Viini ülikooli õigusteaduskonna auprofessor; Ministerialrat ja osakonnajuhataja Föderaalkantseleis; Euroopa Nõukogu Õigusalase Koostöö Juhtkomitee (CDJC) liige; volitatud esindaja Verfassungsgerichtshofis (konstitutsioonikohus) föderaalseaduste põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes; Austria föderaalõiguse ühenduse õigusega kohandamise eest vastutav kooskõlastaja; Üldkohtu kohtunik alates 18. jaanuarist 1995 kuni 16. septembrini 2013.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Sündinud 2. jaanuaril 1909; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (Torino 1930); rahvusvahelise õiguse privatdozent (1933); Torino ülikooli õppeülesande täitja; Cagliari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1939-1940), seejärel Modena ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1940-1942); Torino ülikooli õigusteaduskonna koosseisuline professor (1942-1956); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1956-1964); Torino kohtu kohtunik; riiginõunik (alates 1948); Riiginõukogu aukoja president (1956); diplomaatiliste vaidluste lahendamise osakonna peasekretär ja õigusteenistuse juht; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; alalise vahekohtu liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 1964 kuni 3. veebruarini 1976; surnud 18. jaanuaril 2000.

Joseph GAND
Joseph GAND

Sündinud 28. veebruaril 1913; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses; kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieues) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; politoloogia diplom (École libre des sciences politiques); 1963. aastal läbinud Riiginõukogu audiitori konkursi; valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures 1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964; halduse ja avaliku teenistuse peadirektor veebruarist 1959 kuni aprillini 1961; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja (1947-1958) ja Pariisi Institut d'études politiques'i professor (1958-1962); Euroopa Kohtu kohtujurist 8. oktoobrist 1964 kuni 6. oktoobrini 1970; surnud 4. oktoobril 1974.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Sündinud 1945; lõpetanud Lundi ülikooli õigusteaduskonna; Trollhättani esimese astme kohtu õigusnõunik ja kohtunik (1971-1974); Stockholmi apellatsioonikohtu õigusnõunik (1974-1975); Stockholmi esimese astme kohtu kohtunik (1975); Stockholmi apellatsioonikohtu esimehe õigus- ja haldusnõunik (1975-1978); lähetuses Domstolverketis (kohtute haldamise amet) (1977); õiguskantsleri kantselei nõunik (1979-1980); Stockholmi apellatsioonikohtu assessor-kohtunik (1980-1981); kaubandusministeeriumi õigusnõunik (1981-1982); välisministeeriumi õigusteenistuse nõunik, seejärel direktor ja peadirektor (1982-1995); suursaadikuks nimetamine 1992; Swedish Market Courti aseesimees; õigus- ja institutsionaalsete küsimuste eest vastutav isik EMP lepingu läbirääkimistel (EFTA töörühma aseesimees, seejärel esimees) ning Rootsi Kuningriigi ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga; Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2006 kuni 6. oktoobrini 2011.

André Potocki
André Potocki

Sündinud 1950; Prantsuse kodanik; kassatsioonikohtu esimese esimehe peasekretär (1988); Tribunal de grande instance de Paris' aseesimees (1990); justiitsministeeriumi Euroopa ja rahvusvaheliste asjade talituse juhataja (1991); Pariisi apellatsioonikohtu nõunik ja Pariis X‑Nanterre'i ülikooli aseprofessor (1994); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1995 kuni 19. septembrini 2001.

 

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Sündinud 22. juunil 1912 St-Niklaas Waasis; Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1934); advokaat, Raad van de Orde liige (1935); riigiteaduste ja diplomaatia doktor (1945); Vlaamse Conferentie van de Balie juhatuse liige ning seejärel Vlaamse Conferentie van de Balie president; esindajatekoja liige (1951-1961); parlamendi välisasjade komisjoni ning õigus- ja konstitutsioonireformi komisjoni liige; Leuveni ülikooli õigusteaduskonna erakorraline professor; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 29. oktoobrini 1980, kohtu president 30. oktoobrist 1980 kuni 10. aprillini 1984; surnud 1. augustil 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Sündinud 20. novembril 1919 Luxembourgis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; õigusnõustaja; välisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja ja peasekretär (1946-1967); Liège'i ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja (1951); Liège'i ülikooli Euroopa õiguse instituudi kaasasutaja (1963); Euroopa ühenduse õiguse õppetooli erakorraline ja korraline professor (1965); rahvusvahelise õiguse instituudi kaasliige Varssavi istungjärgu ajal (1965); suurvürstiriigi instituudi sotsiaal- ja poliitikateaduste osakonna liige (1967); Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 7. oktoobrini 1985; surnud 2. veebruaril 2010.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Sündinud 1950; Portugali kodanik; Coimbra ülikooli õigusteaduskonna ja Porto katoliikliku ülikooli õigusteaduskonna professor; Jean Monnet' õppetooli hoidja; Haagi rahvusvahelise õiguse akadeemia vastutav õppejõud (1984) ja Pariis I ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor (1995); Portugali valitsuse esindaja ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni juures (UNCITRAL); Portugali valitsuse esindaja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi juures; Portugali valitsuse esindaja tsiviilõigusliku seisundi rahvusvahelise komisjoni ja Euroopa Nõukogu kodakondsust käsitleva komitee juures; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1995 kuni 31. märtsini 2003.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Sündinud 14. detsembril 1911 Hamburgis; Saksa kodanik; õiguse ja riigiteaduste õpingud (Graz, Freiburg am Breisgau ja Berliin); õigusteaduse doktor (1937, Königsberg/Preisimaa); majandus- ja transpordiministeeriumi ametnik; Bundesrati õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja ning Bundestagi ja Bundesrati ühise õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja; Karlsruhes asuva Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) kohtunik (1955-1970); Heidelbergi ülikooli auprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik 28. oktoobrist 1970 kuni 6. oktoobrini 1976; kohtu president 7. oktoobrist 1976 kuni 31. oktoobrini 1980; surnud 24. augustil 1993.

John D. Cooke
John D. Cooke

Sündinud 1944; Iiri advokatuuri liige alates 1966; Inglismaa ja Walesi, Põhja-Iirimaa ja Uus-Lõuna-Walesi advokatuuri liige; barrister 1966-1996; Inner Bar of Irelandi liige (Senior Counsel) aastast 1980, New South Walesi liige aastast 1991; Euroopa ühenduste advokatuuride nõukogu president 1985-1986; külalisprofessor, University College Dublin; Chartered Institute of Arbitratorsi liige; Royal Zoological Society of Irelandi president 1987-1990; bencher, Honorable Society of Kings Inns, Dublin; honorary bencher, Lincoln's Inn, London; Esimese Astme Kohtu kohtunik 10. jaanuarist 1996 kuni 15. septembrist 2008.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Sündinud 26. augustil 1919 Limoges'is; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; ülikooli diplom (licence) inglise filoloogias; õpingud École nationale d'administration'is (1945-1947); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1969); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1957-1969) ja valitsuse esindaja pädevuskonfliktide kohtus (tribunal des conflits) (1965-1970); lähetatud mitmel korral ministeeriumidevahelise Euroopa majanduskoostöö komiteesse (1948-1951), peaministri alluvusse (1952), kaitseministeeriumi (1952-1954) ja justiitsministeeriumi justiitsministri juurde (1969-1970); tehnilise nõustamise lähetused välismaale; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja ja Institut d'études politiques de Paris' seminarijuhendaja; pidev kaastöö mitmele õigusajakirjale; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1970 kuni surmani 2. jaanuaril 1972.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Sündinud 1940; Marburgi ülikooli teadusassistent; õigusteaduse doktor (Marburgi ülikool); Saksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonna referent, hiljem rahvusvahelise eraõiguse talituse juhataja, seejärel Saksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja; Unidroiti nõukogu liige (1993-1998); Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi lastekaitse konventsiooni väljatöötamise komisjoni eesistuja (1996); Trieri ülikooli auprofessor (rahvusvaheline eraõigus ja rahvusvaheline tsiviilmenetlus; Euroopa õigus); alates 2002. aastast Hamburgi Max Plancki Instituudi rahvusvahelise ning välismaise eraõiguse instituudi erialanõukogu liige; Esimese Astme Kohtu kohtunik 11. juunist 1997 kuni 17. septembrini 2007.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Sündinud 29. märtsil 1920 Charenton-le-Pont'is (Val-de-Marne); Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom ( diplômé d'études supérieures) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; Prantsuse valitsuse esindaja Prantsuse-Itaalia lepituskomisjonis (1949-1951); justiitsministeeriumi tehniline nõustaja (1952-1953); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1972); õigusnõunik Prantsusmaa saatkonnas Marokos (1956-1958); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1958-1961); Maroko Ülemkohtu halduskolleegiumi esimees (1961-1964); justiitsministeeriumi õigustalituse juht (1964); École nationale d'administrationi seminarijuhendaja; Rabati õigusteaduskonna õppeülesande täitja; École marocaine d'administrationi professor; Euroopa Kohtu kohtujurist 22. märtsist 1972 kuni 18. märtsini 1981; surnud 9. juulil 1995.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna ülikooli Euroopa ühenduse õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja; Madridi Carlos III ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi ülikooli (Bologna Center), St. Johns'i (New York), Georgetowni, Paris-II, Georgia (Ateena) ülikooli ja Institut universitaire internationali (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue'i ülikooli programmi „European Business Law Pallas" koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni riigihangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist 4. maist 2006.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Sündinud 12. veebruaril 1911; Iiri kodanik; diplom keldi õpingutes (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 ja 1951-1953); Ülemkohtu kohtunik (1953-1961); Ülemkohtu esimees (1961-1973); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 12. detsembrini 1974; Iirimaa president (1974-1976); surnud 21. märtsil 1978.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Sündinud 1950; advokaat (1974-1980); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse siseriiklik ekspert, seejärel V peadirektoraadi (tööhõive, töösuhted, sotsiaalküsimused) vanemametnik; Kreeka Riiginõukogu ametnik, nooremliige ja liige alates 1999; Kreeka kõrgeima erikohtu liige; Kreeka seadusloome keskkomitee liige (1996-1998); Kreeka valitsuse peasekretariaadi õigusteenistuse juhataja; Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 1998 kuni 25. oktoobrini 2010.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Sündinud 1944; Madalmaade ülemkohtu nõunik (1996); College van Beroep voor het bedrijfsleveni (kaubanduse ja tööstuse halduskohus) kohtunik ja asepresident (1986); sotsiaalkindlustuse apellatsioonikohtu ja tollitariife käsitleva halduskohtu kohtunik; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1980); Euroopa õiguse lektor Groningeni ülikooli õigusteaduskonnas ja uurimistöö assistent University of Michigan Law Schoolis; Amsterdami kaubanduskoja rahvusvahelise sekretariaadi liige (1970); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 17. septembrist 1998 kuni 13. septembrini 2010.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Sündinud 19. veebruaril 1913 Kopenhaagenis; Taani kodanik; õigusteaduse õpingud Kopenhaageni ülikoolis ja Institut universitaire des Hautes études internationales'is Genfis; õigusteaduse doktor (1946); Taani välisministeeriumi lähetused Berni ja Londonisse (1938-1945); Århusi ülikooli rahvusvahelise õiguse ja riigiõiguse professor (alates 1947); Taani ja Madalmaade valitsuse loodud Põhjamere mandrilava rahvusvahelise kohtu (Domstol udpeget af den danske og den nederlandske regering i sagerne vedrørende kontinentalsoklen i Nordsøen) ad hoc kohtunik (1968-1969); alalise vahekohtu liige; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 8. oktoobrini 1979; surnud 11. oktoobril 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Sündinud 17. juulil 1918 Münchenis; Saksa kodanik; Müncheni ülikooli õigusteaduse doktor (1950); teine õigusteaduse riigieksam ( juristisches Staatsexamen) (1951); asenduskohtunik, seejärel esimese astme kohtunikuga võrdsustatud staatuses nõunik Baieri liidumaa justiitsministeeriumis (1951-1954); Müncheni esimese astme kohtu kohtunik (1954-1955); teenistus Baieri liidumaad liitvabariigis esindava ministri juures (1955-1956); Münchenis asuva Baieri liidumaa riigikantselei ametnik ( Oberregierungsrat), seejärel vanemametnik ( Regierungsdirektor; 1956-1958); Müncheni Landgerichti kohtunik (1958-1961); Bundestagi liige (1961-1972); liitvabariigi rahandusministeeriumi abiminister, vastutusalas suhted parlamendiga (1969-1971); Euroopa Assamblee liige (1971-1973); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. oktoobrist 1973 kuni 11. jaanuarini 1984; surnud 16. aprillil 1998.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Sündinud 1948; lõpetanud Cambridge'i ülikooli ( BA 1969, MA 1973) (mehaanikateadused ja õigusteadus); Inglise advokatuuri astumine 1970, seejärel töötanud advokaadina Londonis (1971-1999) ja Brüsselis (1979-1999); Iirimaa advokatuuri astumine 1981; Queen's Counsel 1987; Bencher of the Middle Temple 1998; Inglise ja Walesi advokatuuride esindaja Euroopa Advokatuuride Nõukogus (CCBE) ja CCBE alalise delegatsiooni president Euroopa Kohtu juures (1995-1999); World Trade Law Association'i ja European Maritime Law Organisation'i juhatuse liige (1993-2002); Üldkohtu kohtunik alates 15. detsembrist 1999 kuni 7. oktoobrini 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Sündinud 1954; Conseil d'Etat liige (Prantsusmaa); École normale supérieure de Saint-Cloud' ja École nationale d'administrationi lõpetanu; inglise keele õpetaja (1979-1985); rapporteur ja hiljem kohtujurist Conseil d'État' kohtumenetlusi käsitlevates koosseisudes (1988-1993); õigusnõunik Prantsuse Vabariigi alalises esinduses Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis New Yorgis (1993-1997); Euroopa Kohtu kohtunik Puissochet' kabineti õigusnõunik (1997-2001); Esimese Astme Kohtu kohtunik 19. septembrist 2001 kuni 17. septembrini 2007.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Sündinud 24. septembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; astus sõjaväkke veebruaris 1943; värvatud eliitväeossa (Rifle Brigade); võtnud osa sõjaväeoperatsioonidest Euroopas ja Aasias; antud auaste Acting Major (1947); õigusteaduse diplom (B.A., 1948); advokatuuri liige (Lincoln's Inn, jaanuar 1950); barrister Chancery Baris (1950-1972); bencher Lincoln's Innis (alates 1966); Councillor, Royal Borough of Kensingtonis (1959-1968); Warner & Sons Ltd. ja filiaalide juhataja (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 26. veebruarini 1981; surnud 1. veebruaril 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Sündinud 18. novembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; Šoti advokatuuri liige (1951); Queen's Counsel (1963); Court of Sessioni kohtunik (Šotimaa ülemkohus, 1972); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1988; Euroopa Kohtu president 10. aprillist 1984 kuni 6. oktoobrini 1988; teenete tunnustusena antud Ühendkuningriigi paruni tiitel ning sellega kaasnev aunimetus Lord Mackenzie-Stuart of Dean; surnud 1. aprillil 2000.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Sündinud 1956; õpingud Lissabonis, Brüsselis ja Strasbourgis; advokatuuri liige Portugalis ja Brüsselis; sõltumatu uurija, Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles; Portugali kohtuniku J. C. Moitinho de Almeida õigusnõunik Euroopa Kohtus (1986-2000),seejärel Esimese Astme Kohtu presidendi B. Vesterdorfi õigusnõunik (2000-2003); Üldkohtu kohtunik alates 31. märts 2003 kuni 19. september 2016.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Sündinud 4. oktoobril 1912; Iiri kodanik; LL.B., University College Dublin (1936); barrister, Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 ja 1957-1965); Ülemkohtu kohtunik (1965); Ülemkohtu esimees (1966); Euroopa Kohtu kohtunik 12. detsembrist 1975 kuni 16. jaanuarini 1985; surnud 30. detsembril 1994.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Sündinud 1959; õigusteaduskonna diplom (Liège'i ülikool, 1981); aspirant (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989); esindajate koja õigusnõunik (1981-1990); õigusteaduste doktor (Strasbourgi ülikool, 1990); professor (Liège'i ja Strasbourgi ülikoolid, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Bordeaux' Montesquieu' Ülikool; collège Michel Servet des universités de Paris; Namuri Notre-Dame de la Paix teaduskonnad); välisministri eriesindaja (1995-1999); Institut royal des relations internationales'i Euroopa-õpingute juhataja (1998-2003); Conseil d'Etat' liige (2001-2003); Euroopa Komisjoni konsultant (1990-2003); Observatoire Internet'i liige (2001-2003); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoober 2003 kuni 19. september 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Sündinud 1936; Malta Kuningliku Ülikooli keeleteaduste diplom (1955); Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduste doktor (1958); Maltaadvokatuuri liige alates 1959; riikliku naiste nõukogu juriidiline nõustaja (1964-1979); avaliku teenistuse komisjoni liige (1987-1989); Lombard Bank (Malta) Ltd nõukogu liige, riigi kui aktsionäri esindaja (1987-1993); valimiskomisjoni liige alates 1993; Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduskonna lõputööde hindamise komisjonide liige; rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) liige (2003-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 22. märtsist 2012.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Sündinud 25. jaanuaril 1905 Casertas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor, Napoli ülikool (1925); välisministeeriumi asesekretär (1927-1932); Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse professor (1932); Urbino ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1932); Firenze ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1933-1940), Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1940-1975); Rooma ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna rahvusvahelise õiguse instituudi direktor (alates 1966); Senati liige (1948-1972); kaitseministeeriumi aseriigisekretär (1953-1958); Senati asepresident (1958-1960); haridusminister (1960-1962); justiitsminister (1962-1963); töö- ja sotsiaalminister (1963-1964 ja 1966-1968); ÜRO asjade portfellita minister (1968-1969 ja 1970); rahandusminister (1969-1970); telekommunikatsiooni ja sideminister (1970-1972); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 11. oktoobril 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Sündinud 29. märtsil 1907 Rennes'is; Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom (diplôme d'études supérieues) eraõiguses; Douai' apellatsioonikohtu abikohtunik, seejärel Pariisi apellatsioonikohtu abikohtunik (1933-1936); Évreux' kohtu asekohtunik (1936-1940); Évreux' kohtu prokurör (1940); sõjakuritegude uurimistalituse direktor (1946); kaitseministri kabineti direktor (1947-1949); teabeministri kabineti direktor (1949-1953); peaministri kabineti direktor, asepeaminister (1953); Seine'i kohtu esimene asekohtunik (1954-1956); justiitsministri kabineti direktor (1957-1958); Seine'i kohtu prokurör (1958-1961); kassatsioonikohtu nõunik (1961); õigusteenistuste peainspektor (1962); Pariisi apellatsioonikohtu esimene esimees (1962-1968); kassatsioonikohtu prokurör (1968-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 26. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 12. märtsil 1990.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Sündinud 1951; õigusteaduste doktor (Bratislava Ülikool); Bratislava esimese astme kohtu kohtunik; Bratislava apellatsioonikohtu tsiviilasjade kohtunik ja kohtu aseesimees; Justiitsministeeriumi õigusinstituudi tsiviil ja perekonnaõiguse sektsiooni liige; Ülemkohtu kohtuniku ajutine kohusetäitja äriõiguse asjades; Euroopa Inimõiguste Komisjoni (Strasbourg) liige; Konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); Esimese Astme Kohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Sündinud 9. veebruaril 1925 Napolis; Itaalia kodanik; õigusteaduse diplom (Napoli, 1945); assistent Napoli ülikoolis (1946-1952); rahvusvahelise õiguse doktor (1951); Napoli ülikooli rahvusvahelise õiguse õppeülesande täitja (1951-1954); avalik-õiguslike institutsioonide erakorraline professor Cagliari ülikoolis (1954); Bari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1955-1968); Napoli ülikooli rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1968); Napoli ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna avaliku õiguse instituudi direktor (1970); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvahelise eraõiguse professor (1970-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 3. veebruarist 1976 kuni 6. oktoobrini 1976, seejärel kohtujurist 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 4. aprillil 2002.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (Moskva ülikool); õigusteaduste habiliteeritud doktor (Varssavi ülikool); Vilniuse ülikooli professor: rahvusvaheline õigus (alates 1981), inimõigused (alates 1991) ja Euroopa Ühenduse õigus (alates 2000); valitsuse välispoliitika nõunik (1991-1993); Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste delegatsiooni koordineeriva grupi liige; valitsuse Euroopa õiguse osakonna peadirektor (1997-2004); Vilniuse ülikooli Euroopa õiguse professor, Jean Monnet' õppetooli hoidja; Leedu Euroopa Liidu alaste õpingute assotsiatsiooni esimees; Leedu liitumisega seotud põhiseadusliku reformi parlamendi töögrupi esimees; Rahvusvahelise Juristide Komisjoni liige (aprill 2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 16. septembrini 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Sündinud 1962; Tartu ülikooli õigusteaduste diplom (1981-1986); prokuröri abi Tallinnas (1986-1991); Eesti Diplomaatide Kooli diplom (1991-1992); juriidiline nõunik (1991-1993) ja peanõunik kaubandus-tööstuskojas (1992-1993); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (1993-2004); European Master inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, Padua ja Nottinghami ülikoolid (2002-2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 23. oktoobrist 2013; Euroopa Kohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Sündinud 11. augustil 1929 Amsterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (Amsterdami ülikool, 1953); advokaat ja prokurör Haarlemis (1953-1956); justiitsministeeriumi atašee Haagis (1956-1962); Euroopa Ühenduste Nõukogu õigustalituse õigusnõunik (1962-1965); Leideni ülikooli korraline professor (1965-1978), õigusteaduskonna dekaan (1973-1975); Madalmaade Teaduste Akadeemia liige (1978); Hoge Raadi nõunik (1978-1979); Euroopa Kohtu kohtunik 29. märtsist 1979 kuni 29. märtsini 1990; surnud 24. detsembril 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Sündinud 10. veebruaril 1931; Taani kodanik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; apellatsioonikohtu ad interim nõunik; Taani delegatsiooni liige Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsil; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1979 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtu president 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 21. jaanuril 2005.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Sündinud 1946; Szegedi ülikooli õigusteaduste doktor (1971); tööministeeriumi ametnik (1971-1974); Szegedi ülikooli õppejõud ja professor (1974-1989), õigusteaduskonna dekaan (1989-1990), aserektor (1992-1997); advokaat; riikliku pensionikindlustuse presiidiumi liige; Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituudi aseesimees (1998-2002); Rahvusvahelise Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsiooni teadusnõukogu liige; konstitutsioonikohtu kohtunik (1998-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. mai 2004 19. september 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Sündinud 1947; Varssavi ülikooli õigusteaduste diplom (1965-1969); Poola teaduste akadeemia õigusteaduste instituudi teadur (assistent, dotsent, professor) (1969-2004); Max Plancki instituudi teadur välisriikide ja rahvusvahelise patendi-, autori- ja konkurentsiõiguse alal Münchenis (AvH sihtasutuse stipendium: 1985-1986); advokaat (1992-2000); kõrgema halduskohtu kohtunik (2001-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. mai 2004 19. september 2016; surnud 23. mail 2018.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Sündinud 2. juunil 1925 Berliinis; Saksa kodanik; Göttingeni ülikooli õigusteaduse doktor (1952); töö liitvabariigi majandusministeeriumi juriidilises osakonnas (1953); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa asjade talituse juhataja (1958); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa poliitika osakonna juhataja (1970); Münsteri ülikooli dotsent (1971), auprofessor (1975); Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarechti (Saksa Teaduslik Euroopa Õiguse Ühing) juhatuse liige; Heidelbergis asuva Max Plancki välisriikide avaliku õiguse ja rahvusvahelise õiguse instituudi kuratooriumi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 1980 kuni 6. oktoobrini 1988.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Sündinud 16. märtsil 1916 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor, Leideni ülikool (1946); töö majandusministeeriumis ja välisministeeriumis, muu hulgas ministri üldnõunikuna ja turukorralduse osakonna juhatajana (1945-1958); Euroopa Ühenduste Komisjoni peadirektor (1958-1967); Utrechti ülikooli sotsiaal- ja majandusõiguse professor (1967-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist 4. juunist 1981 kuni 13. jaanuarini 1986; surnud 4. juulil 2004.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Sündinud 1962; õigusteaduse lõpueksam (1987); Ljubljana ülikool, õigusteaduse doktor (1995); alates 1996. aastast õigusteooria ja riigiõiguse ning eraõiguse professor; teadur; doktoriõpingud Zürichi ülikoolis, Viini ülikooli võrdleva õiguse instituudis, Hamburgis Max Planck'i Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis, Amsterdami avatud ülikoolis; külalisprofessor Viini ja Freiburgi (Saksamaa) ülikoolis ja Hamburgis Buceriuse õiguskoolis; teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi juriidilise osakonna juhataja (1994-1996) ja riigisekretär (1996-2000); riigi peasekretär (2000); Euroopa tsiviilkoodeksi töögrupi (Study Group on European Civil Code) liige alates 2003. aastast; Humboldti uurimisprojekti (Humboldt Stiftung) eest vastutav isik; üle saja juriidilise artikli ja mitme raamatu autor Euroopa Ühenduse õiguse ja eraõiguse kohta; Sloveenia Juristide Liidu autasu „Aasta jurist 2003"; mitme õigusajakirja toimetuse liige; Sloveenia Juristide Liidu peasekretär, mitme juristide liidu, sh Gesellschaft für Rechtsvergleichungi liige; Euroopa Kohtu Esimese Astme kohtunik 7. juulist 2004 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (La Sapienza ülikool, Rooma); ühenduse õiguse õpingud (Collège d'Europe, Bruges); advokatuuri liige, advokaat (1978-1983); Euroopa ühenduste õiguse õppejõud, La Sapienza ülikool, Rooma (1993-1996), Luissi ülikool, Rooma (1993-1996 ja 2002-2006) ning Bocconi ülikool, Milano (1996-2000); Itaalia peaministri nõunik Euroopa ühenduste küsimustes (1993-1995); Euroopa Komisjoni ametnik: asepresidendi õigusnõunik ja seejärel kantselei juhataja (1989-1992); siseturu (1995-1999) ja konkurentsi (1999) eest vastutava voliniku kantselei juhataja; konkurentsi peadirektoraadi direktor (2000-2002), Euroopa Komisjoni asepeasekretär (2002-2005), poliitikanõunike büroo peadirektor (2006); Üldkohtu kohtunik alates 3. maist 2006 kuni 15. novembrini 2011.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Sündinud 29. märtsil 1920 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplômes d'études supérieures) avalikus õiguses, rahvamajanduses ja politoloogias; justiitsministeeriumi korraline atašee (1950); justiitsministri kabineti büroo juhataja (1958); Pariisi Tribunal de grande instance'i aseesimees (1969); justiitsministeeriumi osakonnajuhataja (1973); École nationale de la magistrature'i direktor (1974); Pariisi Tribunal de grande instance'i esimees (1976); Euroopa Kohtu kohtujurist 18. märtsist 1981 kuni 13. veebruarini 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Sündinud 28. juulil 1924; Prantsuse kodanik; Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor, seejärel kohtunik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; vee- ja metsaameti juhataja; riigikantselei peadirektor; riiginõunik; Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna esimese allosakonna esimees; Institut d'études politiques'i professor; Riiginõukogu riiklike ehitustööde osakonna esimees; Euroopa Kohtu kohtunik 4. juunist 1981 kuni 6. oktoobrini 1982 ja 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 11. jaanuaril 2002.

Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993-2004); Nätverket för europarättslig forskning'u (Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001-2006); Rådet för konkurrensfrågor'i (konkurentsiküsimuste nõukogu) liige (2001-2006); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 28. novembrist 2012.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Sündinud 15. augustil 1926 Ateenas; Kreeka kodanik; õigusfilosoofia diplom, Oxfordi ülikool; University College of Wales Aberystwythi õppeülesande täitja (1954), seejärel Londoni King's College'i õppeülesande täitja (1959); Londoni ülikooli võrdleva õiguse korraline professor (1966); Londoni ülikooli õigusteaduse doktor LL.D. (1972); King's College'i Euroopa õiguse keskuse direktor (1974); Euroopa Kohtu kohtunik 12. jaanuarist 1981 kuni surmani 15. novembril 1982.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Sündinud 1940; õigusalased õpingud Sofia Püha Kliment Ohridski ülikoolis (1961); õigusteaduste doktor (1977); advokaat (1963-1964); rahvusvahelise maanteetranspordi riigiettevõtte õigusnõustaja (1964-1973); Bulgaaria teaduste akadeemia õigusinstituudi teadustöötaja (1973-1988); Sofia Püha Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna tsiviilkohtumenetluse õppejõud (1988-1991); kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtu kohtunik (1988-2006); konstitutsioonikohtu kohtunik (1991-1994); Plovdivi Paissiy Hilendarski ülikooli dotsent (veebruar 2001-2006); justiitsminister (1994-1995); Sofia Bulgaaria uue ülikooli tsiviilkohtumenetluse õppejõud (1995-2006); Üldkohtu kohtunik 12. jaanuarist 2007 kuni 29. juunini 2010.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Sündinud 17. veebruaril 1930; Ühendkuningriigi kodanik; barrister, Master of the Bench, seejärel Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; tööministeeriumi Junior Counsel, Treasury Junior ja Leading Counsel; Recorder; kõrgema kohtu kohtunik (Queen's Bench Division); töökohtu apellatsiooniastme esimees; Durhami ülikooli külalisprofessor, Comelli ülikooli (USA) külalisprofessor, Merceri ülikooli (USA) külalisprofessor, King's College'i (London) külalisprofessor; Euroopa Kohtu kohtujurist 26. veebruarist 1981 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 10. märtsini 1992; surnud 7. aprillil 2009.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Sündinud 1960; lõpetanud õigusteaduse eriala (1984), õigusteaduse doktor (1997) (Iaşi Alexandru Ioan Cuza ülikool); Suceava esimese astme kohtu kohtunik (1984‑1989); Iaşi sõjaväekohtu sõjaväekohtunik (1989‑1990); Iaşi Alexandru Ioan Cuza Ülikooli professor (1990‑2006); Rennes'i ülikooli Euroopa õigusele spetsialiseerumise stipendium (1991‑1992); Iaşi Petre Andrei ülikooli seminarijuhendaja (1999‑2002); Littoral Côte d'Opale ülikooli assistent (LAB. RII) (2006); Üldkohtu kohtunik 12. jaanuarist 2007 kuni 26. novembril 2010.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Sündinud 29. jaanuaril 1927 Düsseldorfis; Saksa kodanik; õigusteaduse õpingud Kölni, Bonni ja Freiburgi ülikoolis (1947-1951); Gerichtsreferendar (praktikant kohtus) (1952-1956), seejärel Kölni Oberlandesgerichti assessor (1956); Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) teaduslik töötaja (1958-1960); Kölni Landgerichti kohtunik (1959); liitvabariigi justiitsministeeriumi ametnik (1961), seejärel avaliku õiguse osakonna juhataja (1969); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 28. mail 2009.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Sündinud 1960; Barcelona autonoomse ülikooli õigusteaduste diplom (1983); kohtunik (1985); alates 1992 haldusasjadele spetsialiseerunud kohtunik Kanaari saarte kõrgeimas kohtus (Santa Cruz de Tenerife, 1992 ja 1993) ja Audiencia nacionalis (Madrid, mai 1998–august 2007), kus ta tegeles maksuasjade (käibemaks) ning majandusministri üldaktide ja riigiabi või haldusasutuste rahalist vastutust käsitlevate otsuste vastu suunatud hagidega, samuti panganduse, börsi, energia, kindlustuse ja konkurentsi valdkonna reguleerimisasutuste otsuste vastu suunatud hagidega; konstitutsioonikohtu nõunik (1993–1998); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007 kuni 16. septembrini 2013.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Sündinud 23. detsembril 1927; Itaalia kodanik; tööõiguse korraline professor (Urbino, Bologna ja Rooma ülikool), võrdleva eraõiguse korraline professor (Bologna ülikool); kohtute ülemkogu (Consiglio superiore della magistratura) liige (1976-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist (1982-1988); kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni surmani 21. juulil 1999.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Sündinud 1962; Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1984); õppinud École nationale de la magistrature'is (1986-1988); Tribunal de grande instance de Marseille kohtunik (jaanuar 1988-jaanuar 1990); justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja (jaanuar 1990-juuni 1992); majandus-, finants- ja tööstusministeeriumi konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste vastu võitlemise osakonna talituse asejuhataja, seejärel juhataja (juuni 1992-september 1994); justiitsministri tehniline nõunik (september 1994-mai 1995); Tribunal de grande instance de Nîmes'i kohtunik (mai 1995-mai 1996); Euroopa Kohtu õigusnõunik kohtujurist P. Léger' juures (mai 1996-detsember 2001); conseiller référendaire kassatsioonikohtus (detsember 2001-august 2007); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007 kuni 16. septembrini 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Sündinud 1946; õpingud: Crescent College Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (B.A. ja diplom Euroopa õiguses)  ning Kings Inns; võetud Iirimaa advokatuuri liikmeks 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); Circuit Court, kohtunik (1986-1997); High Court of Ireland, kohtunik (1997-2008); bencher of Kings Inns; Iirimaa esindaja Euroopa kohtunike konsultatiivkomitees (2000-2008); Üldkohtu kohtunik alates 15. septembrist 2008 kuni 16. septembrini 2013.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Sündinud 5. jaanuaril 1931 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieures) avalikus õiguses; École nationale d'administrationi diplom (1956); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (1956); noorsoo- ja spordiministeeriumi projektijuht, hiljem abinõunik (1961); Riiginõukogu kohtunik (1962); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1964-1968); riikliku kaevandus- ja keemiaettevõtte peasekretäri asetäitja, seejärel peasekretär (1970-1974); Centre Beaubourg'i akustika- ja muusikauuringute instituudi (IRCAM) haldus- ja finantsdirektor (alates 1974); riiginõunik (juuni 1981); ettevõtte Entreprise de recherche et d'activités pétrolières õigusnõunik (oktoober 1981-1982); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 3. oktoobril 2017.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Sündinud 1948; Bukaresti ülikooli diplom õigusteaduse erialal (1971); kraadiõpe rahvusvahelises tööõiguses ja Euroopa sotsiaalõiguses, Genfi ülikool (1973-1974); õigusteaduste doktor, Bukaresti ülikool (1980); Bukaresti ülikooli nooremteadur (1971-1973), teadur (1974-1985) ja seejärel tööõiguse lektor (1985-1990); töö- ja sotsiaalkaitse teadusliku uurimisinstituudi vanemteadur (1990-1991); töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi asepeadirektor (1991-1992) ja direktor (1992-1996); Bukaresti riikliku politoloogia- ja haldusjuhtimiskooli dotsent (1997), seejärel professor (2000); Euroopa integratsiooni ministeeriumi riigisekretär (2001-2005); Rumeenia õigusloomenõukogu osakonnajuhataja (1996-2001 ja 2005-2009); Euroopa õiguse alase Rumeenia ajakirja asutaja ja peatoimetaja, Rumeenia Euroopa õiguse ühingu president (2009-2010); Rumeenia valitsuse esindaja Euroopa Liidu kohtutes (2009-2010); Üldkohtu kohtunik alates 26. novembrist 2010 kuni 19. september 2016.