Euroopa Kohus arvudes

Andmed on esitatud 31.12.2018aasta seisuga

membresLiikmed


fleche D 236 liiget alates aastast 1952:

- 147 liiget, Euroopa Kohus 
- 92 liiget, Üldkohus (alates aastast 1989) 
- 15 liiget, Avaliku Teenistuse Kohus (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus: 
- 28 kohtunikku 
- 11 kohtujuristi 
- 1 kohtusekretär

squaresTUE Üldkohus: 
- 46 kohtunikku 
- 1 kohtusekretär

affairesKohtuasjad


fleche D 37 127 kohtuotsust ja -määrust alates aastast 1952:
- Euroopa Kohus, ligikaudu 21 703
- Üldkohus, ligikaudu 13 875 (alates aastast 1989) 
- Avaliku Teenistuse Kohus, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus: 
- 849 saabunud kohtuasja
- 760 lõpetatud kohtuasja
- 1001 pooleliolevad kohtuasja
- Keskmine menetlusaeg: 15,7 Kuud

squaresTUE Üldkohus: 
- 834 saabunud kohtuasja
- 1009 lõpetatud kohtuasja
- 1333 pooleliolevad kohtuasja
- Keskmine menetlusaeg: 20 Kuud

visiteursKülastajad


fleche D 459 891 külastajat alates aastast 1968: 
- 705 külastajate gruppi aastas 
- 17260 inimest

personnelTöötajad


fleche D 5 863 ametnikku ja ajutist töötajat alates aastast 1952:
- 2 217 ametikohta = 1 345 naist ja 872 meest (ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad) 
- 61 % naised 
- keskmine vanus: 45 aastat

bibliothequeRaamatukogu


fleche D 250 000 trükist:
- 10,5 km pikkuselt trükiseid riiulil 
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt ja mõned kolmandate riikide keeled

budgetEelarve


fleche D 429,5 miljonit eurot 2019. eelarveaastal

batimentsHooned


fleche D Euroopa Kohtu uus kohtupalee:
- avamine: 2008. aasta detsember 
- ruumide pind: 124 000 m2 
- krundi pindala: 75 000 m2 
- maksumus: 355 miljonit eurot
- vana kohtupalee (üldsusele avatud ruumid: 5 istungisaali ja pressisaal) 
- ringhoone, 2 korrust (Euroopa Kohtu liikmete kabinetid) 
- 2 torni, 24 korrust, 107 m (1 istungisaal, kirjaliku tõlke allüksused, haldusteenistused) 
- hooneid ühendav galerii

fleche D Muud hooned:
- Annexe C (1 istungisaal, Üldkohtu liikmete kabinetid) 
- Thomas More (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- Erasmus (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- T/Tbis (kirjaliku tõlke allüksused)

linguismeKeeleteenistused


fleche D 960 ametikohta = 43 % institutsiooni töötajatest 
- 606 jurist-lingvisti, 71 tõlki 
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt
- 552 keelekombinatsiooni
- 1 285 000 tõlkelehekülge tõlketeenistuse kohta + 721 tõlgitud kohtuistungit ja nõupidamist aastas