CURIA
rss
täppisotsing
Euroopa Kohus arvudes*

membersLiikmed

fleche D 229 liiget alates aastast 1952:
- 141 liiget, Euroopa Kohus
- 90 liiget, Üldkohus (alates aastast 1989)
- 15 liiget, Avaliku Teenistuse Kohus (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus:
- 28 kohtunikku
- 11 kohtujuristi
- 1 kohtusekretär

squaresTUE Üldkohus:
- 47 kohtunikku
- 1 kohtusekretär

buildingsHooned

fleche D Euroopa Kohtu uus kohtupalee:
- avamine: 2008. aasta detsember
- ruumide pind: 124 000 m2
- krundi pindala: 75 000 m2
- maksumus: 355 miljonit eurot

- vana kohtupalee (üldsusele avatud ruumid: 5 istungisaali ja pressisaal)
- ringhoone, 2 korrust (Euroopa Kohtu liikmete kabinetid)
- 2 torni, 24 korrust, 107 m (1 istungisaal, kirjaliku tõlke allüksused, haldusteenistused)
- hooneid ühendav galerii

fleche D Muud hooned:
- Annexe C (1 istungisaal, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- Thomas More (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- Erasmus (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- T/Tbis (kirjaliku tõlke allüksused)

bubblesKeeleteenistused

fleche D 985 ametikohta = 45 % institutsiooni töötajatest 
- 602 jurist-lingvisti, 74 tõlki
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt
- 552 keelekombinatsiooni
- 1 160 000 tõlkelehekülge + 650 tõlgitud kohtuistungit ja nõupidamist aastas

Kohtuasjad

fleche D 33 764 kohtuotsust ja -määrust alates aastast 1952:
- Euroopa Kohus, ligikaudu 20 244
- Üldkohus, ligikaudu 11 971 (alates aastast 1989)
- Avaliku Teenistuse Kohus, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus:
- 692 saabunud kohtuasja
- 704 lõpetatud kohtuasja

squaresTUE Üldkohus:
- 974 saabunud kohtuasja
- 755 lõpetatud kohtuasja

visitorsKülastajad

fleche D 426 384 külastajat alates aastast 1968:
- 675 külastajate gruppi aastas
-
15 349 inimest

bodiesTöötajad

fleche D 5 582 ametnikku ja ajutist töötajat alates aastast 1952:
-
2 168 ametikohta = 1 304 naist ja 864 meest (ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad)
- 60 % naised
- keskmine vanus:
47 aastat

booksRaamatukogu

fleche D 240 000 trükist:
- 10 km pikkuselt trükiseid riiulil
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt ja mõned kolmandate riikide keeled

coinEelarve

fleche D 399,34 miljonit eurot 2017. eelarveaastal

*Andmed on esitatud 31.12.2016aasta seisuga

.