Euroopa Kohus arvudes

Andmed on esitatud 31.12.2019aasta seisuga

membresLiikmed


fleche D 236 liiget alates aastast 1952:

- 147 liiget, Euroopa Kohus 
- 92 liiget, Üldkohus (alates aastast 1989) 
- 15 liiget, Avaliku Teenistuse Kohus (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus: 
- 27 kohtunikku (01.02.2020)
- 11 kohtujuristi 
- 1 kohtusekretär

squaresTUE Üldkohus: 
- 51 kohtunikku (01.02.2020)
- 1 kohtusekretär

affairesKohtuasjad


fleche D 38 866 kohtuotsust ja -määrust alates aastast 1952:
- Euroopa Kohus, ligikaudu 22 568
- Üldkohus, ligikaudu 14 749 (alates aastast 1989) 
- Avaliku Teenistuse Kohus, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Euroopa Kohus: 
- 966 saabunud kohtuasja
- 865 lõpetatud kohtuasja
- 1102 pooleliolevad kohtuasja
- Keskmine menetlusaeg: 14,4 Kuud

squaresTUE Üldkohus: 
- 939 saabunud kohtuasja
- 874 lõpetatud kohtuasja
- 1398 pooleliolevad kohtuasja
- Keskmine menetlusaeg: 16,9 Kuud

visiteursKülastajad


fleche D 477 990 külastajat alates aastast 1968: 
- 753 külastajate gruppi aastas 
- 18 099 inimest

personnelTöötajad


fleche D 5 902 ametnikku ja ajutist töötajat alates aastast 1952:
- 2 367 ametikohta = 1 345 naist ja 889 meest (ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad) 
- 61 % naised 
- keskmine vanus: 45 aastat

bibliothequeRaamatukogu


fleche D 255 000 trükist:
- 10,7 km pikkuselt trükiseid riiulil 
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt ja mõned kolmandate riikide keeled

budgetEelarve


fleche D 436,6 miljonit eurot 2020. eelarveaastal

batimentsHooned


fleche D Euroopa Kohtu kohtupalee:
- Ruumide pind: 138 850 m2 
- Vana kohtupalee (üldsusele avatud ruumid: 5 istungisaali ja pressisaal) 
- Ringhoone, 2 korrust (Euroopa Kohtu liikmete kabinetid) 
- 3 torni:

2 x 24 korrust, 100 m (1 istungisaal, kirjaliku tõlke allüksused, haldusteenistused)
1 x 29 korrust, 115 m (avamine: 2019. aasta september)

fleche D Muud hooned:
- Annexe C (1 istungisaal, Üldkohtu liikmete kabinetid) 
- Thomas More (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- Erasmus (2 istungisaali, Üldkohtu liikmete kabinetid)
- Hooneid ühendav galerii

linguismeKeeleteenistused


fleche D 955 ametikohta = 42 % institutsiooni töötajatest 
- 600 jurist-lingvisti, 71 tõlki 
- 24 Euroopa Liidu ametlikku keelt
- 552 keelekombinatsiooni
- 1 265 000 tõlkelehekülge tõlketeenistuse kohta + 617 tõlgitud kohtuistungit ja nõupidamist aastas