CURIA
rss
täppisotsing
Säästev majandamine

Euroopa Liit on keskkonnakaitse eesmärkidega seotud kohustusi silmas pidades maailma mastaabis eesrindlikul positsioonil.

Euroopa Liidu Kohus kui institutsioon pöörab sellele küsimusele samuti suurt tähelepanu ning on otsustanud selles valdkonnas jõuliselt ja otsustuskindlalt sekkuda, võttes kasutusele keskkonnajuhtimise süsteemi EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 

Selle süsteemi raames koostas Euroopa Liidu Kohus oma tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste esmase uuringu 2010. aasta kohta ja nimetatud süsiniku tasakaalu ülevaadet ajakohastati aastate 2011 ja 2012 kohta.

Need süsiniku tasakaalu käsitlevad ülevaated, mis on kättesaadavad prantsuse keeles, on tehtud üldsusele teatavaks.

fleche D Uuringu raport ja ettepanekud - lõplik versioon pdf icon EMAS-icon
fleche D Diagnoosi peamiste punktide ajakohastamine ja andmete parandamine pdf icon
fleche D Euroopa Liidu Kohtu keskkonnapoliitika pdf icon
(Tähelepanu! See lehekülg on üksnes prantsuse keeles)

 

 

.