Kasutustingimused

Ametlike allikatena on kasutatavad ainult kogumikus „Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite kogumik" ning „Euroopa Liidu Teatajas" avaldatud tekstid.

Muud institutsiooni veebilehel avaldatud dokumendid tehakse kättesaadavaks ainult avaliku teavitamise eesmärgil ning neid võidakse muuta.

Käesoleval veebilehel avaldatud tekstide taasesitamine on lubatud tingimusel, et mainitakse allikat. Lugejate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teave ja tekstid võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigusega, eelkõige autoriõigusega.

Käesoleva veebilehega seotud linkide loomine on lubatud tingimusel, et:

- otsingumootori aken (browser) ei sisalda muud teavet peale viite käesolevale veebilehele ja selle aadressi,

- käesoleval veebilehel esitatud teavet ei ole muudetud.