Liikmete kutse-eetika reeglid

Euroopa Liidu Kohtu liikmetele ja endistele liikmetele laienevad kutse-eetika reeglid, mis on määratletud aluslepingutes, Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas ja Euroopa Kohtu kodukorras.

Lisaks laieneb neile Euroopa Liidu Kohtu liikmete ja endiste liikmete eetikakoodeks, mille võtsid vastu Euroopa Kohus ja Üldkohus ning mille eesmärk on täpsustada eespool nimetatud sätetest tulenevaid kohustusi.

Eetikakoodeksi läbipaistvusnõuete kohaselt avaldatakse liikmete kohtuväline tegevus igal aastal institutsiooni veebisaidil pärast seda, kui tegevus on aset leidnud.