Liikmesriikide kohtupraktika

Tänu liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja kõrgeimate kohtute tehtud valikule võimaldab RJUE jagada kogumikku sellistest kohtulahenditest, mille on teinud liikmesriikide kohtud väljaspool eelotsusemenetlust ja mis on liidu õiguse seisukohast huvipakkuvad.

Lahendite loetelu on esitatud lehe allservas. Lahendeid võib otsida ka otsingurealt.

Rohkem teavet:

Kasutajatel, kellel on huvi saada täiendavat teavet riikide kohtupraktikast, mille on liidu õiguse valdkonnas teinud kõrgeimad halduskohtud (ning viiteid õiguskirjanduse analüüsidele ja kommentaaridele, mis puudutavad riigisiseseid lahendeid ja Euroopa Liidu Kohtu eelotsuseasjades tehtud kohtuotsuseid), on võimalik tutvuda Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgeimate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA-Europe), mis on RJUE partnervõrgustik, andmebaasiga „Dec.Nat“. 

See andmebaas on kättesaadav inglise ja prantsuse keeles.