Üksikkülastajad

Üksikkülastajad võivad osaleda kohtu istungiperioodidel toimuvatel avalikel istungitel. Reeglina toimuvad need teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti ning algavad kell 9.30. Kohtuistungite pikkus on erinev. Külastatava kohtuistungi valimiseks palun tutvuge kohtuistungite kalendriga. Eelnev registreerimine külastuste teenistuses ei ole vajalik.

Üksikkülastajal, kes soovib osaleda Euroopa Kohtu või Üldkohtu kohtuistungil, palutakse tulla külastajate sissekäigu juurde (vt asukoht) isikutunnistuse, passi või juhiloaga, et saada isikutõend. Soovitatav on jõuda kohale hiljemalt 15 minutit enne kohtuistungi algust. Kohtade arv on piiratud ja neid ei saa reserveerida. Kohtuistungi ajal peavad külastajad järgima turva- ja käitumisnõudeid.