Μεμονωμένοι επισκέπτες

Οι μεμονωμένοι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν δημόσιες συνεδριάσεις οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους. Κατά κανόνα, οι δημόσιες συνεδριάσεις διεξάγονται ημέρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και αρχίζουν στις 9:30, η δε διάρκειά τους ποικίλλει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τη συνεδρίαση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα συνεδριάσεων. Δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στην Υπηρεσία Επισκέψεων.

Οι μεμονωμένοι επισκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου πρέπει να προσέρχονται στην είσοδο επισκεπτών (σχεδιάγραμμα), με το δελτίο ταυτότητάς τους, το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης, προκειμένου να λάβουν δελτίο εισόδου. Συνιστάται στους επισκέπτες να βρίσκονται στον χώρο του Δικαστηρίου το αργότερο 15 λεπτά πριν από τη συνεδρίαση. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και δεν είναι δυνατή η κράτηση θέσης. Κατά τη συνεδρίαση, οι επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς που ισχύουν στο Δικαστήριο.